کانال تلگرام پارساکد

گروه معماری پارساکد | مرجع معماری

دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹
نمایش دسته بندی مطالب

لیست مطالب صفحه اصلی

مطالعات تطبیقی خوابگاه – مطالعات زمینه و پایه خوابگاه برنامه فیزیکی خوابگاه

 بخشی از پروپزال:

طرح مسأله
در دنیای امروز، دانشگاهها درجهت رشد وتعالی جامعه نقشی کلیدی وحیاتی ایفا می کنند به همین دلیل در بسیاری از جوامع برای گسترش کمی وکیفی مراکز آموزش عالی ، قدم های حساب شده ای برداشته می شود. یکی از مواردی که در جهت توسعه این مراکز اهمیت بسیاردارد ، امکانات رفاهی و در رأس آنها تأمین محل اسکان دانشجویان (خوابگاه) است. اگر « پرورش نیروی انسانی سازنده و متخصص مورد نیاز جامعه » را یکی از اهداف اصلی دانشگاه قلمدادکنیم ، توجه به نیازمندیها و مسائل دانشجویان که نیروی انسانی آینـده را تشکیل خواهنـد داد ، ضـرورت خـود را نمایان می کنـد. ایـن امکانات می بایست با شرایط کمی وکیفی قابل قبول، بستر وزمینه را به منظور فراهم آوردن شرایط مناسب تحصیلی ایجاد نماید. باتوجه به مدت زمان قابل ملاحظه ای که دانشجو در داخل پردیس دانشگاه به ویژه ساختمان خوابگاه سپری می کند. (حدود۷۵ تا۹۵ ساعت در هفته) واحد های خوابگاهی می بایست توان تامین نیازهای (فیزیکی- روانی) هر دانشجو (غیربومی) را داشته باشندخوابگاه را می توان در حوزه فضایی- عملکردی، فضایی نامید که تعدادی دانشجو قرار است برای مدت زمانی مشخص با هم در آن زندگی کنند و نیاز به فضایی لازم ومناسب دارندتا عملکردهایی از قبیل خوابیدن، تعویض لباس، استراحت،… درآن پاسخ داده شود. با توجه به روند رو به رشد جمعیت دانشجویی در سالهای اخیر و درصد بالای دانشجویان غیربومی، علاوه
مطالعات خوابگاه - رساله خوابگاه - طرح نهایی خوابگاه - پایان نامه خوابگاه - نقشه خوابگاه - طراحی خوابگاه

 

برآن پیشی گرفتن تعداد دانشجویان دختر بر دانشجـویان پسـر، لزوم توجـه به اسکان ایـن قشـر بیش از پیش ضـرورت خـود را نشان می دهد. حال این سوال مطرح است که : شرایط کمی وکیفی موجود در خوابگاهها تا چه میزان پاسخگوی نیاز دانشجویان (غیربومی) امروزی است.

تحقیقات صورت گرفته در این زمینه هرچند اندک اعتبار دیدگاه «سرپناه بودن خوابگاه برای دانشجویان غیربومی» رابه میزان قابل توجهی سست نموده وتأثیرات مخرب این دیدگاه بر بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان را متذکر می شود. از سوی دیگر، تخصیص اعتبارات عمرانی قابل توجه دانشگاهها به منظور احداث خوابگاههای دانشجویی، زمانی می تواندکارساز باشد که روند ساخت علاوه بر مطالعات مهندسی، برپایه شناخت کامل از ویژگیهای روانشناختی فضاهای مورد نظر انجام پذیرد.

برای توضیحات بیشتر و دریافت رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

مطالعات کامل هتل ۱۵۰ صفحه – رساله هتل ۱۵۰ صفحه- دفترچه مطالعات هتل ۱۵۰ صفحه

بخشی از مطالب:

حوزه اول : 
مقدمه :
نیاز هتل قبل از هر چیز با منشا سفر ایجاد می شود ومفهوم مسافرت که از دیر باز با اهداف گوناگون تجارت و سیاحت و زیارت و … و یا حتی یافتن جای مناسبی برای زندگی به آن می پرداخته ما را به فکر آسان پیمودن این مسیر برای او و بیتوته ای کوتاه و آرامش بخش در مسیر و مقصد می کند . مسیر که خود بخش مهمی از سفر است و نمادی از گذر انسان از این دنیاست خود به کیفیتی انسانی نیازمند است که بتواند ذهن مسافر را در هر مرحله از سفر به درکی بالاتر سوق دهد و ارزشی والاتر برای او قائل باشد .
در این میان مسافر که تشنه رسیدن است نیروی روح و جسم خود را در اتراق کوتاه در کاروانسراها باز می یابد و زمانی که به مقصد می رسد و باروبنه می نهد دلتنگی اش برای خانه دو چندان می شود. در اینجاست که نیازی در او سر برمی نهد که چگونه می تواند مدتی را که در مقصد است آرامش و امنیت خانه اش را بازیابد. او خانه را جستجو نمی کند بلکه شاید گمنام بودن را بهتر بپسندد . شاید بخواهد ساعتی در فضایی لم دهد و روزنامه بخواند چای بنوشد و تلفن بزند بدون آنکه آن فضا متعلق به او باشد . فضایی مختص خود را می طلبد جایی که نام آن هتل است.
امروزه با گسترش مفهوم جهانی شدن و برداشته شدن مرزها سفر آسانتر شده است.
مطالعات هتل - رساله هتل - پایان نامه هتل - طرح نهایی هتل - نقشه هتل

در جهان امروز یک انسان با تجربه و موفق نیازمند سفر کردن است. ارتباطات او را به اهدافش در هزینه تخصصی نزدیک می کند و دیدن جهان و آشنایی با فرهنگ دیگران و یا کسب و تجارت در سایر کشورها و نیز حفظ منافع سیاسی خود در آن کشورها مسائلی است که او را مجبور به اقامت در سایر کشورها می نماید .

این موضوع در سفرهای داخلی هم تعمیم می یابد . علی الخصوص که گاها به دلیل کمبود امکانات اقامتی یا عدم امنیت آن شاهد منصرف شدن مردم از مسافرت هستیم .
فرهنگ غنی و قدرت و تنوع فرهنگی ایران نیز شایستگی و سفر در آن را دو چندان می کند. این امر بستر مناسبی را برای سیر و سفر مردم داخل و خارج کشور به نقاط مختلف این سرزمین فراهم نموده است . شهر مقدس مشهد نیز به لحاظ جاذبه زیارتی بودن و پذیرایی سالانه ۱۴ میلیون زائر داخلی و خارجی در این میان از اهمیت زیادی برخوردار است.
شاید هدف از سفر به مشهد از نظر رتبه بندی بیش از هر چیز همین زیارتی بودن آن است. اما از اهمیت وجود آثار فرهنگی تاریخی و همین راههای آسیای میانه در شرق که در مشهد است نباید غافل شد و باید با تقویت این آثار صنعت توریسم این شهر بزرگ را گسترش داد.

برای توضیحات بیشتر و دریافت رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

مطالعات کامل خوابگاه ۱۵۲ صفحه – رساله کامل خوابگاه – نقشه خوابگاه

 بخشی از پروپزال:

طرح مسأله
در دنیای امروز، دانشگاهها درجهت رشد وتعالی جامعه نقشی کلیدی وحیاتی ایفا می کنند به همین دلیل در بسیاری از جوامع برای گسترش کمی وکیفی مراکز آموزش عالی ، قدم های حساب شده ای برداشته می شود. یکی از مواردی که در جهت توسعه این مراکز اهمیت بسیاردارد ، امکانات رفاهی و در رأس آنها تأمین محل اسکان دانشجویان (خوابگاه) است. اگر « پرورش نیروی انسانی سازنده و متخصص مورد نیاز جامعه » را یکی از اهداف اصلی دانشگاه قلمدادکنیم ، توجه به نیازمندیها و مسائل دانشجویان که نیروی انسانی آینـده را تشکیل خواهنـد داد ، ضـرورت خـود را نمایان می کنـد. ایـن امکانات می بایست با شرایط کمی وکیفی قابل قبول، بستر وزمینه را به منظور فراهم آوردن شرایط مناسب تحصیلی ایجاد نماید. باتوجه به مدت زمان قابل ملاحظه ای که دانشجو در داخل پردیس دانشگاه به ویژه ساختمان خوابگاه سپری می کند. (حدود۷۵ تا۹۵ ساعت در هفته) واحد های خوابگاهی می بایست توان تامین نیازهای (فیزیکی- روانی) هر دانشجو (غیربومی) را داشته باشندخوابگاه را می توان در حوزه فضایی- عملکردی، فضایی نامید که تعدادی دانشجو قرار است برای مدت زمانی مشخص با هم در آن زندگی کنند و نیاز به فضایی لازم ومناسب دارندتا عملکردهایی از قبیل خوابیدن، تعویض لباس، استراحت،… درآن پاسخ داده شود. با توجه به روند رو به رشد جمعیت دانشجویی در سالهای اخیر و درصد بالای دانشجویان غیربومی، علاوه
مطالعات خوابگاه - رساله خوابگاه - طرح نهایی خوابگاه - پایان نامه خوابگاه - نقشه خوابگاه - طراحی خوابگاه

