پیشگفتار
مبحث ساختمان سازی دارای مبانی تئوری متعدد و همچنین مسایل عملی گوناگون و عمیقی می باشد و این اصول، باعث می شود که ساختمان (سرمایه ملی کشور) در وضع مطلوبی قرار گیرد. اجرای ساختمان به صورت اصولی و دقیق با استفاده از مصالح مرغوب و شرایط استاندارد، سبب تأمین امنیت و آسایش برای استفاده جامعه و همچنین تشکیلات گوناگون اجتماع و در نهایت کشور می شود. به طور حتم توجه به ساختمان سازی اصولی (از پی تا سقف، از سفت کاری تا نازک کاری دقیق) سبب پدید آمدن ساختمان در شکل واقعی می شود، که در نتیجه ساختمان دچار مشکل و تعمیرات فراوان نخواهد شد. اجرای اصولی و فنی ساختمان که بسیار حساس و با اهمیت است، میسر نمی شود مگر اینکه با دانش عمیق و همه جانبه مبانی تئوری علم رشته عمران و همچنین اصول معماری همراه باشد. در صورتی که به روند ساختمان سازی کشورهای صنعتی پیشرفته و غنی دنیا دقت کنیم، به این نتیجه می رسیم که ساختمان باید طرحی جامع از همه اصول مبانی طراحی معماری داشته باشد؛ این طرح در همه ساختمان ها اعم از مسکونی، اداری، خدماتی و یا موارد دیگر، مورد پسند و توجه استفاده کنندگان قرار می گیرد. طراحی ساختمان باید طوری باشد که در هر زمان مورد استفاده باشد و تمام مسایل جنبی شامل اصول و رابطه فضای ساختمانی برای به وجود آوردن حالتی آرامش بخش، و مسایل طراحی معماری، مسایل باربری سازه ای – اجرای فنی، به خصوص مسایل تأسیساتی و برقی مطلوب و حساب شده، مسایل نازک کاری دقیق و موارد دیگر در آن به کار گرفته شود تا ساختمان طوری بنا گردد که برای نسل ها باقی بماند.

اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان 125 صفحه ( تصویر ومقالات مربوطه ) - پارسا کد

برای دانلود و مشاهده فهرست مطالب به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

 

