مقدمه
فضاهاي اداري نشانه هاي بزرگ قرن بيستم هستند برج هاي اداري شاخصه هاي خط آسمان در شهرهاي مهمند آنها سمبل آنچه که در اين قرن رخ مي دهد هستند (فرانسيس رافي “نويسنده و طراح”)
در حال حاضر در بسياري از کشورها مانند ژاپن 50% از جمعيت در ادارات مشغول به کار هستند در حالي که در شروع قرن بيستم اين رقم 5% بوده است و اين نشان دهنده رشد نياز به فضاهاي اداري مي باشد.
جالب توجه است که از هزينه هاي سالانه خدمات يک شرکت، 3 تا 5 درصد براي تامين تجهيزات 4% جهت نگهداري، 1% جهت مبلمان و 90 تا 91 درصد مربوط به حقوق کارمندان مي باشد. بنابراين اگر ساختار اداري 3 تا 4% هزينه به توسعه تجهيزات و امکانات جهت بالابردن بهره وري نيروي کار اختصاص دهد تأثير به سزايي بر روي بازده نيروي کار که 90 91% هزينه ها را ايجاد مي کنند خواهد داشت.

مطالعات ساختمان نظام مهندسی,رساله ساختمان نظام مهندسی,پایان نامه ساختمان نظام مهندسی,طرح نهائی ساختمان نظام مهندسی,برنامه فیزیکی ساختمان نظام مهندسی,ظوابط و استانداردهای طراحی ساختمان نظام مهندسی,ریزفضاهای ساختمان نظام مهندسی,مطالعات نمونه موردی ساختمان نظام مهندسی,مطالعات تظبیقی ساختمان نظام مهندسی,مطالعات پایه ساختمان نظام مهندسی,منابع ساختمان نظام مهندسی,طراحی ساختمان نظام مهندسی,نقشه ساختمان نظام مهندسی,پلان ساختمان نظام مهندسی,مطالعات کامل نظام مهندسی,رساله کامل نظام مهندسی,مطالعات معماری ساختمان نظام مهندسی,پایان نامه کامل ساختمان نظام مهندسی
براي دست يابي به اين موضوع، طراحي ساختمان هاي اداري بايستي موضوعاتي مختلف را درنظر گرفته و اصول خاصي را دنبال نمايد با بهره گيري از اين گونه طراحي، نسل جديدي از ساختمان اداري با کارايي بالا در حال ظهور است که براي مالکين و کارکنان رضايتمندي، بهره وري ،سلامت و انعطاف پذيري بيشتر فضا را به ارمغان آورده و همچنين بهره وري از انرژي را بالا برده و رفتار محيطي مناسب تري ايجاد مي کنند.
ساختمان هاي اداري ساختمان هايي هستند که از کنار هم قرارگيري چند واحد اداري به وجود مي آيند و اصلي ترين کاربري ساختمان را تشکيل مي دهند.
يک ساختمان اداري بايد داراي محيط کاري با تکنولوژي پيشرفته و منعطف داشته باشد که شرايط کاري امن، سلامت، راحت، و با دوام، خوشايند و با دسترسي راحت داشته باشد. فضاهاي اداري بايد فضاهاي کافي براي پذيرش لوازم مورد نياز استفاده کنندگان را داشته باشند، همچنين بايد توجه خاصي به جزئيات داخلي، دکوراسيون، فضاهاي ورودي، اتاق هاي کنفرانس و فضاهاي عمومي ديگر داده شود.

برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و خرید رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

بخشی از مطالب:

وظایف اصلی نظام مهندسی
دفتر امور مقررات ملي ساختمان يكي از دفاتر وزارت راه و شهرسازي است كه در اجراي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه اجرايي آن داراي وظایف اصلي به شرح زير مي‌باشد
تدوين مقررات ملّي ساختمان
ترويج مقررات ملّي ساختمان
نظارت عالیه بر مقررات ملّی ساختمان