 

برآن پیشی گرفتن تعداد دانشجویان دختر بر دانشجـویان پسـر، لزوم توجـه به اسکان ایـن قشـر بیش از پیش ضـرورت خـود را نشان می دهد. حال این سوال مطرح است که : شرایط کمی وکیفی موجود در خوابگاهها تا چه میزان پاسخگوی نیاز دانشجویان (غیربومی) امروزی است.

تحقیقات صورت گرفته در این زمینه هرچند اندک اعتبار دیدگاه «سرپناه بودن خوابگاه برای دانشجویان غیربومی» رابه میزان قابل توجهی سست نموده وتأثیرات مخرب این دیدگاه بر بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان را متذکر می شود. از سوی دیگر، تخصیص اعتبارات عمرانی قابل توجه دانشگاهها به منظور احداث خوابگاههای دانشجویی، زمانی می تواندکارساز باشد که روند ساخت علاوه بر مطالعات مهندسی، برپایه شناخت کامل از ویژگیهای روانشناختی فضاهای مورد نظر انجام پذیرد.

برای توضیحات بیشتر و دریافت رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

مطالعات کامل دانشکده معماری ۱۴۶ صفحه -دانشکده هنر و معماری رساله کامل دانشکده هنر و معماری

مطالعات کامل دانشکده معماری 146 صفحه ,پایان نامه دانشکده هنر و معماری, رساله کامل دانشکده هنر و معماری,مطالعات دانشکده هنر و معماری طرح نهایی دانشکده هنر و معماری پایان نامه دانشکده هنر و معماری نقشه دانشکده هنر و معماری,مطالعات دانشکده معماری دانشکده هنر و معماری,پایان نامه کامل دانشکده معماری,پایان نامه کامل دانشکده هنر و معماری

مقدمه
تعلیمات آکادمیک نقش بسیار مهمی را در رشد صنعتی اقتصادی وفرهنگی جامعه ایفا می‌کند. تمامی کشورهای در حال توسعه ذخیره عظیمی از نیروهای انسانی دارند که به منظور موثر واقع شدن در امر توسعه، این گروه از جمعیت باید مهارتهای لازم را فرا می‌گیرند در غیر اینصورت این نیروی بالقوه نه تنها نقش مؤثر خود را در توسعه و پیشرفت ایفا نمی‌نماید بلکه خود بر مسائل و مشکلات می‌افزاید. ارائه الگوی مناسب جهت ساماندهی قصایی دانشکده معماری به منظور بالا بردن سطح مهارت و تربیت کارشناسان با تخصصهای لازم برای تبدیل نیرو بالقوه جامعه بالفعل و در نتیجه گامی بزرگ در جهت رشد صنعتی اقتصادی و فرهنگی جامعه است که جزوه حاضر مطالعاتی است در جهت رسیدن به این امر.

پیشگفتار :
به نام یگانه معمار هستی که با دمیدن روح آفریننده خویش در کالبد انسان، او را جانشین خود بر روی زمین قرار داد. همانگونه که خداوند با دمیدن روح خود در جسم بی جان آدمی را می‌آفریند. انسان نیز در مقام جانشین وی با دمیدن روح خلاقه خود در کالبد مواد خام و بی جان به آنها زندگی می‌بخشد و بدین سان هنر از انسان زاییده می‌شود. آفرینش چشمه جوشان هنرهاست و آثار بزرگ هنری در پرتو نور آفرینشگری خالقان خودپا به عرصه وجود نهاده‌اند.

 

فصل اول 
شناخت مسائل و نکات مربوط به ساختمان‌های دانشگاهی

شناخت مسائل و نکات مربوط به ساختمان‌های دانشگاهی 
ویژگی‌های عمومی پردیس دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی
مجموعه‌های دانشگاهی اعم از مجتمع‌های بزرگ و دانشکده‌های تک رشته‌ای، پردیس نامیده می‌شوند. سیمای مطلوب دانشگاه‌ها با مشخصه کلی کالبدی آن تعیین می‌گردد و باید با هدف‌ها و مشخصات آموزش و اوضاع کلی محیط هماهنگ باشد. انواع پردیس‌ها در رابطه با مسائل شهری، در گروه‌های زیر دسته بندی می‌شوند:

• پردیس پراکنده داخل شهر
در چنین پردیسی، ساختمان‌های دانشگاه یا مدرسه آموزش عالی به صورت پراکنده در نقاط مختلف شهر قرار دارند و بین ساختمانهای و فضای آموزشی مختلف را فضاهای عمومی شهر پر می‌کند. این نوع پردیس‌ها باعث می‌شوند که همبستگی محیط آموزشی و شهر بیشتر شده و تحرک فرهنگی بوجود آید، واحدهای آموزشی از استقلال نسبی برخوردار شوند و شهر از موقعیت مؤسسات آموزش عالی شدیداً متأثر گردد. ایجاد چنین پردیس‌هایی وقتی مناسب است که امکانات ارتباطی در شهر به اندازه کافی وجود داشته باشد و زمین‌های قابل ساخت در قطعات مناسب در داخل شهر در دسترس باشند.
• پردیس مجتمع چند یاخته‌ای داخل شهر
در چنین پردیسی، کلیه ساختمان‌ها در یک محوطه بسته قرار می‌گیرند و بین ساختمان‌ها و فعالیت‌های مختلف واحدهای آموزشی، فضایی جز آنچه که متعلق به دانشگاه باشد، وجود ندارد. در واقع این نوع پردیس‌ها ارتباطی با شهر ندارند و برای ایجاد این پردیس‌ها، نیاز به قطعه زمین وسیعی در داخل شهر است. مجتمع بودن کلیه واحدهای آموزشی در یک محوطه باعث می‌شود که دانشجویان بیشتر با یکدیگر تماس داشته باشند و توجه آنان بیشتر جلب مسائل خاص دانشگاهی گردد تا به زندگی روزمره شهری و مسائل آن.

• پردیس مجتمع خارج از شهر
در چنین پردیسی، کلیه فعالیت‌های آموزشی دانشگاه در محوطه وسیعی بدون امکان دسترسی مستقیم به کلیه تأسیسات شهری وجود دارد. ایجاد چنین پردیسی ایجاب می‌کند که مسائل خاص شهری اهمیتی از دیدگاه آموزش نداشته باشد و محوطه دانشگاه خود به صورت شهری خود کفا درآید.

 

*آرایش و سازماندهی فضایی جزء بناها
در مورد طرق اصلی آرایش و سازماندهی بنا برای یک مجموعه، ممکن است با شرایطی به شرح زیر مواجه شویم :
– فضاها دارای عملکردهایی خاص باشند یا به فرمهای خاصی نیازمند باشند.
– فضاها از نظر کاربردی انعطاف پذیر باشند و آزادانه تنظیم شوند.
– عملکرد با درجه اهمیت فضاها در سازماندهی بنا منحصر به فرد و یگانه است.
– فضاها دارای عملکردهای مشابه باشند و بتوانند به صورت یک مجموعه عملکردی در کنار هم قرار گیرند یا در یک ترکیب خطی تکرار شوند.
– فضاها برای تأمین نور، تهویه و دید، نیاز به فضاهای سرباز بیرون دارند.
– فضاها برای خصوصی بودن باید مجزا شوند.
– فضاها باید به راحتی قابل دسترس باشند.
– شیوه و ارایش این فضاها می‌تواند اهمیت نسبی و نقش عملکردی سمبولیکشان را درسازماندهی یک جا روشن نمایند.
 اصول و ضوابط طراحی فضاهای دانشکده‌ای 
• آموزش نظری 
– مشخصات عمومی کلاس‌های درس
در تمام کلاس‌های درس و در کل فضاهای پرجمعیت برای امکان خروج سریع در هنگام سوانح مانند آتش سوزی، درها به سمت خارج باز می‌شوند.
کلاس‌های درس می‌بایست جهت استفاده از وسایل مختلف سمعی – بصری مجهز باشند.
امکان تاریک کردن کلاس، رعایت حداقل ۳ متر فاصله بین اولین ردیف صندلی‌ها با تخته سیاه یا پرده نمایش، در نظر گرفتن محل مناسب جهت قرار دادن دستگاه‌های سمعی – بصری، نظیر دستگاه اپک، اورهد، ویدئو و … در کلاس، از جمله تسهیلاتی است که می‌بایست پیش بینی گردد.
عرض درب کلاس‌ها حداقل ۱۱۰ سانتی متر در نظر گرفته می‌شود تا بدین ترتیب حمل و نقل انواع وسایل کمک آموزشی به کلاس به سهولت انجام پذیرد. ارتفاع کلاس‌ها بستگی به شرایط نور روز، عوامل خارجی (درخت، ساختمان و …) دارد. برای اطاق به عمق ۶ تا ۸ متر، ارتفاع ۲۵/۳ تا ۷۵/۳ متر کافی و مناسب است.

