مقدمه :
توريسم امروزه بـه عنوان يـك صنعت ويـك امـر سود آور در تمـام زمينــه هاي سياسي , اقتصادي وفرهنگي بشمار مي آيد ودولتها در برنامه هاي توسعه ، توجه خاصي به آن مــي نمايند ، امري كه تا بحال دركشور مــا به طور خيلي جدي جا نيفتاده وبــا فراز ونشيبهاي بسياري در گير است .
نقش واهميت توريسم در زمينه تربيت رواني و فكري و همچنين اهميت توريسم بـه عنوان يك صنعت درآمد زا براي دولت ومردم بومي هر بخش از كشور بر كسي پوشيده نيست .
جهانگردي بــا پديد آوردن تفاهـم متقابل ميان ملتها بــه پيشبرد واستقرار صلــح جهاني كمكهاي شايسته اي مي كند .
جهانگردي به هيچ وجه يك پديده وارداتي نيست , بلكه در دين اسلام نسبت به آن توجـه شده وايران به عنوان يك كشور توريستي داراي جاذبه هاي فراواني مي باشد .

رساله مجموعه توریستی تفریحی,مطالعات مجموعه توریستی تفریحی,برنامه فیزیکی مجموعه توریستی تفریحی,نمونه موردی مجموعه توریستی تفریحی,مطالعات تطبیقی مجموعه توریستی تفریحی,مطالعات کامل مجموعه توریستی تفریحی,رساله کامل مجموعه توریستی تفریحی,دانلود مطالعات مجموعه توریستی تفریحی,دانلود رساله مجموعه توریستی تفریحی,دانلود پایان نامه مجموعه توریستی تفریحی,طراحی مجموعه توریستی تفریحی,طرح مجموعه توریستی تفریحی,ریزفضاهای طراحی مجموعه توریستی تفریحی,ظوابط طراحی مجموعه توریستی تفریحی

متأسفانه در زمينه سياحت اين خطر وجود دارد كه آن دسته از كشورهاي پذيراي جهانگرد كــه هنوز از رشد اقتصادي كافي برخوردار نيستند , تحت تأثير فرهنگ وآداب جهانگـردان كشورهاي توسعه يافته قرار گرفته ورفته رفته در آن فرهنگ مستحيل شده وآداب سنتي و روشهاي خود را به فراموشي بسپارند .
در صنعت توريسم عصر حاضر ترتيبي براي آشنايي جهانگردان ، بــا فرهنگ جامعه ميزبان انديشيده نشده وگاهي اوقات موسساتي كه اين امر بدانها محول شده بــه جهانگردي صرفاً بعنوان صنعتي پولساز مي نگرند كه بايد اوقات فراغت جهانگردان را به دور از پيچيدگيهاي فرهنگي جوامع ميزبان پركند .
صنعت گردشگري از دو طريـق مستقيم وغيـر مستقيم اشتغال ايجاد مي كند زيـرا صنعت توريسم يك صنعت خدماتي محسوب مي شود ومي تواند مشاغل گوناگوني در بازارهاي كار عرضه كند ,در اين صنعت خدماتي نيروي انساني بيش از هر بخش ديگري اهميت مي يابد به موازات افزايش توريستها ، نياز به نيروي انساني بالا مي رود واين بـه ويژه در كشورهاي در حال توسعه مهم به نظر مي رسد وتا حدودي مي تواند مشكل بيكاري را در ايـن جوامع بر طرف كند .

برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و خرید رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…


بخشی از مطالب:

جهانگردي وتوريسم را در جهان به عنوان يك صنعت بدون آلودگي و دود شناخته اند .
با اندکی توجه به شهر شیراز توجه انسان به تاریخ کهن و تمدن غنی شهر شیراز جلب میشود.حال آنکه چگونه به تاریخ وتمدن این شهر توجه شده و چگونه شهر شیراز را باید معرفی کرد؟
شهری که بستری است برای پرورش پادشاهانی بزرگ و عادل چون کوروش وشاعرانی خوش ذوق چون حافظ و سعدی.
پس باید به این شهر افتخار کردو بالید.
در سطح شهر کنونی چیزی که پیداست به نگهداری ومعرفی آثار تاریخی خیلی کم توجه شده به شکلی که حتی مکان کافی و در خور در سطح شهر برای بازدید مسافران خصوصا مسافران خارجی وجود ندارد
اکثر هتل های جهانگردی در جای نامناسبی قرار دارند.به شکلی که در آنهاو فقط شهری آلوده شلوغ و عاری از نظم را نشان میدهد
و شاید این نیاز با ساخت اقامتگاههایی مناسب تر با بستری مناسب تر کمرنگ تر شود.