تدوين مقررات ملي ساختمان
به استناد ماده33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان تهيه و تدوين مقررات ملي ساختمان شامل اصول و قواعد فني كه رعايت آن در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره‌برداري و نگهداري ساختمانها ضروري است بر عهده اين دفتر مي‌باشد
نقش و جايگاه اين مقررات از حيث قانوني در ماده4 آئين‌نامه ماده 33 قانون مذكور كه اشعار مي‌دارد «مقررات ملي ساختمان به عنوان تنها مرجع فني و اصل حاكم در تشخيص صحت طراحي، محاسبه، اجرا، بهره‌برداري و نگهداري ساختمانها اعم از مسكوني، اداري، تجاري و عمومي ونظاير آن است مشخص شده است و حوزه شمول آنرا در سراسر كشور الزامي نموده است. اين دفتر به منظور استفاده از نظرات متخصصان، صاحبنظران و اساتيد كشور در تدوين مقررات ياد شده كميته‌هاي تخصصي در زمينه‌هاي مورد لزوم و شورايي را تحت عنوان شوراي تدوين مقررات ملي ساختمان به منظور هماهنگي بين مباحث از حيث سازگار بودن آن با شرايط ايران، شكل، ادبيات، واژه‌پردازي، حدود و دامنه كاربرد تشكيل داده است
تاكنون 20 مبحث از مباحث مقررات ملي ساختمان توسط اين دفتر تدوين و در دسترس عموم قرار گرفته و تجديدنظر و تهيه مباحث جديد نيز توسط اين دفتر انجام مي‌گيرد
انجام امور مرتبط با اين بخش در حوزه معاونت تدوين مقررات ملي ساختمان اين دفتر انجام مي‌پذيرد

ترويج مقررات ملي ساختمان
ترويج مقررات ملي ساختمان از وظايف ديگر دفتر امور مقررات ملي ساختمان مي‌باشد كه قانونگذار همواره در مواد 2 ،4 ، 11 ، 15 و 21 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و در مواد 5، 7، 11، 21 ،26، 27، 28 وآئين‌نامه اجرايي بر اهميت آن و راههاي گوناگون ترويج آن از جمله ارتقاء دانش فني و به روزرساني اطلاعات فني مهندسان از طريق سياستگذاري و برنامه‌ريزي در برگزاري دوره‌هاي آموزشي، سمينارهاي تخصصي و تهيه راهنماهاي مباحث مقررات ملي ساختمان و همچنين افزايش آگاهيهاي دانش‌آموزان، دانشجويان و عموم مردم با استفاده از فيلم‌هاي آموزشي، برنامه‌هاي تلويزيوني و . . . تأكيد مي‌نمايد. تاكنون صدها سمينار و دورة آموزشي مرتبط با مقررات ملي ساختمان توسط اين دفتر راهبري و اجرا شده و فيلم‌ها و برنامه‌هاي متعدد تلويزيوني نيز تهيه و پخش شده است. يكي از وظايف و مسئوليتهاي ترويجي اين دفتر در اجراي مواد 11، 26 و 28 آئين‌نامه اجرائي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان تعيين صلاحيت حرفه‌اي مهندسان، كاردانهاي فني ساختمان و معماران تجربي مي‌باشد كه اين وظيفه با برگزاري آزمونهاي حرفه‌اي مهندسان و كاردانهاي فني ساختمان در رشته‌هاي معماري، شهرسازي، عمران، مكانيك، برق، نقشه‌برداري و ترافيك و همچنين برگزاري آزمونهاي تعيين صلاحيت حرفه‌اي معماران تجربي تحقق يافته است
همچنين كمك به گسترش و ترويج فن‌آوريهاي نوين و توليد صنعتي مسكن و ساختمان كه از اولويت‌هاي مهم وزارت راه و شهرسازي در جهت ارتقاء كيفيت و افزايش توليد مسكن در كشور مي‌باشد از وظايف ديگر اين بخش مي‌باشد
انجام امور مرتبط با اين بخش در حوزه معاونت ترويج و آموزش مقررات ملي ساختمان اين دفتر انجام مي‌پذيرد

