صفحه اینستاگرام پارساکد

نمایش دسته بندی مطالب

لیست مطالب صفحه اصلی

دانلود پروژه درس مدیریت و تشکیلات کارگاهی – سد و نیروگاه سیمره 140 صفحه

1 – خلاصه مشخصات مطالعاتی طرح

1 – 1 مقدمه
رودخانه های سیمره و کشکان سر شاخه های رود کرخه هستند و حوزه آبریز بالای آن را با وسعت 38000 کیلومتر مربع تشکیل می دهند. رود سیمره به طول 417 کیلومتر و شیب 0.3 درصد از به هم پیوستن رودخانه های قره سو و گاماسیاب تشکیل شده و مهمترین شاخه های فرعی آن چرداول و شیروان می باشد.

دانلود پروژه درس مدیریت و تشکیلات کارگاهی - سد و نیروگاه سیمره,پروژه درس مدیریت تشکیلات کارگاهی,پروژه مدیریت تشکیلا کارگاهی,دانلود رایگان پروژه درس مدیریت تشکیلات کارگاهی,دانلود پروژه های مدیریت تشکیلات کارگاهی,پروژه برای درس مدیریت تشکیلات کارگاهی,تحقیق برای درس مدیریت تشکیلات کارگاهی,مقاله مدیریت تشکیلات کارگاهی,مشخصات زمین شناسی ساختگاه سد,مقاله درباره سدسازی,طراحی سد,مشخصات بدنه و مخزن سد,مشخصات سیستم تخلیه سیلاب و تخلیه کننده های تحتانی,مشخصات تونل آب بر و ساختمان نیروگاه,مشخصات تجهیزات اصلی نیروگاه سد,طرح سد و نیروگاه سیمره,پروژه سد و نیروگاه سیمره,مزایای نیروگاه آبی,معایب نیروگاه آبی,طبقه بندی نیروگاه های آبی,اجزای اساسی توربین,سیستم خنک کننده ژنراتور آبی,ساخت سد,مقاله درباره سدسازی,مقاله در مورد سدسازی
1 – 2 موقعیت جغرافیایی محل اجرا
ساختگاه سد سیمره در حدود 40 کیلومتری شمال غربی شهرستان دره شهر و در 106 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان ایلام واقع است. مختصات جغرافیایی آن به طول شرقی 47 درجه و 12 دقیقه و عرض شمالی 33 درجه و 17 دقیقه می باشد. ساختگاه نیروگاه نیز روبروی روستای تلخاب و به فاصله 1.5 کیلومتری از ساختگاه سد قرار دارد.

برای دانلود و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمائید…


1 – 3 تاریخچه مطالعاتی طرح
مطالعات مرحله شناخت طرح سر شاخه های کرخه با مشارکت شرکت مهاب قدس و الکترو کانسالت در سال 1369 انجام و سه ساختگاه شامل تنگ ساز بن ، تنگ کفه نیلا یا کفن دهلا ( سد سیمره ) ، تنگ پاعلم جهت مطالعات مقدماتی معرفی گردیدند. مطالعات طرح مقدماتی سد و نیروگاه سیمره نیز در آذر سال 1372 با مشارکت شرکت مهاب قدس و الکترو کانسالت واگذاز و از مرداد ماه سال 1374 با کناره گیری شرکت الکتروکانسالت ، کار منفردا توسط شرکت مهاب قدس ادامه یافت و در سال 1375 به اتمام رسید. مطالعات مرحله دوم سد و نیروگاه سیمره نیز در تیر ماه 1376 به مهندس مشاور مهاب قدس ابلاغ گردید. مطالعات مرحله دوم در سال 1379 به پایان رسید ، که توسط همکار فنی کارفرما و نیز شورای فنی شرکت آب و نیرو به تصویب رسید. نظارت عملیات اجرایی طرح نیز به عهده شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس می باشد.
1 – 4 اهداف طرح
از اهداف عمده طرح می توان موارد ذیل را نام برد :
– تولید انرژی برقابی کل به میزان سالانه 684 گیگاوات ساعت.
– کنترل و تنظیم جریان های سطحی رودخانه.
– تامین حقابه های پایین دست.
1 – 5 سیمای طرح
طرح سد و نیروگاه سیمره دارای مشخصاتی به شرح ذیل می باشد :
1 – 5 – 1 – مشخصات هواشناسی منطقه طرح
متوسط بارندگی سالانه حوزه آب ریز در دوره 46 ساله برابر با 422.7 میلیمتر می باشد. بهار 25.7 % ، تابستان کمتر از 1 % ، پاییز 29.3 % و زمستان 44.8 % از باران سالیانه سهم دارند و حداکثر میزان بارندگی در ماه اسفند با 17 % سهم می باشد. مرداد گرم ترین و بهمن سرد ترین ماه سال است. تعداد روز های یخبندان 33.5 روز و متوسط سالانه سرعت باد 1.45 متر بر ثانیه می باشد.
1 – 5 – 2 – مشخصات هیدرولوژی و رسوب گذاری مخزن
– سطح حوزه در محل ساختگاه : 27886 کیلومتر مربع
– میزان متوسط تبخیر سالانه از سطح آزاد آب : 1814.01 میلی متر
– متوسط آب دهی سالانه رودخانه : 84 متر مکعب در ثانیه
– حداکثر دبی سیلاب پی ام اف : 11525 متر مکعب در ثانیه
– حجم رسوبات ته نشین شونده ( پنجاه ساله ) : 617 میلیون متر مکعب ( بدون در نظر گرفتن سدهای بالا دست )
– تراز پخش شده رسوبات پنجاه ساله ( با فرض بهره برداری از سد مخزنی سازبن ، ده ساله پس از سیمره ) : 623 متر از سطح دریا
1 – 5 – 3 – مشخصات زمین شناسی ساختگاه سد
محل ساختگاه در زون زاگرس چین خورده و در بخش جنوب غربی آن قرار گرفته است. ساختگاه سد در یال شمالی طاقدیس راوندی واقع شده است و محل سد ، دره کفه نیل یا کفن دهلا می باشد. سنگ بستر از نوع سنگ های آهکی سازند آسماری شهبازان می باشدکه به سه بخش به شرح ذیل تقسیم می گردد :
1-واحد آسماری بالا به ضخامت 50 متر کارستی متوسط لایه و یا توده ای که سنگ بستر نیروگاه از این نوع است.
2- واحد آسماری میانی به ضخامت 220 متر کارستی ضخیم لایه و یا توده ای که سنگ بستر اصلی پی و تونل ها را شامل می شود.
3- واحد آسماری زیرین که شدت کارستی آن ضعیف است. عمق هوازدگی سنگها به 2 تا 3 متر محدود می شود.

