رساله کتابسرا,مطالعات معماری کتابسرا,پروپوزال معماری کتابسرا,طرح نهایی معماری کتابسرا,دانلود رساله معماری کتابسرا

عنوان پروژه: كتابسرا: طراحي مجموعه فرهنگي، تجاري، در جهت پاسخگويي به نياز نسل جوان به كتاب و ساير محصولات فرهنگي
كتاب: معنوي لغوي كلمه «كتاب» با استناد به فرهنگ معين عبارت است از:
1- نوشته، مكتوب 2- مجموعه‌اي خطي يا چاپي

سرا:
معني لغوي كلمه «سرا» با استناد به فرهنگ معين عبارت است از:
1- اتاق، بيت، 2- خانه، دار 3- بناي عالي، قصر، كوشك 4- پسوند مكان مانند: مهمانسرا، كتابسرا

كتابسرا:
خانة كتاب، مكاني درخور كتاب، محل متعلق به كتاب و آنچه كه به كتاب مرتبط است.

رساله معماری کتابسرا 107 صفحه,مطالعات معماری کتابسرا,دانلود رساله معماری کتابسرا,پروپوزال معماری کتابسرا,پایان نامه معماری کتابسرا,رساله کتابسرا,مطالعات کتابسرا,برنامه فیزیکی کتابسرا,نمونه موردی کتابسرا,نمونه موردی خارجی کتابسرا,نمونه داخلی کتابسرا,طراحی کتابسرا,دنلود مطالعات معماری کتابسرا,ظوابط و ریزفضاهای طراحی کتابسرا

تصویری از محصول نهایی طرح:
آنچه از این پروژه انتظار میرود,طراحی خلاقانه فضایی است چند بعدی که فقط پاسخگوی یک نیاز خاص نباشد,بلکه در جنبه های مختلف فرهنگی,آموزشی و تجاری توان جذب مخاطب بویژه نسل جوان جامعه را دارا بوده وبتواند به عنوان نقطه عطفی جهت ارتقاء سطح آگاهی و دانش افراد ، آنان را ترغیب به مشارکت در فعالیت های فرهنگی نموده ونیز زمینه را جهت استفاده هر چه بیشتر از رسانه های موجود ، بویژه کتاب فراهم ساخته و بتواند به تقویت روحیه مطالعه و کتاب خوانی در میان جوانان کمک نماید .

برای توضیحات بیشتر و دانلود رساله معماری کتابسرا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.