بخشی از پروپزال:

بیان مسئله
هنگامیکه صحبت از بانک خون به میان میآید، از دو زاویه متفاوت با این موضوع برخورد میشود:
۱: اهدای خون وزندگی بخشی.
۲: آزمایشات خونی وبیماریهایی خونی (نظیر هموفیلی- تالاسمی و در سالهای اخیر ایدز).
معماری با هدف کمک به درک ابعاد مختلف زندگی انسانها به جنبه هایی از زندگی که زبان در بیان آن قاصر است شکل میبخشد و به کونه ای نمادین( با ابراز پاره‌ای از معانی)، فضای معنوی را از محیط دنیوی جدا میکند. اهدا خون به عنوان شاید ” خالصترین نمونه” رفتار بشردوستانه در نظر گرفته می شود. این آوای نمادین با مضمون «یک هدیه بی نام و نشان از جنس زندگی برای یک فرد ناشناس » تاکیدی بیشتر بر همان روح بشردوستانه است که محیطی خاص را می‌طلبد .
ساماندهی به فضاهای اهدای خون به لحاظ اهمیت روابط بین بخشهای تشکیلدهنده آن با مخاطب، از پیچیدگی و دشواری خاصی برخوردار است ، ارجحیت روابط عملکردی و درمانی بدون توجه به مخاطب، در طراحی بانکهای خون و دیگر نهادهای مردمی طرحها را به سوی یکنواختی هدایت کرده است .

مطالعات مرکز انتقال خون,رساله مرکز انتقال خون,پایان نامه مرکز انتقال خون,طرح نهائی مرکز انتقال خون,برنامه فیزیکی مرکز انتقال خون,مطالعات تطبیقی مرکز انتقال خون,مطالعات معماری مرکز انتقال خون,رساله معماری مرکز انتقال خون,نقشه مرکز انتقال خون,پلان معماری مرکز انتقال خون,دانلود نقشه معماری مرکز انتقال خون,طرح معماری مرکز انتقال خون,نمونه موردی مرکز انتقال خون,نمونه موردی خارجی مرکز انتقال خون,نمونه موردی داخلی مرکز انتقال خون,نقشه های مرکز انتقال خون

در واقع ساختمانهای اهدای خون برای بیان یک محتوای ارزشی در جامعه، به عنوان یک نهاد اجتماعی که تنها منبع تغذیه ان مردمند، نیازمند توجه خاص به الگوهای رفتاری اهدا کننده خون به عنوان مخاطب دارد تا بتواند با قدرت دعوت کنندگی بالا چه از لحاظ فرمی و چه تسهیلات عملکردی و امکانات، فضاهای پویا و زنده برای نمایش پدیده ذهنی اهدا خلق کند.
لزوم نگرش
ایمان به لزوم خلق فضاهایی زنده، برای اهدای زندگی (اهدای خون )
چگونه میتوان برای دریافت و ادراک مرزهای فضا و کالبد معماری بعدی متصور شد اگر به اصول جامع و عناصر تاثیر گزار محیطی- فرهنگی-اجتماعی در کالبد بنایی که هم مفهوم دار زندگی است، و هم زندگی بخش توجه نکرد. میدانیم که تنها منبع تهیه خون سالم مردمند و سازمان انتقال خون، برابر بااستانداردهای بین المللی ،خونها راپس از مراحل تائید سلامت در اختیار مراجع وبخشهای درمان کشور قرار میدهد. ولی تا کنون هیچ تلاش ساختاری در جهت ایجاد فضای مردمی –عملکردی برای اهدای خون صورت نگرفته است و کماکان به ساختمانهای اهدای خون و به اهدا کننده، نگاهی تک بعدی در جهت عملکرد صرف وجود دارد و ایمانی به لزوم فضاهای زنده برای اهدای زندگی (خون) وخلق محیطی دعوت کننده به چشم نمی خورد.

برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و خرید رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…