 

 

 

و…

 

 

فهرست مطالب:

1 – خلاصه مشخصات مطالعاتی طرح …………………………………………………………………8
1 – 1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………..8
1 – 2 موقعیت جغرافیایی محل اجرا …………………………………………………………………8
1 – 3 تاریخچه مطالعاتی طرح …………………………………………………………………………..8
1 – 4 اهداف طرح ………………………………………………………………………………………..10
1 – 5 سیمای طرح………………………………………………………………………………………..10
1 – 5 – 1 – مشخصات هواشناسی منطقه طرح ………………………………………………….10
1 – 5 – 2 – مشخصات هیدرولوژی و رسوب گذاری مخزن ……………………………………..10
1 – 5 – 3 – مشخصات زمین شناسی ساختگاه سد ……………………………………………..11
1 – 5 – 4 – مشخصات بدنه و مخزن سد ………………………………………………………….12
1 – 5 – 5 مشخصات سیستم انحراف ………………………………………………………………12
1 – 5 – 6 مشخصات سیستم تخلیه سیلاب و تخلیه کننده های تحتانی ……………………13
1 – 5 – 7 مشخصات تونل آب بر و ساختمان نیروگاه …………………………………………14
1 – 5 – 8 – مشخصات تجهیزات اصلی نیروگاه …………………………………………………..15
تعاریف و اصطلاحات به کار رفته در گزارش ماهانه پیشرفت کار طرح سد و نیروگاه سیمره …..16
شرایط جوی و وضعیت رودخانه سیمره در خرداد 93 ……………………………………………19
شناسنامه و خلاصه گزارش پیشرفت کار پروژه های فعال طرح خرداد 93 ………………….21
جدول 2 – 2 : وضعیت قرارداد های طرح سد و نیروگاه سیمره ………………………………..22
خلاصه وضعیت پیشرفت فعالیت های ساختمانی طرح 25 خرداد ماه 93 ……………….23
خلاصه عملیات اجرایی پیمانکاران ساختمانی طرح ……………………………………………….24
جدول 6 – 2 : پیشرفت بخش ساختمانی طرح سیمره …………………………………………..25
( شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران ) نام پیمانکار شرکت پرلیت …………………..26
( شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران ) نام پیمانکار مشارکت فراب ، تابلیه و فرهون …..43
( شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران ) نام پیمانکار شرکت مهسار ابنیه …………….52
گزارش تشریحی هیدرومکانیکی ، برقی و کنترل بدنه سد ……………………………………….54
طراحی ……………………………………………………………………………………………………….54
تهیه و ساخت ……………………………………………………………………………………………..54
نصب ………………………………………………………………………………………………………..55
کار های باقی مانده نصب تجهیزات تخلیه کننده شماره یک ………………………………….55
گزارش تشریحی هیدرومکانیکی ، برقی و کنترل بدنه سد ……………………………………….56
کارهای باقی مانده نصب تجهیزات تخلیه کننده شماره 2 ……………………………………..58
( شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران ) نام پیمانکار شرکت مهسار ابنیه ……………61
گزارش تشریحی هیدرومکانیک ، برق و کنترل سرریز سرویس ………………………………….63
طراحی ……………………………………………………………………………………………………….63
کار های باقی مانده طراحی …………………………………………………………………………….63
کار های باقیمانده تهیه و ساخت …………………………………………………………………….63
نصب ………………………………………………………………………………………………………..65
کار های باقی مانده نصب ……………………………………………………………………………..65
( شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران ) نام پیمانکار شرکت نیر پارس ……………….66
گزارش تشریحی تجهیزات و قطعات هیدرومکانیک ، برق ، کنترل ……………………………68
طراحی ……………………………………………………………………………………………………….68
نصب ………………………………………………………………………………………………………..68
کار های باقی مانده نصب ……………………………………………………………………………..69
پیوست ……………………………………………………………………………………………………..70
