سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰
نمایش دسته بندی مطالب

لیست مطالب صفحه اصلی

مرکز تحقیقات برنج کشور – رساله معماری مرکز تحقیقات برنج کشور ۱۰۵ صفحه + نقشه ها –

 پایان نامه معماری مرکز تحقیقات برنج کشور ۱۰۵ صفحه + نقشه ها 

 مرکز تحقیقات برنج کشور - پایان نامه معماری 105 صفحه + نقشه ها - پایان نامه معماری,پایان نامه کارشناسی معماری برج‌های مسکونی شهرک صدرا 140 صفحه, پایان نامه معماری,دانلود پایان نامه معماری,دانلود پایان نامه معماری کارشناسی,پایان نامه,برج‌های مسکونی شهرک صدرا,مطالعات برج‌های مسکونی شهرک صدرا,

 

بخشی از مطالب:

فصل اول: کلیات
مقدمه
۱-۱) تبیین موضوع پروژه
۲-۱)ضرورت طرح موضوع
۳-۱) معرفی سایت پروژه
۴-۱) روش جمع آوری اطلاعات پروژه
۵-۱) معرفی روش و فرایند طراحی
مقدمه :
در فصل نخستین رساله، ابتدا موضوع پروژه به تفصیل معرفی و هدف از انتخاب موضوع بیان می گردد و اهداف و وظایفی که برای این پروژه در نظر گرفته شده به اختصار توضیح داده می شود تا بر ضرورت طرح تاکید گردد.
اطلاعات اولیه ای که برای انجام پروژه به آن ها نیاز داریم نیز در این فصل گردآوری شده است. در ادامه مکانی که برای پیاده سازی طرح در نظر گرفته شده همراه با ذکر دلایل عنوان می شود. در پایان روش هایی که به کمک آن اطلاعات این رساله جمع آوری شده بیان می گردد.

۱-۱)تبیین موضوع :
برای بیان موضوع رساله، معرفی موضوع پروژه و معرفی برنج به صورت مختصر به عنوان جزو پایه ای این تحقیق ضروریست. معرفی اولیه به همراه اهداف و وظایف در نظر گرفته شده برای پروژه در زیر آورده شده است :

۱-۱-۱)معرفی موضوع پروژه :
موضوع در نظر گرفته شده برای پروژه ی طرح نهایی ، طراحی مرکز تحقیقات برنج می باشد که شامل یک عملکرد اصلی و دو عملکرد فرعی است . عملکرد اصلی مجموعه عملکرد پژوهشی بوده و عملکرد های فرعی عبارتند از عملکردهای آموزشی و فرهنگی . هر سه ی این عملکرد ها بر روی محصول برنج متمرکز شده اند . در این پروژه سعی براین است که ضمن برآورده کردن نیازهای مبتنی بر عملکردها ، پا را از قالب مراکز تحقیقاتی رایج فراتر گذاشته و نگاهی همه جانبه به این محصول با ارزش داشته باشیم . محور اصلی چنین مجتمعی را باید بر اهداف و وظایف زیر استوار کرد :
اهداف:
• “بهبود و توسعه ی تحقیقات برنج مشتمل بر آب و خاک ، فنی و مهندسی ، آفات و بیماری ها ، تهیه و تولید بذر برای رسیدن به امنیت و سلامت غذایی
• توسعه ی بهره برداری از فنون پیشرفته ی بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک در تحقیقات برنج
• برنامه ی جامع افزایش بهره وری ، کاهش ضایعات و بهبود کیفی تولید برنج
• حفاظت و جمع آوری ، ارزیابی ، احیا ، توسعه و بهره برداری از ذخایر ژنتیکی برای افزایش پایدار تولید برنج
• احداث ، توسعه ، تکمیل و تجهیز محیط تحقیقات برنج
• توسعه ی شبکه ی اطلاع رسانی در زمینه ی برنج در کشور
• ارتقا نقش و جایگاه سازمان تحقیقات برنج در تولید علم و فناوری در کشور
• ارائه ی آموزش های تقاضا محور متناسب با نیازهای برنامه های توسعه ای بخش کشاورزی برنج “]۱ [

• وظایف:
• “تحقیق در زمینه افزایش متوسط عملکرد ارقام برنج
• تولید ارقام مقاوم به تنش های زنده و غیر‌زنده
• ارتقای کیفیت ارقام
• حفظ ذخایر توارثی
• تحقیق در زمینه امکان تولید برنج هیبرید
• استفاده از فن آوری های جدید (بیوتکنولوژی) در اصلاح برنج
• تحقیق در زمینه جایگزینی روش های نوین مبارزه با آفات، بیماریها، علفهای هرز و مطالعه در زمینه کنترل بیولوژیکی آفات و بیماری های برنج
• تحقیق در زمینه تغذیه و تعیین منابع ژنتیکی متحمل به عدم توازن عناصر غذایی
• تحقیق در زمینه طبقه بندی خاک شالیزار
• تحقیق در زمینه کاهش ضایعات و استفاده بهینه از این ضایعات
• تحقیق در مکانیزاسیون، تجهیز و نوسازی اراضی و استفاده بهینه از منابع آب و خاک و استحصال روغن از سبوس برنج”]۱ [

۲-۱-۱)معرفی برنج :
۱-۲-۱-۱) گیاهشناسی برنج :
“برنج گیاهی است که دارای ارقام زودرس (طول دوره رشد ۱۳۰ تا ۱۴۵ روز)، متوسط ‌رس (۱۵۰ تا ۱۶۰ روز) و ارقام دیررس (۱۷۰ تا ۱۸۰ روز) می باشد. ریشه برنج سطحی و افشان بوده و حداکثر در عمق ۲۰ تا ۲۵ سانتی‌متری خاک نفوذ می‌نماید. ساقه برنج بندبند و تو خالی بوده و در فواصل مختلف ساقه جداره‌های سختی قرار دارد که در آن قسمت‌ها ساقه توپر می‌باشد و گره نام دارد. تعداد گره‌ها در این گیاه از ۱۰ تا ۲۰ عدد تغییر می‌یابد. برگهای این گیاه کشیده و دارای رگبرگهای موازی بوده و بدون دمبرگ است و قاعده برگ پهن تر از سایر نقاط آن می‌باشد. و قسمتی از ساقه گیاه یا تمام محیط آنرا احاطه کرده که آنرا غلاف یا نیام می‌نامند. ارتفاع بوته‌های برنج در ارقام مختلف از ۵۰ تا ۱۵۰ سانتی‌متر و گاهی اوقات تا ۲۰۰ سانتی‌متر تغییر می‌یابد. برگهای این گیاه متناوب بوده و در دو جانب متقابل ساقه قرار دارند. تعداد برگها در ارقام مختلف برنج متفاوت بوده، در ارقام زودرس ۱۴ تا ۱۵ برگ ، در ارقام متوسط‌رس ۱۶ تا ۱۷ برگ و در ارقام دیررس تعداد برگها ۱۸ تا ۱۹ برگ بر روی هر ساقه می‌باشد.”]۲ [
۲-۲-۱-۱)شرایط مناسب کشت برنج :
“میانگین دمای مورد نیاز برنج هنگام رشد باید بین ۲۰ تا ۳۷ درجه سانتیگراد باشد. پایین بودن دما در اوایل فصل زراعی یا آبیاری مزرعه با آب سرد سبب می‌شود که زمان رسیدن دانه‌ها به تأخیر افتد. بالا بودن دما هم موجب کاهش تعداد سنبلچه‌های بارور و وزن دانه‌ها می‌شود . نور هم یکی از عوامل مؤثر در رشد گیاه است. شدت نور در اوایل فصل زراعی شاید عامل محدود کننده ‌ای برای رشد برنج به حساب آید. اما با نزدیک شدن به پایان فصل زراعی ، بویژه موقع تشکیل خوشه ، رقابت برای جذب نور بین بوته‌ها افزایش می‌یابد. مناسب‌ترین میزان رطوبت برای گلدهی گیاه برنج ، ۷۰ تا ۸۰ درصد است . رطوبت کمتر از ۴۰ درصد ، عامل بازدارنده‌ای برای گلدهی گیاه به شمار می‌رود. وزش باد و ریزش باران و تگرگ ، در زمان گلدهی زیانبار است. همچنین بارندگی موقع برداشت محصول هم عملیات مربوط به خشک شدن محصول را به تأخیر می‌اندازد. برنج ، کلا گیاه آب دوستی به شمار می‌رود، ولی آبزی نیست. آب مورد نیاز برنج از سایر غلات بیشتر است. هشتاد درصد آب مورد نیاز محصول برنج تولید شده در جهان بویژه در نقاط استوایی ، از آب باران تأمین می‌گردد. ۲۰ درصد باقی مانده را از آب رودخانه و آب چاه تأمین می‌نمایند. نتایج بدست آمده نشان داده که اگر دمای آب کمتر از ۱۹ درجه سانتیگراد باشد، زمان رسیدن دانه به تأخیر می‌افتد. اگر هم از ۳۰ درجه بیشتر باشد، گسترش ریشه و میزان عملکرد گیاه برنج به دلیل محدود بودن اکسیژن موجود در آب ، کم می‌شود و بازدهی گیاه کاهش می‌یابد.برنج در خاکهای مختلف ، از فقیر تا غنی که تنها آب مورد نیاز گیاه تأمین باشد به عمل می‌آید. البته مقدار آب مصرفی در خاکهای سبک بیش از خاکهای سنگین است. مناسب‌ترین خاک برای کشت برنج ، خاک رسی با لایه غیر قابل نفوذ در عمق ۵۰ تا ۱۵۰ سانتیمتری و همراه با مقدار زیادی مواد آلی است. برنج اصولا نسبت به شوری خاک و شوری آب مقاوم است.”]۲ [
۲-۱)ضرورت طرح موضوع:
در شرایط کنونی جهان که رقابت های فشرده ی بین المللی بر تمام زمینه ها سایه افکن شده است ، به نظر می رسد برای بقا و تداوم حیات جز نظم بخشیدن به فعالیت های اقتصادی و مجهز شدن به سلاح علم و اندیشه گزینه ای فرا روی انسان قرار ندارد.
بدین ترتیب حفظ ثروت های طبیعی ، قوام بخشیدن به ارزش های سنتی و فرهنگی و همزمان وسعت بخشیدن به دایره ی فعالیت های بین المللی در غالب علم و عمل ، از اصول اولیه ی پایداری در قرن جاری خواهد بود. در این راستا کشور ما با وجود غنای منابع خدادادی ، موقعیت جغرافیایی و توانایی های بالقوه ی نیروی فکری و انسانی ، به علت غفلت و عدم برنامه ریزی صحیح ، از فرصت ها استفاده ی لازم را نبرده و بالتبع از قافله ی جهانی عقب افتاده است و ما را وامدار نسل هایی آتی خواهد کرد . مزیت های نسبی کشور در زمینه ی برخی محصولات کشاورزی و عدم توجه کافی به آنها ، نمونه ی بارزی از عدم برنامه ریزی صحیح ما از فرصت های موجود در عرصه ی بین المللی است . و در این میان محصول برنج نیز مورد چنین غفلتی قرار گرفته است .
برنج از دیرباز دارای نظام های خاص اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در مناطقی از کشور ایران می باشد . بدین ترتیب لازم است برای تثبیت جایگاه کشور به عنوان یک قطب تولید این محصول ، ساختارهای تولید ، فراوری و تجارت آن را متناسب با نیازهای روز بین الملی و در چارچوب اصول علمی تغییر داد و به طور کلی نظام های تولید برنج را از حالت معیشتی به شکل اقتصاد نوین درآورد .
به منظور ایجاد هماهنگی فعالیت های پژوهشی و اقتصادی و ارتقائ سطح علمی دست اندرکاران تولید ، فراوری و بازاریابی برنج و در نتیجه تثبیت جایگاه کشور در سطح بین المللی و امکان رقابت در عرصه های جهانی و نهادینه کردن دانش بومی در نظام های تولیدی این محصول تاسیس مجتمع علمی – پژوهشی و فرهنگی بیش از هر زمان دیگری احساس می شود .

