عنوان : سازه های پیش ساخته بتنی

موضوع : سازه های پیش ساخته بتنی

ارسال شده از :آرشیو سایت

سازه های پیش ساخته بتنی

مصالح بتن مسلح را توجه به مزایای عمده از جمله دوام مطلوب، شکل پذیری و اقتصادی بودن، زمان اجرای نسبتاً طولانی دارند. به منظور رفع اشکال ، از سالها پیش مسئله استفاده از تکنیک پیش ساختگی به اشکال مختلف مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است. شکوفایی تکنیک پیش ساختگی به دوره بازسازی خرابی های حاصل از جنگ دوم جهانی برمی گردد که به ضرورت ساخت و ساز انبوه بناها همراه بود و انجام این مهم با استفاده از روشهای سنتی ساختمان سازی مناظق جنوب و غرب کشور و ایجاد ساختمانهای مقاوم در مقابل زلزله باید مورد توجه قرار گرفته و راندمان تولید در سطح کشور درحد قابل توجهی فزونی یابد که در این ارتباط مسئله روش های تولید صنعتی و پیش سازی باید در اولویت خاص قرار گیرد

سازه های پیش ساخته بتنی تصویر نما - تصویر معماری - علی شفیع زاده - سایت پارسا کد

امیدوارم از این پروژه که از آرشیو سایت ارسال شده راضی باشید.

از همینجا از شما عزیزان درخواست دارم هر اطلاعاتی که در ارتباط با رشته معماری و عمران در اختیار دارید برایم ارسال کنید تا با نام خودتان در سایت انتشار بدم و بقیه دوستان هم استفاده کنند.

برای دانلود به ادامه مطلب بروید…

توضیحات : سازه های پیش ساخته بتنی – کاملترین مرجع دانلود مطالب معماری و عمران

مقدمه

مصالح بتن مسلح را توجه به مزایای عمده از جمله دوام مطلوب، شکل پذیری و اقتصادی بودن، زمان اجرای نسبتاً طولانی دارند. به منظور رفع اشکال ، از سالها پیش مسئله استفاده از تکنیک پیش ساختگی به اشکال مختلف مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است. شکوفایی تکنیک پیش ساختگی به دوره بازسازی خرابی های حاصل از جنگ دوم جهانی برمی گردد که به ضرورت ساخت و ساز انبوه بناها همراه بود و انجام این مهم با استفاده از روشهای سنتی ساختمان سازی مناظق جنوب و غرب کشور و ایجاد ساختمانهای مقاوم در مقابل زلزله باید مورد توجه قرار گرفته و راندمان تولید در سطح کشور درحد قابل توجهی فزونی یابد که در این ارتباط مسئله روش های تولید صنعتی و پیش سازی باید در اولویت خاص قرار گیرد. بطور کلی مهم ترین مزایای ساختمانهای پیش ساخته را می توان به ترتیب زیر برشمرد:

–    متمرکز شدن قسمت اعظم مراحل ساخت در کارخانه و کاهش هزینه های کارگاهی

–   بهبود یفیت قطعات در نتیجه دقت در کنترل کیفیت تولید صنعتی

–   بکار بردن بتن با مقاومت بیشتر با توجه به وجود شرایط بهتر در تولید و امکان برقراری کنترل مداوم بر کیفیت بتن

–   افزایش کارائی نیروی انسانی به دلیل امکان برنامه ریزی مناسب خط تولید و شرایط مناسب کار در کارخانه

–   افزایش بهره وری تجهیزات به دلیل استفاده مکرر از آنها

–   کوتاه شدن زمان ساخت

–   کاهش تأثیر شرایط فصلی و آب و هوایی در ساخت و تبدیل شیوه های ساختمانی به سلسله ای از فعالیتهای تولیدی جهت دار

