چکیده
ویژگی اصلی آکادمی هفتگانه ی تهران,فرا شهری و فرا ملی بودن آن است. این پروژه شامل پروسه طراحی مجموعه ای فرهنگی و هنری است و با لحاظ کردن جنبه های تفریحی و عمومی عملکردی فرا تخصصی خواهد داشت. از آنجا که کمبود فضاهای فرهنگی ویژه و مهم مانند سالنهای مخصوص برگزاری مراسم هنری و به خصوص مکانی آبرومندانه به منظور برگزاری جشنواره های ملی و بین المللی به شدت در کشور حس میشود تلاش میشود تا حتی الامکان اولین گام ها در این راه برداشته شود. این مجموعه با نمایشگاه ها، فرهنگسراها و خانه های فرهنگ تفاوت عمده ای دارد و بناست محلی برای نمایش عصاره فرهنگ و هنر این مرز و بوم باشد. مکانی برای برگزاری رویدادها و جشنواره ها و رویدادهای مهم هنری که در این مکان آنها را یکجا جمع میکند. این بنا شامل اکثر هنرها میشود اما تمرکز اصلی روی هنرهائی است که طی آن مراسم خاصی اجرا میگردد: مانند ، نمایش فیلم، نمایش تئاتر ، اجرای کنسرت و افتتاحیه و اختتامیه جشنواره های ملی و بین المللی. پروژه یک بنای واحد است که شامل نمایشگاه ها، موزه ، گالری ها ، سالن های نمایش فیلم و تئاتر ، سالن همایش ، لابی ها ، رستورانها و کافه های متعدد و پارکینگهای بزرگ است.
رساله معماری آکادمی هنرهای سنتی ایران با گرایش رقص,مطالعات معماری آکادمی هنرهای سنتی ایران با گرایش رقص,پایان نامه معماری آکادمی هنرهای سنتی ایران با گرایش رقص,مطالعات آکادمی هفتگاه تهران,رساله آکادمی هتگانه تهران,برنامه فیزیکی آکادمی هنرهای سنتی ایران,نمونه های موردی داخلی و حارجی آکادمی هنرهای سنتی,دانلود رساله آکادمی هنرهای سنتی ایران با گرایش رقص,دانلود پایان نامه آکادمی هنرهای سنتی ایران,مطالعات آکادمی فرهنگی هنری,رساله آکادمی فرهنگی هنری نمایشی,مطالعات معماری,رساله معماری,ظوابط آکادمی هنرهای سنتی ایران,طراحی آکادمی هنرهای سنتی ایران در تهران,طراحی آکادمی هفتگانه تهران,رساله های جدید معماری

ایجاد فیلترهای مختلف تحت عنوان «پیش فضا و لابی های انتظار» برای ارتباط هر بخش با مجموعه اصلی در نظر گرفته شده است. این بخش¬ها بر اساس ایده طرح و توسط عناصر تشکیل¬دهنده فرم با مشخصات بصری خاص آن برای حل نمودن ارتباط بین بخشهای مختلف نحوه سیرکولاسیون و کیفیت های فضاهای مجموعه و بر اساس موقعیت شهری و شرایط اقلیمی و ایجاد ارتباط بین فرم و فضا آرایش و سازماندهی می شوند.

برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و خرید رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

بخشی از مطالب:

مطالعات پایه
۱-۱) فرهنگ
۱-۱-۱) تعاریف فرهنگ
۱-۱-۱-۱) واژه فرهنگ
واژه¬ی فارسی فرهنگ مرکب از دو بخش کوچک «فر و هنگ» است. فر پیشوند و به معنی جلو، بالا و بر و پیش آمده، هنگ از ریشه اوستایی تنگلا و به معنی کشیدن و سنگینی و وزن می¬باشد. این واژه مرکب از نظر لغوی به معنی بالا کشیدن، برکشیدن و بیرون کشیدن است. هیچ گاه در ادبیات فارسی به مفهومی که به خاسته از ریشه کلمه باشد نیامده است. واژه کولتور (در زبان فرانسوی)، کالچر با اصطلاح فرهنگ به مفهومی که در انسان¬شناسی می¬رود معادل است.