فصل اول
مطالعات پايه

پروپزال:
شناخت موضوع
1ـ‌ضرورت طرح مسئله
توسعه توريسم در سطح جهان به عنوان صنعتي كه جايگاه كنوني آن از نظر درآمد جهاني ، ( بعد از نفت و ماشين سازي) سوم مي باشد و پيش بيني مي شود كه تا سال 2020 به رتبه اول در اين زمينه ترقي بايد . از طرفي وجود امكانات و جاذبه هاي توريستي فراوان در كشور ايران ( جاذبه هاي تاريخي ، طبيعي ، فرهنگي و …) به طوري كه از لحاظ امكانات بالقوه جزو ده كشور اول جهان محسوب مي شود در حالي كه از جنبه استفاده از اين مواهب در رده هفتادم و سهمش از اين درآمد جهاني كمتر از يك درصد است ، استفاده از پتانسيل ها به منظور پيشرفت و نيل به جايگاه واقعي خود را از سطح جهان را ضروري مي نمايد از طرفي مردم منطقه نيز با كمبود فضاهاي تفريحي و فراغتي مواجه هستند و اين كمبود فضايي به دليل رشد زندگي شهر نشيني و زندگي صنعتي رو به رشد است و ايجاد مكان هايي جهت گردهم آيي مردم و ديدن يكديگر به منزله يك موجود اجتماعي ،‌ كسب آرامش فردي و تجديد آسايش رواني در فضاهايي فازغ از هياهوي شهري به وسيله يك تفريح كوتاه مدت يا چند ساعت اقامت خارج از محيط روزمرده زندگي ، در سلامت و پويايي جامعه مؤثر به نظر مي رسد . از اين جهت پرداختنم به طراحي كه پاسخگو به موارد فوق باشد داراي توجيه مي باشد. .
شهر سازي اين وظيفه را دارد كه مقررات و ضوابطي مشخص براي مردم تدوين كند ، به صورتي كه نه تنها سلامت جسمي آن تامين گردد، بلكه سلامتي روحي آنها نيز كه لذت زندگي از آن سرچشمه مي گيرد ، حفظ شود ساعاتي كه اغلب هم براي عضلات و هم براي اعصاب خسته كننده است كه در پي گسترش تمدن مكانيكي در شهرها محققاً افزايش خواهند يافت مي بايست به گردش و استراحت اختصاص يابند . نگه داري يا به و جود آوردن فضاهاي سبز آزاد ، يك احتياج به شمار مي رود و مسأله اي است وابسته به سلامت عمومي نوع بشر .». (‌چهارمين كنگره بين الملي معماري مدرن آتن 1993).
انسان موجودي اجتماعي است مردم مي خواهند با يكديگر بجوشند ، ملاقات كنند ، به يكديگر نگاه كنن و با يكديگر مراوده نمايند . مردم در ايام تعطيل درساعات خاصي از روز ، به دنبال سكوت و آرامش و شرايطي براي استراحت و تمدد اعصاب هستند . آنها به دنبال محيط هاي جذاب و دلپذير هستند ، مي خواهند تنها به حال خود باشند و كسي مزاحم آنها نشود در ساير اوقات ، آنها به دنبال ديگران هستند ، به دنبال شلوغي ؛ هياهو و سرو صدا به دنبال فرصتي مي گردند تا با يكديگر ملاقات كنند ، چند نفر را انتخاب كرده و با آنها رابطه اي دوستانه پايه ريزي كنند.
در برنامه ريزي جهانگردي ضروري است كه مكان هايي براي گردهم آمدن جهانگردان پيش بيني و فراهم شود تا اين نياز مرتفع شود . بسياري از استرحتگاه هاي ساحلي در مناطق مديترانه اي در ابتدا دهكده هاي ماهيگيري بودند . مركز آن روستاهاي قديمي شايد با چند ساختمان ، يك ميدان ، رستورانها و گردشگاهي در اطراف يك لنگر گاه، هم اكنون اساس اين استراحتگاه جديد را تشكيل مي دهند . عصرها در غروب آفتاب همه در اين مكان گردهم مي آيند . مردم قدم مي زنند ، صحبت مي كنند ، مي نوشند ، و از شلوغي و محيط جذاب و رنگارنگ منطقه لذت مي برند .
مناطق توسعه يافته در امتداد سواحل فاقد اين نقطه كانوني هستند . در حاشيه اين سواحل هتل هايي قرار دارند كه اغلب فاصله شان از يكديگر زياد است ( حدود 10 تا 15 كيلومتر يا بيش تر ) شايد چند مركز فعاليت در طول اين نوار ديده شود ، اما همواره اين گونه نيست . اين امر بدين معناست كه در مجموعه اين محصول پيوستگي و ارتباط وجود ندارد و مردم معمولا در محدوده هتل هايشان محصور و محبوس مي شوند. »(راجر داس ويل ، 1379 ، ص 45).
