بزرگترین یخدان خشت و گلی رمان
یخدان مویدی در کرمان بزرگترین یخدان خشت و گلی محسوب می شود و ساختمانی قابل توجهی دارد به طوریکه در فصل گرم تابستان هم یخها را نگهداری می کند.

پاورپوینت یخدان مویدی کرمان,پروژه پاورپوینت درس آشنایی با معماری اسلامی,مقاله پاورپوینت معماری اسلامی,پروژه معماری اسلامی,تاریخچه یخدان ها,تاریخچه یخدان مویدی کرمان,یخدان های کرمان,تحقیق یخدان مویدی کرمان,پروژه یخدان مویدی کرمان

شهرت یخدان مویدی
یخدان مویدی به دلیل نام قنات تامین کننده آب این یخچال شهرت یافته است و پس از گذشت صدها سال همچنان پا برجاست و حتی می توان از این یخدان یخ نیز تولید و نگهداری کرد.