مقدمه
فضاهای اداری نشانه های بزرگ قرن بیستم هستند برج های اداری شاخصه های خط آسمان در شهرهای مهمند آنها سمبل آنچه که در این قرن رخ می دهد هستند (فرانسیس رافی “نویسنده و طراح”)
در حال حاضر در بسیاری از کشورها مانند ژاپن ۵۰% از جمعیت در ادارات مشغول به کار هستند در حالی که در شروع قرن بیستم این رقم ۵% بوده است و این نشان دهنده رشد نیاز به فضاهای اداری می باشد.
جالب توجه است که از هزینه های سالانه خدمات یک شرکت، ۳ تا ۵ درصد برای تامین تجهیزات ۴% جهت نگهداری، ۱% جهت مبلمان و ۹۰ تا ۹۱ درصد مربوط به حقوق کارمندان می باشد. بنابراین اگر ساختار اداری ۳ تا ۴% هزینه به توسعه تجهیزات و امکانات جهت بالابردن بهره وری نیروی کار اختصاص دهد تأثیر به سزایی بر روی بازده نیروی کار که ۹۰ ۹۱% هزینه ها را ایجاد می کنند خواهد داشت.

مطالعات ساختمان نظام مهندسی,رساله ساختمان نظام مهندسی,پایان نامه ساختمان نظام مهندسی,طرح نهائی ساختمان نظام مهندسی,برنامه فیزیکی ساختمان نظام مهندسی,ظوابط و استانداردهای طراحی ساختمان نظام مهندسی,ریزفضاهای ساختمان نظام مهندسی,مطالعات نمونه موردی ساختمان نظام مهندسی,مطالعات تظبیقی ساختمان نظام مهندسی,مطالعات پایه ساختمان نظام مهندسی,منابع ساختمان نظام مهندسی,طراحی ساختمان نظام مهندسی,نقشه ساختمان نظام مهندسی,پلان ساختمان نظام مهندسی,مطالعات کامل نظام مهندسی,رساله کامل نظام مهندسی,مطالعات معماری ساختمان نظام مهندسی,پایان نامه کامل ساختمان نظام مهندسی
برای دست یابی به این موضوع، طراحی ساختمان های اداری بایستی موضوعاتی مختلف را درنظر گرفته و اصول خاصی را دنبال نماید با بهره گیری از این گونه طراحی، نسل جدیدی از ساختمان اداری با کارایی بالا در حال ظهور است که برای مالکین و کارکنان رضایتمندی، بهره وری ،سلامت و انعطاف پذیری بیشتر فضا را به ارمغان آورده و همچنین بهره وری از انرژی را بالا برده و رفتار محیطی مناسب تری ایجاد می کنند.
ساختمان های اداری ساختمان هایی هستند که از کنار هم قرارگیری چند واحد اداری به وجود می آیند و اصلی ترین کاربری ساختمان را تشکیل می دهند.
یک ساختمان اداری باید دارای محیط کاری با تکنولوژی پیشرفته و منعطف داشته باشد که شرایط کاری امن، سلامت، راحت، و با دوام، خوشایند و با دسترسی راحت داشته باشد. فضاهای اداری باید فضاهای کافی برای پذیرش لوازم مورد نیاز استفاده کنندگان را داشته باشند، همچنین باید توجه خاصی به جزئیات داخلی، دکوراسیون، فضاهای ورودی، اتاق های کنفرانس و فضاهای عمومی دیگر داده شود.

برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و خرید رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

بخشی از مطالب:

وظایف اصلی نظام مهندسی
دفتر امور مقررات ملی ساختمان یکی از دفاتر وزارت راه و شهرسازی است که در اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه اجرایی آن دارای وظایف اصلی به شرح زیر می‌باشد
تدوین مقررات ملّی ساختمان
ترویج مقررات ملّی ساختمان
نظارت عالیه بر مقررات ملّی ساختمان

تدوین مقررات ملی ساختمان
به استناد ماده۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تهیه و تدوین مقررات ملی ساختمان شامل اصول و قواعد فنی که رعایت آن در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمانها ضروری است بر عهده این دفتر می‌باشد
نقش و جایگاه این مقررات از حیث قانونی در ماده۴ آئین‌نامه ماده ۳۳ قانون مذکور که اشعار می‌دارد «مقررات ملی ساختمان به عنوان تنها مرجع فنی و اصل حاکم در تشخیص صحت طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمانها اعم از مسکونی، اداری، تجاری و عمومی ونظایر آن است مشخص شده است و حوزه شمول آنرا در سراسر کشور الزامی نموده است. این دفتر به منظور استفاده از نظرات متخصصان، صاحبنظران و اساتید کشور در تدوین مقررات یاد شده کمیته‌های تخصصی در زمینه‌های مورد لزوم و شورایی را تحت عنوان شورای تدوین مقررات ملی ساختمان به منظور هماهنگی بین مباحث از حیث سازگار بودن آن با شرایط ایران، شکل، ادبیات، واژه‌پردازی، حدود و دامنه کاربرد تشکیل داده است
تاکنون ۲۰ مبحث از مباحث مقررات ملی ساختمان توسط این دفتر تدوین و در دسترس عموم قرار گرفته و تجدیدنظر و تهیه مباحث جدید نیز توسط این دفتر انجام می‌گیرد
انجام امور مرتبط با این بخش در حوزه معاونت تدوین مقررات ملی ساختمان این دفتر انجام می‌پذیرد

ترویج مقررات ملی ساختمان
ترویج مقررات ملی ساختمان از وظایف دیگر دفتر امور مقررات ملی ساختمان می‌باشد که قانونگذار همواره در مواد ۲ ،۴ ، ۱۱ ، ۱۵ و ۲۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و در مواد ۵، ۷، ۱۱، ۲۱ ،۲۶، ۲۷، ۲۸ وآئین‌نامه اجرایی بر اهمیت آن و راههای گوناگون ترویج آن از جمله ارتقاء دانش فنی و به روزرسانی اطلاعات فنی مهندسان از طریق سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در برگزاری دوره‌های آموزشی، سمینارهای تخصصی و تهیه راهنماهای مباحث مقررات ملی ساختمان و همچنین افزایش آگاهیهای دانش‌آموزان، دانشجویان و عموم مردم با استفاده از فیلم‌های آموزشی، برنامه‌های تلویزیونی و . . . تأکید می‌نماید. تاکنون صدها سمینار و دوره آموزشی مرتبط با مقررات ملی ساختمان توسط این دفتر راهبری و اجرا شده و فیلم‌ها و برنامه‌های متعدد تلویزیونی نیز تهیه و پخش شده است. یکی از وظایف و مسئولیتهای ترویجی این دفتر در اجرای مواد ۱۱، ۲۶ و ۲۸ آئین‌نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تعیین صلاحیت حرفه‌ای مهندسان، کاردانهای فنی ساختمان و معماران تجربی می‌باشد که این وظیفه با برگزاری آزمونهای حرفه‌ای مهندسان و کاردانهای فنی ساختمان در رشته‌های معماری، شهرسازی، عمران، مکانیک، برق، نقشه‌برداری و ترافیک و همچنین برگزاری آزمونهای تعیین صلاحیت حرفه‌ای معماران تجربی تحقق یافته است
همچنین کمک به گسترش و ترویج فن‌آوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن و ساختمان که از اولویت‌های مهم وزارت راه و شهرسازی در جهت ارتقاء کیفیت و افزایش تولید مسکن در کشور می‌باشد از وظایف دیگر این بخش می‌باشد
انجام امور مرتبط با این بخش در حوزه معاونت ترویج و آموزش مقررات ملی ساختمان این دفتر انجام می‌پذیرد

نظارت عالیه بر مقررات ملّی ساختمان
مقررات تدوین شده و به خودی خود متضمن ارتقاء کیفیت ساختمانها نیستند بلکه در کنار آن وضع و اجرای ضوابط کنترلی همچون نظارت عالیه بر روند اجرای ساخت و سازها و کنترل عوامل اجرایی و بررسی عملکرد دستگاههای مربوطه ضمانت‌های اجرای مقررات وضع شده را فراهم می‌آورند. به استناد ماده قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای مقررات ملی ساختمان و همچنین ضوابط و مقررات شهرسازی در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرحهای شهرسازی و عمران شهری برعهده وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشد و این دفتر مسئولیت پیگیری این بخش را برعهده دارد. به منظور اعمال این نظارت، کلیه اشخاص و مراجع یادشده در ماده۳۴ قانون مذکور(ضمن اینکه مکلف به رعایت مقررات ملی ساختمان هستند) موظف به همکاری می‌باشند
علاوه بر کلیه افراد حقیقی و حقوقی شاغل در بخش ساخت و ساز، سایر حوزه‌هایی که در دامنه کنترل و نظارت عالیه قرار می‌گیرند شامل مراجع صدور پروانه ساختمانی و شهرداریها، ادارات کل راه و شهرسازی، سازمانهای نظام مهندسی ساختمان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و . . . می‌باشند
حمایت از استقرار بیمه کیفیت ساختمان در جهت ارتقاء کیفیت ساخت و سازها و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از دیگر وظایف این بخش می‌باشد
انجام امور مرتبط با این بخش در حوزه معاونت نظارت عالیه و کنترل این دفتر انجام می‌پذیرد

هیأت مدیره سازمان استان نماینده آن سازمان بوده و دارای هیأت رئیسه ای متشکل از یک رئیس، دو نائب رئیس و یک دبیر برای انجام وظایف خود به ترتیب مندرج در آئیننامه اجرایی خواهد بود و میتواند به تعداد لازم کمیسیونهای تخصصی و دفاتر نمایندگی تأسیس نماید. تفویض اختیار هیأت مدیره به این کمیسیونها و نمایندگی ها از مسئولیت آن هیأت نمی کاهد. رئیس هیأت مدیره، رئیس سازمان استان نیز محسوب می شود

به منظور گسترش همکاریهای حرفهای و جلب مشارکت اعضا و کارشناسی دقیق تر مسایل ویژه هر یک از رشته های تخصصی موجود در سازمان اجازه داده می شود گروههای تخصصی مهندسان هر رشته، متشکل از اعضای سازمان در همان رشته تشکیل شود. چگونگی فعالیت و مدیریت گروهها به موجب آئیننامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد

□گروههای تخصصی در هر یک از استانها و در هر یک از رشتههای اصلی که تعداد آنها حداقل به ( ۷) نفر بالغ شود، تشکیل میشود. گروههای مذکور، امور تخصصی مرتبط با رشته خود را در جلسات گروه، طرح و مورد بررسی و حل و فصل قرار میدهند و نظرات و پیشنهادات خود را برای نظام مهندسی استان ارسال میدارندهیأت مدیره نیز قبل از تصمیمگیری در اموری که اختصاصاً مرتبط با یکی از رشتههای اصلی است نظر گروه تخصصی مربوط را استعلام نموده، آن را در تصمیمگیریهای خود مورد لحاظ قرار می دهد . در صورت بروز اختلاف نظر بین گروه تخصصی و هیأت مدیره، موضوع از طریق بند ا و ج قانون تصمیم گیری می شود

هیأت مدیره نظام مهندسی استان موظف است ظرف ۳ ماه از تاریخ تشکیل نظام مهندسی استان نسبت به تشکیل گروههای تخصصی موجود در استان اقدام کند

هر یک از گروههای تخصصی دارای یک هیأت رئیسه متشکل از ۳ تا ۷ عضو خواهد بود که از بین اعضای هیأت مدیره نظام مهندسی استان در رشته مربوط و سایر اعضای همان رشته در نظام مهندسی استان برای مدت سه سال به شرح زیر تعیین و انتخاب میشوند و نمایندگی گروه تخصصی آن رشته را در امور مربوط به عهده خواهند داشت

تبصره انتخاب سایر اعضای هیأت مدیره نظام مهندسی استان در رشته مربوط به وسیله اعضای همان رشته در نظام مهندسی استان به عنوان عضو هیأت رئیسه گروه تخصصی نیز بلامانع است
تبصره ۲- اگر در بین اعضای هیأت مدیره به تعداد کافی از متخصصین رشتهای موجود نباشد، به تعداد موردنیاز، از بین سایر اعضای همان رشته در نظام مهندسی استان انتخاب خواهند شد
تبصره ۳- در برگزاری انتخابات هیأت رئیسه گروههای تخصصی، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان به عنوان ناظر حضور خواهد داشت