مردم به دنبال مردم هستند . اقامتگاه و استراحتگاه هاي جديد، نيازمند مكانهاي گردهمايي براي تأمين اين هدف مهم هستند ، اين مفهومي است كه اول بار ، به وسيله خوآن فوسترلارو ( فوسترلارو ، 19992، ص 73) مطرح شد .»»
« هنگامي كه مردم به تعطيلات مي روند ، در پي ايجاد اوقات شاد و به ياد ماندني هستند . مسافرت ، با غوطه ور كردن مسافر در تخيلات و روياها ، ذهن وي را از هياهو و اضطراب زندگي روزمره دور مي سازد . » ( مديريت جهانگردي ، 1379 ، ص 20)
2ـ اهداف مورد نظر
ـ حركت به سوي كسب جايگاه واقعي ايران و شیراز در زمينه توسعه توريسم
– رهايي از اقتصاد تك محصول و استفاده از ظرفیت های اقتصادی این صنعت
ـ به وجود آوردن امكانات رفاهي براي جهانگردان
ـ پرداختن به مسئله اوقات فراغت و رسيدن به زندگي اجتماعي و همچنين انسان سالم
ـ ايجاد تسهيلات تفريحي ، فراغتي براي شهروندان
ـ ايجاد اقامتگاه هاي موقت جهت مسافران
پيشينه موضوع
1ـ پيشينه سفر در ايران
در دوران قبل از اسلام و همچنين قبل از حكومت آرياها سير وسفر در ايران رونق و اعتبار ويژه اي داشته است و جهانگردان داراي حقوق و امتيازاتي بوده اند كه با توجه به انگيزه و هدف مسافرت آنها اين حقوق و حدود متفاوت بوده است . مسافران داخلي و خارجي عمدتأ در بين جاده هاي شوش و ايالات داخلي و سرزمين هاي خارج از آن در رفت و آمد بوده و براي رفاه حال مسافران تأسيسات رفاهي و خدماتي ايجاد شده بود .در دوره حكومت هخامنشيان جاده معروف به راه شاهي به طول 2500 كيلومتر ساخته شد .
اين مسير در زمان داريوش به بهره برداري رسيد و تمامي مسافران حق استفاده و تردد از آن را داشتند . جهت اقامت و پذيرايي جهانگردان در طول مسير شاهي بيش از يكصد كاروانسرا و چاپارخانه و ايستگاه هاي بين راهي تدارك ديده شده بود .در حاشيه اين جاده ميله هاي راهنمايي (تابلوها و علائم راهنماي جهانگرد) نسب گرديد كه مورد استفاده مسافران و جهانگردان قرار مي گرفت .
هرودت ، جهانگرد و مورخ مشهور يوناني در هنگام عبور از اين مسير به توصيف آن پرداخته است . گماردن مأموران اسب سوار و شتر سوار مخصوص ،جهت تأمين امنيت جاده ، احداث پل بر روي رودخانه ها و ساخت ابنيه و تأسيسات رفاهي از جمله اقدامات دوره باستان بوده است .در دوره اشكانيان جاده معروف ابريشم به عنوان مهمترين شاهراه بازرگاني دنياي قديم مورد استفاده جهانگردان و تجار قرار گرفت و در مسيرها جزوه ونقشه هاي راهنماي سفر توسط راهنمايان مستقر در كاروانسراها و پليس سوار بيابان به جهانگردان و بازرگانان داده مي‌شد .
در دوره حكومت ساسانيان گسترش جاده‌ها و ساخت كاروانسراها و منزل گاهها اهميت بيشتري يافت و در اين زمان جاده250 كيلومتري فيروز آباد به طاهري خليج فارس به بهره برداري رسيد رباط بيستون و كاروانسراي دير گچين از يادگارهاي اين دوره است .
با ظهور اسلام و خاتمه يافتن جنگها و اغتشاشات در سرزمينهاي فتح شده امنيت آرامش مجدداً برقرار گرديد و ويراني‌هاي دوران جنگ مورد ترميم و بازسازي قرار گرفت .سابقه زندگي مدني و تجربيات حاصل از حسن خلق و مهمان نوازي ايرانيان در كنار اجراي احكام و قواعد اسلامي به ويژه پديده وقف ، هر چه بيشتر به تشويق و گسترش صنعت جهانگردي و تبادلات تجاري منجر شد .احداث مراكز عام المنفعه همانند درمانگاه ، مراكز اقامتي و پذيرايي، سقاخانه ها و آب انبارها و همچنين كمك به در راه ماندگان و آسيب ديدگان از سفر ، بستر لازم را براي تحقق آرمانها وفرامين الهي (( سيروا في الارض)) آماده ساخته است . حاكمان اسلامي جهت حمايت و برخورداري مسافران از امنيت و آرامش كافي حقوق ويژه اي را براي جهانگردان ورودي به سرزمين هاي اسلامي تدوين و به اجرا گذاشتند كه در كليه سفرنامه هاي جهانگردان به آنها اشاره شده است.
