رساله کارشناسی معماری 

مطالعات معماری طراحی پایانه مسافربری دریایی 307 صفحه

بخشی از مطالب و پروپوزال رساله پایانه دریایی

انگيزه انتخاب موضوع
پس از طي دوره مختلف متنوع تحصيلي در رشته معماري وآشنايي با جلوه هاي گوناگون مرتبط با آن که الزاما” همراه با برخورد مستقيم با زندگي و واقعيت هاي ملموس و زشت و زيباي شهر و مردمان ساکن در شهرها بوده است ، به عنوان يکي از دانشجويان اين رشته مناسب ديدم که با کار و طراحي بر روي يک معقوله عيني معماري مورد نياز به دو هدف با ارزش نائل آيم. يکي جمع آوري و ارائه تمامي تجاربي که در حين تحصيل در رشته معماري بدست آورده ام . و ديگري تلاش در جهت پاسخگويي به يک معضل اجتماعي ـ شهري که همان در برگيرنده مفاهيم با ارزش چون تلاش و فروپاشي نظام فرهنگي و بومي اين سرزمين در زمينه هاي معماري و شهر نشيني است.

رساله معماری طراحی پایانه دریایی,مطالعات معماری طراحی پایانه دریایی,برنامه فیزیکی پایانه دریایی,پروپوزال معماری پایانه دریایی,پایان نامه معماری پایانه دریایی,نمونه موردی داخلی و خارجی پایانه دریایی,طرح نهایی معماری پایانه دریایی,طراحی پایانه دریایی,رساله پایانه دریایی,مطالعات طراحی پایانه دریایی,مطالعات پایانه دریایی,رساله کارشناسی با موضوع پایانه دریایی,دانلود رساله معماری پایانه دریایی,دانلود مطالعات پایانه دریایی

پايانه مسافربري دريايي بندر انزلي در بطن خود علاوه بر مسائل معماري يک پايانه به لحاظ فضاهاي عملکردي و ايستايي مصالح و فرم ساختماني و تاثير اقليم بر آن ها و…
ضرورت پرداختن به روابط اجتماعي و ارزش هاي محيطي را ايجاب مي کند . در مورد انتخاب محل پروژه يعني بندر انزلي با نگاهي به تاريخچه کشتيراني در انزلي درخواهيم يافت که انزلي از گذشته هاي دور بندري جهت عبور بازرگانان ديپلمات ها و طبقات مختلف مردم بوده است زيرا اين شهر کوتاه ترين و امن ترين راه بين المللي،بين ايران و اروپا محسوب مي شده بطوريکه تا قبل از سال (1380 ه.ش) ساليانه بيست هزار نفر از طريق اين شهر به روسيه و اروپا سفر کرده اند و اين رقم کوچکي در آن زمان نمي توانسته باشد.همچنين ساليانه هزاران نفر جهت زيارت از طريق انزلي به سوي مشهد مي رفتند.از اين بندر در دوره قاجار تحت عنوان (دروازه اروپا) نام برده شده است، طبق گزارش به زمان ايرانگردي و جهان گردي در سال 79 انتشار يافته بيش از 50% جهانگردي از مرزهاي شمالي کشور از طريق استان مازندران، گلستان، گيلان و آذربايجان شرقي و غربي وارد کشور شده اند.در اين راستا شهرستان بندر انزلي (انزل معنايي چون لنگرگاه و دروازه ياد شده) در جوار درياچه بزرگ خزر و داشتن مرز آبي با کشور هاي تازه استقلال يافته شوروي سابق با دنياي نقش حساس خود مي تواند پلي ارتباطي براي تبادل فرهنگي و احياي صنعت گردشگري در اين نقطه خاص از منطقه باشد. . همان گونه که درياي زيباي خزر و هواي معتدل شمال بر من منت دارد ، شايسته است من نيز در جهت آباداني و رفع کمبود هايش گام بردارم.در راستاي انتخاب موضوع پروژه دو فاکتور اساسي همواره مد نظر بوده است.

برای دانلود رساله و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمائید…