مقدمه:
اين پروژه با عنوان مركز آموزشي مختص نابينايان گردآوري شده است كه داراي دو بخش ونه فصل مي باشد وهدف كلي و نهايي آن تعامل اجتماعي و توجه به قشر نابينايان در جامعه درغالب طراحي مجموعه اي اختصاص يافته به آنها مي باشد كه در وحله ي اول عنصر ديدن به عنوان اصلي ترين عنصردر ذهن انسان ايفاي نقش مي كندولي بعدازمطالعه ي اين پروژه متوجه خواهيم شد كه براي درك كردن و بهره بردن از فضاهاي درون مجموعه مي توان با تكيه بر عناصرغير بصري يا همان حس هاي ويايي،چشايي،لامسه،شنوايي ،شرايط وضع موجود را به نحومطلوبي حس كرد.
همچنين با طراحي چنين مجموعه اي فرد نابينا با حضور در آن احساس مالكيت و امنيت خاطر خواهد داشت و مي داند كه اين فضا متعلق به اوست و با در نظر گرفتن شرايط خاص او طراحي شده است واز نظر احساسي و روانشناسي تأثير بسزايي در او خواهد داشت.

مطالعات مرکز آموزش نابینایان,رساله مرکز آموزش نابینایان,پایان نامه مرکز آموزش نابینایان,طرح نهائی مرکز آموزش نابینایان,برنامه فیزیکی مرکز آموزش نابینایان,ظوابط طراحی مرکز آموزش نابینایان,مطالعات تطبیقی مرکز آموزش نابینایان,نمونه موردی خارجی مرکز آموزش نابینایان,نمونه موردی داخلی مرکز آموزش نابینایان,نمونه های موردی مرکز آموزش نابینایان,مطالعات مرکز آموزش نابینایان و کم بینایان,رساله مرکز آموزش نابینایان و کم بینایان,طراحی مرکز آموزش نابینایان و کم بینایان

تاريخچه تاسيس مركز توان بخشي نابينايان
مرکز توان بخشی مکانی است برای تشخیص، تطبیق، بازسازی، تحرک و جهت یابی که افراد نابینا با مراجعه به آنها بر برخی از مسائل مربوط به نابینایی فائق آمده و افکار و عقایدشان را راجع به دنیای نابینایی بهتر نظم می دهند. بسط و توسعه مهارتهای ویژه، تقویت روحیه نابینایان و طرز برخورد با افراد از برنامه های مرکز توان بخشی است. کارگاه توان بخشی مکانی است که تسهیلات آموزشی در اختیار نابینایان گذاشته و با دادن آموزشهای مختلف آنها را جهت استخدام در بازار آزاد کار آماده می کند. بنابراین معلولین و نابینایان به کمک تدابیر و آموزش های توان بخشی نه تنها از برکت زندگی مفید بهره مند می شوند، بلکه می توانند افرادی مفید برای خود و جامعه باشند و به عنوان یک تولید کننده، نقش ایفا کنند.

برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و خرید رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…