به منظور دسترسی و مورد استفاده قرار دادن تجربه ها، روشهای اسلامی و آداب سنتی، ملّی و فرهنگی در طراحی، محاسبه، اجرا، بهرهبرداری، نگهداری و سایر فعالیتهای مهندسی، کمیتهای تحت عنوان کمیته نظام پیشنهادات در وزارت مسکن و شهرسازی و همچنین در هر یک از نهادهای قانون نظیر شورای مرکزی، نظام مهندسی استان و گروههای تخصصی موضوع ماده ۱۶ قانون تشکیل میگردد
نحوه گردش اطلاعات و چگونگی استفاده از آن به ترتیب زیر خواهد بود
الف گروههای تخصصی استان نظریات و پیشنهادات واصل شده را ضمن اعلام وصول کتبی به پیشنهاددهندگان دستهبندی نموده، در پایان هر ماه گزارش آن را همراه اظهارنظر یا هرگونه پیشنهادی به نظام مهندسی استان ارسال میدارند
ب نظام مهندسی استان گزارشهای واصل شده گروههای تخصصی استان و نظرات و پیشنهادات واصل شده از سایر اعضا را ضمن اعلام وصول به گروههای تخصصی و اعضا و همچنین درج در خبرنامه نظام مهندسی
استان دستهبندی و طبقهبندی موضوعی نموده و مواردی را که در حدود اختیارات و صلاحیت نظام مهندسی استان است راساً اقدام مینماید و در پایان هر فصل گزارش آن را همراه اظهارنظر یا هرگونه پیشنهادی به شورای مرکزی ارسال خواهد داشت
پ- شورای مرکزی گزارشهای واصل شده نظام مهندسی استانها را ضمن اعلام وصول و همچنین درج در خبرنامه شورای مرکزی همراه گزارشی شامل
اظهارنظر و پیشنهادات شورای مرکزی
دسته بندی و طبقهبندی موضوعی مطالب
تعیین اولویتهای پیشنهاداتی که باید مورد عمل قرار گیرد
ضرورت تحقق و شرایط و ملزومات موردنیاز
هر شش ماه یک بار به کمیته نظام پیشنهادات وزارت مسکن و شهرسازی ارسال خواهد داشت
تکمیته نظام پیشنهادات وزارت مسکن و شهرسازی با توجه به پیشنهادات شورای مرکزی از محل بودجه موضع ماده ۳۹ قانون که به این منظور تخصیص یافته، به پیشنهاداتی که مورد عمل قرار گرفته بر اساس دستورالعمل مصوب وزیر مسکن و شهرسازی در هر سال جایزهای تحت عنوان جایزه پیشنهاد به پیشنهاددهندگان اعطا مینماید

