فرهنگ :
فرهنگ امري معنوي است که حاصل علم و ادب و فضل و دانش و معرفت مي شود و در معناي خاص تر مجموعه آداب و رسوم و ارزشها و روشهاي زندگي و هنرهاي يک قوم را در بر مي گيرد.
برخي از جامعه شناسان فرهنگ را شامل کليه رفتارهايي مي دانند که در زندگي اجتماعي آموخته شده و از طرق گوناگون بين نسلهاي مختلف يا افراد يک نسل انتقال پيدا کرده است در اين معنا فرهنگ نه تنها بر زبان ، امور صنعتي، هنر، علم، قانون، حکومت، اختلاق و مذهب اطلاق مي گردد بلکه ساختمانها، ابزار و وسايل را نيز شامل مي گردد. بدين معني ، فرهنگ معرف کل حيات معنوي بشر است که شيوه ها و الگوهاي کردار و رفتار فرد در جامعه را تحت نظارت داشته و هدايت ميکند؛ شيوه ها و الگوها و هنجارهاي ارزشي که خود برآمده از عمل انسانها در جامعه بوده و متضمن بقاي جامعه مي باشد.

رساله مجموعه فرهنگی آموزشی با رویکرد معماری اسلامی 93 صفحه,مطالعات معماری مجموعه فرهنگی آموزشی با رویکرد معماری اسلامی,طرح نهایی معماری مجموعه فرهنگی آموزشی,پروپوزال رساله مجموعه فرهنگی آموزشی,ظوابط و ریزفضاهای طراحی مجموعه فرهنگی آموزشیبا پيشرفتهاي روزافزون فن آوري و گسترش وسايل ارتباطي آنچه که بيش از پيش ضروري و لازم به نظر مي رسد آشنايي نسل جوان و نوجوان با مطالعه فرهنگ وتمدن اصيل ايراني و اسلامي است.