بخشی از پروپزال:

بيان مسئله
هنگاميكه صحبت از بانک خون به ميان ميآيد، از دو زاويه متفاوت با اين موضوع برخورد ميشود:
1: اهداي خون وزندگي بخشي.
2: آزمايشات خوني وبيماريهايي خوني (نظير هموفيلي- تالاسمي و در سالهاي اخير ايدز).
معماري با هدف کمک به درک ابعاد مختلف زندگي انسانها به جنبه هايي از زندگي که زبان در بيان آن قاصر است شکل ميبخشد و به کونه ای نمادين( با ابراز پاره‌اي از معاني)، فضاي معنوي را از محيط دنيوی جدا ميكند. اهدا خون به عنوان شايد ” خالصترين نمونه” رفتار بشردوستانه در نظر گرفته مي شود. اين آواي نمادين با مضمون «يک هديه بي نام و نشان از جنس زندگي براي يک فرد ناشناس » تاکيدي بيشتر بر همان روح بشردوستانه است كه محيطي خاص را مي‌طلبد .
ساماندهي به فضاهاي اهداي خون به لحاظ اهميت روابط بين بخشهاي تشكيلدهنده آن با مخاطب، از پيچيدگي و دشواري خاصي برخوردار است ، ارجحيت روابط عملكردي و درماني بدون توجه به مخاطب، در طراحي بانكهاي خون و ديگر نهادهاي مردمي طرحها را به سوي يكنواختي هدايت كرده است .

رساله مرکز انتقال خون,مطالعات مرکز انتقال خون, پروپوزال مرکز انتقال خون,پایان نامه مرکز انتقال خون,طرح نهائی مرکز انتقال خون,برنامه فیزیکی مرکز انتقال خون,دانلود پایان نامه مرکز انتقال خون,رساله کامل مرکز انتقال خون,مطالعات کامل مرکز انتقال خون,ظوابط و سرانه مرکز انتقال خون,ریزفضاهای مرکز انتقال خون,دانلود رساله رایگان مرکز انتقال خون,رساله معماری مرکز انتقال خون,مطالعات معماری مرکز انتقال خون,پایان نامه معماری مرکز انتقال خون

در واقع ساختمانهاي اهداي خون براي بيان يك محتواي ارزشي در جامعه، به عنوان يك نهاد اجتماعي كه تنها منبع تغذيه ان مردمند، نيازمند توجه خاص به الگوهاي رفتاري اهدا كننده خون به عنوان مخاطب دارد تا بتواند با قدرت دعوت كنندگي بالا چه از لحاظ فرمي و چه تسهيلات عملكردي و امكانات، فضاهاي پويا و زنده براي نمايش پديده ذهني اهدا خلق كند.
لزوم نگرش
ايمان به لزوم خلق فضاهايي زنده، براي اهداي زندگي (اهداي خون )
چگونه ميتوان براي دريافت و ادراك مرزهاي فضا و كالبد معماري بعدي متصور شد اگر به اصول جامع و عناصر تاثير گزار محيطي- فرهنگي-اجتماعي در كالبد بنايي كه هم مفهوم دار زندگي است، و هم زندگي بخش توجه نكرد. ميدانيم كه تنها منبع تهيه خون سالم مردمند و سازمان انتقال خون، برابر بااستانداردهاي بين المللي ،خونها راپس از مراحل تائيد سلامت در اختيار مراجع وبخشهاي درمان کشور قرار ميدهد. ولي تا کنون هيچ تلاش ساختاري در جهت ايجاد فضاي مردمي –عملکردي براي اهداي خون صورت نگرفته است و کماکان به ساختمانهاي اهداي خون و به اهدا کننده، نگاهي تک بعدي در جهت عملکرد صرف وجود دارد و ايماني به لزوم فضاهاي زنده براي اهداي زندگي (خون) وخلق محيطي دعوت کننده به چشم نمي خورد.

برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و خرید رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…