– نور رسانی طبیعی کلاس‌ها
برای نور مناسب در روز، سطح پنجره‌های کلاس بایستی ۲۰ تا ۵۰درصد سطح خود کلاس باشد. در صورت بیشتر از ۵/۶ متر بودن عمق اطاق، پنجره مقابل برای نور رسانی یکسان لازم است. این پنجره باید حداقل ۲۰/۱ متر پهنا داشته باشد و ارتفاع آن ۵/۲ متر باشد.

– عایق سازی صوتی
لازم است حدود ۲/۱ تا ۳/۱ سقف را با مواد جاذب (مانند آکوستیک تایل) پوشانید. همچنین باید قسمت‌هایی از سطح به صورت پوسته‌ای ساخته شود تا در جذب آوای بم (فرکانس کم) مؤثر باشد.

• آموزش عملی 
– خصوصیات عمومی آتلیه‌های طراحی
استودیوهای طراحی به صورت معمول، دارای ارتفاع زیاد هستند، از طرف شمال نور می‌گیرند و دارای تعداد زیادی دیوارهای لاینقطع برای نمایش کارها هستند. فضاهای اصلی آتلیه که کلیه کارهای طراحی و ترسیمی در آن انجام می‌شود، برحسب مورد و میزان کارها می‌تواند به جزء فضاهای مختلف تقسیم شود. یک استودیو باید دارای فضاهایی برای ورقه پلان، کمدهای لباس، کتب مرجع و مدل‌ها بوده و شامل تجهیزاتی برای تکثیر نقشه‌ها و اسناد باشد. (این تجهیزات می‌تواند به صورت متمرکز باشد).

