مقدمه

شاید یکی از روشن ترین کلمه هایی که در رابطه با انسان امروز و جوامع امروزی می توان گفت، کلمه تکثر یا تعدد باشد، بدین معنی که در هیچ یک از دوران های گذشته این همه نظریه های مختلف در رابطه با انسان و جهان پیرامونش وجود نداشته است.
به طور کلی هنگامی که پدیده ای مورد تفحص قرار می گیرد، می توان جهت شناخت آن دوراه مختلف را در نظر گرفت: یکی این که انسان خودش را در حدی از رشد قرار دهد که آن پدیده را آن گونه که شایسته آن است بشناسد و نتیجه گیری های بعدی را آن چنان که شایسته چنین شناختی بوده قرار دهد و یا این که آن پدیده را آنقدر بچرخاند و بپیچاند تا آن پدیده به گونه ای با خواسته های انسان در آینده تطبیق یابد.

رساله باغ موزه اسلام,رساله باغ تمدن اسلامی,پایان نامه باغ موزه اسلام,دانلود رساله باغ موزه اسلام,مطالعات باغ موزه اسلام,دانلود مطالعات باغ موزه اسلام باغ تمدن اسلامی,دانلود پایان نامه باغ موزه اسلام,دانلود رساله باغ موزه اسلام,دانلود رساله باغ تمدن اسلامی,دانلود پایان نامه باغ تمدن اسلامی,مطالعات کامل باغ موزه اسلام,رساله آماده باغ موزه اسلام,رساله کامل باغ موزه اسلام,دانلود رساله رایگان باغ موزه اسلام,دانلود رساله باغ موزه,رساله باغ موزه,مطالعات باغ موزه,پایان نامه باغ موزه,طرح نهائی باغ موزه,دانلود طرح نهائی معماری باغ موزه,
در صورت برخورد اول می توان امیدوار بود که به طور منطقی و درست نظریه ای که قابلیت بررسی تمامی موارد ومسائل انسان و جهان را داشته باشد به دست آید (این که چنین شناختی اصلاً ممکن است یا نه و آیا از عهده ی علم ناقص بشری برمی آید یا نه در این بحث نمی گنجد) چرا که تنها در سایه چنین شناختی است که می توان با موضوع تحت بررسی آن چنان که خودشاست روبه رو شد. از نتیجه برخورد دوم نظریه های متفاوتی استنباط می شود که در رابطه با کارهای انجام شده ی مطابق با میل انسان ها به وجود آمده اند. یعنی در واقع نظریه هایی که در توجیه میل و علاقه ی فردی یا گروهی و یا کشوری افراد و ملل مختلف زاییده شده اند. (این میل و علاقه می تواند در رابطه با سود اقتصادی، تعصب قومی، تعصب دینی و .. باشد)

برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و دریافت رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…