فصل اول: کلیات، اهداف و خط مشی
ماده  تعریف‌ نظام‌ مهندسی ‌و کنترل ‌ساختمان‌ عبارت‌ است‌ از مجموعه‌ قانون‌، مقررات‌، آئین‌نامه‌ها، استانداردها و تشکلهای‌ مهندسی‌، حرفه‌ای و صنفی که ‌در جهت‌ رسیدن ‌به‌ اهداف‌ منظ‌ور در این‌ قانون‌ تـدوین‌ و به ‌مورد اجراء گذاشته‌ می‌شود
ماده ۲ اهداف ‌و خط ‌مشی‌ این ‌قانون‌ عبارتند از
تقویت‌ و توسعه ‌فرهنگ ‌و ارزشهای ‌اسلامی ‌در معماری‌ و شهرسازی‌
تنسیق ‌امور مربوط‌ به‌ مشاغل ‌و حرفه‌های ‌فنی‌ و مهندسی‌ در بخشهای‌ ساختمان ‌و شهرسازی‌
تامین ‌موجبات‌ رشد و اعتلای ‌مهندسی ‌در کشور
ترویج‌ اصول‌ معماری‌ و شهرسازی ‌و رشد آگاهی ‌عمومی ‌نسبت‌ به‌ آن‌ و مقررات‌ ملی‌ ساختمان‌ و افزایش‌ بهره‌وری‌
بالا بردن ‌کیفیت ‌خدمات‌ مهندسی ‌و نظارت‌ بر حسن‌ اجرای ‌خدمات‌
ارتقای ‌دانش ‌فنی ‌صاحبان ‌حرفه‌ها در این ‌بخش‌
وضع‌ مقررات‌ ملی‌ ساختمان‌ به‌ منظور اطمینان ‌از ایمنی‌، بهداشت‌، بهره‌دهی‌ مناسب‌، آسایش‌ و صرفه ‌اقتصادی‌ و اجراء و کنترل ‌آن‌ در جهت‌ حمایت ‌از مردم‌ به‌ عنوان ‌بهره‌برداران ‌از ساختمانها و فضاهای‌ شهری ‌و ابنیه‌ و مستحدثات ‌عمومی ‌و حفظ‌ و افزایش‌ بهره‌وری‌ منابع‌ مواد و انرژی‌ و سرمایه‌های‌ ملی‌
تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی
الزام ‌به ‌رعایت ‌مقررات ‌ملی‌ ساختمان‌، ضوابط‌ و مقررات‌ شهرسازی‌ و مفاد طرحهای ‌جامع ‌و تفصیلی ‌و هادی ‌از سوی‌ تمام ‌دستگاههای‌ دولتی‌، شهـرداریها، سـازندگان‌، مهندسین‌، بهره‌برداران‌ و تمام‌ اشخاص‌ حقیقی ‌و حقوقی‌ مرتبط‌ با بخش‌ ساختمان ‌به ‌عنوان ‌اصل‌ حاکم‌ بر کلیه ‌روابط‌ و فعالیتهای‌ آنها و فراهم‌ ساختن‌ زمینه ‌همکاری‌ کامل‌ میان‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌، شهرداریها و تشکلهای ‌مهندسی‌ و حرفه‌ای‌ و صنوف‌ ساختمان‌
جلب ‌مشارکت‌ حرفه‌ای ‌مهندسان‌ و صاحبان ‌حرفه‌ها و صنوف‌ ساختمانی‌ در تهیه ‌و اجرای ‌طرحهای‌ توسعه‌ و آبادانی ‌کشور
ماده برای‌ تامین ‌مشارکت ‌هر چـه‌ وسیعتر مهندسان ‌در انتظام ‌امور حرفه‌ای ‌خود و تحقق‌ اهداف‌ این‌ قانون‌ در سطح ‌کشور سازمان ‌ نظام ‌مهندسی‌ ساختمان ‌که‌ از این ‌پس‌ در این ‌قانون ‌به ‌اختصار سازمان ‌خوانده‌ می‌شود و در هر استان ‌یک‌ سازمان ‌به ‌نام‌ سازمان ‌ نظام ‌ مهندسی‌ ساختمان ‌استان‌ که ‌از این‌ پس‌ به ‌اختصار سازمان ‌استان‌ نامیده ‌می‌شود، طبق ‌شرایط‌ یاد شده ‌در این ‌قانون ‌و آئین‌نامه‌ اجرایی‌ آن‌ تاسیس‌ می‌شودسازمانهای‌ یاد شده ‌غیر انتفاعی ‌بوده‌ و تابع‌ قوانین ‌و مقررات ‌عمومی ‌حاکم‌ بر موسسات‌ غیر انتفاعی ‌می‌باشند
ماده از تاریخی‌ که ‌وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ با کسب‌ نظر از وزارت‌ کشور در هر محل ‌حسب‌ مورد اعلام ‌نماید، اشتغال‌ اشخاص‌ حقیقی ‌و حقوقی‌ به ‌آن‌ دسته ‌از امور فنی‌ در بخشهای ‌ساختمان ‌و شهرسازی‌ که ‌توسط‌ وزارت‌ یاد شده ‌تعیین ‌می‌شود، مستلزم ‌داشتن ‌صلاحیت‌ حرفه‌ای ‌است‌. این‌ صلاحیت‌ در مورد مهندسان ‌از طریق‌ پروانه ‌اشتغال ‌به‌ کار مهندسی‌ و در مورد کاردانهای‌ فنی‌ و معماران ‌تجربی‌ از طریق‌ پروانه‌ اشتغال‌ به ‌کار کاردانی‌ یا تجربی‌ و در مورد کارگران ‌ماهر از طریق‌ پروانه ‌مهارت‌ فنی‌ احراز می‌شود. مرجع‌ صدور پروانه ‌اشتغال به ‌کار مهندسی‌ و پروانه ‌اشتغال‌ به ‌کار کاردانی‌ و تجربی ‌وزارت ‌مسکن ‌و شهرسازی‌ و مرجع‌ صدور پروانه ‌مهارت‌ فنی‌ وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ تعیین‌ می‌گردد. شرایط‌ و ترتیب‌ صدور، تمدید، ابطال ‌و تغییر مدارک ‌صلاحیت‌ حرفه‌ای‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ و چگونگی‌ تعیین‌، حدود صلاحیت‌ و ظرفیت ‌اشتـغال ‌دارندگان ‌آنها، در آئین‌نامه‌ اجرایی ‌این ‌قانون ‌معین‌ می‌شود
تبصره ۱ـ وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کار و امور اجتماعی حسب مورد موظفند ظرف ۱۰ سال از تاریخ ابلاغ این قانون با استفاده از همکاری شهرداریها، مهندسان و سازمانها و تشکلهای حرفه ای و صنفی شاغل در این بخشها دامنه اجرای این ماده را به کل کشور توسعه دهند، اهداف مرحلهای این امر و بودجه موردنیاز برای آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشیدن به صنوف و حرف فنی شاغل در این بخشها همه ساله در بودجه سالیانه دستگاه اجرایی مربوط پیشبینی خواهد شد