۲-۱-۱-۱) تعریف فرهنگ
فرهنگ به مجموعه شیوه¬ی زندگی اعضای یک جامعه اطلاق می¬شود به طور دقیق¬تر فرهنگ عبارت است از ارزش¬هایی که اعضای یک گروه معین دارند. هنجارهایی که از آن پیروی می¬کنند و کالاهای مادی که تولید می¬کنند. ارزش¬ها آرمان¬های انتزاعی هستند، حال آنکه هنجارها اصول و قواعد معینی هستند که از مردم انتظار می¬رود آنها را رعایت کنند. هنجارها نشان¬دهنده باید ها و نبایدها در زندگی اجتماعی هستند .

۳-۱-۱-۱) تعاریف دیگر فرهنگ
رالف لینتون فرهنگ را ترکیبی از رفتار مکتب می¬داند که به وسیله اعضاء جامعه معینی از نسلی به نسل دیگر منتقل می¬شود و میان افراد مشترک است. به نظر ادوارد تایلر فرهنگ مجموعه¬ی پیچیده¬ای است که در بر گیرنده دانستنی¬ها، اعتقادات، هنرها و اخلاقیات، قوانین و عایدات و هر گونه توانایی دیگری است که به وسیله انسان به عنوان عضو جامعه کسب شده است.
۲-۱-۱) خصوصیات فرهنگ
• پذیرش فرهنگ، اجباری ولی اختیاری است
• فرهنگ ثابت ولی متغیر است
• فرهنگ عام ولی خاص است
فرهنگ عام ولی خاص است
برخی از وجوه فرهنگ در تمامی جوامع انسانی مشترک است و برخی دیگر اختصاص به سرزمین و واژه¬ی تاریخی خاص دارد.
فرهنگ به عنوان اینکه یک معرفت بشری است عام است. یعنی در هر جا و به هر نحو که جامعه¬ی انسانی زندگی کند، میراث مشترک و ثروت عمومی این حیان آفریننده¬ی فرهنگ دیده می شود.
فرهنگ ثابت ولی متغیر است
فرهنگ ثابت به نظر می¬رسد؛ زیرا مواریث فرهنگی از نسلی به نسل دیگر منتقل می¬شود و فرهنگ گذشته در حال تداوم می¬یابد همچنین اگر تغییری صورت پذیرد، آرام و بطنی است و به سادگی قابل درک و روئت نمی باشد اما از طرف دیگر به دلیل طرح نیازهای جدید زیستی، روانی، اجتماعی و تلاش در پاسخگویی به این نیازها و تفاوت در مقتضیات زمانی و مکانی، تغییراتی در فرهنگ¬های بشری حادث می¬شود.
پذیرش فرهنگ، اجباری ولی اختیاری است
در ابتدا این طور به نظر می¬رسد که فرهنگ، اجباری است. به این معنی که یکی از خصوصیات اصلی فرهنگ جمعی و جبری بودن آن است. آدمی از بدو تولد تا مرگ به طور اجباری در جریان فرهنگ پذیری و جامعه پذیری قرار دارد .
اگر فردی برخی از باورهای و عقاید رایج در فرهنگ خویش را نپذیرد، به میزان اهمیت و ارزش آنها در چارچوب فرهنگ مورد نظر، در معرض فشار جمعی قرار می¬گیرد.
از طرفی فرهنگ، امری اختیاری است و فرد به نوبه¬ی خود نقش موثر و فعالی در آن می¬تواند داشته باشد یعنی فرهنگ به صورت میراثی از گذشته به طور غیر فعال پذیرفته شده باشد نیست، بلکه بر تصویر فرهنگ مستلزم شرکت فعالت و خلاق اعضاء گروه یا قوم مربوط است.
۱-۲-۱-۱) برخی ویژگی¬های قابل مشاهده فرهنگ (قابل مشاهده):
• مراسم مذهبی
• آداب و رسوم تعطیلات
• عادات غذا خوردن
• موسیقی
• ادبیات
• سبک لباس پوشیدن
۲-۲-۱-۱) برخی جنبه¬های نامرئی از فرهنگ (فراسوی):
• ارزش
• مفهوم زیبایی
• مفهوم عدالت
• اعتقادات
• درک دنیای طبیعی
• اعتقادات مذهبی
۳-۱-۱) فرهنگ سنتی و مدرن
فرهنگ¬ها را به دو گروه کلی می¬توان بخش¬بندی کرد که از نظر فهم بحران¬های فرهنگی جهان امروز دارای اهمیت است. یعنی فرهنگ سنتی و فرهنگ مدرن، منظور از سنت قالب¬های اندیشه و زندگی و رفتار است که در هر جامعه¬ای بنیاد زندگانی جمعی را شکل می¬دهد و از نسلی به نسل دیگر انتقال می¬یابد.
در جامعه و فرهنگ سنتی کم و بیش همه چیز تابع حکم¬ها وارزش¬ها و هنجارائی است که از گدشتگان به ارث رسیده است.
اما فرهنگ دیگری وجود دارد که به نام فرهنگ مدرن نامیده می¬شود. فرهنگ مدرن همان فرهنگی است که نه تنها علومی را برای شناخت طبیعت بلکه علومی را نیز برای شناخت انسان پدید آورد، که علوم انسان یا علوم فرهنگی نامیده می¬شوند.
علم فرهنگ یا فرهنگ شناسی، علمی است که فرهنگ را به معنای مدرن آن دریافت و این نام را بر کل زندگی و رفتارهای انسانی در همه¬ی جامعه¬ها نهاده از جمله با دو مفهوم سنتی و مدرن میان خود و جامعه¬ها و فرهنگ¬های پیش از خود فرق گذاشته است.
۴-۱-۱) فرهنگ مادی و معنوی:
فرهنگ مادی: شامل همه وسایل و ابزارهای مادی و آنچه به دست بشر از ماده طبیعی ساخته می¬شو و همچنین شیوه¬ها و فرآیند¬های ساخت و ساز آن می¬دانند می¬شود.
فرهنگ معنوی: شامل ارزش¬ها، دیدها، باورها، اندیشه¬ها، دانش¬ها و فن¬ها آداب و سنت¬ها، علوم و فلسفه و ادبیات و هنر همه فراورده¬های ذهنی انسان می¬شود.