1-2 اهميت سفر و جهانگردي از نگاه قرآن كريم
سير و سفر از سنن رايج و شايع در نظام طبيعت است ، همه مخلوقات الهي در سير و سفر از مكاني به مكان ديگر و از زماني به زمان ديگر ، در جهت كمال حركت مي كنند .قرآن كه براي هدايت بشر نازل شده است ، در آيه هاي بسياري بر سير و سفر تأكيد داشته و در خطابهاي مختلف از انسان دعوت مي كند به مسافرت و زمين گردي بپردازد .اهميت و توجه قرآن كريم به موضوع جهانگردي آنگاه بيشتر روشن مي شود كه در مواردي دستور به سفر كردن مي دهد و بيان امري دارد.
سفر نمودن بطور مطلق چه حج باشد و چه غير آن، شرايطي دارد كه از ديدگاه اسلام و عقل انسان بي اندازه مفيد و پسنديده است. خداوند در قرآن كريم مي فرمايد:
«او آن خدايي است كه زمين را براي شما نرم و هموار گرديد. پس شما در پستي و بلنديهاي آن حركت كنيد و روزي او را خوريد.»
همچنين در ارزش و فضيلت مسافرت از رسول اكرم نقل شده است كه فرموده اند:
«مسافرت كنيد تا سالم باشيد و در راه خدا جهاد كنيد تا بهره مند و صاحب غنيمت گرديد.»
يعني مسافرت از دياري به دياري ديگر موجب مي‌گردد با تغييرات جوي و آب و هوا و غذا و … تغييرات روحي در انسان به وجود آيد كه خود شايان اهميت است .
2ـ توريسم
2ـ1ـ تاريخچه جهانگردي
” قُلْ سيروُا في الْاَرضِ فانْظُرُو کَيْفَ بَدَا الخَلْقَ ثُمَ اللهُ يُنْشِيُ ا لنَشاَةَ الْاخِرَة ”
(عنکبوت/20 )
” بگو ، در زمين گردش کنيد و بنگريد خداوند چگونه آفرينش را آغاز کرد سپس خداوند ( به همين گونه ) جهان آخرت را ايجاد مي کند . ”
چنانچه بخواهيم درباره تاريخچه جهانگردي مطالعه کنيم به خاطره و سرگذشت کساني برخورد مي کنيم که به نقاط مختلف جهان سفر کرده و مدت زماني کوتاه يا بلند را بين اقوام ديگر به سر برده اند و نحوه زندگي ، آثار هنري صنايع و ديگر خصوصيات ملل مختلف را از نزديک ديده يا از زبان ديگران شنيده اند و پس از بازگشت ، ديده ها و شنيده ها خود را به رشته تحرير درآورده اند يا براي ديگران بيان کرده اند که سينه به سينه به نسلهاي بعدي منتقل گرديده و بعضا جنبه افسانه نيز به خود گرفته است .
اين آثار مکتوب و به جا مانده به شناخت تاريخ ، جغرافياي مکاني و شرايط زندگي حکومتي گذشتگان کمک مي کند . علاوه بر اين ، گاهي فعاليت جهانگردي در سرنوشت جوامع واقوام مختلف و حتي جهان تاثير داشته است ، از جمله مي توان به سفرهاي دريايي کريستف کلمب اشاره کرد که پس از تحمل سختي ها و مرارتهاي فراوان ، پا به سرزميني نهاد که بعدها نام امريکا را به خود گرفت .
مارکوپولو نيز جهانگردي است که به همراه پدر خود به چين رفت . مارکو مدتي در چين و جزاير جنوب شرقي آسيا سياحت کرد و پس از بازگشت به وطن ، سفرنامه اي به نام ” عجايب “منتشر نمود .
در کنار اين افراد ، بزرگاني از ايران هم با سفر به نقاط مختلف جهان مجموعه اي از ديده ها و شنيده ها را جمع آوري کرده اند و کتب ارزشمندي در اين زمينه به رشته تقرير در آورده اند . از جمله : دو کتاب گلستان و بوستان که نتيجه سالها جهانگردي سعدي شيرازي بوده ا ست و ” تحفه النظار وغرا ئب الامصار ” که حاصل سفرهاي 29 ساله ابن بطوطه است.
ناصر خسرو نيز در سن چهل سالگي به جهانگردي و سير آفاق پرداخت و سفرنامه اي را که نتيجه هفت سال گردش در حجاز ، آسياي صغير ، سوريه و مصر است ، به رشته تقرير درآورد.
3ـ تاريخچة جهانگردي در جهان
مردم در تمدن هاي ما قبل تاريخ فقط براي بدست آوردن غذا ودوري از خطر و يا نقل مكان به مناطقي كه داراي آب و هوايي بهتر بود ،اقدام به سفر مي كردند .در دوره هاي بعد،انگيزه تجارت و تبادل كالا به علل فوق اضافه شد .
