با درود بی پایان ،

اعضاء سایت گروه معماری پارساکد از طریق ایمیل های زیر می توانید اطلاعات معماری خود را ارسال نمایند تا بنام آنها در سایت منتشر شود.

لطفا در ایمیل های ارسال خود ، نام کاربری خود در وبسایت گروه معماری پارساکد را هم درج نمائید.

ایمیل ها:

parsacad.com@gmail.com

admin@parsacad.com

 

همچنین می توانید اطلاعات معماری که در اختیار دارید را با اطلاعاتی معماری ما تبادل کنید.
شماره تماس:  ۰۹۳۷۱۹۲۵۳۱۲ – ۱۰ صبح تا ۶ عصر
ایمیل ها: admin@parsacad.com – parsacad.com@gmail.com
شماره پیامک: ۱۰۰۰۰۸۰۲۶۷۶۶۰۱