در این مطلب قصد داریم تا شما را با یک نمونه دیگر از طراحی های بی نظیر گروه HAO آشنا نماییم. گروه در طراحی این منزل 160 متر مربعی سعی داشته تا تعادلی مطلوب بین فضا و نور طبیعی ایجاد نماید، که بدین منظور در فضای ناهار خوری فریم بزرگی از پنجره قرار داده و حداکثر نور را به فضای داخلی وارد می کند.

54680098907

این خانه دارای طبقه ی نیمه اشکوبی به ارتفاع 1.5 متر می باشد و به فضای کتابخانه باز تبدیل گشته است. چالش دوم، راه پله اصلی است که پشت آشپزخانه قرار گرفته و دسترسی به طبقه فوقانی را ممکن می سازد. در واقع، حس عمیق از ارتباط بین فضاهای مختلف و عملکرد های مختلف در این منزل ایجاد شده است.

4390863213578

7465454323

15540002746

543298975

5646497989

104597502764

23454575676

001882993993

100200308475

398064521790

173645038464

568679797834

98077564533

2187904679086

4575676867876

103765557465654

9834557709

87576565454

048463709283

None

32432438797

65328776

4329860434

معماری: HAO Design
موقعیت: Pingtung, Pingtung City, Pingtung County, Taiwan 900
مساحت: 160 متر مربع
سال: 2015

source: archdaily.com