۳-۱)معرفی سایت پروژه :
۱-۳-۱) مکان یابی سایت پروژه :
سایت مورد نظر در استان مازندران ، شهرستان بابلسر واقع شده است .” شهر بابلسر در موقعیت جغرافیایی ۵۲ درجه شرقی و ۳۶ درجه عرض شمالی قرار دارد . این شهر در کرانه جنوبی دریای خزر و حد انتهای دلتای رودخانه بابلرود واقع است . (شکل ۱و۲)”]۳ [

تصویر ۱-۱ : موقعیت مازندران در کشور
ماخذ : نگارنده
نصویر ۲-۱ : موقعیت بابلسر در مازندران
ماخذ : نگارنده
۲-۳-۱)برخی از دلایل انتخاب سایت :
“شهر بابلسر به دلیل شرایط خاص آب و هوایی و نزدیکی به ساحل و بافت خاک، با توجه به باتلاقی بودن اراضی در طول فصل و ته بند بودن اراضی در تمام طول سال، بهترین برنج کشور را از نظر عطر و طعم و پخت دارا می باشد. در همین راستا موسسه ی تحقیقات برنج کشور با همراهی جهاد کشاورزی شهرستان بابلسر و فریدون کنار اقدام به طرح تسریع انتقال یافته های تحقیقاتی برنج در بابلسر نموده اند. با توجه به نیاز موجود شهر بابلسر برای آموزش به کشاورزان و تحقیق در مورد تهیه و تولید برنج در این منطقه، شهر بابلسر برای پیاده سازی این پروژه انتخاب شده است.”]۴ [

۴-۱)روش جمع آوری اطلاعات پروژه :
روش های به کار گرفته شده در جمع آوری اطلاعات در این پروژه به سه دسته ی کلی مطالعات کتابخانه ای ، مطالعات میدانی و یافته های اینترنتی تقسیم بندی می شود . در تمامی فصول به کارگیری هر سه ی این روش ها مورد نیاز بود .البته با توجه به این که موضوع پروژه تا کنون کمتر در ایران مورد بحث بوده ، مطالعات میدانی نقش پررنگ تری در این پروژه به خود گرفته است . در فصل دوم ( مبانی نظری طراحی ) تئوری ها در غالب مطالعات کتابخانه ای پیاده شده اند ، تحلیل نمونه های خارجی در غالب مطالعات اینترنتی و تحلیل نمونه های داخلی شامل مطالعات میدانی گردیده اند . در فصل سوم ( بستر طراحی ) مطالعات کتابخانه ای مباحث اقلیمی و معرفی شاخصه های شهر را پوشش داده و تحلیل معماری شاخصه ها و معرفی سایت به مدد مطالعات میدانی صورت گرفته است . در فصل چهارم ابعاد استاندارد برای طراحی از تلفیق هر سه ی این مطالعات به دست آمد .
۵-۱)معرفی روش وفرایند طراحی :
مراحلی که در این پروژه طی شد تا مرکز تحقیقات برنج از یک موضوع به یک طرح معماری تبدیل شود از قرار زیر می باشد :
• انتخاب موضوع
• طرح سوالاتی از این قبیل : برای چه کسانی ؟ با چه اهدافی ؟ در کجا ؟ و… ( تهیه ی پروپوزال )
• هدف گذاری و برنامه ریزی برای نیل به اهداف
• انتخاب بستر مناسب برای پروراندن موضوع
• جمع آوری اطلاعات ، اسناد و مدارک مورد نیاز
• تنظیم و طبقه بندی اطلاعات به دست آمده
• تبیین ایده به کمک اطلاعات جمع آوری شده
• ارائه ی طرح اولیه متناسب با ایده ی مورد نظر
• حرکت رفت و برگشت از ایده به طرح و از طرح به ایده
• بررسی مجدد اطلاعات و تکمیل کاستی ها
• تکمیل طرح

نتیجه گیری :
در این فصل با موضوع پروژه و اهداف و وظایف در نظر گرفته شده برای آن آشنا شدیم. همچنین سایت مناسب برای پیاده سازی این طرح را انتخاب نمودیم. این اطلاعات اولیه زمینه ساز ورود به فصول بعدی می باشد.

فصل دوم: مبانی نظری طرح
مقدمه
۲-۱) تئوری های مرتبط با مراکز تحقیقاتی
۲-۲) معرفی نمونه هایی از مراکز تحقیقاتی
۳-۲) معیارهای نظری طراحی مراکز تحقیقاتی

 

مقدمه :
به این دلیل که تحقیق عنصر اصلی این پروژه محسوب می شود، در این فصل به بیان تعاریف اولیه ی تحقیق می پردازیم. از آنجایی که مرکز تحقیقات برنج کشور زیر مجموعه ی سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی است، شرح وظایفی که این سازمان برای مراکز تحقیقات در نظر گرفته را عنوان می کنیم. در ادامه نمونه هایی از مراکز تحقیقاتی ایران و جهان را نقد و تحلیل می نماییم تا در پایان بتوانیم معیارهای ثابتی برای طراحی این مراکز بیابیم.

۲-۱)تئوری های مرتبط با مراکز تحقیقاتی :
این تئوری ها در دو قالب دسته بندی شده اند :
تعاریف اولیه ی تحقیق شامل مفهوم تحقیق و محقق، دسته بندی مراکز تحقیقات، اساسنامه ی مرکز ملی تحقیقات و …
شرح وظایف سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی
شرح و بسط این تئوری ها در ادامه آورده شده است.