اصولاً عبارت پیش ساختگی معمولاً مفهوم بتن ریزی صنعتی در کارگاه های خاص را به همراه دارد. پیش ساخته کردن سیستم های ساختمانی مستلزم سرمایه گذاری اولیه زیاد برای تأمین قالب های فلزی، تولید و عمل آوردن بتن، امکانات حمل و نقل و تجهیزات لازم برای اجرا می باشد. از این رو استفاده از روش پیش ساختگی تنها در مواردی منطقی خواهد بود که تعداد قطعات یکسان یا مشابه به اندازه ای باشد که سرمایه گذاری اولیه را توجیه نماید. در نتیجه احداث موفقیت آمیز یک ساختمان پیش ساخته حاصل طراحی دقیق سازه، تولید قطعات، تکنولوژی اجرا و به هم بستن قطعات و استقرار تجهیزات می باشد. به همین منظور استفاده بهتر از قطعات، توجه داشتن به شکل و نحوه سوار کردن آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. برای بهره برداری بیشتر از مزایای روشهای پیش ساختگی نیز باید در طراحی، از تغییر دادن پارامترهای اصلی ساختمان (همانند دهانه ها, ارتفاع طبقات, سبک معماری) کاست تا در قطعات پیش ساخته کمترین تنوع بوجود آید.

سیستم های اصلی سازه های پیش ساخته بتنی

کلیات

تا کنون قطعات پیش ساخته بتنی به اشکال مختلف در ترکیب سازه ها استفاده شده و سیستم های سازه ای گوناگونی را به وجود آورده است. در انتخاب سیستم سازه ای مناسب، شرایط بهره برداری ساختمان، هزینه تولید قطعات پیش ساخته، منطقی بودن طرح و خلاقیت طراح نقش عمده ای دارند. از این رو اولویت سیستم در کشورهای مختلف جهان متفاوت است. در سازه های پیش ساخته سیستم های اصلی را می توان به ترتیب زیر برشمرد.

–        سیستم متشکل از صفحات با ابعاد بزرگ

–        سیستم قاب متشکل از تیر و ستون

–        سیستم مختلط

سازه های پیش ساخته ممکن است از یکی از سیستم های مذکور و یا ترکیبی از آنها تشکیل شده باشند، به علاوه توام از قطعات پیش ساخته و بتن در جا نیز در ترکیب سازه وجود دارد.

صنعت پیش ساختگی در تولید اجزاء غیر سازه ای نیز فعالیت  چشمگیری داسشته است و امروزه انواع گوناگونی از این قطعات برای استفاده در سازه های بتن در جا و با پیش ساخته تولید می گردد.

سیستم های متشکل از قطعات بزرگ

کلیات

سیستمهای متشکل از قظعت بزرگ پیش ساخته عمدتاًً برا ی احداث ساختمانهای مسکونی بکار می روند. سیسم با قطعات بزرگ به سازه چند طبقه ای اطلاق می شود که اتصال صفحات بتنی بزرگ، در امتدادهای قائم و افقی پدید می آیند و در آنها فضای محصور بین دیوارها، اطاقهای ساختمان را تشکیل می دهند. ارتفاع قطعات پیش ساخته دیوار معمولاً در حدود ارتفاع یک طبقه ساختمان است و هر دو نوع درزهای قائم و افقی در بین آنها پدیدار می گردند. کف طبقات و بام ساختمان نیز از قطعات دال پیش ساخته که بار را به صورت یک طرفه منتقل می کنند و یا دالهای پیش ساخته دو طرفه با ابعادی مناسب برای پوشش اطاقها تشکیل می شوند.

اگر اتصال قطعات یاد شده به صورت متاسب برقرار شود، کفها همانند دیافراگم صلب عمل نموده و علاوه بر تحمل بارهای ثقلی، نیروهای ناشی از زلزله را نیز بین دیوارها توزیع می کنند.

ترکیب های اصلی

برای ساختمان های متشکل از قطعات بزرگ سه ترکیب اصلی می توان  برشمرد:

الف سیستم دیوارهای عرضی

در این سیستم دیوارهای باربر در امتدادهایی عمود بر امتداد طولی ساختمان قرار می گیرند(شکل الف) و علاوه بر تحمل نمودن بارهای ثقلی که از طرف دالهای یک طرفه به آنها منتقل می شود مقاومت ساختمان در برابر نیروهای جانبی زلزله را نیز در امتداد عرضی تأمین می کنند. در اینگونه سیستمها تعدادی دیوار باربر به موازات امتداد طولی ساختمان نیز تعبیه می گردد تا در این راستا نیز ساختمان از مقاومت جانبی کافی برخوردار شود.