۵-۱-۱) انتقال فرهنگ:
هر جامعه با توجه به محدوده مکانی خاص خودش دارای ویژگی جداگانه¬ای از محدوده متفاوت از آن می¬شود و سازمایه¬های هر جامعه به جامعه دیگر راه می¬یابند که به آن پراکنش می¬گویند.
هر جامعه سازمایه¬های اصلی بشری را به تمامی در خود دارد، یعنی سازمایه¬های فنی تکنولوژیک اجتماعی و اندیشه¬ای (ایدئولوژیک) ما از نظر ساخت و سازمان بسیار گوناگون هستند و این گوناگونی ابسته به عوامل متعددی است: از جمله ناهمسانی زیستگا¬های طبیعی، منابعی که هر گروه بشری در اطراف خود در دسترسی دارد یا ندارد، سلسله امکان¬هایی که در ذات هر یک از ساز¬مایه¬های فرهنگی مانند زبان و جز آن وجود دارد و همچنین میزان توسعه یافتگی¬ آنها. برای تحلیل سیستم¬های اجتماعی – فرهنگی سازه زیستی، وجود انسان را باید ثابت گرفت. اگر چه تفاوت¬های نژادی هر چقدر هم باشد در قیاس با نقش سازه¬های فرهنگی چندان عامل موثری نیست به دلیل همین تمایز فرهنگی است که جوامع با فرهنگ¬های گوناگون از یکدیگر تاثیر می¬پذیرند.
۶-۱-۱)قوم مداری:
قوم مداری نامی است برای تفسیر فرهنگ¬های دیگر بر اساس فرهنگ خود در قدیم مردم یک کشور بزرگ کمتر از سایر ملل خبر داشتند و یا قبیله¬های کوچک تنها محدوده قبایل نزدیک خود را می-شناختند ولی وقتی با ملل دیگر آشنا شدند این تفکر در بین آنها پدیدار شد که ملت¬های دیگر که دارای عملکرد متفاوت با آنها هستند کارشان و رفتارشان نادرست است.