۱-۱-۲)تعاریف اولیه ی تحقیق :
۱-۱-۱-۲)مفهوم تحقیق و محقق :
“واژه ی تحقیق به علت گشوده بودن دامنه ی فعالیتش دارای تعاریف متنوع و مختلفی است . تحقیق در فرهنگ عمید به این صورت معنی شده است : راست و درست کردن ، به حقیقت امری رسیدگی کردن ، رسیدگی و باز جویی کردن . تحقیق عبارتست از یک عمل منظم که در نتیجه ی آن پاسخ هایی برای سوال های مورد نظر مطرح شده در موضوع تحقیق به دست می آید . تحقیق به معنی تمرکز دقیق بر روی یک موضوع معین و تشخیص نیاز و رسیدن به نتیجه ای با سعی و خطاهای مکرر است . چنانچه مشهود است در تعاریف فوق همه در یک نکته اشتراک نظر دارند و آن روح حقیقت جویی و نوآوری در مسئله ی تحقیق است . “]۱ [
“پژوهشگر یا محقق دانشمندی است که در رشته ی تحقیقاتی منتخب خود و رشته های وابسته به آن دارای دانش وسیع چند بعدی و دارای قدرت دستیابی به همه ی یافته های قبلی و مدون دانشمندان قبل از خود بوده ، دارای تبحر و تجربه ی طولانی ، ذهنی باز ، فکری آزاد از تعلقات مادی و دنیوی ، آزاد اندیشی ، آگاهی از مسائل و مشکالات و نیاز های جامعه ی خود و جهان ، قدرت بالای خلاقیت تحقیقاتی و ابداعی و عشق وعلاقه ی وافر به پژوهش است . به طور کلی مهمترین ویژگی های یک محقق را در سه گروه زیر می توان خلاصه کرد :
• شناخت و درک فراگیر در موضوع مطروحه
• قدرت علمی و عملی تجزیه و تحلیل سریع و دقیق مسائل و موضوعات
• قدرت کاربرد موثر و عملی نتیجه ی تحقیقات خود و دیگران”]۲ [
۲-۱-۱-۲)عوامل تعیین کننده در زمینه ی یک کار تحقیقاتی :
“عوامل تعیین کننده ی اهداف و سیاست ها در امر تحقیق و توسعه در هر کشوری عبارتند از :
• جغرافیای طبیعی و انسانی کشور
• مدیریت سیاسی کشور
• نظام فرهنگی و عقیدتی کشور
• موقعیت ژئوپلتیک ( جغرافیای سیاسی ) کشور
• بازار عرضه و تقاضای جهانی
• هویت تاریخی کشور
هر یک از این عوامل خود به تنهایی دارای ارزش و نقش ویژه می باشند اما مسئله ی مهم در این است که حوزه ی فعالیت های تحقیق و توسعه را فصل مشترک وجوه نام برده تعیین می کند.”]۳ [
۳-۱-۱-۲)دسته بندی تحقیقات و مراکز تحقیقاتی :
“تحقیق به طور کلی از لحاظ وسعت کاربرد به دو تقسیم بندی ، تحقیقات بنیادی و تحقیقات کاربردی می باشد .
تحقیق بنیادی عبارتست از کار دانشمندانی که مطالعات و بررسی های خود را بدون ملاحظه ی کاربرد خاصی دنبال می کنند و این امر تنها به دلیل کشف رازهای طبیعت صورت می گیرد .
تحقیق کاربردی تحقیقاتی است نظیر تحقیقات پایه ای ، با در نظر داشتن مورد استفاده ی علمی آن ها . ریشه ی این نوع تحقیق را باید در نیازهای روزمره ی جامعه یافت .
پژوهش بنیادی و کاربردی در حیطه ی عمل به سه صورت به کار برده می شوند :
۱- پژوهش ابتکاری و نوجویی : که به منظور کشف و یافتن آنچه بر دیگران مجهول است صورت می گیرد .
۲- پژوهش گسترشی : که به منظور تکمیل آنچه بر دیگران به اجمال معلوم است صورت می گیرد .
۳- پژوهش تقلیدی : که به منظور تلاش و جستجو جهت رسیدن به آنچه که دیگران به طور کامل به آن دست یافته اند صورت می گیرد .”]۴ [
“عمده ی مراکز تحقیقاتی مشغول به کار در بین گروه های زیر جلوه گر می شوند :
۱- مراکز تحقیقاتی بخش خصوصی : این مراکز با عشق و علاقه به تحقیق و با هزینه های شخصی یک محقق یا یک گروه از محققین تشکیل می گردد و دارای انگیزه های واقعی و ناب تحقیق می باشند . در مراکز تحقیقات خصوصی معمولا موضوعات یا طرح های مورد تحقیق ، از طرف کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی پیشنهاد می گردد .
۲- مراکز تحقیقات صنایع : این مراکز در کارخانه های بزرگ صنعتی و در اثر درک نیاز واقعی به انجام تحقیقات کاربردی که لازمه ی ادامه ی حیات اقتصادی واحد صنعتی و رقابت با رقبای فعالتر می باشد ،تشکیل می گردد و از پشتوانه ی مالی وسیعی که نتیجه ی فعالیت اقتصادی و به ویژه بازگشت سودهای کلان در اثر تحقیقات می باشد ، برخوردار است .
۳- مراکز تحقیقات دانشگاهی : که به دو صورت به تحقیق می پردازند :
• تحقیقات متمرکز دانشگاهی : در بسیاری از دانشگاههی پیشرفته ی جهان و بعضی از دانشگاههای ایران ، مراکز تحقیقاتی در رشته های علمی یا فنی خاص و به منظور دستیابی به اهداف معین تشکیل شده است . در این مراکز از وجود کادر عامی دانشگاه ها ( استاد ، دانشیار ، استادیار ، مربی ) و دانشجویان از یک طرف و پژوهشگران تمام وقت که بدین منظور استخدام می گردند از طرف دیگر استفاده می شود . بودجه ی تحقیقاتی این مراکز از طرف دانشگاه یا موسسات دولتی و خصوصی برای انجام پروژه های خاص تامین می گردد.
• تحقیقات منفرد : تحقیقات منفرد و پراکنده ای در سطح تمام دانشگاه های ایران و جهان ، توسط کادر علمی و دانشجویان انجام می گیرد که در آن استاد دنباله ی تحقیقات فوق لیسانس یا دکترای خود را به ویژه با اهداف اداری و ترفیعات شغلی پی می گیرد.”]۵ [

 

 

 

 

فهرست مطالب مرکز تحقیقات برنج کشور:

 

 

فصل اول: کلیات ………………………………………….۱
مقدمه ………………………………………………………۲
۱-۱) تبیین موضوع پروژه ………………………………..۲
۱-۱-۱)معرفی موضوع پروژه …………………………….۲
۲-۱-۱)معرفی برنج ………………………………………..۴
۱-۲-۱-۱)گیاهشناسی برنج ………………………………..۴
۲-۲-۱-۱) شرایط مناسب کشت برنج ………………………۵
۲-۱)ضرورت طرح موضوع ……………………………….۶
۳-۱) معرفی سایت پروژه …………………………………..۷
۱-۳-۱) مکان یابی سایت پروژه ……………………………۷
۲-۳-۱) برخی از دلایل انتخاب سایت ……………………….۸
۴-۱) روش جمع آوری اطلاعات پروژه ………………………۸
۵-۱) معرفی روش و فرایند طراحی ………………………….۹
نتیجه گیری …………………………………………………. ۹
فصل دوم: مبانی نظری طرح ………………………………۱۱
مقدمه ……………………………………………………..۱۲
۱-۲) تئوری های مرتبط با مراکز تحقیقاتی ……………….۱۲
۱-۱-۲) تعاریف اولیه ی تحقیق ……………………………۱۲
۱-۱-۱-۲)مفهوم تحقیق و محقق ……………………………۱۲
۲-۱-۱-۲) عوامل تعیین کننده در زمینه ی یک کار تحقیقاتی ………….۱۳
۳-۱-۱-۲) دسته بندی تحقیقات و مراکز تحقیقاتی …………..۱۴
۴-۱-۱-۲) اساسنامه ی مرکز ملی تحقیقات کشور ………۱۵
۲-۱-۲) شرح وظایف سازمان ترویج ، آموزش و تحقیقات کشاورزی ………..۱۹
۲-۲) معرفی نمونه هایی از مراکز تحقیقاتی …………۲۰
۱-۲-۲) معرفی و تحلیل نمونه های داخلی مراکز تحقیقاتی ………….۲۰
۱-۱-۲-۲)مرکز تحقیقات برنج آمل …………………….۲۱
۲-۱-۲-۲) مرکز تحقیقات برنج گیلان …………………… ۲۸
۲-۲-۲) معرفی و تحلیل نمونه های خارجی مراکز تحقیقاتی …………………..۳۰
۱-۲-۲-۲)مرکز ملی تحقیقات هواشناسی ……………………….۳۰
۲-۲-۲-۲): مرکز تحقیقات بالینی لیبسون ……………………..۳۴
۳-۲) معیارهای نظری برای طراحی مراکز تحقیقاتی ………………….۳۹
نتیجه گیری …………………………………………………………. ۴۰
فصل سوم : بستر طراحی ……………………………………….۴۲  
مقدمه …………………………………………………………….۴۳