– آرایش میزها در آتلیه طراحی
از نظر اصولی میزهای طراحی و نقشه کشی را به صورت موازی و متوالی و در ردیف‌های متقاطع با یک یا دو راهرو قرار می‌دهند. میزها در جهت نصب تخته سیاه قرار می‌گیرند، به صورتی که همه میزها بتوانند از روشنایی یکنواختی برخوردار شوند. در ضمن برای هر میزکار، محدوده‌هایی در حد استاندارد برای کارهای مختلف هر دانشجو در نظر گرفته می‌شود. از دیگر نکات قابل ذکر این است که تمامی میزهای طراحی و نقشه‌ کشی باید از جنس مقاوم و حتی المقدور دارای رنگی روشن باشند (سفید – زرد – سبز). مصالح مورد نظر در کف و دیوارهای جنبی استودیوها نیز می‌باید به دقت انتخاب گردد و به گونه‌ای باشد که با روحیه و فضای کار، رابطه‌ای نزدیک داشته باشد.
– روشنایی
هر آتلیه طراحی باید از نظر نور طبیعی از شرایط خوبی برخوردار باشد، به همین جهت پنجره‌های نسبتاً بلندی برای آنها لازم است. سطح کل این پنجره‌ها حداقل ۲۵ تا ۳۳ درصد سطح آتلیه و جهت گیری آنها بهتر است که به شمال یا شرق باشد. در صورت عدم وجود امکان برای این جهت گیری، لازم است با استفاده از پرده در پشت پنجره از تابش مستقیم نور خورشید و درخشش آن جلوگیری گردد. در صورت امکان بد نیست از نورگیرهای سقفی نیز استفاده شود. البته این نورگیرها، نورهای فرعی را تأمین خواهند کرد. تمام پنجره‌ها باید دارای پرده یا نوعی سایبان باشند تا بتوان نور روز را تحت کنترل درآورد. همچنین باید سطح پنجره قابل دسترس بوده تا شیشه‌ها را بتوان به آسانی پاک نمود.
• کارگاه طراحی و ساخت ماکت
کارگاه ماکت فضایی است به صورت یک سالن با پلان آزاد که فضای داخلی آن بر اساس تجهیزات و وسایل لازم برای ساخت ماکت شکل می‌گیرد. با توجه به ابعاد و اندازه‌های وسایل کار و محدوده مورد نیاز برای هر یک، فضایی در حدود ۹۰ متر مربع برای تجهیز کارگاه ماکت لازم است. این کارگاه می‌تواند ظرفیت ۲۴دانشجو را در یک دوره کاری داشته باشد.
هر کارگاه ماکت دارای یک مسئول و مربی آموزش می‌باشد. فضای کارگاه نیز به گونه‌ای است که مسئول کارگاه می‌تواند از محل کار خود بر کار تمام دانشجویان نظارت داشته باشد. در نتیجه اطاق وی در کنار انبار لوازم و مواد و مصالح ساخت قرار می‌گیرد. روشنایی کامل کارگاه ماکت نیز می‌بایست همانند دیگر کارگاه‌ها و آتلیه‌های طراحی تأمین گردد. وسایل مورد نیاز کارگاه ماکت عبارتند از :
مته ۱ عدد
میز نقشه کشی به ابعاد ۱۰۰ ۸۰
۲ عدد
دستگاه سنگ ۱ عدد
میز کار به عرض ۸۰ سانتی متر
اره مدور ۱ عدد
صفحه برش ۱ عدد
کمان اره ۱ عدد
قفسه بندی ۱ عدد
رنده نجاری ۱ عدد
میزکار به ابعاد ۲۱۰ ۱۲۰
به تعداد کافی
صندلی چرخان به تعداد کافی
– کلاس‌های سمینار و گردهمایی
در کنار آتلیه‌ها و کارگاه‌های مختلف در بخش آموزش عملی، کلاس‌هایی تحت عنوان سمینار و گردهمایی در نظر گرفته می‌شود که مورد استفاده کلیه رشته‌ها قرار می‌گیرد. در این کلاس‌‌ها دانشجویان جلسات گروهی خود را در تمامی دروس اعم از نظری و عملی برای کرکسیون یا ارائه درس برگزار می‌کنند. همچنین این فضاها می‌توانند به صورت تمام وقت در اختیار پروژه‌های تحقیقاتی دانشکده قرار بگیرند. ظرفیت این کلاس‌ها، مختلف و بین ۶، ۱۲ و ۲۸ نفر است.

• کتابخانه تخصصی
یکی از امکانات یاری دهنده بخش آموزش نظری دانشکده، فعالیت‌های کتابخانه‌ای است. کتابخانه در یک مرکز آموزش، فضایی است که دانشجویان در آنجا می‌توانند از کتب تخصصی مربوط به رشته تحصیلی مورد نظر استفاده نمایند. همچنین در جریان آخرین تازه‌های کتاب، مجلات، بولتنها و غیره قرار گیرند.

  فهرست مطالب:

عنوان

فصل اول :
عنوان : دانشکده معماری                                                                 صفحه
مقدمه ………………………………………………………………………………………….. ۴
فصل اول : شناخت مسائل و نکات مربوط به ساختمان‌های دانشگاهی .. ۶
ویژگی‌های عمومی پردیس دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ……….. ۷
آرایش وسازماندهی فضائی جزء بناها ……………………………………………. ۹
اصول و ضوابط طراحی و فضاهای دانشکده‌ای ……………………………. ۱۰