نتیجه¬گیری
۱٫ فرهنگ از تعامل انسان سرچشمه می¬گیرد
۲٫ تعابیری که از فرهنگ می¬شود در طول زمان در پی پیشرفت فکری و اقتصادی بشر تغییر نموده است.
۳٫ فرهنگ عامل اصلی ایجاد هویت فردی و اجتماعی بوده به زندگی میرای انسان جنبه تاریخی می¬دهد. آنچه که موجب زوال یا بالندگی یک فرهنگ در طول تاریخ می¬گردد در توانایی آن در ایجاد هویت خلاصه می¬شود.
۴٫ فرهنگ¬ها به علت وابستگی¬ به جوامع بشری خاص ممکن است با یکدیگر در حالت تضاد یا توافق قرار گیرند. اما در هر صورت بر یکدیگر اثر گذارند حال هر چه ارتباط جوامع با یکدیگر گسترده¬ باشد، این اثرگذاری بیشتر است.
۸-۱-۱) صنعت فرهنگ
اصطلاح صنعت فرهنگ نخستین بار در یکی از فصول کتاب دیالکتیک روشنگری «ماکس هورک هایمر» و «دئودور دبلیو آدوزیو» دو تن از معروف¬ترین نمایندگان مکتب فلسفی فرانکورت ابداع شد و هنوز درباره¬ی نوع فعالیت¬هایی که قرار است زیرمجموعه¬ی این اصطلاح قرار گیرند تردیدهایی وجود دارد.
۹-۱-۱) ویژگی فرهنگی جوامع
۱-۹-۱-۱) پیچیدگی – سادگی
برخی از فرهنگ¬ها ساده¬اند و بعضی دیگر پیچیده¬. گروه¬های بسیاری با عقاید و نگرش¬های متفاوت یافت می¬شود در حالی که در جوامع ساده افراد بر سر اعتقادات و نگرش¬ها توافق قابل توجهی دارند به بیان دیگر همگونی و یکدستی در جوامع ساده نسبت به جوامع ساده افراد بر سر اعتقادات و نگرش-ها توافق قابل توجهی¬دارند به بیان دیگر همگونی و یکدستی در جوامع ساده نسبت به جوامع پیچیده بیشتر است. در عین حال در فرهنگ¬های پیچیده – برتصویر فرهنگ¬های ساده افراد تمایزات بسیاری میان اشیاء مفاهیم و وقایع قایل می¬شوند.
۲-۹-۱-۱) بستگی – بازی
بسته یا باز بدن یک فرهنگ بسته به این است که یک فرهنگ تا چه حد روی مجموعه¬ای از هنجارهای مشخص ارزشی و رفتاری تاکید می¬ورزد و در عین حال به چه میزان در آن فرهنگ در صورت نقض هنجارها از جریمه و تنبیه استفاده می¬شود. در فرهنگ¬های باز، هنجارها درون دامنه وسیعی از مجراهای موازی مطرح می¬شوند و نشانی از محدودیت قاعده¬مندی و دیسیپلین شدیدی نیست. اعضای این فرهنگ¬ها معمولاً در مقابل نقض¬ هنجار¬ها صبر و تحمل بالایی نشان می¬دهند و ارزش¬هایی چون تشریفات¬گرایی سازمان دهی گروهی و همبستگی به خوبی میان آنها رشد نیافته است. اعضای این فرهنگ¬ها معتقدند که قوانین می¬توانند به دلایل عمل گرایانه نقض شوند یا کاملاً تغییر یابند.
در مقابل در فرهنگ¬های بسته (مانند ژاپن) هنجارها بسیار مشخص و بدون ابهام مطرح می¬شوند و جامعه به شدت منظم و رسمی است. در این فرهنگ¬ها کوچک¬ترین انحرافی از هنجارها تحمل نمی-شود و جریمه¬های سنگینی برای منحرفین در نظر گرفته می¬شود.

 و……

 

 

 

 

 

فهرست مطالب:

فصل اول: شناخت موضوع ……………………….فرهنگ و هنر
۱-۱) فرهنگ ۱
۱-۱-۱) تعاریف فرهنگ ۱
۱-۱-۱-۱) واژه فرهنگ ۱
۲-۱-۱-۱) تعریف فرهنگ ۱
۳-۱-۱-۱)تعاریف دیگر فرهنگ ۲
۲-۱-۱)خصوصیات فرهنگ ۲
۱-۲-۱-۱) برخی ویژگی¬های قابل مشاهده فرهنگ (قابل مشاهده) ۳
۲-۲-۱-۱) برخی جنبه¬های نامرئی از فرهنگ (فراسوی) ۳
۳-۱-۱) فرهنگ سنتی و مدرن ۴
۴-۱-۱)فرهنگ مادی و معنوی ۴
۵-۱-۱) انتقال فرهنگ ۵
۶-۱-۱)قوم مداری ۵
۸-۱-۱) صنعت فرهنگ ۶
۹-۱-۱) ویژگی فرهنگی جوامع ۶
۱-۹-۱-۱) پیچیدگی –سادگی ۶
۲-۹-۱-۱) بستگی –بازی ۷
۳-۹-۱-۱) رابطه مدرنیته و فردگرایی ۷
۲-۱) هنر ۸
۱-۲-۱) فلسفه هنر –چیستی هنر ۸
۲-۲-۱) تعریف هنر درموضوع ۹
۳-۲-۱) کاربرد هنر ۹
۴-۲-۱) هنر و اجتماع ۱۰
۵-۲-۱) هنر همچون بخشی از فرهنگ ۱۱
۶-۲-۱)جامعه¬های هنری ۱۱
۷-۲-۱) هنر و هنرمند ۱۲
۸-۲-۱) انواع هنر ۱۳
۱-۸-۲-۱) هنرهای دیداری ۱۳
۲-۸-۲-۱) هنرهای شنیداری ۱۳
۳-۸-۲-۱) هنرهای گفتاری ۱۳
۴-۸-۲-۱) تعریف هنرهای تجسمی ۱۴
۹-۲-۱) انواع مراکز ارائه آثار هنری ۱۴
۱-۹-۲-۱) گالری¬های تجارتی ۱۴
۲-۹-۲-۱) گالری¬های هنری –فرهنگی ۱۵
۱۰-۲-۱) هنرهای زیبا ۱۵
۱۱-۲-۱) هنرهای نمایشی ۱۶
۱۲-۲-۱) نتیجه¬گیری از بحث هنر ۱۸
۱۳-۲-۱) اهداف هنری تاسیس کاخ جشنواره¬ها ۱۹
فصل دوم: بررسی هنرهای سنتی,تاریخچه و دگرگونی……………. تاریخچه ، دگرگونی ها و ابعاد
۱-۲)هنر نشانگر اصالت یک ملت است ۲۰
۱-۱-۲)بیان اهداف ۲۰
۲-۱-۲) ارتباط اجتماعی بین افراد: رو در رو
۲-۲)حافظه جمعی ۲۱
۱-۲-۲) خاطره و هویت فردی – اجتماعی ۲۱
۲-۲-۲) شکل¬گیری خاطره ها و خاطره های جمعی ۲۲
۳-۲-۲) مکان ها در شهرها، محورهای اصلی خاطرات ۲۲
۴-۲-۲) انسان، رفتار و خاطرات ۲۳
۱-۴-۲-۲) عینیت و ذهنیت ۲۳
۲-۴-۲-۲) تصویر ذهنی ۲۳
۳-۶-۲-۲) تصویر ذهنی جمعی ۲۴
۴-۴-۲-۲) خاطره و توقع ۲۴
۵-۶-۲-۲) رفتار ۲۴
۱-۵-۶-۲-۲) فرهنگ و تاثیر آن بر رفتار ۲۵
۲-۵-۶-۲-۲) زمان و تاثیر آن بر رفتار ۲۵
معرفی هنرهای هفتگانه ۲۷
فصل سوم- مروری بر هنرهای دستی………………… ۳۳
۱-۱-۳-۲) پیدایش صنایع دستی ۳۳
۲-۳-۲) صنایع سنگین ۳۳