۱-۳) مطالعات اقلیمی سایت پروژه …………………………………..۴۳
۱-۱-۳) سیمای اقلیمی مازندران ……………………………………۴۳
۱-۱-۱-۳) دما ……………………………………………..۴۴
۲-۱-۱-۳) رطوبت …………………………………………..۴۴
۳-۱-۱-۳) میزان بارندگی …………………………………۴۵
۴-۱-۱-۳) تابش آفتاب …………………………………..۴۶
۲-۱-۳)سیمای اقلیمی شهر بابلسر ………………………۴۷
۱-۲-۱-۳) توزیع زمانی و مکانی بارش ………………… ۴۷
۲-۲-۱-۳)نم نسبی ………………………………………..۴۷
۳-۲-۱-۳) یخبندان ……………………………………….۴۸
۴-۲-۱-۳) درجه حرارت ………………………………..۴۸
۵-۲-۱-۳) باد …………………………………………۴۸
۳-۱-۳) پوشش گیاهی …………………………………..۴۹
۴-۱-۳) زمین شناسی ………………………………….۴۹
۵-۱-۳) سوانح طبیعی……………………………………..۵۰
۲-۳) مطالعات کالبدی فضایی شهر ………………………….۵۰
۱-۲-۳) روند و جهت توسعه ی کالبدی شهر …………………..۵۰
۱-۱-۲-۳)روند شکل گیری و مراحل توسعه ی شهر ………………۵۰
۲-۱-۲-۳)عوامل طبیعی محدود کننده ی توسعه ی شهری ……………..  ۵۰
۳-۱-۲-۳)عوامل مصنوعی محدود کننده ی توسعه ی شهری ………………….. ۵۱
۲-۲-۳)ساختار فضایی کالبدی شهر ……………………………………..۵۱
۱-۲-۲-۳) عناصر خطی …………………………………………۵۱
۲-۲-۲-۳) عناصر پهنه ای ……………………………………….۵۲
۳-۲-۲-۳) نظام حمل و نقل و شبکه ی ارتباطی ……………………۵۲
۳-۳) معرفی و تحلیل شاخصه های معماری شهر …………………………۵۲
۱-۳-۳) معماری بومی مازندران ……………………………………….۵۲
۱-۱-۳-۳)شرایط محیطی حاکم بر معماری سنتی مازندران ……………………۵۳
۲-۱-۳-۳)روش های عمده ساخت بناهای مسکونی سنتی ………………………۵۳
۲-۳-۳) مفاهیم سنتی معماری منطقه ………………………………………….۵۴
۱-۲-۳-۳) خانه ………………………………………………………….۵۴
۲-۲-۳-۳) ایوان و تالار …………………………………………………..۵۴
۳-۲-۳-۳) بام ……………………………………………………..۵۵
۴-۲-۳-۳) حصار ……………………………………………………..۵۵
۳-۳-۳) معماری خانه های شهری ………………………………………۵۵
۴-۳) معرفی سایت با نقشه و تصویر …………………………………….۵۶
۱-۴-۳) معرفی سایت با نقشه …………………………………………….۵۷
۳-۴-۲) معرفی سایت با تصاویری از داخل و خارج آن ………………..۵۸
۵-۳)احکام حاصل از قوانین شهری و اقلیم …………………………….۶۲
نتیجه گیری …………………………………………………………………۶۳
فصل چهارم : برنامه ریزی فیزیکی …………………………………….۶۵
مقدمه ……………………………………………………………………۶۶
۱-۴) لیست فضاهای مورد نیاز مرکز تحقیقات برنج ………………………..۶۶
۲-۴)مساحت فضاهای خرد و کلان ………………………………………….۷۱
۳-۴)دیاگرام روایط فضایی مرکز تحقیقات برنج ……………………………..۷۶
نتیجه گیری ………………………………………………………………..۷۶
فصل پنجم : فرایند طراحی ……………………………………………….۷۸
مقدمه …………………………………………………………………..۷۹
۱-۵) تحلیل سایت …………………………………………………..۷۹
۲-۵) مکان یابی بنا در سایت …………………………………………۸۰
۳-۵) ایده های اولیه …………………………………………………..۸۱
۴-۵) تحلیل گزینه ی برتر ……………………………………………..۸۸
۵-۵) ملاحظات سازه ای مجموعه ……………………………………….۸۹
۶-۵) سناریوی حرکت در فضا…… ……………………………………۹۰
فهرست الفبایی منابع و مآخذ………………………………………..۹۳

فهرست تصاویر
فصل اول: کلیات ………………………………………………………….۱
۱-۱)  موقعیت مازندران در کشور ………………………………………..۷
۲-۱) موقعیت بابلسر در مازندران ……………………………………………۷
فصل دوم: مبانی نظری طرح …………………………………………… ۱۱
۱-۲)  نمایی از ساختمان در حال ساخت مرکز تحقیقات برنج آمل …………………۲۱
۲-۲)  نمایی از ساختمان قدیمی مرکز تحقیقات برنج آمل ………………………..۲۴
۳-۲)  مزرعه ی آزمایشی مرکز تحقیقات برنج آمل ………………………………۲۵
۴-۲)  گلخانه ی مرکز تحقیقات برنج آمل ………………………………….۲۵
۵-۲)  گلخانه ی مرکز تحقیقات برنج آمل …………………………………….۲۶
۶-۲) پلان ساختمان در دست احداث مرکز تحقیقات برنج آمل …………………..۲۷
۷-۲) مقطع  ساختمان در دست احداث مرکز تحقیقات برنج آمل ……………………۲۷
۸-۲) نمای ساختمان مرکز تحقیقات برنج گیلان ………………………………۲۸
۹-۲) نشاء برنج در حال آزمایش …………………………………۳۰
۱۰-۲) محقق در حال کاشت نشاء برنج …………………………..۳۰
۱۱-۲) مرکز ملی تحقیقات هواشناسی ………………………………..۳۱
۱۲-۲) مرکز ملی تحقیقات هواشناسی ……………………………………۳۲
۱۳-۲) مرکز ملی تحقیقات هواشناسی ………………………………۳۲
۱۴-۲) مرکز ملی تحقیقات هواشناسی …………………………………۳۳
۱۵-۲) مرکز ملی تحقیقات هواشناسی ……………………………….۳۳
۱۶-۲) مرکز ملی تحقیقات هواشناسی ……………………………….۳۴
۱۷-۲) سایت پلان مرکز تحقیقات بالینی لیپسون ………………………۳۶
۱۸-۲) نمای مرکز تحقیقات بالینی لیپسون ……………………………۳۶
۱۹-۲) پرسپکتیوی از مرکز تحقیقات بالینی لیپسون ………………….۳۷
۲۰-۲) پرسپکتیوی از مرکز تحقیقات بالینی لیپسون ………………………….۳۷
۲۱-۲) پرسپکتیوی از مرکز تحقیقات بالینی لیپسون ……………………۳۸
۲۲-۲) پنجره ی امید مرکز تحقیقات بالینی لیپسون …………………….۳۹
فصل سوم : بستر طراحی ……………………………………………….۴۲  
۱-۳) سایت منتخب برای طراحی مرکز تحقیقات برنج کشور ……………….۵۷
۲-۳) دید کلی به سایت پروژه …………………………………………….۵۸
۳-۳) مسیر سواره ی اصلی به سایت …………………………….۵۸
۴-۳) مسیر سواره ی فرعی به سایت …………………………….۵۹
۵-۳) کوچه ی ۱۱ متری پشت سایت ……………………………۵۹
۶-۳) دید از غرب ( بلوار دانشگاه ) به سایت ………………………۶۰
۷-۳) دید از شمال به سایت ………………………………………..۶۰
۸-۳) دید از داخل سایت به بیرون …………………………………۶۱
۹-۳) دید از داخل سایت به بلوار دانشگاه ……………………….۶۱
۱۰-۳) پوشش گیاهی سمت غرب سایت ………………………..۶۲
فصل پنجم : فرایند طراحی …………………………………………۷۸
۱-۵) تحلیل سایت ………………………………………………..۷۹
۲-۵) مکان یابی بنا در سایت …………………………………….۸۰
۳-۵) ماکت اتودی اول ……………………………………………۸۴
۴-۵) ماکت اتودی اول ………………………………………………۸۴
۵-۵) ماکت اتودی دوم ………………………………………………۸۵
۶-۵) ماکت اتودی دوم ……………………………………………..۸۵
۷-۵)ماکت اتودی سوم ………………………………………..۸۶
۸-۵) ماکت اتودی سوم ……………………………………….۸۷
۹-۵) ماکت اتودی سوم ………………………………………..۸۷

