این پروژه در زمینی قرار می گرفت که از سمت ورودی زمینی تودلی به حساب می آمد و در گودی می نشست اما از سمت پشت به محوطه گسترده که قبلا بستر رودخانه بود مشرف بود. (دیاگرام شماره ۱)

طراحی و اجرا ویلای برادر کوچکتر

سوال پروژه که چگونه می توان به این مسئله متناقض پرداخت که پروژه در عین حال که در گودی قرار گرفته، بتواند خود را بنمایاند و در بین مابقی پروژه ها گم نشود و شخصیت خود را داشته باشد و همچنین مانع اشراف همسایگان بلند قدش بر فضاهای خصوصی و حیاطش بشود.


این کار با ایجاد فرمی (V) شکل در پلان انجام شد به این صورت که حیاط مشرف به بستر رودخانه در میان یال های (V) قرار میگرفت. (دیاگرام شماره ۲)

طراحی و اجرا ویلای برادر کوچکتر

و با اغراق فرم (V) در مقطع پروژه که یاداور فرم سقف های شیبدار شمال و شله های تفریحی است.(دیاگرام شماره ۳)، پروژه توانست گودی زمین را جبران کند و به اندازه ی همسایگان قد بکشد. (دیاگرام شماره۴).

طراحی و اجرا ویلای برادر کوچکتر

مطالعه بر روی انواع سقف های شیبدار و کلیشه زدایی از تیپ های شناخته شده ای مثل “شله” و ترکیب آن با فضای داخلی و دیوارهای منحنی شکل داخل پروژه از چالش های این پروژه بود که فضای های متنوع و پر از انقباض و انبساط را برای پروژه به ارمغان آورد.

طراحی و اجرا ویلای برادر کوچکتر

سازه پروژه منطبق بر اسکلت بندی قوس های سقف بود و از کاذب کاری های مرسوم فاصله گرفته شد. (دیاگرام شماره ۵). قطاع های ذورنقه ای سقف و زیرسازی های آن تک تک طراحی و ترسیم شدند تا دقیق بر روی پروژه بنشیند. (دیاگرام شماره ۶)

طراحی داخلی ویلای برادر کوچکتر - معمار: علیرضا تغابنی

طراحی داخلی ویلای برادر کوچکتر - معمار: علیرضا تغابنی

طراحی داخلی ویلای برادر کوچکتر - معمار: علیرضا تغابنی

طراحی داخلی ویلای برادر کوچکتر - معمار: علیرضا تغابنی

11_Photo_by_Parham_Taghioff

طراحی داخلی ویلای برادر کوچکتر - معمار: علیرضا تغابنی

13_Photo_by_Parham_Taghioff

طراحی داخلی ویلای برادر کوچکتر - معمار: علیرضا تغابنی

طراحی داخلی ویلای برادر کوچکتر - معمار: علیرضا تغابنی

طراحی داخلی ویلای برادر کوچکتر - معمار: علیرضا تغابنی

طراحی و اجرا ویلای برادر کوچکتر - معمار: علیرضا تغابنی

طراحی و اجرا ویلای برادر کوچکتر - معمار: علیرضا تغابنی

طراحی داخلی ویلای برادر کوچکتر - معمار: علیرضا تغابنی

طراحی داخلی ویلای برادر کوچکتر - معمار: علیرضا تغابنی

طراحی داخلی ویلای برادر کوچکتر - معمار: علیرضا تغابنی

طراحی داخلی ویلای برادر کوچکتر - معمار: علیرضا تغابنی

 

طراحی داخلی ویلای برادر کوچکتر - معمار: علیرضا تغابنی

نقشه های ویلای برادر کوچکتر - معمار: علیرضا تغابنی

نقشه های ویلای برادر کوچکتر - معمار: علیرضا تغابنی

نقشه های ویلای برادر کوچکتر - معمار: علیرضا تغابنی

نقشه های ویلای برادر کوچکتر - معمار: علیرضا تغابنی

نقشه های ویلای برادر کوچکتر - معمار: علیرضا تغابنی

ویلای برادر کوچکتر - معمار: علیرضا تغابنی

ویلای برادر کوچکتر - معمار: علیرضا تغابنی

ویلای برادر کوچکتر - معمار: علیرضا تغابنی

ویلای برادر کوچکتر - معمار: علیرضا تغابنی

دیاگرام های ویلای برادر کوچکتر - معمار: علیرضا تغابنی

دیاگرام های ویلای برادر کوچکتر - معمار: علیرضا تغابنی

ویلای برادر کوچکتر - معمار: علیرضا تغابنی

پلان های ویلای برادر کوچکتر - معمار: علیرضا تغابنی

پلان های ویلای برادر کوچکتر - معمار: علیرضا تغابنی

پلان های ویلای برادر کوچکتر - معمار: علیرضا تغابنی

برش های ویلای برادر کوچکتر - معمار: علیرضا تغابنی

برش های ویلای برادر کوچکتر - معمار: علیرضا تغابنی

Drawings

Younger_Brother_Villa__Alireza_Taghaboni__Memar_Award__28_-8314-800-500-90

Drawings

اطلاعات عمومی پروژه
نام پروژه: ویلای برادر کوچکتر
آدرس: تهران، لواسان
شرکت مشاوره: دفتر معماری “دیگر” 
معمار مسئول: علیرضا تغابنی
همکاران پروژه: فریده آقا محمدی(مدیرپروژه)، روح الله رسولی، حمید عباسلو، فائزه عارف نظری، رامین مواسات، نگار رهنما زاده، شیده پور جولای، خشایار بختیاری
تاریخ شروع و اتمام کار: ۹۱- ۹۴
مساحت ساخته شده: ۸۱۲ مترمربع
نوع ساختمان: مسکونی
مشاور سازه: شرکت باستان پل(وحید قراخانی نیا)
مشاور تاسیسات مکانیکی: هوفر اسماعیلی
مشاوره تاسیسات الکتریکی: نینا عموشاهی
نظارت: مسعود ساقی، محمدرضا محب علی
اجرا: جواد هواوندی، احسان یارمحمدی، سروش علیپور
مجری معماری داخلی: شرکت معماران هنر مان برتر
ماکت: شیما محمدی
کارفرما: احسان یارمحمدی
عکاس: پرهام تقی اف
جایزه: رتبه سوم مشترک جایزه معمار در بخش مسکونی تک واحدی، سال ۱۳۹۴

منبع: وبسایت معماری معاصر ایران – caoi.ir

source: archdaily.com