گزارش ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ( HSE) کارگاه سد و نیروگاه سیمره …………83
اهم اقدامات انجام شده اصلاحی و پیشگیرانه ……………………………………………………83
جبهه کاری : نیروگاه ( شرکت مشارکت فراب ، تابلیه و پرهون طرح ) ………………………85
پروژه سد و نیروگاه سیمره …………………………………………………………………………….86
نیروگاه ………………………………………………………………………………………………………88
مزایای نیروگاه آبی ………………………………………………………………………………………89
معایب نیروگاه آبی …………………………………………………………………………………….89
طبقه بندی نیروگاه های آبی …………………………………………………………………………..89
ساز و کار نیروگاه …………………………………………………………………………………………91
-محفظه حلزونی ( Spiral Case )………………………………………………………………..92
سیستم کنترل …………………………………………………………………………………………….93
طبقه توربین ( Turbine Floor) …………………………………………………………………..96
توربین فرانسیس (Francis Turbine ) …………………………………………………………97
اجزای اساسی توربین فرانسیس به شرح زیر می باشند …………………………………………..97
پره های راهنما و گاورنر : Wicket Gate & Governor …………………………………..99
سروموتور گاورنر …………………………………………………………………………………………100
تقویت کننده هیدرولیکی ………………………………………………………………………………101
پوشش محفظه توربین ( Pit Liner) ……………………………………………………………105
هد کاور ( درپوش دوربین ) ( Head Cover ) …………………………………………………..105
مکانیزم عمل کننده ( Operating Mechanism ) …………………………………………106
رینگ ثابت ( Stay Ring ) …………………………………………………………………………..106
رینگ تخلیه ( Discharge Ring ) …………………………………………………………………106
یاتاقان هادی ( Guide Bearing ) ……………………………………………………………….107
آب بند شافت ( Shaft Seal ) …………………………………………………………………….109
لوله مکش ( Draft Tube ) ………………………………………………………………………..109
طبقه ژنراتور( Generator Floor ) ………………………………………………………………113
استاتور فریم یا قاب استاتور ( Stator Frame ) ……………………………………………113
واحد ترمز مکانیکی و بالا بری( Braking and Jacking Unit ) ………………………..114
عملیات نصبUpper Bracket …………………………………………………………………..116
سیستم خنک کننده ژنراتور آبی Generator Cooling System ………………………..117
باس داکت ………………………………………………………………………………………………..117
سیستم هوای داخل باس داکت ……………………………………………………………………..121
تولید ولتاژReactive …………………………………………………………………………………..122
کاویتاسیون ( Cavitation ) ……………………………………………………………………….123
هواساز ( HVAC ) …………………………………………………………………………………….125
Piping ……………………………………………………………………………………………………127
شافت ها : Alignment ……………………………………………………………………………..134
ابزار دقیق ………………………………………………………………………………………………..135

 

 

 

تصاویر فایل:

9-16-2015 12-32-41 PM9-16-2015 12-33-59 PM

خرید انلاین:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما ارسال خواهد شد. راهنمای خرید و دانلود فایل
  • حجم فایل: 19.7 مگابایت
  • فرمت فایل: word
  • برای دریافت مقالات بیشتری برای درس مدیریت تشکیلات کارگاهی اینجا را کلیک کنید.

نظر و دیدگاه خود را بفرستیدفول پکیج جامع آموزش اسکچاپ 2019
اولین و قوی ترین پکیج جامع آموزش اسکچاپ 2019 و ویری نکست + آرشیو متریال و مبلمان و صحنه های آماده رندر حرفه ای در فلش مموری (برای اسکچاپ 2016 تا 2019) / آموزش ها از صفر تا صد از مبتدی تا پیشرفته شامل تمامی مباحث از مدلسازی تا رندرگیری

قیمت: 1.500.000 تومان