فصل دوم : استانداردها (ابعاد و فضاهای مورد نیاز)……………………… ۲۱
پلکان ……………………………………………………………………………………………. ۲۲
راهروها و مسیرهای شیب دار …………………………………………………….. ۲۳
دربها ……………………………………………………………………………………………. ۲۴
کیفیت هوا ………………………………………………………………………………….. ۲۵
راندمان دید ……………………………………………………………………………….. ۲۶
روشنایی مصنوعی …………………………………………………………………….. ۲۶
رنگ ………………………………………………………………………………………….. ۲۸
طرح و بافت ……………………………………………………………………………….. ۳۴
نویز (اغتشاش صوتی) وآکوستیک ……………………………………………….. ۳۴
حساسیت نسبت به ارتعاشات ………………………………………………………. ۳۵
مسیرهای پیاده رو ……………………………………………………………………… ۳۹
دسترسی و مسیر گردش یا سیرکولاسیون …………………………………… ۳۹
تئاترها و سالن‌های سخنرانی………………………………………………………… ۴۰
شکل اساسی ……………………………………………………………………………… ۴۱
سالن‌های سخنرانی : صندلی‌ها …………………………………………………….. ۴۳
سالن‌های سخنرانی : مقررات آتش نشانی ……………………………………… ۴۷
آکوستیک …………………………………………………………………………………… ۴۷
فصل سوم : شرح برنامه دانشکده معماری …………………………………… ۴۸
آشنایی با رشته‌های آموزشی دانشکده …………………………………………. ۴۹
دوره کارشناسی معماری ……………………………………………………………. ۴۹
دوره کارشناسی ارشد معماری …………………………………………………… ۵۲
فصل چهارم : بررسی نمونه‌های مشابه ………………………………………… ۵۳
یوگینا آفتاندلیانس ………………………………………………………………………. ۵۴
دانشکده هنرهای زیبا…………………………………………………………………… ۵۵
دانشکده معماری اپورتو، (OPORTO) ………………………………………… 62
دپارتمان زمین شناسی، دانشکده آویرو، پرتغال …………………………….. ۶۴
کلاس بلوک ۳، دانشگاه آلیکان ……………………………………………………… ۶۷
دانشکده حقوق، دانشگاه جیرونا …………………………………………………… ۶۸
کالج آموزشی معلمان، (setubal)………………………………………………….. 69
فصل پنجم : شناخت بستر طرح ……………………………………………………. ۷۲
محدوده سایت…………………………………………………………………………….. ۷۳
فصل ششم : اقلیم ………………………………………………………………………. ۷۴
روشهای دستیابی به اهداف عمده طراحی اقلیمی ……………………………. ۷۵
نیازهای حرارتی و فضاهای داخلی ساختمان ………………………………… ۹۱
فصل هفتم : معرفی پروژه …………………………………………………………… ۹۹
برنامه فیزیکی ………………………………………………………………………….. ۱۰۰
طراحی (معماری، سازه، تأسیسات) …………………………………………………. ۱۰۲
معماری ………………………………………………………………………………….. ۱۰۴
سازه ………………………………………………………………………………………. ۱۰۷
تأسیسات ………………………………………………………………………………… ۱۰۹
اسناد و مدارک ………………………………………………………………………… ۱۱۰
منابع و مآخذ …………………………………………………………………………… ۱۱۱

 

تصاویر فایل ها:

 

یک نمونه از نقشه های قرار گرفته در داخل فایل مطالعات دانشکده هنر و معماری – کلیک کنید.

رساله ای دیگر با همین موضوع:

مطالعات طراحی دانشکده معماری ۱۰۵ صفحه + نقشه ها + رندرها + ۳۲ اسلاید – شماره دوم

 

خرید رساله:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما نیز آنی ارسال خواهد شد. آموزش خرید و دریافت فایل
14000 تومان خريد

خرید نقشه:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما نیز آنی ارسال خواهد شد. آموزش خرید و دریافت فایل
8000 تومان خريد
 •  فرمت رساله: word
 • فرمت نقشه: dwg
 • نمونه های موردی داخلی و خارجی بدون تصویر
 • در این رساله تصاویری قرار ندارد.
 • یک رساله دانشکده معماری ۴۰ صفحه ای و یک رساله دانشکده معماری ۱۰۷ صفحه ای در فایل قرار گرفته است.
 • حجم فایل ها: ۲۳ مگابایت
 • برای مشاهده لیست رساله و مطالعات های معماری اینجا را کلیک نمائید.
 • سفارش انجام رساله و طرح پذیرفته می شود.
 • شماره پشتیبانی و سفارشات معماری : ۰۹۰۳۷۷۵۸۵۵۵ – ۱۰ صبح تا ۴ عصر
 • ایمیل های پشتیبانی : parsacad.com@gmail.com – info@parsacad.com
 • رساله معماری با رساله معماری هم تبادل می شود و نیاز به خرید نیست.