نظارت عالیه بر مقررات ملّي ساختمان
مقررات تدوين شده و به خودي خود متضمن ارتقاء كيفيت ساختمانها نيستند بلكه در كنار آن وضع و اجراي ضوابط كنترلي همچون نظارت عاليه بر روند اجراي ساخت و سازها و كنترل عوامل اجرايي و بررسي عملكرد دستگاههاي مربوطه ضمانت‌هاي اجراي مقررات وضع شده را فراهم مي‌آورند. به استناد ماده قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، مسئوليت نظارت عاليه بر اجراي مقررات ملي ساختمان و همچنين ضوابط و مقررات شهرسازي در طراحي و اجراي تمامي ساختمانها و طرحهاي شهرسازي و عمران شهري برعهده وزارت مسكن و شهرسازي مي‌باشد و اين دفتر مسئوليت پيگيري اين بخش را برعهده دارد. به منظور اعمال اين نظارت، كليه اشخاص و مراجع يادشده در ماده34 قانون مذكور(ضمن اينكه مكلف به رعايت مقررات ملي ساختمان هستند) موظف به همكاري مي‌باشند
علاوه بر كليه افراد حقيقي و حقوقي شاغل در بخش ساخت و ساز، ساير حوزه‌هايي كه در دامنه كنترل و نظارت عاليه قرار مي‌گيرند شامل مراجع صدور پروانه ساختماني و شهرداريها، ادارات کل راه و شهرسازي، سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان، بنياد مسكن انقلاب اسلامي و . . . مي‌باشند
حمايت از استقرار بيمه كيفيت ساختمان در جهت ارتقاء كيفيت ساخت و سازها و حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان از ديگر وظايف اين بخش مي‌باشد
انجام امور مرتبط با اين بخش در حوزه معاونت نظارت عاليه و كنترل اين دفتر انجام مي‌پذيرد

هيأت مديره سازمان استان نماينده آن سازمان بوده و داراي هيأت رئيسه اي متشكل از يك رئيس، دو نائب رئيس و يك دبير براي انجام وظايف خود به ترتيب مندرج در آئيننامه اجرايي خواهد بود و ميتواند به تعداد لازم كميسيونهاي تخصصي و دفاتر نمايندگي تأسيس نمايد. تفويض اختيار هيأت مديره به اين كميسيونها و نمايندگي ها از مسئوليت آن هيأت نمي كاهد. رئيس هيأت مديره، رئيس سازمان استان نيز محسوب مي شود

به منظور گسترش همكاريهاي حرفهاي و جلب مشاركت اعضا و كارشناسي دقيق تر مسايل ويژه هر يك از رشته هاي تخصصي موجود در سازمان اجازه داده مي شود گروههاي تخصصي مهندسان هر رشته، متشكل از اعضاي سازمان در همان رشته تشكيل شود. چگونگي فعاليت و مديريت گروهها به موجب آئيننامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد

□گروههاي تخصصي در هر يك از استانها و در هر يك از رشتههاي اصلي كه تعداد آنها حداقل به ( 7) نفر بالغ شود، تشكيل ميشود. گروههاي مذكور، امور تخصصي مرتبط با رشته خود را در جلسات گروه، طرح و مورد بررسي و حل و فصل قرار ميدهند و نظرات و پيشنهادات خود را براي نظام مهندسي استان ارسال ميدارندهيأت مديره نيز قبل از تصميمگيري در اموري كه اختصاصاً مرتبط با يكي از رشتههاي اصلي است نظر گروه تخصصي مربوط را استعلام نموده، آن را در تصميمگيريهاي خود مورد لحاظ قرار مي دهد . در صورت بروز اختلاف نظر بين گروه تخصصي و هيأت مديره، موضوع از طريق بند ا و ج قانون تصميم گيري مي شود

هيأت مديره نظام مهندسي استان موظف است ظرف 3 ماه از تاريخ تشكيل نظام مهندسي استان نسبت به تشكيل گروههاي تخصصي موجود در استان اقدام كند

هر يك از گروههاي تخصصي داراي يك هيأت رئيسه متشكل از 3 تا 7 عضو خواهد بود كه از بين اعضاي هيأت مديره نظام مهندسي استان در رشته مربوط و ساير اعضاي همان رشته در نظام مهندسي استان براي مدت سه سال به شرح زير تعيين و انتخاب ميشوند و نمايندگي گروه تخصصي آن رشته را در امور مربوط به عهده خواهند داشت

تبصره انتخاب ساير اعضاي هيأت مديره نظام مهندسي استان در رشته مربوط به وسيله اعضاي همان رشته در نظام مهندسي استان به عنوان عضو هيأت رئيسه گروه تخصصي نيز بلامانع است
تبصره 2- اگر در بين اعضاي هيأت مديره به تعداد كافي از متخصصين رشتهاي موجود نباشد، به تعداد موردنياز، از بين ساير اعضاي همان رشته در نظام مهندسي استان انتخاب خواهند شد
تبصره 3- در برگزاري انتخابات هيأت رئيسه گروههاي تخصصي، نماينده سازمان مسكن و شهرسازي استان به عنوان ناظر حضور خواهد داشت

به منظور دسترسي و مورد استفاده قرار دادن تجربه ها، روشهاي اسلامي و آداب سنتي، ملّي و فرهنگي در طراحي، محاسبه، اجرا، بهرهبرداري، نگهداري و ساير فعاليتهاي مهندسي، كميتهاي تحت عنوان كميته نظام پيشنهادات در وزارت مسكن و شهرسازي و همچنين در هر يك از نهادهاي قانون نظير شوراي مركزي، نظام مهندسي استان و گروههاي تخصصي موضوع ماده 16 قانون تشكيل ميگردد
نحوه گردش اطلاعات و چگونگي استفاده از آن به ترتيب زير خواهد بود
الف گروههاي تخصصي استان نظريات و پيشنهادات واصل شده را ضمن اعلام وصول كتبي به پيشنهاددهندگان دستهبندي نموده، در پايان هر ماه گزارش آن را همراه اظهارنظر يا هرگونه پيشنهادي به نظام مهندسي استان ارسال ميدارند
ب نظام مهندسي استان گزارشهاي واصل شده گروههاي تخصصي استان و نظرات و پيشنهادات واصل شده از ساير اعضا را ضمن اعلام وصول به گروههاي تخصصي و اعضا و همچنين درج در خبرنامه نظام مهندسي
استان دستهبندي و طبقهبندي موضوعي نموده و مواردي را كه در حدود اختيارات و صلاحيت نظام مهندسي استان است راساً اقدام مينمايد و در پايان هر فصل گزارش آن را همراه اظهارنظر يا هرگونه پيشنهادي به شوراي مركزي ارسال خواهد داشت
پ- شوراي مركزي گزارشهاي واصل شده نظام مهندسي استانها را ضمن اعلام وصول و همچنين درج در خبرنامه شوراي مركزي همراه گزارشي شامل
اظهارنظر و پيشنهادات شوراي مركزي
دسته بندي و طبقهبندي موضوعي مطالب
تعيين اولويتهاي پيشنهاداتي كه بايد مورد عمل قرار گيرد
ضرورت تحقق و شرايط و ملزومات موردنياز
هر شش ماه يك بار به كميته نظام پيشنهادات وزارت مسكن و شهرسازي ارسال خواهد داشت
تكميته نظام پيشنهادات وزارت مسكن و شهرسازي با توجه به پيشنهادات شوراي مركزي از محل بودجه موضع ماده 39 قانون كه به اين منظور تخصيص يافته، به پيشنهاداتي كه مورد عمل قرار گرفته بر اساس دستورالعمل مصوب وزير مسكن و شهرسازي در هر سال جايزهاي تحت عنوان جايزه پيشنهاد به پيشنهاددهندگان اعطا مينمايد