۱-۲-۳-۲) صنایع سبک ۳۴
۳-۳-۲)ویژگی های صنایع دستی ۳۴
۱-۳-۳-۲)طبقه بندی صنایع دستی ۳۵
طراحی و نگارگری ۳۶
تحولات هنر تصویری در نقاشی ایرانی ۳۷
۴-۳-۲) نقاشی ایرانی، تاثیرات خارجی ۳۸
۱-۴-۳-۲)سبک شناسی ۴۰
مجسمه سازی ۵۲
۳-۴-۳-۲)مجسمه سازی در ایران ۵۲
۴-۴-۳-۲)تاریخ مجسمه سازی ۵۶
رنگرزی ۶۰
۶-۴-۳-۲)پیشینه ی رنگرزی ۶۱
۷-۴-۳-۲)مواد رنگرزا در رنگرزی ۶۲
۳) رنگرزی سنتی ۶۲
کارگاه رنگرزی ۶۴
هنرهای مرتبط با فلز
دواتگری ۶۵
۱-۱-۳)مینا کاری ۶۶
۲-۱-۳)مینای خانه بندی ۶۸
۳-۱-۳)قلم زنی ۷۰
۱-۳-۱-۳)حصیر بافی ۷۳
فصل چهارم – رقص و حرکات نمایشی……………………………….. ۷۴
۲-۳)پیدایش هنر رقص ۸۱
۱-۲-۳) علل‌ همراهی‌ رقص‌ با موسیقی‌، نمایش‌ و شعر ۸۹
۲-۲-۳) رقص و باله در ایران قرن بیستم ۹۲
۳-۲-۳) سازمان باله ملی ایران ۹۴
۴-۲-۳) نقش درمانی هنر رقص در ایران ۹۸
۵-۲-۳) ظهور اسلام و منزوی ماندن هنر رقص در ایران ۱۰۰
فصل پنجم : مبانی نظری.اصول و روند طراحی…………………………….۱۰۳
۱-۴)شهر به عنوان یک محیط فرهنگی ۱۰۳
۲-۴)فرهنگ معماری، معماری فرهنگی ۱۰۳
۳-۴)برخی از عوامل موثر در شکل گیری صورت فضاهای معماری ۱۰۵
۱-۳-۴)تاثیر عوامل فرهنگی بر فرم معماری ۱۰۶
۴-۴)خلاقیت در معماری ۱۰۸
۵-۴)عوامل بنیادی معماری ایران ۱۰۹
۶-۴)جمع بندی ۱۰۹
فصل ششم: آشنایی با پیشینه تحقیق ,معرفی، بررسی، تجزیه و تحلیل نمونه¬های مشابه………………۱۱۱
۱-۱-۵)تکیه دولت (اولین امفی تئاتر ایران) ۱۱۱
۲-۱-۵)تئاتر شهر تهران ۱۱۲
۶-۱-۵)مجتمع فرهنگی فرشچیان ۱۱۵
۲-۵)خارج از ایران ۱۱۶
۲-۲-۵)مرکز ملی هنر و فرهنگ ژرژپمپیدو ۱۱۶
۱-۲-۲-۵)تاریخچه مرکز ژرژپمپیدو ۱۱۶
۲-۲-۲-۵)ساختار مدیریتی این مرکز ۱۱۷
۳-۲-۲-۵)اهداف و وظایف مرکز ژرژ پمپیدو ۱۱۷
۴-۲-۲-۵)بخش¬های مختلف مرکز فرهنگی ژرژ پمپیدو و سازمان¬های وابسته ۱۱۸
موزه ملی هنرهای معاصر و مرکز آفرینش صنعتی (Mnam-cci) 118
آکادمی هنرهای زیبا(چین) ۱۲۱
آکادمی بررا ۱۲۴
مرکز هنرهای بصری وکسنر ۱۲۶
فصل هفتم : شناخت بستر طرح……………………….آشنایی با تهران و تحلیل سایت پروژه