ب – سیستم دیوارهای طولی

دراین قبیل ساختمانها دیوارهایی باربر اصلی به موازات امتداد طولی ساختمان قرار می گیرند( شکل ب) و علاوه بر تحمل نمودن بارهای ثقلی منتقل شده از سوی دالهای یک طرفه، وظیفه تأمین مقاومت ساختمان در برابر نیروهای زلزله درامتداد طولی را نیز برعهده دارند. برای تأمین مقاومت جانبی در امتداد عرضی، تعاداد محدودی دیوار باربر در امتداد عمود بر محور طولی ساختمان نیز تعبیه می شود.

ج) سیستم دو طرفه

در این سیستم دیوارهای باربر در هر دو امتداد طولی و عرضی ساختمان قرار می گیرند (شکل  ج) و ضمن تأمین مقاومت جانبی نیروهای افقی زلزله در هر دو امتداد، بارهای ثقلی منتقل شده از طرف دالهای دو طرفه کف را نیز تحول کنند

سیستم جعبه ای سلولی را نیز پس از اجرا و تکمیل می توان در زمره سیستمهای متشکل از قطعات بزرگ بحساب آورد. جعبه های تنی باید به صورت کامل بتن ریزی شوند و یا از به هم بستن قطعات مجزا با اتصالات مناسب تولید گردند. در این سیستم جعبه های بتنی با ابعادی در حدود ابعاد یک اطاق روی هم قرار داده می شوند و در نهایت دیوارها در هر امتداد به صورت باربر عمل کرده و علاوه بر تحمل بارهای ثقلی، مقاومت جانبی در برابر نیروی افقی زلزله را نیز تأمین می کنند. درحالتی دیگر جعبه های بتنی را می توان طوری مرتب نمود که در یک امتداد به صورت قاب مقاوم خمشی و در امتداد دیگر همانند دیوارهای باربر عمل کنند.

سیستم قاب

کلیات

قابهای چند طبقه پیش ساخته در هر دو نوع ساختمانهای مسکونی و صنعتی مورد استفاده قرار گرفته اند. البته چون مقدار تیغه بندی ها در سازه های صنعتی معمولاً کمتر از ساختمانهای مسکونی می باشد، استفاده از سیستم قاب در ایجاد ساختمانهای صنعتی متداولتر بودن است. در اینگونه سیستمها برای تیغه های موجود می توان عملکردهای متفاوتی در نظر گرفت. گاهی با رعایت جزئیات اجرائی مناسب آنها را کاملاً از اسکلت جدا می کنند تا بر شکل پذیری قابها در جریان اثر زمین لرزه تأثیر نگذارند و در مواردی دیگر تمام یا تعدادی از آنها به عنوان دیوارهای سازه ای و باربر در نظر گرفته می شوند که باید توان مقاومت در برابر نیروهای افقی زلزله را داشته باشند. با توجه به سختی قابل ملاحظه دیوارهای برشی این واقعیت آشکار می شود که با استقرار مناسب آنها در سیستم اسکلت، مقاومت سازه در برابر بیشتر نیروهای افقی حاصل از زلزله تأمین می گردد. جابجایی افقی سازه محدود شده و علاوه بر آن , قابهی برشی در سیستم قاب خمشی ممکن است با مزایائی همراه باشد، در مواردی که اتصال تیرها و ستونها پیش ساخته به صورت مفصلی در نظر گرفه می شوند،  استفاده از آنها اجتناب ناپذیر است.

قابهای پیش ساخته از ترکیب اجزاء خطی و یا قابهای فضائی کوچکتر متشکل از قطعات خطی ساخته می شوند. از مهمترین مزایای استفاده از ترکیب قابهای فضائی کوچکتر، امکان در نظر گرفتن اتصالات در نقاط غیربحرانی است. مثلاً اتصالات را می توان در میانه ارتفاع طبقات یا میانه دهانه ها پیش بینی نمود تا از نواحی بحرانی که در آنها حداکثر لنگر خمشی در اثر نیروهای زلزله پدید می آید به دور باشند. با این حال به دلیل مشکلاتی که در قالب بندی، نقل و انتقال و اجرای قابهای فضائی وجود دارد معمولاً در تولید قابها، روش ترکیب اجزاء خطی ترجیح داده می شوند. در این روش اتصالات معمولاً در محل برخورد تیرها و ستونها قرار دارند. به بیان دیگر تیرها معمولاً به صورت پیش ساخته به کارگاه حمل می شوند و طولی معادل طول دهانه آزاد بین ستونها دارند. ستونها نیز که ممکن است در کارخانه یا در کارگاه پیش ساخته شده باشند و یا در محل ریخته شوند, طوری اجرا می گردند که از محل برخورد تیرها عبور نمایند. برای سهولت اجراء در اطراف ستونها نشیمن هایی به صورت کنسول های کوتاه پیش بینی می شود تا تیرها روی آنها مستقر شوند. البته نشیمن های یاد شده به انتقال نیروهای برشی قائم انتهای تیر ناشی از اثر بارهای ثقلی کمک می کنند.