فصل اول: كليات، اهداف و خط مشي
ماده  تعريف‌ نظام‌ مهندسي ‌و كنترل ‌ساختمان‌ عبارت‌ است‌ از مجموعه‌ قانون‌، مقررات‌، آئين‌نامه‌ها، استانداردها و تشكلهاي‌ مهندسي‌، حرفه‌اي و صنفي كه ‌در جهت‌ رسيدن ‌به‌ اهداف‌ منظ‌ور در اين‌ قانون‌ تـدوين‌ و به ‌مورد اجراء گذاشته‌ مي‌شود
ماده 2 اهداف ‌و خط ‌مشي‌ اين ‌قانون‌ عبارتند از
تقويت‌ و توسعه ‌فرهنگ ‌و ارزشهاي ‌اسلامي ‌در معماري‌ و شهرسازي‌
تنسيق ‌امور مربوط‌ به‌ مشاغل ‌و حرفه‌هاي ‌فني‌ و مهندسي‌ در بخشهاي‌ ساختمان ‌و شهرسازي‌
تامين ‌موجبات‌ رشد و اعتلاي ‌مهندسي ‌در كشور
ترويج‌ اصول‌ معماري‌ و شهرسازي ‌و رشد آگاهي ‌عمومي ‌نسبت‌ به‌ آن‌ و مقررات‌ ملي‌ ساختمان‌ و افزايش‌ بهره‌وري‌
بالا بردن ‌كيفيت ‌خدمات‌ مهندسي ‌و نظارت‌ بر حسن‌ اجراي ‌خدمات‌
ارتقاي ‌دانش ‌فني ‌صاحبان ‌حرفه‌ها در اين ‌بخش‌
وضع‌ مقررات‌ ملي‌ ساختمان‌ به‌ منظور اطمينان ‌از ايمني‌، بهداشت‌، بهره‌دهي‌ مناسب‌، آسايش‌ و صرفه ‌اقتصادي‌ و اجراء و كنترل ‌آن‌ در جهت‌ حمايت ‌از مردم‌ به‌ عنوان ‌بهره‌برداران ‌از ساختمانها و فضاهاي‌ شهري ‌و ابنيه‌ و مستحدثات ‌عمومي ‌و حفظ‌ و افزايش‌ بهره‌وري‌ منابع‌ مواد و انرژي‌ و سرمايه‌هاي‌ ملي‌
تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي
الزام ‌به ‌رعايت ‌مقررات ‌ملي‌ ساختمان‌، ضوابط‌ و مقررات‌ شهرسازي‌ و مفاد طرحهاي ‌جامع ‌و تفصيلي ‌و هادي ‌از سوي‌ تمام ‌دستگاههاي‌ دولتي‌، شهـرداريها، سـازندگان‌، مهندسين‌، بهره‌برداران‌ و تمام‌ اشخاص‌ حقيقي ‌و حقوقي‌ مرتبط‌ با بخش‌ ساختمان ‌به ‌عنوان ‌اصل‌ حاكم‌ بر كليه ‌روابط‌ و فعاليتهاي‌ آنها و فراهم‌ ساختن‌ زمينه ‌همكاري‌ كامل‌ ميان‌ وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازي‌، شهرداريها و تشكلهاي ‌مهندسي‌ و حرفه‌اي‌ و صنوف‌ ساختمان‌
جلب ‌مشاركت‌ حرفه‌اي ‌مهندسان‌ و صاحبان ‌حرفه‌ها و صنوف‌ ساختماني‌ در تهيه ‌و اجراي ‌طرحهاي‌ توسعه‌ و آباداني ‌كشور
ماده براي‌ تامين ‌مشاركت ‌هر چـه‌ وسيعتر مهندسان ‌در انتظام ‌امور حرفه‌اي ‌خود و تحقق‌ اهداف‌ اين‌ قانون‌ در سطح ‌كشور سازمان ‌ نظام ‌مهندسي‌ ساختمان ‌كه‌ از اين ‌پس‌ در اين ‌قانون ‌به ‌اختصار سازمان ‌خوانده‌ مي‌شود و در هر استان ‌يك‌ سازمان ‌به ‌نام‌ سازمان ‌ نظام ‌ مهندسي‌ ساختمان ‌استان‌ كه ‌از اين‌ پس‌ به ‌اختصار سازمان ‌استان‌ ناميده ‌مي‌شود، طبق ‌شرايط‌ ياد شده ‌در اين ‌قانون ‌و آئين‌نامه‌ اجرايي‌ آن‌ تاسيس‌ مي‌شودسازمانهاي‌ ياد شده ‌غير انتفاعي ‌بوده‌ و تابع‌ قوانين ‌و مقررات ‌عمومي ‌حاكم‌ بر موسسات‌ غير انتفاعي ‌مي‌باشند
ماده از تاريخي‌ كه ‌وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازي‌ با كسب‌ نظر از وزارت‌ كشور در هر محل ‌حسب‌ مورد اعلام ‌نمايد، اشتغال‌ اشخاص‌ حقيقي ‌و حقوقي‌ به ‌آن‌ دسته ‌از امور فني‌ در بخشهاي ‌ساختمان ‌و شهرسازي‌ كه ‌توسط‌ وزارت‌ ياد شده ‌تعيين ‌مي‌شود، مستلزم ‌داشتن ‌صلاحيت‌ حرفه‌اي ‌است‌. اين‌ صلاحيت‌ در مورد مهندسان ‌از طريق‌ پروانه ‌اشتغال ‌به‌ كار مهندسي‌ و در مورد كاردانهاي‌ فني‌ و معماران ‌تجربي‌ از طريق‌ پروانه‌ اشتغال‌ به ‌كار كارداني‌ يا تجربي‌ و در مورد كارگران ‌ماهر از طريق‌ پروانه ‌مهارت‌ فني‌ احراز مي‌شود. مرجع‌ صدور پروانه ‌اشتغال به ‌كار مهندسي‌ و پروانه ‌اشتغال‌ به ‌كار كارداني‌ و تجربي ‌وزارت ‌مسكن ‌و شهرسازي‌ و مرجع‌ صدور پروانه ‌مهارت‌ فني‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌ تعيين‌ مي‌گردد. شرايط‌ و ترتيب‌ صدور، تمديد، ابطال ‌و تغيير مدارك ‌صلاحيت‌ حرفه‌اي‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ و چگونگي‌ تعيين‌، حدود صلاحيت‌ و ظرفيت ‌اشتـغال ‌دارندگان ‌آنها، در آئين‌نامه‌ اجرايي ‌اين ‌قانون ‌معين‌ مي‌شود
تبصره 1ـ وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كار و امور اجتماعي حسب مورد موظفند ظرف 10 سال از تاريخ ابلاغ اين قانون با استفاده از همكاري شهرداريها، مهندسان و سازمانها و تشكلهاي حرفه اي و صنفي شاغل در اين بخشها دامنه اجراي اين ماده را به كل كشور توسعه دهند، اهداف مرحلهاي اين امر و بودجه موردنياز براي آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشيدن به صنوف و حرف فني شاغل در اين بخشها همه ساله در بودجه ساليانه دستگاه اجرايي مربوط پيشبيني خواهد شد