با گسترش امپراطوري هاي باستان،مسافرت هاي رسمي دولتي،كه حاصل از اعزام نمايندگان حكام به مكانهاي دور دست،جهت جنگها و يا دريافت مخارج و ماليات بود،نيز شروع گرديد.
در دوره حكومت خانواده هاي سلطنتي در مصر، مسافرت با قصد تجارت و تفريح انجام مي شد.يونانيان باستان،با ضرب سكه و جايگزين شدن آن به جاي كالا ،براي پرداخت توسط مسافران در ازاي كالا و خدمات مورد نياز و در نتيجه گسترش زبان يوناني در سراسر حوزه مديترانه به عنوان زبان ارتباطي واحد،فعاليت قابل توجهي در گسترش مسافرت و جهانگردي مي نمودند.
همينطوردر زمان اوج امپراطوري روم هم مسافرت گسترش فراواني داشت.رومي ها براي شركت در مراسم مذهبي و ورزشي يا ديدن مكانهاي جديد و تاريخي در يونان و مصر و يا براي خريد ،اقدام به مسافرت مي كردند .
در زمان قرون وسطي(سدة پنجم تا چهاردهم ميلادي)مسافرت و تجارت اهميت و رونق خود را از دست داد و بيشترسفرها،با سفارش كليساي مسيحي براي زيارت انجام مي شد .در سدة چهارده،مسافرت به قصد زيارت به صورت يك پديده انبوه و سازمان يافته درآمده بود ،كه شبكة بزرگي از سازمان هاي خيريه،مقامات و طبقات بالاي جامعه آن را تشويق مي كردند .
در نيمة دوم قرن سيزدهم ،ماركوپولواز اروپا به آسيا سفر كرد و كتابي دربارة آن نوشت كه نخستين منبع اطلاعاتي غرب درباره زندگي شرق آن زمان است .
در دوره رنسانس (سدة چهاردهم تا هفدهم) بيشتر سفرها با اهدافي نظيركسب دانش و تجربه آموزي انجام مي شد ،در زمان اليزابت اول ملكه انگلستان ،براي نخستين بار، جواز مسافرت صادر شدكه تا سه سال هم اعتبار داشت.
در دوران انقلاب صنعتي(1750-1850) گردشهاي دسته جمعي به مفهوم امروزي بوجود آمد .تغييرات ژرف اجتماعي و اقتصادي آن دوره ،باعث تغييرات اجتماعي و تغيير مشاغل و گسترش طبقه مياني اجتماع گرديد و اين طبقه امكان اين را يافت تا بيشتر به مسافرت و تفريح بپردازد.
در پايان سده 19 كارگران داراي تعطيلات ساليانه شدند و تعطيلات خود را در كنار درياها مي‌گذراندند، در همين دوران بود كه برخي از مكان‌هايي كه تا آن زمان فقط اختصاص به تفريح و گردش طبقه مرفه و ثروتمند داشت ،گسترش يافته و تاسيسات جديدي بوجود آمد و فضاي لازم، .براي مسافرت طبقات ديگر مردم فراهم گرديد.
امروزه ظهور تكنولوژي هاي نوين ،نظير خطوط هواپيمايي،كامپيوتر و ارتباطات ماهواره اي، باعث شده است كه در سدة بيست و يكم شيوه زندگي، كار، بازي و تفريح دگرگون شود .
به هر ترتيب اين پيشرفت ها سبب گرديده است تا بر ميزان ،مسافرت،گردش وجهانگردي توسط اقشار مختلف مردم، افزوده شود .
3ـ1ـ تاريخچه جهانگردي در ايران
مساله جهانگردي در ايران با نگرش جديد از سال 1317 ، مورد توجه قرار گرفت و براي اولين بار در وزارت کشور اداره اي تحت عنوان ” امور جهانگردي ” سازمان يافت و در زمينه اين صنعت آغاز فعاليت کرد.
در سال 1320 ، اين اداره به ” شوراي عا لي جهانگردي ” تغيير نام داد و در سا ل 1342 ” سازمان جلب سياحان ” تصويب و کار خود را شروع نمود . در سا ل 1353 ، سازمان مذکور با سازمان اطلاعات وقت ادغام و وزارتي تحت عنوان ” وزارت اطلاعات و جهانگردي ” تاسيس گرديد . اکنون نيز سازمان ايرانگردي و جهانگردي زير نظر وزارت فرهنگ و ارشاد ، به امور مربوط به جهانگردي مي پردازد.
جهانگرداني که امروزه به ايران سفر مي کنند با افرادي که در گذشته مي‌آمدند تفاوت دارند . جهانگردان امروزي معمو لا علاقمند به تبادلات فرهنگي بوده ، مجذوب آثار هنري و فرهنگي و آداب و رسوم ما ايرانيان مي‌شوند ، چرا که محبت و دوستي را در مردم ما مشاهده مي‌کنند.
وجود اماکن مذهبي ، شهرهايي با آثار تاريخي کهن چون اصفهان ، يزد ، شيراز… ، مناظر طبيعي زيبا و مناطق جنگلي و ساحلي شمال ايران ، در جذب جهانگردان خارجي جايگاه ويژه‌اي دارد .