تبصره ۲ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیرایرانی جهت انجام خدمات موضوع این قانون باید مدارک صلاحیت حرفه ای موقت دریافت دارند
فصل دوم: تشکیلات، ارکان، وظایف و اختیارات سازمان
ماده ۵ارکان سازمان عبارت است از هر یک از سازمان استانها، هیأت عمومی سازمان، شورای مرکزی سازمان، رئیس سازمان، شورای انتظامی نظام مهندسی
ماده ۶برای تشکیل سازمان استان وجود حداقل ۵۰ نفر داوطلب عضویت از بین مهندسان حوزه آن استان که دارای مدرک مهندسی در رشته های اصلی مهندسی شامل معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک باشند ضروری است
تبصره ۱ـ مهندس حوزه هر استان در این قانون به شخصی اطلاق میشود که حداقل متولد آن استان یا ۶ ماه ممتد پیش از تاریخ تسلیم درخواست عضویت، در آن استان مقیم باشد
تبصره ۲ـ هر یک از مهندسان در بیش از یک سازمان نمی توانند عضویت یابند
ماده ۷عضویت اشخاص حقوقی شاغل به کار مهندسی در رشته های اصلی و اشخاص حقیقی در رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان در سازمان استان بلامانع است
تبصره ۱ـ رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان به کلیه رشته هایی اطلاق میشود که عنوان آنها با رشته های اصلی یاد شده در ماده (۶) متفاوت بوده ولی محتوای علمی و آموزشی آنها با رشته های اصلی بیش از ۷۰% در ارتباط باشد و فارغالتحصیلان اینگونه رشته ها خدمات فنی معینی را در زمینه های طراحی، محاسبه، اجراء، نگهداری، کنترل، آموزش، تحقیق و نظایر آن به بخشهای ساختمان و شهرسازی عرضه میکنند اما این خدمات از حیث حجم، اهمیت و میزان تأثیر عرفا همطراز خدمات رشته های اصلی مهندسی ساختمان نباشد
تبصره ۲ـ حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته ها توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس سازمان تعیین و به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی میرسد. مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان آنها وزارت مسکن و شهرسازی است
ماده ۸هر سازمان استان دارای مجمع عمومی، هیأت مدیره، شورای انتظامی و بازرسان است و محل استقرار دایم دفتر مرکزی آن در مرکز استان میباشد. سازمانهای استان میتوانند در سایر شهرهای استان و همچنین در مناطق مختلف شهرهای بزرگ مرکز استان در صورت پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب وزیر مسکن و شهرسازی، در مرکز استانهای مجاوری که در آنها سازمان استان تأسیس نشده باشد، دفاتر نمایندگی دایر نموده و انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول کنند
ماده ۹مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو دارای حق رأی سازمان که منحصر به دارندگان مدرک تحصیلی در رشته های اصلی مهندسی ساختمان و رشته های مرتبط است تشکیل میشود و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است
الف ـ انتخاب اعضای هیأت مدیره.
ب ـ استماع گزارش عملکرد سالیانه هیأت مدیره و اعلام نظر نسبت به آن.
ج ـ بررسی و تصویب ترازنامه سالانه “سازمان استان” و بودجه پیشنهادی “هیأت مدیره”.
د ـ تعیین و تصویب حق ورودیه و حق عضویت سالانه اعضاء و سایر منابع درآمد برای سازمان بر اساس پیشنهاد “هیأت مدیره”.
هـ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آئیننامه های مربوط به عهده سازمان استان و در صلاحیت مجمع عمومی میباشد.
تبصره ۱ـ جلسات مجمع عمومی بطور عادی سالی یکبار و بطور فوقالعاده به تعداد دفعاتی که توسط مجمع عمومی در اجلاس عادی تعیین میشود، به دعوت هیأت مدیره تشکیل میشود. هیأت مدیره ملزم به دعوت از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی جهت شرکت در جلسات مجمع عمومی میباشد و جلسات یاد شده با رعایت سایر شرایط، مشروط به انجام دعوت یاد شده رسمیت خواهد یافت