تبصره 2ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيرايراني جهت انجام خدمات موضوع اين قانون بايد مدارك صلاحيت حرفه اي موقت دريافت دارند
فصل دوم: تشكيلات، اركان، وظايف و اختيارات سازمان
ماده 5اركان سازمان عبارت است از هر يك از سازمان استانها، هيأت عمومي سازمان، شوراي مركزي سازمان، رئيس سازمان، شوراي انتظامي نظام مهندسي
ماده 6براي تشكيل سازمان استان وجود حداقل 50 نفر داوطلب عضويت از بين مهندسان حوزه آن استان كه داراي مدرك مهندسي در رشته هاي اصلي مهندسي شامل معماري، عمران، تأسيسات مكانيكي، تأسيسات برقي، شهرسازي، نقشه برداري و ترافيك باشند ضروري است
تبصره 1ـ مهندس حوزه هر استان در اين قانون به شخصي اطلاق ميشود كه حداقل متولد آن استان يا 6 ماه ممتد پيش از تاريخ تسليم درخواست عضويت، در آن استان مقيم باشد
تبصره 2ـ هر يك از مهندسان در بيش از يك سازمان نمي توانند عضويت يابند
ماده 7عضويت اشخاص حقوقي شاغل به كار مهندسي در رشته هاي اصلي و اشخاص حقيقي در رشته هاي مرتبط با مهندسي ساختمان در سازمان استان بلامانع است
تبصره 1ـ رشته هاي مرتبط با مهندسي ساختمان به كليه رشته هايي اطلاق ميشود كه عنوان آنها با رشته هاي اصلي ياد شده در ماده (6) متفاوت بوده ولي محتواي علمي و آموزشي آنها با رشته هاي اصلي بيش از 70% در ارتباط باشد و فارغالتحصيلان اينگونه رشته ها خدمات فني معيني را در زمينه هاي طراحي، محاسبه، اجراء، نگهداري، كنترل، آموزش، تحقيق و نظاير آن به بخشهاي ساختمان و شهرسازي عرضه ميكنند اما اين خدمات از حيث حجم، اهميت و ميزان تأثير عرفا همطراز خدمات رشته هاي اصلي مهندسي ساختمان نباشد
تبصره 2ـ حدود صلاحيت حرفه اي دارندگان مدارك تحصيلي دانشگاهي مرتبط با مهندسي ساختمان و عناوين اين رشته ها توسط كميسيوني متشكل از نمايندگان وزير مسكن و شهرسازي، وزير فرهنگ و آموزش عالي و رئيس سازمان تعيين و به تصويب وزير مسكن و شهرسازي ميرسد. مرجع تطبيق عناوين مدارك تحصيلي كمتر از معادل ليسانس و تعيين حدود صلاحيت حرفه اي دارندگان آنها وزارت مسكن و شهرسازي است
ماده 8هر سازمان استان داراي مجمع عمومي، هيأت مديره، شوراي انتظامي و بازرسان است و محل استقرار دايم دفتر مركزي آن در مركز استان ميباشد. سازمانهاي استان ميتوانند در ساير شهرهاي استان و همچنين در مناطق مختلف شهرهاي بزرگ مركز استان در صورت پيشنهاد شوراي مركزي و تصويب وزير مسكن و شهرسازي، در مركز استانهاي مجاوري كه در آنها سازمان استان تأسيس نشده باشد، دفاتر نمايندگي داير نموده و انجام تمام يا بخشي از وظايف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول كنند
ماده 9مجمع عمومي سازمان استان از اجتماع تمامي اشخاص حقيقي عضو داراي حق رأي سازمان كه منحصر به دارندگان مدرك تحصيلي در رشته هاي اصلي مهندسي ساختمان و رشته هاي مرتبط است تشكيل ميشود و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است
الف ـ انتخاب اعضاي هيأت مديره.
ب ـ استماع گزارش عملكرد ساليانه هيأت مديره و اعلام نظر نسبت به آن.
ج ـ بررسي و تصويب ترازنامه سالانه “سازمان استان” و بودجه پيشنهادي “هيأت مديره”.
د ـ تعيين و تصويب حق وروديه و حق عضويت سالانه اعضاء و ساير منابع درآمد براي سازمان بر اساس پيشنهاد “هيأت مديره”.
هـ ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين و آئيننامه هاي مربوط به عهده سازمان استان و در صلاحيت مجمع عمومي ميباشد.
تبصره 1ـ جلسات مجمع عمومي بطور عادي سالي يكبار و بطور فوقالعاده به تعداد دفعاتي كه توسط مجمع عمومي در اجلاس عادي تعيين ميشود، به دعوت هيأت مديره تشكيل ميشود. هيأت مديره ملزم به دعوت از نمايندگان وزير مسكن و شهرسازي جهت شركت در جلسات مجمع عمومي ميباشد و جلسات ياد شده با رعايت ساير شرايط، مشروط به انجام دعوت ياد شده رسميت خواهد يافت