بحث و نتيجه گيري
ـ لازم به ذكر است كه نمايندگان دولتي ، محلي و بخش توسعه دهندگان خصوصي نسبت به تدارك مهيا نمودن فضاهاي تفرجي و خدمات مربوط به اوقات فراغت چه در شهرها و چه در محيط هاي خارج از آن ، مسئول هستند . معماران سيماي محيط و ديگر متخصصين موارد متنوع توريسم بايد در تخصيص مكان ، حمايت و طراحي فضاي باز ، توسعه و پيشبرد امكانات تفرجي ـ توريستي و ارزيابي وتجزيه و تحليل برنامه هاي اجتماعي به منظور تامين و خدمات رساني نيازهاي فراغتي شهروندان و گردشگران ، نقش اوليه واصلي را ايفا كنند . آنها همچنين مي بايد با ساير متخصصين حرفه اي كه در تشكل هاي دولتي عهده دار مسائل تفرجي و تفرجگاهي و جهانگردي مي باشند و نيز با بخش هاي خصوصي كه فرصت هاي فراغتي را مهيا مي كنند ، همياري و تشريك مساعي داشته باشند .» () ميكائيلي ، 1375 ، ش 11 ، صص 47ـ44).
از آنجا كه در برنامه ريزي تفرجي ـ توريستي ، مطالعه و بررسي رفتارهاي افراد در اوقات فراغتشان اطلاعات و داده هاي سيستماتيكي را در دسترس برنامه ريزان قرار مي دهد ، اين مطالعه و بررسي از اهميت زيادي برخوردار مي باشد . اين اطلاعات وداده ها از ابتداي فرايند برنامه ريزي تا توسعه گزينه هاي متفاوت ـ اين امكان را براي برنامه ريزان مهيا مي سازد كه نسبت به شرايط راحت تر و عاقلانه تر حركت كنند . موارد اساسي اين بررسي ها در رابطه با مكاني كه مورد مطالعه قرار خواهد گرفت شامل : پتانسيل ؛ استفاده كنندگان ، طبقه بندي فعاليت ها ، كيفيت كاربري ها و فرايند طراحي خواهد بود . در اين مرحله انتخاب صحيح تكنيكها و روش ها مطالعه و بررسي از اهميت بالائي برخوردار مي باشد .
تفرج و توريسم تحت تأثير عناصر و عوامل متعددي است كه مهمترين آنها به صورت عناصر و عوامل طبيعي ، عوامل و عنار زيربنائي ـ روبنائي و عوامل اجتماعي تفرج قابل بررسي مي باشد.