۱۰-۵) ماکت نهایی…………………………………………..۹۱
۱۱-۵) ماکت نهایی …………………………………………۹۲
۱۲-۵) ماکت نهایی …………………………………………۹۲

فهرست نمودارها و جداول
فصل سوم : بستر طراحی …………………………………..۴۲
۱-۳) نمودار روند تغییرات بارش ماهانه درایستگاه بابلسر……………….۴۷
۲-۳) نموداردرصد نم نسبی روزانه و روند  تغییرات آن درایستگاه بابلسر………………….۴۷
فصل چهارم : برنامه ریزی فیزیکی ……………………………………..۶۵
۱-۴) جدول مساحت فضاهای اصلی ………………………………….۷۴
۲-۴) جدول مساحت فضاهای فرعی …………………………………۷۵
۳-۴) نمودار دیاگرام روابط فضایی ………………………………..۷۶

 

 

 

برای خرید آنلاین از زیر اقدام  نمائید.

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما ارسال خواهد شد. آموزش خرید و دانلود فایل
7000 تومان خريد

فرمت رساله: word
فرمت نقشه ها: dwg
حجم فایل ها: ۱۳ مگابایت

 

 

مطالعات کارشناسی معماری برج‌های مسکونی شهرک صدرا ۱۴۰ صفحه – برج مسکونی

 

مقدمه
خانه مکانی است که تمام عالم را در خود جای می‌دهد.
مسکن یکی از مسائل حاد کشور‌های در حال توسعه است. فقدان منابع کافی، ضعف مدیریت، نداشتن برنامه‌ریزی جامع مسکن و سایر نارسایی‌هایی که در زیرساختمان‌های اقتصادی این کشورها وجود دارد از یک سو و افزایش شتابان جمعیت شهرنشین از سوی دیگر تامین سرپناه را در این کشورها به شکلی غامض و چند بعدی درآورده است.
برای دستیابی به برنامه‌ریزی مطلوب مسکن باید ضمن شناخت وضع موجود مسکن و تسهیلات آن، روند گذشته در شئونات اقتصادی و اجتماعی موثر بر بازار مسکن و تحولات مسکونی جامعه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
همچنین لازم است تحلیلات اقتصادی و اجتماعی در آینده براساس برنامه‌ریزی‌های ملی، منطقه‌أی و شهری مورد مداقه قرار گرفته و تاثیرات متقابل این تحولات در بخش مسکن و تامین نیازهای مسکونی مورد پیش‌بینی قرار گیرد. سپس می‌بایست اهداف برنامه‌های مسکن در چهارچوب ضوابط و استانداردهای تدوین شده معین و برای تحصیل اهداف مورد نظر راهکارهای مناسب و روش‌های علمی اتخاذ شود.
موضوع مورد بحث این پایان‌نامه طراحی برج‌های مسکونی در منطقه ۲۲ شهرداری استان تهران در محدوده شهرک صدرا می‌باشد.
۱-۱- اهمیت و ضرورت
خانه‌ اولین و مهم‌ترین فضاییست که فرد با آن در ارتباط است. تحقیقات نشان داده است میزان رضایت فرد از مسکن خود در روان او تاثیر به سزایی دارد و باعث ایجاد اثرات مثبت و منفی در روابط فردی و اجتماعی وی می‌گردد. به عنوان مثال نور نامناسب خانه ساکنین را دچار افسردگی می‌کند و یا رعایت نکردن حریم خصوصی و عمومی در فضای خانه آرامش افراد را مختل می‌سازد.
به نظر می‌رسد به دلیل اهمیت فضای خانه برای افراد، طراحی مسکن از خطیر‌ترین مواردی باشد که یک معمار در طول دوره کاری‌اش با آن روبروست. تقریباً تمامی معماران در دوران حرفه‌أی خود نمونه‌های مختلفی از طراحی مسکن را داشته‌اند و ارائه الگوی مناسب مسکن سال‌هاست که ذهن جامعه معماری را به خود مشغول داشته است. موضوع مسکن در شهر‌های پر جمعیت وضعیت حادتری دارد، زیرا در این شهرها علاوه بر کیفیت آن بحث کمیت نیز مطرح است. در چنین موقعیتی که مسکن به یک معضل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی تبدیل می‌شود. باید دقت در کیفیت بسیار بالا رود.زیرا معمولاً در این وضعیت هزینه پایین، سرعت بالا و استفاده حد اکثری از زمین برای تامین ضروری‌ترین زیر فضاها بیشترین توجه را به خود معطوف داشته و دقت در مسائل فرهنگی و ایجاد مطلوبیت روانی کمتر می‌شود.
هدف اصلی از طراحی خانه ایجاد “مسکن مطلوب” برای افراد می‌باشد. در شهرهای کوچک معمولاً خانواده خود تصمیم می‌گیرد خانه‌ا ش چگونه طراحی شود و فضاها چگونه با یکدیگر ارتباط داشته باشند. اما در شهرهای بزرگ‌تر طراحی خانه بیشتر تحت تاثیر خانواده شکل می‌گیرد. در همین راستا اهمیت کار معمار مشخص می‌شود که چگونه طراحی اصولی و مناسب را با علاقه ساکنین و اقتصاد آنها همراه سازد.
در شهر تهران این مسئله ابعاد وسیعتری می‌یابد. ساخت و سازهای بی‌رویه و غیراصولی در این شهر توجه بیشتر جامعه معماری را می‌طلبد. لازم به نظر می‌رسد، که حداقل معماران متعهد تهرانی وقت بیشتری را صرف این مسئله کنند. با در نظر گرفتن این موارد محقق ضرورت احساس نکوده و اقدام به کار روی موضوع مسکن در تهران کرده است.
به دلیل نیاز روزافزون تهرانی‌ها به مسکن سالهاست رشد عمودی و افقی در تهران صورت می‌گیرد. این مسئله باعث گسترش نامناسب شهر می‌شود. بنابراین طی مطالعات گسترده‌أی که توسط سازمان‌های مختلف انجام گرفت. تصمیم گرفته شد بصورت کنترل شده از سمت غرب تهران رشدی افقی صورت گیرد که منجر به ایجاد منطقه ۲۲ گردید. محدوده شهرک صدرا در این منطقه با ضوابط خاص شهری ایجاد گردید و مسئله مسکن مطلوب در آن، مورد توجه خاص قرار گرفت. ایجاد فضاهای سبز گسترده، مسیرهای سواره و پیاده استاندارد، در محدوده شهرک همه از مواردی است که این توجه را خاطر نشان می‌سازد. بنابراین، این منطقه با داشتن زمین‌های وسیع برای طراحی مجموعه‌أی مسکونی مناسب تشخیص داده شد.

 

۱-۲- اهداف

 

هدف کلی : طراحی مجموعه مسکونی در منطقه ۲۲ شهرداری تهران

 

اهدف جزئی :
۲- فراهم نمودن فضایی زیبا،صمیمی وآرام در زمینی بمساحت حدود۱ هکتار درمنطقه مورد نظر
۳- تفکیک مسیر سواره و پیاده
۴- طراحی کیفیت‌های بصری
۵- ایجاد محور حرکت پیاده سبز
۶- طراحی روابط داخلی و خارجی
۷- کاهش آلودگی صوتی در مجموعه

 

۱-۳-روش‌ جمع‌آوری اطلاعات و ارائه آنها
ابتدا مطالعاتی در زمینه شناخت موضوع و دستیابی به اصول طراحی مسکونی بصورت کتابخانه أی انجام گرفته که در این رساله به ترتیبی که در زیر نگاشته شده است. پس از آن با جمع بندی و نتیجه گیری از اطلاعات و مطالعات به عمل آمده به طراحی این مجموعه پرداخته که نقشه های آن در انتهای رساله در بخش طراحی آورده شده است.
رساله پیش رو به ۷ فصل جداگانه به این ترتیب تنظیم شده است:
فصل اول: فصل اول شامل مقدمه است و به توضیح اجمالی رساله حاضر می پردازد که البته از نظر گذشت.