سایت مرکز فرهنگی تهران در منطفه ۲۲ در غرب تهران در ضلع جنوبی بزرگراه  آبشناسان (نیایش)  و مابین ۲ بزرگراه ستاری و سردار جنگل قرار گرفته است.

۲-۶) موقعیت جغرافیایی تهران ۱۳۰
۱ ـ ۲-۶) موقعیت جغرافیایی استان تهران ۱۳۰
۲ ـ ۲ ـ۶)موقعیت جغرافیایی شهر تهران ۱۳۱
۳-۶) درجه حرارت ۱۳۲
۴-۶) میزان بارندگی ۱۳۳
۵-۶)رطوبت نسبی ۱۳۴
۶-۶)یخبندان ۱۳۵
۷-۶) وزش باد ۱۳۶
۸-۶)ضوابط طراحی، مصالح ساختمانی ۱۳۷
۱-۹-۶)توصیه های منتج از نمودارهای بیوکلیماتیک شهر تهران ۱۳۸
۲-۹-۶)توصیه های منتج از نمودارهای بیوکلیماتیک ساختمانی شهر تهران ۱۳۸
تحلیل سایت………………………………………………………………………………………………..۱۳۹
مراکز و مسیرهای دسترسی مهم ۱۳۹
محورهای اصلی سایت ۱۳۹
محل سایت ۱۴۶
فرم سایت ۱۴۷
فصل هشتم: برنامه ریزی فیزیکی……………………….. معرفی فضاها و تعیین استانداردها
۱-۷) معرفی فضاها ۱۴۸
۳-۳-۱-۷) مسیرهای حرکت ۱۴۸
۴-۳-۱-۷) نور نمایشگاه ۱۴۸
۵-۳-۱-۷) معماری داخلی نمایشگاه¬ها ۱۴۸
۶-۳-۱-۷) تالار بزرگان ۱۴۹
۷-۳-۱-۷)انبار گالری اصلی ۱۴۹
۴-۱-۷)فضاهای هنری ۱۴۹
۱-۴-۱-۷) مرکز فعالیت¬ گروه¬های هنری ۱۴۹
۲-۴-۱-۷) سالن نمایش¬های ویژه ۱۴۹
۳-۴-۱-۷) مرکز برگزاری جشنواره¬ها ۱۵۰
۴-۴-۱-۷) سالن کنفرانس ۱۵۰
۵-۴-۱-۷) نمایندگی¬ نهادها ۱۵۰
۶-۴-۱-۷) فضای نمایش خیابانی ۱۵۰
۷-۴-۱-۷)جایگاه خبرنگاران ۱۵۱
۸-۴-۱-۷) جایگاه انتظار مقامات و مهمانان ویژه ۱۵۱
۵-۱-۷) رستوران ها و واحدهای تجاری ۱۵۱
۶-۱-۷) فضاهای جنبی ۱۵۱
۱-۶-۱-۷) بخش اداری ۱۵۱
۲-۶-۱-۷) پارکینگ ۱۵۲
۳-۶-۱-۷) انبار مرکزی ۱۵۲
۴-۶-۱-۷) بانک اطلاع رسانی ۱۵۲
۵-۶-۱-۷)بخش سایت کامپیوتر ۱۵۴
۷-۱-۷) سایر فضاها ۱۵۵
۸-۱-۷) تاسیسات ۱۵۵
۱-۸-۱-۷) سیستمهای پروژکتور ۱۵۵
۲-۸-۱-۷) آکوستیک ۱۵۵
۱-۷-۸-۱-۷) صدای مستقیم وغیرمستقیمDirect and Indirect sound 155
۲-۷-۸-۱-۷) قاعده های کلی ۱۵۶
۳-۸-۱-۷)مقررات خصوصی سینماهای ممتاز ۱۵۶
۴-۸-۱-۷) سیستمهای تاسیات حرارتی ،برودتی وتهویه (مکانیکی) ۱۵۶
۱-۴-۸-۱-۷)تأسیسات سرمایش،گرمایش و تهویه فضاها ۱۵۶
۱-۱-۴-۸-۱-۷) سیستم فن کوئل و هوارسان مرکزی تامین هوای تازه ۱۵۶
۲-۱-۴-۸-۱-۷) سیستم اندوکسیون وهوارسان مرکزی ۱۵۷
۳ـ۱-۴-۸-۱-۷)سیستم هوارسان های مستقیم درهرطبقه ۱۵۷
۵-۸-۱-۶)موتورخانه مرکزی ودیگرفضاهای تأسیساتی ۱۵۷
۶-۸-۱-۷) تأسیسات وتجهیزات الکتریکی ۱۵۸
۷-۸-۱-۷)آتش نشانی وسیستمهای آن ۱۵۹
۱-۷-۸-۱-۷) سیستم اطفاء حریق ۱۵۹
برنامه ریزی فیزیکی ۲۷۸
۳-۷)فصل نهم- دیاگرام فضایی………………………………………………………………………………………………۲۹۰
فصل دهم – نقشه ها ومدارک………………………………………………………………………………………………..۲۹۶
منابع و مراجع

 

 

تصاویر فایل:

11-23-2015 11-58-07 PM

 

 

خرید رساله:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما نیز آنی ارسال خواهد شد. آموزش خرید و دریافت فایل
  • فرمت رساله: word
  • حجم فایل ها: ۱۴ مگابایت

 

  • برای مشاهده لیست رساله و مطالعات های معماری اینجا را کلیک نمائید.
  • سفارش انجام رساله و طرح پذیرفته می شود.
  • شماره پشتیبانی و سفارشات معماری : ۰۹۰۳۷۷۵۸۵۵۵ – ۱۰ صبح تا ۴ عصر
  • ایمیل های پشتیبانی : parsacad.com@gmail.com – info@parsacad.com
  • رساله معماری با رساله معماری هم تبادل می شود و نیاز به خرید نیست.