بخشی از پروپزال:

فصل اول: کلیات
1-1- مقدمه
آمار مربوط به تيراژ كتاب و متوسط زمان كتابخواني هر ايراني، نشان دهنده كم توجهي به كتاب است كه زنجيره اي از مشكلات اجتماعي را بوجود مي آورد. به عنوان مثال در پي نبودن ميل و اشتياق به مطالعه كتاب، تعداد كمي از مردم اقدام به خريد كتاب مي كنند. نبودن خريدار و كتاب هاي روي قفسه، ناشران را به تيراژ بيشتر كتاب تشويق نمي كند- تيراژ پايين و نبودن سود كافي، نويسنده را سرد و بي انگيزه مي كند كه اين خود منجر به خلق كتابي مي شود كه در خور ستايش در بازار جهاني نيست. دور ماندن نويسندگان از صحنة بين المللي، انگيزه لازم به خلق آثار قوي به نويسنده نمي دهد تمام اين ناكامي ها منجر به نبودن ميل و اشتياق به مطالعه مي شود و…
كم توجهي جامعه به مسايل فرهنگي يكي از دلايل چرخه ناكامي هايي است كه در بالا ذكر شد. مطمئناً اگرحركت ها و مراكز فرهنگي در سطح شهرها و کشور پررنگ تر شود شكوفايي كه نياز است آغاز مي شود.
كتاب به عنوان پايه اي ترين گزينه در چرخه اي كه در بالا آمده، مورد توجه است و وجود مركزي كه حول محور مطالعه و كتاب بچرخد، تلنگري خواهد بود به اين غفلت ما.

رساله کتابخانه هنر و معماری,مطالعات کتابخانه هنر و معماری,پایان نامه کتابخانه هنر و معماری,پروپوزال کتابخانه هنر و معماری,دانلود رساله کتابخانه هنر و معماری,برنامه فیزیکی کتابخانه هنر و معماری,ریزفضاهای کتابخانه هنر و معماری,دانلود پروپوزال کتابخانه هنر و معماری,دانلود رساله کامل کتابخانه هنر و معماری,مطالعات اماده کتابخانه هنر و معماری,دانلود رساله رایگان کتابخانه هنر و معماری,رساله رایگانه کتابخانه هنر و معماری,رساله کتابخانه تخصصی معماری
1-2- تعریف طرح
کتابخانه ها یکی از مراکز فرهنگی و اطلاع رسانی در جوامع محسوب می شوند و از این میان کتابخانه های دانشگاهی با توجه به نوع مراجعین و روش ارائه خدمات باید مورد توجه ویژه قرار گیرند. از آنجایی که دانشجویان آینده سازان جامعه محسوب می شوند باید آنها را چه از لحاظ علمی و چه از لحاظ فرهنگی بارور ساخت.
از آنجایی که رشته هنر پل ارتباطی بین فرهنگ و علم می باشد، دانشجویان این رشته نیز نیازمند توجه و آموزش بیشتری می باشند و باید گام های محکمی برای رسیگی به نیازهای این قشر آینده ساز انجام داد. ایجاد کتابخانه تخصصی هنر می تواند در راستای نیل به این هدف خلاءهای موجود بین سیستم های آموزشی و مراکز فرهنگی جامعه را جبران کند.

برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و خرید رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…