 

فصل دوم: در این فصل مطالعات و بررسی های لازم در زمینه مبانی نظری و اصول طراحی انجام گرفته است که شامل توضیح مفهوم سکونت و موضوع مسکن می باشد. همچنین انواع خانه های مسکونی و تیپولوژی مسکن مورد بررسی قرار گرفته است. نظریه کارشناسان مختلف در مورد مسکن مطلوب و عوامل تاثیر گذار بر روی کیفیت طراحی مسکن از دیگر موارد مورد بحث است. سپس مسکن به عرصه های مختلف تقسیم شده و کابرد عرصه ها و تجهیزات مورد نیاز در هر یک از آنها به اجمال آورده شده است. بحث بعدی تراکم و نظام سکونت است که توجه به آن از عوامل بسیار مهم در طراحی می باشد. و در نهایت نمونه هایی از مجموعه های مسکونی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته و نتیجتا با تحلیل موارد مطلوب و نامطلوب این مجموعه ها، محقق طراحی را آغاز نموده است.

 

فصل سوم: این فصل شامل مطالعات تاریخی، اجتماعی و فرهنگی می باشد. در بخش تاریخی سابقه سکونت از دوره بشر اولیه تا دوره های مدرن آورده شده و پس از آن خانه های سنتی و تاریخی در ایران، و بطور خاص مسکن در شهر تهران در طول دوره های تاریخی بررسی شده است. در بخش اجتماعی، مشکلات و مسائل مسکن و جامعه و تاثیرات متقابل آنها بر روی یکدیگر و اثر آن بر روی زندگی فردی و اجتماعی افراد جامعه بررسی شده است. تحولات جمعیتی، تاثیر مهاجرت بر مسکن، نرخ رشد و… از موضوعات مورد توجه در این بخش است.

 

فصل چهارم: در این فصل حاصل مطالعات سیاسی و اقتصادی آمده است. به منظور دریافت پدیده های ناشی از مشکلات مسکن در بخش سیاست اجتماعی و همچنین نظر دولتمردان بر امر مسکن و تاثیرات برنامه های عمرانی آنها در این زمینه سیاستهای توسعه مسکن از سال ۱۳۴۱ یعنی برنامه عمرانی سوم تا سال ۱۳۷۸ (برنامه هفتم) مطرح شده است. همچنین در بخش اقتصادی، عوامل موثر بر اقتصاد خانواده، اقتصاد ملی و مقایسه آن در کشور های مختلف بررسی گردیده است.

 

فصل پنجم: اطلاعاتی راجع به اقلیم منطقه، میانگین بارش سالانه، دما، روزهای یخبندان و… آمده است و در انتها تدابیر خاصی که برای طراحی معماری در این گروه اقلیمی می توان بکاربرد آمده است.
فصل ششم: در این فصل ضوابط و استانداردهای بین المللی، مساحت و اندازه های لازم برای هر فضا آورده شده است.

 

 

 

 

 

فصل دوم:
مبانی نظر
مفهوم سکونت
تعریف مسکن
محیط مسکونی
مسکن مطلوب چیست
گونه شناسی مسکن
عملکرد و تجهیزات مسکن
تراکم و نظارت سکونت
نمونه هایی از مجتمع های مسکونی
نتیجه گیری
۲-۱- مفهوم سکونت:
سکونت را می توان بیانگر تعیین موقعیت و احراز هویت دانست. سکونت بیانگر برقراری پیوندی پرمعنا بین انسان و محیطی مفروض می باشد که این پیوند از تلاش برای هویت یافتن یعنی به مکانی احساس تعلق داشتن ناشی گردیده است بدین ترتیب، انسان زمانی بر خود وقوف می یابد که مسکن گزیده و در نتیجه هستی خود در جهان را تثبیت کرده باشد.( نوربری، ۱۳۸۱)
از نظر هایدگر طرز و طریق بودن انسانها بر روی زمین، سکونت کردنشان است. او در مقاله “ساختنت، سکونت گزیدن، اندیشیدن” با ریشه کلمه آلمانی Bauen (ساختن) دلالتهای قدیمی و پهنه مفاهیمی را از نو می گشاید تا غذای وجود را بیان کند و سکونت را به بودن با چیزها تعبیر می کند: همچنان که در وجود و زمان نیز از سکونت ذات انسان در حقیقت خود وجود بحث می کند. او در گفتار خود اصرار می ورزد که اندیشیدن و شعر لازمه سکونت است. او سکونت را اساسی ترین ویژگی وجود مطابق آنچه فانیان اند فرض می کند. در پایان این مقاله چنین آمده است: “در حال حاضر همه از کمبود مسکن سخن می گویند: اما کسی به مصیبت واقعی سکونت نمی اندیشد. بی خانمانی بشر از آن است که کسی بحران واقعی مسکن را به مثابه مصیبت درک نمی کند.” پاسخ هایدگر در پرسش از راه حل مسئله چنین است:“ فانیان سکونت را به سوی تمامیت ماهیت خود سوق دهند؛ و این مشروط بدان است که بر مبنای سکونت کردن بنا کنند و برای سکون کردن فکر کنند.”( طهوری، ۱۳۸۱)
۲-۲- تعریف مسکن
مسکن اسم مکان است بر وزن مفعل به معنای محل آرامش و سکونت که از ماده سکن به معنی آرامش می آید و در اصطلاح به مکانی می گویند که انسان در آن زندگی می کند.
در لغت نامه دهخدا مسکن چنین معنی شده: جای باشش و خانه، منزل و بیت، جای سکونت و مقام، جای آرام… (دهخدا، ۱۳۷۷)
در دومین اجلاس اسکان بشر(۱۹۹۶) که در استانبول برگزار شد مسکن مناسب چنین تعریف شده است:
“ سرپناه مناسب تنها به معنای وجود یک سقف بالای سر هر شخص نیست. سرپناه مناسب یعنی آسایش مناسب، فضای مناسب، دسترسی فیزیکی و امنیت مناسب، امنیت مالکیت، پایداری و دوام سازه أی. روشنایی، تهویه، سیستم گرمایی مناسب، زیرساختهای اولیه از قبیل آبرسانی مناسب، بهداشت و آموزش، دفع زباله، کیفیت مناسب زیست محیطی عوامل بهداشتی مناسب، مکان مناسب و قابل دسترس از نظر کار و تسهیلات اولیه که همه این موارد باید با توجه به استطاعات مردم تامین شود.”( دلال پور،۱۳۷۹)
خانه با مطح شدن به عنوان پیکره أی معمارانه در محیط هویت ما را محرز کرده و امنیت را بر ما ارزانی می دارد؛ و سرانجام هنگام پای نهادن به آن به آسایش دست می یابیم. در خانه چیزهایی را می یابیم که بر آنها وقوف داشته و گرامیشان می داریم. ما آنها را با خود از بیرون آورده و به خاطر آنکه بخشی از جهان ما را می سازند در کنارشان به زندگی می پردازیم. هنگام تحقق بخشیدن به سکونت خصوصی، به آزمون آنچه “ آرامش داخلی” خوانده شده می پردازیم.(هاشمی،۱۳۷۵)
برای بشلار؟؟؟ خانه قبل از هر چیز فضا و مکان درونی است. درونی بودن آن در رابطه با بیرون آن، با کوچه و خیابان، رودخانه و مزرعه، گسترده های بیرونی روستا و شهر، دریا و زمین و آسمان، طبیعت و جهان و سرانجام همه هستی معنا و ارزش می یابد. برای او مهم ترین حسن خانه این است که رویا را در خود می پروراند. خانه به ما این مکان را می دهد که در آرامش در خیالات خود غرق شویم (نوربری، ۱۳۸۱)

۲-۳- محیط مسکونی
برای تامین رشد اجتماعی، عرصه مسکن علاوه بر خود واحد مسکونی باید محیط پیرامون آنرا نیز در بر بگیرد. وقتی مجموعه أی مسکونی ساخته می شود در واقع کانونی اجتماعی شکل می گیرد. این کانون برای حفظ ارزش های خود به انسجام شخصی احتیاج دارد. اگر به این امر بی توجهی شود ممکن است بخشی از پیکره اجتماع از آن جدا و ارتباط خود را با آن از دست بدهد. برای تامین انسجام یک محله باید دو عامل را در نظر گرفت: ترکیب مناسب گونه ها و اندازه های مختلف مسکن و ایجاد روش مناسب برای دادن کمکهای مالی در جهت تامین مسکن.
۲-۳-۱- محیط مسکونی از لحاظ کالبدی:
مسکن حافظ کیان خانواده و روابط بین اعضای آن است(ارتباط افقی) و محیط مسکونی روابط همسایگی و ارتباط بین خانواده ها را در بر می گیرد( ارتباط عمومی) محیط مسکونی جایی است که زمینه انطباق کودک را با اجتماع پیرامون وی فراهم می سازد و او را برای ورود به جامعه آماده می کند. از این رو ماهیت و سازماندهی محیط مسکونی نباید برخلاف فطرت انسان باشد و به علاوه این محیط باید تامین کننده نیازهای مادی، بهداشتی روانی و اجتماعی افراد باشد. محیط مسکونی باید برآورنده نیازهایی چون محافظت،داشتن ثبات و استقلال احساس پیوستگی با طبیعت، تمایل به ابراز وجود، نیاز به زیبایی و هماهنگی اشکال و رنگها، بهره مندی از مناظر و چشم اندازهای دلپذیر باشد.
بین حجم واحد مسکونی و حجم ساختمانی که آنرا در بر می گیرد باید ارتباطی صحیح برقرار باشد. محیطی که محصور بین ساختمانهای غول آسا و خارج از ابعاد انسانی است از نظر کارشناسان سلامت روانی مناسب نیست.
مهمترین مسئله یک محیط ایجاد زمینه مناسب برای انطباق طفل با اجتماعی پیرامونش است. نیازهای کودکان در سنین مختلف تغییر می کند و محیط مسکونی باید بتواند به نیازهای سنین مختلف پاسخگو باشد.

 

نتیجه گیری برای محیط کالبدی:
برای ایجاد شرایط مناسب زیست، مجموعه های مسکونی در هیچ حالتی نباید در مناطقی ایجاد شوند که آلوده هستند، از نور کافی برخوردار نیستند. رطوبت در آنها زیاد است و یا در معرض سرو صداهای شدید قرار دارند. محیط پیرامون مسکن نباید از امکانات چندی برخوردار باشد. اولین نکته وجود فضای آزادی در مجاورت مسکن است که مستقیما از آن قابل دسترسی است.
فضاهای بازی باید در جایی باشند که بچه های کوچک برای دسترسی به آنها ناچار به عبور از مسیر های گذر و وسایل نقلیه نشوند. در عین حال این فضاها نباید دور از مسیر رفت و آمد طبیعی افراد پیاده باشد.
لازم است در محلات مسکونی محلهای عبور پیاده جدا از عبور سواره باشد. پیاده رویی که در معرض سرو صدا و خطرهای آمد و شد سریع است، نمی تواند محل مطلوب برای ملاقات و صحبت همسایگان باشد.
لازم است در یک مجموعه مسکونی مکانی پیش بینی شود که امکان گردهمایی افراد محله و برقراری روابط اجتماعی را بدهد. ساختمان ساده چند منظوره أی برای این امر کافی است در چنین محلی افراد می توانند گرد هم آیند. این محل مکانی است برای مهمانی های بزرگ خانوادگی فضای محدود داخل خانه امکان آنرا بوجود نمی آورد و بهتر است در جوار مرکز تجاری کوچک محله باشد که نیاز های روزمره ساکنین را برآورده می کند.(حبیبی، ۱۳۷۰)

 

 

 

۲-۴- مسکن مطلوب چیست:
در دوران معاصر یکی از مسائلی که در مورد جامعه بشریت وجود دارد مسئله مسکن مطلوب است. اکنون به دلیل کمبود زمین و گرانی خانه افراد مجبور بخ بسنده کردن به مساحتهای کوچک برای مسکن خود هستند و طبعا فضاهای خانه تا آنجا که ممکن است باید مورد استفاده قرار بگیرد و کارایی داشتن و قابل استفاده بودن فضا، مسکن باید از نظر استفاده کنندگان نیز کارایی داشته باشد.
مطلوب است یعنی داشتن شرایطی که منطبق با نیازهای استفاده کنندگان است یعنی دارای بدون شرایط موارد مورد طلب فردی که از آن پدیده استفاده می کند. لغت نامه دهخدا کلمه مطلوب را چنین معنی کرده است:
“ درخواست شده و تجسس شده و طلب شده و خواهش شده و تقاضا شده و لازم شده و ضرور شده و احتیاج داشته شده و هرچیز آرزو شده و خوشایند و مرغوب، مقصود میل و خواهش”
مطلوبیت مسکن نیز دقیقا از همین تعریف ناشی می شود و مربوط به انتظاراتی است که هر فرد یا گروه استفاده کننده أی از خانه و کاشانه خود داشته و برای ایجاد آن به هر نحو ممکن می کوشد. ایجاد مطلوبیت مسکن برای افراد استفاده کننده در شرایط مختلف اجتماعی از جمله وظایفی است که به عهده برنامه ریزان، معماران و طراحان مسکن است و معماران موظفند که به دنبال عوامل موثر در مطلوبیت مسکن برای افرادی که دارای فرهنگ ملی و یا آداب و رسوم و انتظارات خاص برای خود هستند، باشند. افراد عادی بهترین مطلوبیت را برای خانه وجود روابط مطلوب و صحیح بین افراد خانواده می دانند یعنی روابط اجتماعی صحیح بهترین عامل مطلوبیت مسکن است.
ولی به هر حال عامل مطلوبیت فضایی نیز در مطلوبیت مسکن بی تاثیر نیست و این در واقع وظیفه معمار است که باید وظیفه خود را به بهترین وجه در این باره انجام دهد و در واقع دانش کافی درباره عوامل موثر در مطلوبیت را پیدا کند. بهتر است در اینجا به چند تعریف که صاحبنظران درباره خانه داشته اند توجه نماییم.
“خانه جایی که ساکنان آن احساس ناراحتی نکنند و اندرون خانه یا جایی که زن و بچه زندگی می کنند می بایست تنوع زیادی داشته باشد تا خستگی احساس نشود.” -پیرنیا-
“ خانه پوششی است که در تطابق با برخی از شرایط رابطه محیطی را بین محیط خاجر و پدیده‌های زیستی انسان برقرار می‌سازد. در خانه باید یک فرد یا یک خانواده زندگی کند. یعنی اینکه بخوابد، راه برود، دراز بکشد، ببیند و فکر کند. ” – لوکوربوزیه-
“خانه مرکز جهان است برای ساکنانش و برای محله‌اش شاخص‌ترین بنا در تحکیم مکان”
– مور-
“خانه در وهله اول یک نهاد است و نه یک سازه و این نهاد برای مقاصد بسیار پیچیده‌أی به وجود آمده است از آنجا که احداث یک خانه پدیده‌أی فرهنگی است. شکل و سازمان فضایی آن به شدت تحت تاثیر فرهنگی است که بدان تعلق دارد. حتی در آن زمان نیز که خانه برای بشر اولیه به عنوان سرپناه مطرح بود مفهوم عملکردها در فایده صرف یا فایده عملکردی محض خلاصه نمی‌شد. وجه سرپناهی خانه به عنوان وظیفه ضروری و انفعالی مطرح بود و جنبه مثبت مفهوم خانه ایجاد محیطی مطلوب برای زندگی خانواده به مثابه واحد اجتماعی بود.” – راپایورت-
“از میان فضای پیرامونی، خانه بلافصل‌ترین فضای مرتبط به آدمی است بطور روزمره بر او تاثیر می‌گذارد. اولین فضایی است که آدمی احساس تعلق فضایی را در آن تجربه می‌کند و مجموع حواس پنج‌گانه دائماً سرتاسر آن را طی می‌کند و در مدت کوتاهی بدان خو می‌گیرند. خانه مکانی است که اولین تجربه‌های بی‌واسطه با فضا، در انزوا و جمع در آن صورت می‌گیرد و خلوت با خود، با همسر و فرزندان، با دوست و دیگران همه و همه بی‌تعرض غیر در آن ممکن می‌گردد.” – محمدرضا حائری-

 

حالا به برخی از مفاهیمی که دراین تعاریف آمده اشاره می‌کنیم.
اگر در تعریف چهارم دقیق شویم به مفاهیمی چون پدیده فرهنگی و همچنین عبارت ایجاد محیطی مطلوب برای زندگی اجتماعی و واحد اجتماعی بر می‌خوریم.
در تعریف پنجم نیز مفاهیمی چون احساس تعلق فضایی و تجربه‌های بی‌واسطه با فضا را مشاهده می‌کنیم هر دو تعریف به این قضیه اشاره می‌کنند که مسکن فضایی است که انسان در آن مطابق با اصول و تئوری خاص خود به عبارتی فرهنگ، فعالیت‌های خاص خود را می‌گذراند و مسکن مناسب مسکنی است که به بهترین نحوی فضای مناسب با این فرهنگ را بسازد و یا به عبارتی فضایی کالبدی واجد شرایط و در برگیرنده‌أی برای فرهنگ و طرز زندگی درست کند.