و……….

 

 

 

فهرست مطالب:

تقدیم به :
سپاسگزاری :
هیئت داوران
فهرست مطالب
مقدمه
الزامات مهم در طراحی ساختمان نظام مهندسی
اقتصاد
عملکرد / نگهداری
انعطاف پذیری
طراحی شهری ساختمان نظام مهندسی
آسایش و رفاه ساکنین
شرایط قرارگیری فضاهای اداری ساختمان نظام مهندسی
مبلمان فضاهای اداری ساختمان نظام مهندسی
ساختمان بلومبرگ (Bloomberg HQ)
پروژه ی اداره نظام مهندسی مرکزی سلیمکس
ایده های کلی و راهکارهای طراحی ساختمان نظام مهندسی
تعاریف پایه
فضاهای ساختمان اداری ساختمان نظام مهندسی
گروه ۱ (فضاهای اصلی) ۲۰
گروه ۲ (فضاهای وابسته اصلی)
گروه ۳ (فضاهای رفاهی)
گروه ۴ (فضاهای پشتیبانی)
گروه ۵ (فضاهای گردش)
الف) گردش افقی در طبقات
ب) گردش عمودی بین طبقات
مساحت زیربنا
زیربنای خالص
زیربنای ناخالص
مساحت سرانه
سرانه مبنا در ساختمان نظام مهندسی 
جدول سرانه های مبنا در گروه های مختلف 
معماری فضاهای اداری ساختمان نظام مهندسی
ساختمان های اداری:
– کارآیی ساختمان (بهره برداری مفید ساختمان)
بهره برداری مفید اداری نظام مهندسی
۳-۲-۳ توزیع مناسب فضاها
۲-۲-۷- بررسی کلی در مورد وضعیت زمین شناسی
انتخاب سیستم‌های تهویه مطبوع
برآورد تقریبی بارهای برودتی و حرارتی
بررسی مصالح
۱- سیستم کانال‌کشی
۲- سیستم لوله‌کشی تهویه مطبوع
۴- سیستم‌های آبرسانی
میزان آب مورد نیاز سرویس‌های بهداشتی
میزان مصرف آب بهداشتی
میزان مصرف آب سیستم تهویه مطبوع
مصارف آبیاری و شستشو
میزان مصرف آب سیستم آتش نشانی
فشار مورد نیاز شبکه آب بهداشتی
فشار مورد نیاز شبکه آب جبرانی سیستم تهویه مطبوع
فشار مورد نیاز شبکه آتش‌نشانی
نحوه تأمین و توزیع آب در شبکه‌های آبرسانی ساختمانی
بررسی مصالح
۵- سیستم‌های فاضلاب و آب باران
مقدار فاضلاب و آب باران
۱- مقدار فاضلاب
۲- مقدار آب باران
شبکه جمع‌آوری فاضلاب و آب باران
بررسی مصالح
۶- تأسیسات آتش نشانی
سیستم‌های جلوگیری از اشاعه حریق
منطقه‌های آتش نشانی
پیش‌بینی‌های لازم برای خاموش کردن حریق هر منطقه
مشخصات سیستم آتش‌نشانی با استفاده از شیلنگ و جعبه آتش‌نشانی
مشخصات سیستم آتش‌نشانی با استفاده از کپسولهای دستی
مشخصات سیستم آتش‌نشانی با استفاده از اسپرینکلر
طبقه بندی نوع آتش‌سوزی
مشخصات کپسولهای آتش‌نشانی برای خاموش کردن انواع حریق
مقدار و فشار آب مورد نیاز شبکه آتش‌نشانی
انتخاب سیستم‌های اطفاء حریق در ساختمان
۷- سیستم‌های سوخت رسانی
انواع سوخت مورد نیاز
۸- نیازهای معماری و سازه
۹- میزان مصرف برق تأسیسات مکانیکی
۱۰- برآورد مقدماتی هزینه اجرای تأسیسات مکانیکی
– ورودی
– سالن مطالعه
سیستم برق رسانی و پریزهای برق
سیستم برق رسانی به تجهیزات تاسیسات مکانیکی
نمونه های موردی برون مرزی 
نمونه های موردی درون مرزی 
ساختار سازمانی
سازمانهای وابسته
ویژگی‌های اصلی ساختمان
شناخت ویژگی‌های جغرافیایی
ویژگی‌های معماری ساختمان اداری توسعه نظام مهندسی مشهد
ویژگیهای تاسیسات ساختمان
ساختمان اداری سازمان حج و زیارت
ویژگی های طرح
چگونگی اجرای طرح
موقعیت و شکل بنا
د) چهار بخش اصلی و مرکزیت اطراف مسجد
ه ) سایر قسمت های طبقه همکف