و………………..

 

 

 

فهرست مطالب:
چکیده:
مقدمه :
فصل اول
شناخت موضوع
1ـ‌ضرورت طرح مسئله
2ـ اهداف مورد نظر
پيشينه موضوع
1ـ پيشينه سفر در ايران
1-2 اهميت سفر و جهانگردي از نگاه قرآن كريم
2ـ توريسم
2ـ1ـ تاريخچه جهانگردي
3ـ تاريخچة جهانگردي در جهان
3ـ1ـ تاريخچه جهانگردي در ايران
بحث و نتيجه گيري
3-تعاريف و مفاهيم
3ـ 1ـ تعريف جهانگردي
3ـ2ـ تعريف جهانگردي از ديدگاه اقتصادي :
3ـ3ـ تعريف جهانگردي از ديد فني:
3ـ4ـ جهانگردي به عنوان عامل روانشناختي :
3ـ5ـ جهانگردي از ديدگاه كل نگر :
4ـ‌ ‌دارايي هاي جهانگردي
4ـ1ـ منابع طبيعي
4ـ2ـ جاذبه هاي تاريخي و فرهنگي
4ـ3ـ ديگر جاذبه هاي جهانگردي
4ـ4ـ فعاليت هاي ورزشي ـ سرگرمي و تفريحي
4ـ5ـ تاسيسات زيربنايي
4ـ6ـ اسكان و پذيرايي رستوران و تسهيلات اضافي:
4ـ7ـ اجزاي تشكيل دهنده تجربه گردشگري
5ـ انواع توريسم
6ـ انواع جهانگردي
فصل دوم
7-فوايد سياحت :
7ـ1ـ سياحت و فرهنگ :
7ـ1ـ1ـ فعالیت های تفریحی
8ـ تفرج (OUTDOOR RECREATION)
9ـ اوقات فراغت (LEISURE TIME)
10ـ ورزش و تفریح
10ـ1ـ تعریف ورزش
10ـ2ـ روان شناسی ورزشی، رویکردی نظری
10ـ3ـ نگاهی به تعاریف مفاهیم مربوط به تفریح و تفرج
10ـ3ـ1ـ تفریح
11ـ سياحت و جامعه شناسي :
11ـ1ـ سياحت و سلامت :
11ـ2ـ سياحت و اقتصاد :
11ـ3ـ سياحت وفراغت :
12ـ كليات راجع به توریسم داخلي :
12ـ1ـ عوامل بازدارنده فرهنگي صنعت توريسم در ايران :
13ـ اکوتوريسم
13ـ1ـ نيم رخ بازار اکوتوريسم
14ـ صنعت جهانگردی
14ـ1ـ صنعت جهانگردي در جهان
14ـ2ـ صنعت جهانگردي در ايران
14ـ3ـ صنعت جهانگردي ايران بعد ازانقلاب
14ـ4ـ جايگاه ايران در بازار جهاني جهانگردي
14ـ5ـ جهانگردي و اشتغال
14ـ6ـ جهانگردي و امنيت اجتماعي
14ـ7ـ سياست هاي دولت درزمينه گسترش توريسم :
14ـ8ـ سياست كلي جمهوري اسلامي در مورد صنعت توريسم :
15ـ مشكلات توسعه صنعت توريسم
15ـ1ـ‌ کشور فاقد تاسيسات جامع گردشگري قابل قبول در دنياست
15ـ2ـ هتل‌هاي ايران با استانداردهاي جهاني فاصله دارند
16ـ نقش جهانگردي در استراتژي ملي :
17ـ نارساييهاي بهره برداري از صنعت جهانگردي :
17ـ1ـ تسلط به درآمد نفت :
17ـ2ـ نقش رسالت دولت در توسعه جهانگردي :
18ـ جاذبه هاي توريستي ايران
فصل سوم
نمونه هاي موردي
1ـ نمونه های داخلی
1ـ1ـ -مجموعه اقامتی تفریحی باری (ارومیه)
1ـ2ـ مجموعه توريستي چاف ( لنگرود)
2-نمونه های خارجی
2ـ1ـ مجموعه توریستس نخل جمیرا (دوبی)
فصل چهادم
برنامه فيزيكي
1ـ ضوابط نظرگاه و منظره پردازي
1ـ1ـ منظر و فضاهاي خود مجموعه
2ـ‌فضاهای پیشنهادی یک مجموعه توریستی در حالت کلی:
3ـ فضاهاي اقامتي ـ استراحتگاهي مجموعه سايت
3ـ1ـ خورگشت
3ـ2ـ كمپينگ
3ـ3ـ متل
3ـ4ـ هتل
3ـ5ـ نظر گاهها
4ـ استاندارد و ضوابط
4ـ1ـ شاخص طراحي منظر
4ـ2ـ موارد استفاده بصري از آب در طراحي
5ـ ضوابط و معيارهاي پوشش گياهي
6ـ مطالعات طراحي هتل
6ـ1ـ‌استاندارد و ضوابط طراحي هتل
7ـ زون بندی و ظرفیت مجموعه
7ـ1ـ شرح و تعريف انواع تأسيسات اقامتي و پذيرائي
8ـ شرح و تعريف نمونه هايي مكانهاي ورزشي
8ـ1ـ مانژ اسب سواري
ايده هاي طرح
1ـ پيش زمينه آغازين طرح گذر از مراحل
1ـ1ـ خارج ساختن و آزاد نمودن فكر از نمونه هاي موجود
1ـ2ـ تدوين الفباي طرح از طريق شناخت واستفاده از توان هاي بالقوه
1ـ3ـ نتايج و پيآمدها
2ـ احكام طراحي
2ـ1ـ احكام بخش اداري ـ اقامتي
2ـ2ـ احكام بخش فرهنگی و نمايشگاهي
2ـ3ـ احكام بخش تفريحي و خدماتي
2ـ4ـ فضاهاي ادراي و نمايشگاهي
2ـ5ـ آب نما و فضاهاي نشستن در كنار ان
2ـ6ـ فضاهاي خدماتي و تأسيسات
سازه و تأسيسات
1ـ اسكلت بندي
1ـ1ـ ديواره هاي باربر:
1ـ2ـ ساختار مد وله:
1ـ3ـ سيستم سازه اي پيشنهادي
2ـ‌ شناخت شرايط داخلي و انتخاب تاسيسات:
2ـ1ـ سيستم هاي مكانيكي و الكتريكي رايج در ساختمانها عبارتند از :
2ـ2ـ سيستم HVAC پيشنهادي در طرح مجموعه
2ـ3ـ آتش نشاني:
2ـ4ـ سيستم برق رساني اضطراري
2ـ5ـ گرمايش متمركز :
2ـ6ـ روشنايي:
2ـ7ـ مقاومت در برابر حريق
2ـ8ـ گسترش و پخش شعله ها
2ـ9ـ مقاومت مبلمان در برابر حريق:
2ـ10ـ سيستم هاي تشخيص آتش و آژير خطر و اطفاء حريق:
2ـ11ـ محدوديت ارتفاع براي ساختمان و مساحت يك طبقه
2ـ12ـ وزن و بار سنگين
فصل پنجم
شناخت استان و شهرستان
1ـ معرفي استان
1ـ1ـ موقعيت و وسعت:
2ـ1ـ ويژگيهاي طبيعي:
1- ارتفاعات شمالي
3ـ اقليم
3ـ1ـ جريان توده هاي هوا:
3ـ2ـ منابع آب :
3ـ3ـ پوشش گياهي
3ـ4ـ جمعيت
3ـ5ـ زبان و فرهنگ
3ـ6ـ ايلات و عشاير فارس
3ـ7ـ ويژگيهاي اقتصادي
3ـ8ـ كشاورزي
3ـ9ـ دامداري
3ـ10ـ صنعت و معدن
3ـ11ـ انرژي و سوخت
3ـ 12ـ راهها
4ـ جغرافیا و اقلیم و فرهنگ شیراز
5ـ زمین شناسی و زلزله :
5ـ1ـ لرزه خيزي- خاك و پوشش گياهي :
5ـ2ـ خاک و پوشش گیاهی :
5ـ3ـ کلیاتی در مورد فرهنگ و بافت جمعیتی :
6ـ معرفي اجمالي منطقه 6 شهرداري شيراز
6ـ1ـ ويژگي‌هاي عمومي و جغرافيايي منطقه
6ـ2ـ ويژگي‌ زيست محيطي
6ـ3ـ ويژگيهاي جمعيتي
6ـ4ـ ويژگيهاي اجتماعي، اقتصادي
6ـ5ـ گيهاي كالبدي- فضايي
6- جايگاه و نقش فعلي منطقه