 

 

 

مسکن یا فضای زندگی از دو جهت باید کارایی داشته باشد یکی از نظر جوابگویی و ایجاد محیط راحت از جنبه شرایط فیزیکی یعنی ایجاد محیطی با درجه حرارت مطلوب، فشار مناسب، رطوبت معقول و کوران هوا و نور مناسب و نظایر آن و دیگری از نظر جوابگویی به نیازهای معنوی مردم یعنی ایجاد فضاهای مناسب با طرز زندگی و نوع فرهنگ و آداب و رسوم اجتماعی. این دو شرایط اگر با هم به کاملترین نحوی جمع شود ایجاد مطلوبترین مسکن را خواهند نمود. و اگر هر کدام از این دو جنبه کمبودی داشته باشد مسکن به نحو خوبی پاسخگو نخواهد بود. به عنوان مثال مسکنی که از لحاظ شرایط فیزیکی با بهترین حالت طراحی و با استفاده از بهترین تکنولوژی به حالت بهینه باشد ولی فضایی مناسب با طرز زندگی افراد نداشته باشد به هیچ وجه مطلوبیت نیست و بر عکس ایجاد فضایی کاملاً منطبق با شرایط فرهنگی ولی فاقد شرایط زیستی غیرقابل تحمل است.

 

موضوع مطلوبیت مسکن از لحاظ بیرونی و درونی نیز قابل بحث است به این صورت که از لحاظ درونی همچنان که بحث آن رفت مسکن از لحاظ بیرونی و درونی نیز قابل بحث است به این صورت که از لحاظ درونی همچنان که بحث آن رفت مسکن از لحاظ شرایط فیزیکی و فرهنگی معقول باشد. ولی این مسکن که در رابطه با محیط بیرونی خود نیز باید هماهنگی داشته باشد و بطور قطع مسکنی که از لحاظ شرایط درونی کامل است ولی از لحاظ انطباق با محیط بیرون مثلاً خود نیز باید هماهنگی داشته باشد و بطور قطع مسکنی که از لحاظ شرایط درونی کامل است ولی از انطباق با محیط بیرون مثلاً از نظر شرایط فرهنگی انطباق کافی نداشته باشد چندان مطلوب نخواهد بود.

 

 

فهرست مطالب :

عنوان                                     صفحه
۱–    فصل اول – مقدمه    ۱
۱-۱-    اهمیت و ضرورت     ۳
۱-۲-    اهداف     ۴
۱-۳-    روش جمع‌آوری اطلاعات و ارائه آنها    ۴
۲-     فصل دوم – مبانی نظری معماری     ۷
۲-۱-    مفهوم سکونت     ۸
۲-۲-    تعریف مسکن     ۹
۲-۳-    محیط مسکونی     ۱۰
۲-۳-۱- محیط مسکونی از لحاظ کالبدی     ۱۰
۲-۴-    مسکن مطلوب چیست ؟    ۱۲
۲-۴-۱-    عوامل کلی موثر بر مطلوبیت مسکن     ۱۴
۲-۴-۲-    عوامل موثر در مطلوبیت فضاهای خانه     ۱۶
۲-۵-    گونه شناسی مسکن    ۱۷
۲-۵-۱-    خانه‌های تک واحدی مستقل     ۱۷
۲-۵-۲-    خانه‌های حیاط مرکزی     ۱۸
۲-۵-۳-    خانه‌های شهری     ۱۸
۲-۵-۴-    مجموعه‌ مسکونی اشتراکی    ۱۹
۲-۵-۵-    آپارتمان‌های بلند     ۲۰
۲-۵-۶-    برج‌های مسکونی     ۲۶
۲-۵-۷-    مجتمع‌های مسکونی با ارتفاع متوسط     ۲۷
۲-۵-۸-    ساختمان‌های چند عملکردی    ۳۰
۲-۶-    عملکردها و تجهیزات مسکن     ۳۲
۲-۶-۱-    عرصه مشترک     ۳۲
۲-۶-۲-    عرصه والدین     ۳۲
۲-۶-۳-    عرصه فرزندان     ۳۲
۲-۶-۴- عرصه خویشاوند    ۳۳
۲-۶-۵- عرصه مهمان     ۳۳
۲-۶-۶- فضاهای خدماتی     ۳۳
۲-۶-۷- فضای ورودی و خروجی     ۳۳
۲-۷- تراکم و نظام سکونت     ۳۴
۲-۷-۱- تراکم مسکونی     ۳۴
۲-۷-۲- تراکم خانوار در واحد مسکونی     ۳۵
۲-۸- نمونه‌هایی از مجتمع‌های مسکونی     ۳۹
۲-۸-۱- مجموعه مسکونی آتی‌ساز    ۳۹
۲-۸-۲- آپارتمان‌های مسکونی مارسی     ۴۳
۲-۸-۳- آپارتمان‌های لیک شور درایو     ۴۶
۲-۸-۴- مجموعه مسکونی تیگل هاربر    ۴۸
۲-۸-۵- هابیتات ۶۷    ۴۹
۲-۸-۶- مجموعه مسکونی مهرینگن    ۵۱
۲-۸-۷- ساختمان‌های مسکونی ایدونا    ۵۳
۲-۹- نتیجه‌گیری     ۵۵
۳- فصل سوم – مطالعات تاریخی اجتماعی فرهنگی     ۵۶
۳-۱- سابقه و سن سکونت     ۵۷
۳-۲- خانه‌های سنتی در ایران     ۶۴
۳-۲-۱- گونه‌شناسی معماری سنتی در ایران     ۶۷
۳-۲-۲- ویژگی‌های سازمان فضایی خانه‌های تاریخی    ۶۸
۳-۲-۳- مفاهیم نشانه‌ها و حس‌های تجربه شده در خانه‌های سنتی    ۶۸
۳-۳- سابقه تاریخی پیدایش شهر تهران     ۶۹
۳-۴- خانه‌های مسکونی در تهران     ۶۹
۳-۴-۱- تکوین روش‌های خانه‌سازی نوین    ۷۴
۳-۵- اولین آپارتمان‌های شهر تهران     ۷۵
۳-۵-۱- ورود ساختمان‌های بلند به تهران    ۷۵
۳-۶- ابعاد اجتماعی مسکن     ۷۸
۳-۶-۱- روند تحولات جمعیتی چند دهه اخیر در کشور     ۷۹
۲-۷-    ابعاد فرهنگی مسکن     ۸۴
۲-۸-    نتیجه‌گیری    ۸۸
۴- فصل چهارم – مطالعات سیاسی اقتصادی     ۸۹
۴-۱- سیاست توسعه مسکن     ۹۰
۴-۱-۱- چکیده‌أی از سیاست‌های توسعه برنامه پنج‌ساله دوم     ۹۳
۴-۱-۲- برنامه سوم توسعه مسکن     ۹۹
۴-۲- ابعاد اقتصادی مسکن     ۱۰۱
۴-۲-۱- سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوار     ۱۰۳
۴-۲-۲- ارزیابی وضعیت موجود مسکن بر اساس نتایج آمارگیری از هزینه خانوار ۱۰۴
۴-۲-۳- تاثیر مهاجرت بر اقتصاد مسکن      ۱۰۵
۴-۲-۴- بررسی نظام تامین مالی مسکن در کشور      ۱۰۹
۴-۳- نتیجه‌گیری      ۱۱۰
۵- فصل پنجم – مطالعات اقلیمی، طبیعی، جغرافیایی     ۱۱۱
۵-۱- خصوصیات جغرافیایی و موقعیت شهر تهران     ۱۱۲
۵-۲- خصوصیات جغرافیایی و طبیعی منطقه ۲۲ شهرداری تهران     ۱۱۳
۵-۳- وضعیت موجود محیط طبیعی منطقه ۲۲ شهرداری تهران     ۱۱۷
۵-۴- ویژگی‌های اقلیمی منطقه ۲۲    ۱۱۹
۵-۴-۱- دما     ۱۱۹
۵-۴-۲- میزان بارش     ۱۲۰
۵-۴-۳- رطوبت نسبی    ۱۲۰
۵-۴-۴- باد     ۱۲۱
۵-۴-۵- روزهای یخبندان     ۱۲۳
۵-۴-۶- ساعت آفتابی     ۱۲۳
۵-۴-۷- روزهای برفی     ۱۲۴

۵-۵- اهداف زیست‌محیطی در طرح‌ریزی منطقه ۲۲    ۱۲۵
۵-۶- جهت استقرار خانه‌ها     ۱۲۶
۵-۷- فاصله ساختمان‌ها     ۱۲۶
۵-۸- تجمیع ساختمان‌ها    ۱۲۷
۵-۹- شکل ساختمان    ۱۲۷
۵-۱۰- طراحی فضاهای داخلی     ۱۲۸
۵-۱۱- اهداف عمده طراحی اقلیمی     ۱۲۹
۵-۱۲- نتیجه‌گیری     ۱۳۰
منابع و مواخذ

 

خرید آنلاین:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما ارسال خواهد شد. آموزش خرید و دانلود فایل
8000 تومان خريد

توجه: رساله قدیمی است و تصاویر نمونه های موردی داخلی و خارجی موجود نیست و متاسفانه حذف شده است.

فرمت رساله: word
حجم فایل: ۸ مگابایت