فهرست مطالب

پیشگفتار    ۱
فصل ۱- شناخت زمین – گودبرداری نگهبان سازی و سازه‌های نگهبان
۱-۱)    انواع زمین برای گودبرداری     ۳
۱-۱-۱)    زمین‌های مرغوب     ۳
۱-۱-۱-۱)    زمین‌های سنگی     ۳
۱-۱-۱-۲)    زمین‌های دج    ۴
۱-۱-۱-۳)    زمین‌های سخت مخلوط     ۵
۱-۱-۱-۴)    زمین‌های مخلوط متوسط     ۶
۱-۱-۲)    زمین‌های نامرغوب    ۶
۱-۱-۲-۱) زمین‌های شنی     ۶
۱-۱-۲-۲) زمین‌های ماسه‌ای     ۶
۱-۱-۲-۳) زمین‌های رسی    ۷
۱-۱-۲-۴) زمین‌های خاک دستی     ۷
۱-۱-۲-۵) زمین‌های با خاک نباتی    ۸
۱-۱-۲-۶) زمین‌های باتلاقی     ۸
۱-۲) علائم اختصاری     ۱۱
۱-۳) تسطیح زمین زیر بنا     ۱۱
۱-۴) تراشه برداری     ۱۲
۱-۵) تنگ بستن پشت خاکریز (دیوار نگهبان)     ۱۲
۱-۶) زاویه گودبرداری     ۱۴
۱-۶-۱) زاویه گودبرداری در زمین‌های سنگی و صخره‌ای     ۱۹
۱-۶-۲) زاویه گودبرداری در زمین‌های دج     ۱۹
۱-۶-۳) زاویه گودبرداری در زمین‌های سقف مخلوط     ۱۹
۱-۶-۴) زاویه گودبرداری در زمین‌های مخلوط متوسط     ۱۹
۱-۶-۵) زاویه گودبرداری در زمین‌های رسی     ۱۹
۱-۶-۶) زاویه گودبرداری در زمین‌های نامرغوب شنی و ماسه‌ای     ۲۰
۱-۷) گودبرداری مرحله‌ای     ۲۰
۱-۸) ایجاد مانع در زمین سست برای گودبرداری     ۲۲
۱-۸-۱) سپرکوبی توسط تداورس چوپ     ۲۲
۱-۸-۲) سپرکوبی توسط تیرآهن و پوشش تخته     ۲۳
۱-۸-۳) سپرکوبی در زمین‌های تا حدی مرطوب و آبدار     ۲۴
۱-۹) مهارسازی شیب و گودبرداری برای پی سازی     ۲۶
۱-۹-۱) قالب سازی آجری درپی     ۲۷
۱-۱۰) گودبرداری قائم در زمین‌های سست     ۲۸
۱-۱۱) گودبرداری و سازه‌های نگهبان     ۲۹
۱-۱۲) انواع روشهای پایدار سازی گود     ۳۰
۱-۱۲-۱) روش مهارسازی     ۳۰
۱-۱۲-۱-۱) مزایای روش مهار سازی     ۳۲
۱-۱۲-۱-۲) معایب روش مهارسازی     ۳۲
۱-۱۲-۲) روش دوخت به پشت     ۳۳
۱-۱۲-۲-۱) مزایای روش دوخت به پشت     ۳۳
۱-۱۲-۲-۲) معایب روش دوخت به پشت     ۳۴
۱-۱۲-۳) روش دیواره‌ی دیافراگمی     ۳۵
۱-۱۲-۳-۱) مزایای روش دیواره‌ی دیافراگمی     ۳۵
۱-۱۲-۳-۲) معایب روش دیواره‌ی دیافراگمی     ۳۵
۱-۱۲-۴) روش مهار مقابل     ۳۵
۱-۱۲-۴-۱) مزایای روش مهار مقابل     ۳۶
۱-۱۲-۴-۲) معایب روش مهار مقابل     ۳۷
۱-۱۲-۵) روش اجرای شمع     ۳۷
۱-۱۲-۵-۱) مزایای روش اجرای شمع     ۳۷
۱-۱۲-۵-۲) معایب روش اجرای شمع    ۳۸
۱-۱۲-۶) روش سپرکوبی     ۳۸
۱-۱۲-۶-۱) مزایای روش سپرکوبی     ۳۸
۱-۱۲-۶-۲)  معایب وش سپرکوبی    ۳۸
۱-۱۲-۷) روش خرپایی     ۳۹
۱-۱۲-۷-۱) مزایای روش خرپایی     ۴۳
۱-۱۲-۷-۲) معایب روش خرپایی    ۴۳
۱-۱۳) جمع آوری تیر و تخته و سنگ     ۴۸
۱-۱۴) گودبرداری و نگهبان سازی ساختمان همجوار     ۴۹
۱-۱۴-۱) تنگ بستن پشت دیوار همجوار     ۴۹
۱-۱۴-۲) تنگ بستن مایل پشت دیوار همجوار توسط تیر و تخته     ۵۱
۱-۱۴-۳) تنگ بندی گسترده چوبی پشت دیوار ساختمان همجوار     ۵۲
۱-۱۴-۴) تنگ اندازی افقی چوبی بین دو دیوار همجوار     ۵۳
۱-۱۴-۵) تنگ اندازی دو ساختمان همجوار توسط تیر مرکب چوبی     ۵۵
۱-۱۴-۶) تنگ اندازی دو ساختمان همجوار با «دهانه عریض» توسط تیر مرکب چوبی     ۵۶
۱-۱۴-۷) تنگ بستن پشت دیوار ساختمان همجوار در گودبرداری با تیرآهن     ۵۶
۱-۱۴-۸) تنگ بستن افقی پشت دیوار همجوار با تیرآهن و تیرمرکب     ۶۲
۱-۱۴-۹) نگهبان سازی ساختمان همجوار توسط تنگ خاکی در گودبرداری     ۶۵
۱-۱۴-۱۰) تنگ آجری در کناره گودبرداری برای نگهبان سازی ساختمان همجوار     ۶۷
۱-۱۴-۱۱) نگهبان سازی ساختمان همجوار توسط تیر مرکب بیروفیل و تنگ آجری در
گودبرداری     ۷۰
۱-۱۴-۱۲) تنگ بندی آجری در پای گودبرداری     ۷۰
۱-۱۴-۱۳) نگه داری ساختمان‌های مرتفع همجوار در گودبرداری‌های بسیار عمیق     ۷۴
۱-۱۴-۱۴) اجرای پی سازی در عمق چاه    ۷۵
فصل دوم : ضوابط و دستورالعملهای گودبرداری، حفر چاه‌ها، و اجرای سازه‌های نگهبان
۲-۱) مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان، ویرایش دوم، ۱۳۸۰     ۸۳
۲-۲) مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (نشریه ۵۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)، تجدید نظر دوم، ۱۳۸۳     ۸۷
۲-۳) مشخصات فنی عمومی راه (نشریه ۱۰۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )، تجدید نظر اول، ۱۳۸۲     ۹۳
۲-۴) آیین نامه حفاظتی کارگاه‌های ساختمانی، معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی     ۹۵
۲-۵) منتخبی از آیین نامه و مقررات حفر چاه‌های دستی، معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی     ۱۰۱
۲-۶) توصیه‌های سازمان آتش نشانی تهران
فصل سوم : فرم‌های بازبینی (چک لیستهای) گودبرداری و سازه‌های نگهبان     ۱۰۷
فرم شماره ۱ – گودبرداری و سازه‌های نگهبان : چک لیست مشخصات گود
فرم شماره ۲ – الف گود برداری و سازه‌های نگهبان : چک لیست مشخصات سازه نگهبان
فرم شماره ۲ – ب گودبرداری و سازه‌های نگهبان : چک لیست مشخصات سازه نگهبان
فرم شماره ۳ – گودبرداری و سازه‌های نگهبان : تعهد نامه ایمن سازی گود و اجرای سازه نگهبان
فرم شماره ۴ – گودبرداری و سازه‌های نگهبان : گزارش گودبرداری و اجرای سازه نگهبان
فهرست موضوعی

 

تصاویر فایل:

 

خرید آنلاین:

فرمت فایل :  word  تعداد صفحات: ۱۶۰ صفحه – حجم فایل ها : ۲۴ مگابایت

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما نیز آنی ارسال خواهد شد. آموزش خرید و دریافت فایل