و……….

 

 

 

فهرست مطالب:

تقديم به :
سپاسگزاري :
هيئت داوران
فهرست مطالب
مقدمه
الزامات مهم در طراحي ساختمان نظام مهندسي
اقتصاد
عملکرد / نگهداري
انعطاف پذيري
طراحي شهري ساختمان نظام مهندسي
آسايش و رفاه ساکنين
شرايط قرارگيري فضاهاي اداري ساختمان نظام مهندسي
مبلمان فضاهاي اداري ساختمان نظام مهندسي
ساختمان بلومبرگ (Bloomberg HQ)
پروژه ي اداره نظام مهندسي مرکزي سليمکس
ايده هاي کلي و راهکارهاي طراحي ساختمان نظام مهندسي
تعاريف پايه
فضاهاي ساختمان اداري ساختمان نظام مهندسي
گروه 1 (فضاهاي اصلي) 20
گروه 2 (فضاهاي وابسته اصلي)
گروه 3 (فضاهاي رفاهي)
گروه 4 (فضاهاي پشتيباني)
گروه 5 (فضاهاي گردش)
الف) گردش افقي در طبقات
ب) گردش عمودي بين طبقات
مساحت زيربنا
زيربناي خالص
زيربناي ناخالص
مساحت سرانه
سرانه مبنا در ساختمان نظام مهندسي 
جدول سرانه هاي مبنا در گروه هاي مختلف 
معماري فضاهاي اداري ساختمان نظام مهندسي
ساختمان هاي اداري:
– كارآيي ساختمان (بهره برداري مفيد ساختمان)
بهره برداري مفيد اداري نظام مهندسي
3-2-3 توزيع مناسب فضاها
2-2-7- بررسي کلي در مورد وضعيت زمين شناسي
انتخاب سيستم‌هاي تهويه مطبوع
برآورد تقريبي بارهاي برودتي و حرارتي
بررسي مصالح
1- سيستم کانال‌کشي
2- سيستم لوله‌کشي تهويه مطبوع
4- سيستم‌هاي آبرساني
ميزان آب مورد نياز سرويس‌هاي بهداشتي
ميزان مصرف آب بهداشتي
ميزان مصرف آب سيستم تهويه مطبوع
مصارف آبياري و شستشو
ميزان مصرف آب سيستم آتش نشاني
فشار مورد نياز شبکه آب بهداشتي
فشار مورد نياز شبکه آب جبراني سيستم تهويه مطبوع
فشار مورد نياز شبکه آتش‌نشاني
نحوه تأمين و توزيع آب در شبکه‌هاي آبرساني ساختماني
بررسي مصالح
5- سيستم‌هاي فاضلاب و آب باران
مقدار فاضلاب و آب باران
1- مقدار فاضلاب
2- مقدار آب باران
شبکه جمع‌آوري فاضلاب و آب باران
بررسي مصالح
6- تأسيسات آتش نشاني
سيستم‌هاي جلوگيري از اشاعه حريق
منطقه‌هاي آتش نشاني
پيش‌بيني‌هاي لازم براي خاموش کردن حريق هر منطقه
مشخصات سيستم آتش‌نشاني با استفاده از شيلنگ و جعبه آتش‌نشاني
مشخصات سيستم آتش‌نشاني با استفاده از کپسولهاي دستي
مشخصات سيستم آتش‌نشاني با استفاده از اسپرينکلر
طبقه بندي نوع آتش‌سوزي
مشخصات کپسولهاي آتش‌نشاني براي خاموش کردن انواع حريق
مقدار و فشار آب مورد نياز شبکه آتش‌نشاني
انتخاب سيستم‌هاي اطفاء حريق در ساختمان
7- سيستم‌هاي سوخت رساني
انواع سوخت مورد نياز
8- نيازهاي معماري و سازه
9- ميزان مصرف برق تأسيسات مکانيکي
10- برآورد مقدماتي هزينه اجراي تأسيسات مکانيکي
– ورودي
– سالن مطالعه
سيستم برق رساني و پريزهاي برق
سيستم برق رساني به تجهيزات تاسيسات مكانيكي
نمونه هاي موردي برون مرزي 
نمونه هاي موردي درون مرزي 
ساختار سازماني
سازمانهاي وابسته
ويژگي‌هاي اصلي ساختمان
شناخت ويژگي‌هاي جغرافيايي
ويژگي‌هاي معماري ساختمان اداري توسعه نظام مهندسي مشهد
ويژگيهاي تاسيسات ساختمان
ساختمان اداري سازمان حج و زيارت
ويژگي هاي طرح
چگونگي اجراي طرح
موقعيت و شکل بنا
د) چهار بخش اصلي و مرکزيت اطراف مسجد
ه ) ساير قسمت هاي طبقه همکف

