کانال تلگرام پارساکد

گروه معماری پارساکد | مرجع دانلود معماری

معماران حاضر: 11
» نمایش دسته بندی مطالب

لیست مطالب صفحه اصلی

هندسه در معماری اسلامی – پروژه کامل در مورد هندسه در معماری اسلامی – پروژه معماری اسلامی

ارسال شده از آرشیواطلاعات سایت

عنوان: هندسه در معماری اسلامی  ۸۰  اسلاید – پروژه کامل در مورد هندسه در معماری اسلامی – پروژه معماری اسلامی

به نام یگانه معمار هستی

مقدمه :
جهان در تفکر اسلامى جلوه و مشکات انوار الهى است و حاصل فیض مقدس نقاش ازلى، و هر ذره اى و هر موجودى از موجودات جهان و هر نقش و نگارى مظهر اسمى از اسماء الهیه است و در میان موجودات، انسان مظهر جمیع اسماء و صفات و گزیده عالم است. هنرمند در پرتو چنین تفکرى، در مقام انسانى است که به صورت و دیدار و حقیقت اشیاء در وراى عوارض و ظواهر مى‌پردازد.
ازاینجا صورت خیالى هنر اسلامى متکفل محاکات و ابداع نور جمال ازلى حق تعالى است، نورى که جهان در آن آشکار مى شود و حسن و جمال او را چون آیینه جلوه مى‌دهد.

دانلود مقاله کامل در مورد هندسه در معماری اسلامی,مقاله درباره هندسه در معماری اسلامی,تحقیق در مورد هندسه در معماری اسلامی,دانلود پروژه پاورپوینت هندسه در معماری سالامی,پاورپوینت درس آشنایی با معماری اسلامی,پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی,دانلود پروژه های معماری اسلامی,

در حقیقت بود این جهانى، رجوع به این حسن و جمال علوى دارد و عالم فانى در حدذات خویش، نمودى و خیالى بیش نیست:
هستى عالم نمودى بیش نیست سر او جز در درون خویش نیست
در نظر هنرمند مسلمان به قول غزالى «عالم علوى حسن و جمال است و اصل حسن و جمال تناسب و هر چه متناسب است، نمودگارى است از جمال آن عالم، چه هر جمال و حسن و تناسب که در این عالم محسوس است، همه ثمرات جمال و حسن آن عالم است. پس آواز خوش موزون و صورت زیباى متناسب هم شباهتى دارد از عجایب آن عالم .

برای دانلود به ادامه مطلب بروید…

پروژه کامل معماری اسلامی – مسجد جامع کاشان – متن گزارش ، عکس و نقشه های مسجد جامع

معـرفـی اثـر :
مسجـد جـامـع کـاشـان در محلـه میــدان کهنـه ودر میــان بـافت قــدیـم کـاشــان ودر واقـع در هستـه اولیــه شهــر قــرار دارد .
ایـن مسجـد دارای سـر در رفیـع ورودی و صحـن بـزرگ و دو شبستـان وسیـع بـا پـایـه هـای قطـور و مقصـوره و گنبـدخـانـه رفیعـی است کـه در سـالهـای اخیـر محـراب گچـی دوران سلجـوقـی کـه بخشـی از آن سـالـم است در شبستـان ضلــع غـربـی کشـف شـده است و همینطــور در شبستـان تحتـانـی آن در حفـاریهـای بـاستـان شنـاسـی در ســالهـای اخیــر آثــار کـوره هـای سفـال هـویـدا شـده است کـه نشـان از قـدمت بـالای مسجـد دارد .
منـاره آجـری آن دارای کتیبـه آجـری مـورخ قـرن پنجـم بـه ســال : ۴۶۶ هجـری قمـری نشـان از قـدمت سلجـوقـی بنـا دارد .

 نقشه مسجد جامع کاشان,بناهای تاریخی کاشان,عکس های کاشان,دانلود پروژه های معماری اسلامی,پروژه معماری اسلامی,آشنایی با معماری اسلامی,بناهای تاریخی ایران,بناهای قدیمی کاشان,نقشه بناهای قدیمی کاشان,خانه بروجردی های کاشان,نقشه خانه های قدیمی

برای دانلود به ادامه مطلب بروید…