مطالعات کلینیک قلب ۱۴۰صفحه

مطالعات کلینیک قلب 140ص,رساله کلینیک قلب 140ص,پایان نامه کلینیک قلب 140ص,طرح نهایی کلینیک قلب 140ص,نقشه کلینیک قلب,دانلود پایان نامه کلینیک قلب,دانلود رساله کلینیک قلب,دانلود طرح نهایی قلب,دانلود نقشه کلینیک قلب,مطالعات پایه و زمینه کلینیک قلب,مطالعات تطبیقی کلینیک قلب,مطالعات کالبدی کلینیک قلب

 

بخشی از مطالب:

فصل اول:کلیات
۱-۱- مقدمه

با افزایش روز افزون جمعیت در سالهای اخیر و تجمع مردم بخصوص در مراکز شهری، رعایت اصول بهداشت توسط عموم طبقات مردم در سراسر کشور بیش از پیش ضروری به نظر می رسد و به طور کلی نیاز به احداث مراکز درمانی جدید و مدرن کاملاً محسوس است. پیشرفتها و جهشهای شگرف علم پزشکی به ویژه در سالهای اخیر، همراه با کاربرد روز افزون تجهیزات و سیستمهای مدرن در امر تشخیص و درمان بیماریها و پژوهشهای علمی و اهمیت بازگشت سریع و تندرستی بیماران، موجب شده است که اکثر جوامع توجه زیادی به برنامه ریزی و اداره بیمارستان معطوف دارند.
با توجه به تخصصی بودن این کیلینیک لزوم مطالعه و بررسی تحولات علم پزشکی و روشهای تشخیص، درمان، تحقیق در فضاها و تجهیزات مورد لزوم و ….. از اهمیت خاص برخوردار می باشد، در ضمن با توجه به شرایط خاص بیماران در نظر گرفتن امکانات رفاهی برای افراد بستری شده و همچنینی مراقبتهای لازم پزشکی و امکانات خدمات لازم در الویت می باشد.
در روند مطالعات خود با نگرشی چند جانبه به تمامی عناصر موثر در شگل گیری مجموعه سعی گردیده به موارد ذیل توجه خاص مبذول گردیده و پس از تجربه و تحلیل، راه حل مناسبی ارائه گردد.

برای توضیحات بیشتر و دریافت رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…