هفتمین همایش معماری مجله نقش معمار با سخنرانی ماریا آرایا و هومن طالبی همکاران دفتر زاها حدید
و جمعی از معماران سرشناس ایران
محوریت موضوعات این سمینار: حرکت دفتر زاها حدید فرای مقیاس‌ها/ تولید بینشی نو برای همزیگری
موضوعات سمینار (شامل ۴ بخش)

بخش اول :
سخنرانی هومن طالبی Global Intelligence
در سخنرانی اول صحبت از تغییراتی می‌کنیم که در نحوه طراحی‌ و روشِ کارِ دفاترِ معماری بر اثرِ ورودِ علومِ ارتباطات و تکنولوژیِ دیجیتال شده و اینکه این تغییرات باعث شکل گیری نوعی هوشیاریِ جمعی‌ شده است. در این فضا محدود ماندن در بحثِ هویتِ مکانی نیز مورد بحث خواده بود.

همایش معماری مجله نقش معمار,فصل نامه نقش معمار,فصلنامه نقش معمار,همایش های معماری,نمایشگاه های معماری,هفتمین همایش معماری نقش معمار,هفتمین سمینار معماری,آغاز ثبت نام هفتمین سمینار فصلنامه "نقش معمار",مجله نقش معمار,سمینار معماری,سمینارهای معماری,هفتمین سمینار معماری در ایران,سمینار معماری مجله نقش معمار,سمینار معماری با حضور هومن طالبی,هومن طالبی,زاها حدید,سخنرانی زاها حدید,سخنرانی ماریا آرایا

بخش دوم :
سخنرانی ماریا آرایا Form in Motion در سخنرانی دوم اثرپذیری و اثرگذاری هنگام کار در مقیاس های مختلف و با تمرکز بر دیزاین پروداکت مورد بحث قرار خواهد گرفت و با بررسی کامل و رخه طراحی از ایده تا اجرا بکارگیری مشترک فنون جدید ساخت را در مقیاس های مختلف بررسی خواهیم کرد. (سخنرانی ها مبتنی بر رویکرد دفتر زاها حدید است)

برای توضیحات بیشتر و ثبت نام به ادامه مطلب مراجعه نمائید….