دیدگاههای قابل استفاده جهت رسم تصویری کامل و منطقی از مدیریت پروژه عبارتند از:

الف) سطوح سیستمهای مدیریت پروژه

ب) فازهای مدیریت پروژه

ج)موارد اصلی مورد توجه در مدیریت پروژه

اهداف دوره

شناساندن و شرح زیر مجموعه ای از دانش مدیریت پروژ ه (این موضوع به مفهوم آن نیست که دانش وراهکارهای توصیف شده باید بطور یکسان در تمامی پروژه ها بطور یکسا ن به کار رود. همیشه تیم مدیریت پروژه مسئول مشخص سازی این نکته میباشد که در هر پروژه معین چه الگویی را متناسب با ویژگیهای پروژه بکار بندد.

برای دانلود به ادامه مطلب بروید…

اهداف دوره

شناساندن و شرح زیر مجموعه ای از دانش مدیریت پروژ ه (این موضوع به مفهوم آن نیست که دانش وراهکارهای توصیف شده باید بطور یکسان در تمامی پروژه ها بطور یکسا ن به کار رود. همیشه تیم مدیریت پروژه مسئول مشخص سازی این نکته میباشد که در هر پروژه معین چه الگویی را متناسب با ویژگیهای پروژه

بکار بندد.

۱)نوآوری و توسعه روشهای معمول ·

۲)تهیه یک مرجع پایه برای یادگیری دانش مدیریت پروژه ·

۳)پیاده سازی و اجرای بندهای استاندارد در پروژه

مخاطبین

مدیران عامل سازمانهای پروژه محور، مدیران طرحها، مدیران پروژه ها، مدیران عملیاتی ، کارشناسا ن پروژه ، کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه

سرفصل دوره

۱. کلیات مدیریت پروژه

PMBOK Guide آشنایی با استاندارد

(PMI) آشنایی با موسسه مدیریت پروژه

بررسی مفاهیم و واژگان کلیدی مدیریت پروژه

بررسی انواع ساختارهای سازمانی مدیریت پروژه

۲. فرایندهای مدیریت پروژه

آشنایی با ۹ حوزه تخصصی مدیریت پروژه

آشنایی با ۵ گروه فرایند (فاز) مدیریت پروژه

PMO بررسی مفاهیم، انواع و کارکردهای

مقایسه فرایندهای اجرایی و مدیریتی پروژه

PMP آشنایی با آزمون

 

۳. مدیریت محدوده پروژه

گردآوری الزامات

تعریف محدوده کار

تدوین ساختار شکست کار

تایید محدوده

کنترل محدوده

۴. مدیریت یکپارچگی پروژه

برنامه ریزی یکپارچه پروژه

تدوین منشور پروژه

راهبری و مدیریت اجرای پروژه

پایش و کنترل یکپارچه پروژه

کنترل یکپارچه تغییرات

اختتام یکپارچه پروژه

۵. مدیریت هزینه پروژه

برآورد هزینه ها

امکانسنجی اقتصادی طرح

بودجهبندی هزینه ها

کنترل هزینه ها

(EVT) آشنایی با روش ارزش کسب شده

۶. مدیریت کیفیت پروژه

تضمین کیفیت

کنترل کیفیت

طرحریزی کیفیت

۷. مدیریت منابع انسانی پروژه

برنامه ریزی نیروی انسانی

تامین نیروی انسانی

توسعه تیم پروژه (به همراه کارگاه عملی)

مدیریت تیم پروژه

شناسایی ذینفعان

 ۸. مدیریت ارتباطات پروژه

طرح ریزی ارتباطات پروژه

توزیع اطلاعات

گزارش دهی

مدیریت ذینفعان

۹. مدیریت ریسک پروژه

شناسایی ریسک

تجزیه و تحلیل کیفی / کمی ریسک

برنامه ریزی واکنش به ریسک

کنترل ریسک

طرح ریزی تدارکات

 ۱۰ . مدیریت تدارکات پروژه

اجرای تدارکات

مدیریت پیمانهای فرعی

اختتام پیمانهای فرعی

برای دیدن متن و تصویر های کامل پروژه فایل را دانلود کنید!

 

نام فایل : دانلود پروژه های معماری و عمران , دوره مدیریت پروژه , ارسال شده توسط خانم ایلناز مهذب عصمتی

فرمت فایل: PPT  پاورپوینت

حجم : ۷۰۰ کیلوبایت

 

  —–دانلود ( لینک مستقیم )

 

  —–دانلود ( لینک غیر مستقیم )


رمز عبور : www.parsacad.com

 

***در صورت کپی کردن حتما لینک منبع را ذکر نمایید***

منبع : وب سایت معماری و عمران پارسا کد

 

توضیحات : دانلود پروژه های معماری و عمران , دوره مدیریت پروژه , ارسال شده توسط خانم ایلناز مهذب عصمتی