اتصال صلب تیر به ستون

اتصالات موجود بین قطعات پیش ساخته را می توان به گونه ای طراحی نمود که هنگام تأثیر سربارها و یا نیروهای حاصل از زلزله به قاب، به صورت گیر دار عمل نماید. در این حالت برقراری پیوستگی بین میل گرد های طولی در محل اتصال تیر به ستون به کمک جوش دادن آنها روی صفحه فلزی اتصال با استفاده از انواع گیره ها و یا مهار نمودن میل گردها در حجم مناسبی بتن در جا ریخته شده امکان پذیر است. هر چند امکان بتن ریزی ستونها در محل موجود است در هر حال فضای خالی بین انتهای تیرها و ستونها باید بطور کامل با بتن پر شود. نمونه ای از اتصالات گیردار تیر به ستون در شکل نشان داده شده است.

اتصال مفصلی تیر به ستون

طراحی اتصالات تیر ها و ستونهای پیش ساخته به صورت مفصلی نیز امکان پذیر است. در این حالت تیرهای پیش ساخته روی نشیمن هایی که در اطراف ستونها پیش بینی شده است قرار داده شده و یا تعبیه میل مهارهایی قائم یا جوش دادن کفشک های فلزی انتهای تیر به ستون بدون دخالت لنگر خمشی فراهم می آید. شکل نمونه ای از این نوع اتصال را نشان می دهد. دراتصالاتی که در آنها از جوش کفشک های فلزی استفاده می شود لنگر های پیچشی احتمالی حاصل از بارگذاری نامتقارن کف طبقات نیز از تیر به ستون منتقل می شود. قابهای با اتصال مفصلی تیر به ستون تنها برای تحمل بارهای ثقیلی طراحی می شوند و تأمین مقاومت ساختمان در برابر نیروهای افقی زلزله با قرار دادن دیوارهای برشی پیش ساخته یا درجا ریخته شده به تعداد کافی و در موقعیت های مناسب صورت می گیرد. دراینگونه سیستمها کف ها باید طوری طراحی شوند که همانند دیافراگم صلب عمل نموده و نیروی افقی زلزله را به دیوارهای برشی انتقال دهند.

سیستم دال ستون که با پیش تنیدگی یکپارچه می شود

شکل زیر سیستم متشکل از دال و ستون های پیش ساخته که با پیش تنیدگی افقی انجام یافته اند، را نشان می دهد. تا کنون تعداد زیادی ساختمان با کاربریهای گوناگون با استفاده از این روش ساخته شده اند. برای احداث سازه ابتدا ستونهای پیش ساخته که ر حسب نوع ساختمان ارتفاع آنها بین ارتفاع یک تا سه طبقه متغیر است در محل مستقر شده و قطعات دال پیش ساخته که ابعادی در حدود فاصله آزاد بین ستونها دارند در بین ستونها نصب می شوند . سپس در تراز هر طبقه کابلهای پیش تنیدگی از فواصل موجود بین دالها و از درون ستونها عبور داده شده و کشیده می شوند. در نهایت محل عبور کابلها با بتن پر شده و و کابلها در تمام طول با بتن درگیر می شوند.

 

 

برای مشهاده و دریافت کامل ، این مطلب را دانلود کنید…

 

نام فایل : سازه های پیش ساخته بتنی – کاملترین مرجع دانلود مطالب معماری و عمران

 

تصویر فایل:

1-8-2016 8-27-52 PM

خرید آنلاین:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما نیز آنی ارسال خواهد شد. آموزش خرید و دریافت فایل

فرمت فایل:   JPG   word

حجم : ۲ مگابایت