و) سایر طبقات
ز) طبقه پنجم
ح) دیگر بخش ها
استانداردهای طراحی داخلی فضاهای اداری
نکاتی در طراحی فضاهای اداری:
افراد مرتبط با محصول
افراد مرتبط با محصول
کارمند (کاربر)
خصائص روحی – روانی
ارباب رجوع
میزان استفاده از محصول
لیست خواسته های مراجعین:
نظافتچی :
خصائص فرهنگی
لیست خواسته های نظافتچی :
مسئول خرید : ۲۲۱
لیست خواسته ها مسئول خرید :
عوامل تولید تا توزیع
کارکرد محصول:
ارتفاع کار در وضعیت نشسته:
ارتفاع نشیمنگاه:
ارتفاع پشت زانو :
عمق نشیمنگاه:
تکیه گاه:
میزان فرورفتگی نشیمنگاه:
آنالیز رابطه محیطی :
اشیا موجود در فضای یک اتاق اداری
عوامل که محصول را تحت تاثیر می گذارند عبارتند از :
تاثیرات مبلمان بر محیط:
آنالیز ساختار:
آنالیز استیتیکی :
اصول استیتیک :
*تقارن و تعادل :
*پیوستگی :
*تنوع :
تباین ( کنتراست) :
استایل :
رنگ
سیاه:
قرمز:
صورتی:
آبی:
سبز:
رنگ مدرن (کاربرد رنگ در معماری داخلی )
رنگ در معماری داخلی () | [/URL]
ترتیب چیدمان مبلمان در فضا ی اداری:
تفکیک به جهت کاربری
کاربری خاص
تأثیرات روحی روانی
درجه بندی و ارزیابی چوب و فرآورده های چوبی
اما استاندارد چیست ؟
کنترل کیفیت محصول چیست ؟
مفهوم درجه بندی در صنعت چوب چیست ؟
طراحی انواع اتصالات چوبی
اتصال قلیفی(فرنگی)
جمع بندی
منابع و ماخذ

 

 

تصاویر فایل:

11-23-2015 10-44-17 PM11-23-2015 10-44-33 PM11-23-2015 10-44-41 PM

 

خرید رساله:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما نیز آنی ارسال خواهد شد. آموزش خرید و دریافت فایل
  • فرمت رساله: word
  • حجم فایل ها: ۳ مگابایت

 

  • برای مشاهده لیست رساله و مطالعات های معماری اینجا را کلیک نمائید.
  • سفارش انجام رساله و طرح پذیرفته می شود.
  • شماره پشتیبانی و سفارشات معماری : ۰۹۰۳۷۷۵۸۵۵۵ – ۱۰ صبح تا ۴ عصر
  • ایمیل های پشتیبانی : parsacad.com@gmail.com – info@parsacad.com
  • رساله معماری با رساله معماری هم تبادل می شود و نیاز به خرید نیست.