بستر طرح
1-مکان یابی و معرفی سایت پروژه
1ـ1ـ ويژگي‌هاي عمومي منطقه
1ـ2ـ ويژگي‌ زيست محيطي منطقه
1ـ3ـ موقعیت سایت پروژه
2ـ تحلیل سایت
2ـ1ـ دیاگرام دسترسی ها
2-2-دیاگرام تابش خورشید
2-3- دیاگرام جهت وزش باد
منابع و ماخذ

 

 

تصاویر فایل:

دانلود رساله مجموعه تفریحی توریستی,رساله معماری مجموعه تفریحی توریستیپروپوزال مجموعه تفریحی توریستی,رساله مجموعه توریستی تفریحی

 

خرید رساله:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما ارسال خواهد شد. راهنمای خرید و دانلود فایل
  • فرمت رساله: word
  • حجم فایل ها: 3 مگابایت

 

  • برای مشاهده لیست رساله و مطالعات های معماری اینجا را کلیک نمائید.
  • سفارش انجام رساله و طرح پذیرفته می شود.
  • شماره پشتیبانی و سفارشات معماری : 09037758555 – 10 صبح تا 4 عصر
  • ایمیل های پشتیبانی : parsacad.com@gmail.com – info@parsacad.com
  • رساله معماری با رساله معماری هم تبادل می شود و نیاز به خرید نیست.