و) ساير طبقات
ز) طبقه پنجم
ح) ديگر بخش ها
استانداردهاي طراحي داخلي فضاهاي اداري
نکاتي در طراحي فضاهاي اداري:
افراد مرتبط با محصول
افراد مرتبط با محصول
کارمند (کاربر)
خصائص روحي – رواني
ارباب رجوع
ميزان استفاده از محصول
ليست خواسته هاي مراجعين:
نظافتچي :
خصائص فرهنگي
ليست خواسته هاي نظافتچي :
مسئول خريد : 221
ليست خواسته ها مسئول خريد :
عوامل توليد تا توزيع
کارکرد محصول:
ارتفاع کار در وضعيت نشسته:
ارتفاع نشيمنگاه:
ارتفاع پشت زانو :
عمق نشيمنگاه:
تکيه گاه:
ميزان فرورفتگي نشيمنگاه:
آناليز رابطه محيطي :
اشيا موجود در فضاي يک اتاق اداري
عوامل که محصول را تحت تاثير مي گذارند عبارتند از :
تاثيرات مبلمان بر محيط:
آناليز ساختار:
آناليز استيتيکي :
اصول استيتيک :
*تقارن و تعادل :
*پيوستگي :
*تنوع :
تباين ( کنتراست) :
استايل :
رنگ
سياه:
قرمز:
صورتي:
آبي:
سبز:
رنگ مدرن (کاربرد رنگ در معماري داخلي )
رنگ در معماري داخلي () | [/URL]
ترتيب چيدمان مبلمان در فضا ي اداري:
تفکيک به جهت کاربري
کاربري خاص
تأثيرات روحي رواني
درجه بندي و ارزيابي چوب و فرآورده هاي چوبي
اما استاندارد چيست ؟
کنترل کيفيت محصول چيست ؟
مفهوم درجه بندي در صنعت چوب چيست ؟
طراحي انواع اتصالات چوبي
اتصال قليفي(فرنگي)
جمع بندي
منابع و ماخذ

 

 

تصاویر فایل:

11-23-2015 10-44-17 PM11-23-2015 10-44-33 PM11-23-2015 10-44-41 PM

 

خرید رساله:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما ارسال خواهد شد. راهنمای خرید و دانلود فایل
  • فرمت رساله: word
  • حجم فایل ها: 3 مگابایت

 

  • برای مشاهده لیست رساله و مطالعات های معماری اینجا را کلیک نمائید.
  • سفارش انجام رساله و طرح پذیرفته می شود.
  • شماره پشتیبانی و سفارشات معماری : 09037758555 – 10 صبح تا 4 عصر
  • ایمیل های پشتیبانی : parsacad.com@gmail.com – info@parsacad.com
  • رساله معماری با رساله معماری هم تبادل می شود و نیاز به خرید نیست.