مقدمه:
طوفان سحر انگيز بر نردباني از امواج بالا مي رود و غرش خشم آساي خود را از فراموشي طبيعت زيبا، نثار تمام شهر نشينان كره خاكي مي نمايد.
نطفه اوليه شهرها شكل مي گرفت و آغوش باز طبيعت،آنها را در خود جاي مي داد.حد زيبايي طبيعت آنچنان بود كه شهر همچون نگيني مصنوع در بسترش خودنمايي مي نمود.
اما اينك شهرهاي بزرگ و متمدن ما به دنبال فرصتي براي اداي دين خود به طبيعت مي گردند.آنها در پي مجالي اند تا غفلتها، اشتباهات و دو اصل نياز فعلي خود را با حضور گوشه اي از طبيعت سبز جبران نمايند.

رساله معماری مجموعه اقامتی تفریحی,مطالعات معماری مجموعه اقامتی تفریحی,پایان نامه معماری مجموعه اقامتی تفریحی,طرح نهائی معماری مجموعه اقامتی تفریحی,برنامه فیزیکی مجموعه اقامتی تفریحی,مطالعات تطبیقی مجموعه اقامتی تفریحی,رساله مجموعه اقامتی تفریحی,مطالعات مجموعه اقامتی تفریحی,پایان نامه مجموعه اقامتی تفریحی,ریزفضاهای مجموعه اقامتی تفریحی,نقشه مجموعه اقامتی تفریحی,دانلود مطالعات مجموعه اقامتی تفریحی,دانلود رساله مجتمع اقامتی تفریحی,دانلود پایان نامه مجموعه اقامتی تفریحی,نمونه موردی داخلی مجموعه اقامتی تفریحی,نمونه موردی خارجی مجموعه اقامتی تفریحی,رساله کارشناسی معماری,مطالعات کارشناسی معماری
در اين راستا، در شهري كه به چشم اندازهاي طبيعي فراوان و جاذبه هاي دلپذيرش توجه وافر نگردد,دچار بي هويتي خواهد شد و مردم شهر صدمه خواهند ديد.همين دليل در جهان امروز،احيا و تسهيل رابطه انسان، شهر و طبيعت يكي از مهمترين اركان توسعه پايدار شهر هاست و هر عامل ارتباط دهنده بين انسان و طبيعت بايد گسترش يابد.

از طرفي ديگر كار و تفريح رفت وآمد چهار عملكرد اصلي زندگي به شمار مي رود.در مجتمهاي زيستي اوليه كه از ساختار ساده و جمعيت كمي برخوردار بودند برنامه ريزي خاصي براي تحقيق اين عملكردها انجام نمي پذيرفت و همه امور به طور خودبه خودي و بدون انديشه و نظم خاصي انجام مي شد. با افزايش جمعيت و پيچيده شدن ساختار جوامع نياز به برنامه ريزي در همه زمينه ها آشكار شد.

برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و خرید رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

بخشی از مطالب و پروپزال:

در اين ميان آنچه در جامعه ما كمتر مورد توجه قرار مي گرفته است برنامه ريزي براي گذران اوقات فراغت است كه شايد دليل اين كم توجهي وجود مشكلات و بحرانهاي كوچك و بزرگ در ساير بخشها بوده است .به هر حال امروزه نياز به برنامه ريزي براي اوقات فراغت همه مردم و از جمله شهر نشينان به شدت احساس مي شودچرا كه ايام فراغت زماني است كه اگر به درستي مورد استفاده قرار گيرد موجب تعالي و رشد انسان مي شود و اگر هدر رود موجب تباهي است و عملكرد ساير بخشهاي زندگي را متاثر مي كند.در فرهنگ عامه مردم ايران سفر و مسافرت جايگاه و اهميت ويژه اي از جهت گسترش اطلاعات ،آگاهيها و شناخت و همچنين گذراندن اوقات فراغت و تفريح و تفرج دارد.انسان با تجربه در اين فرهنگ به انسان جهان ديده اي اطلاق مي گردد كه به سيرو سفر در اطراف و اكناف جهان پرداخته و از هر قوم و ملتي شناخت و نشانه اي در ذهن خود دارد. چنين انساني براي نيل به اهداف خود نيازبه حداقل امكاناتي براي رفاه و آسايش خود درطول اين سفردارد كه بايد براي او فراهم گردد.
لذا اين موضوعات ما را بر آن داشت تا با طراحي مجموعه اقامتي- تفريحي رويين سعي در فراهم نمودن اين امكانات چه براي مسافر و توريسم و چه براي گذراندن اوقات فراغت ساكنين شهرهاي اسفراين و بجنورد نماييم.

بيان مسئله (statement of problem):
دراين قسمت به 3مسئله بر ميخوريم و در ادامه هركدام را جداگانه تشريح مي كنيم:
– برقراري آرامش روحي و رواني در مردم
– نمايان ساختن پيشينه تاريخي اسفراين
– زنده نگاه داشتن كشتي چوخه و حتي بين المللي كردن آن
يكي ازمشكلات روز دنيا، عدم تعادل روحي و رواني در ساكنين شهرهاست كه روز به روز به سمت صنعتي تر شدن ميروند.حال به راستي درمان اين بيماري و حتي پيشگيري از وقوع آن را در كجا بايد جست؟
اسفراين يكي از شهرهاي باستاني است كه در قديم از توابع شهر نيشابور بوده است. به همين دليل داراي بناهاي تاريخي بسياري است كه متاسفانه برخورد فرهنگي مناسبي با آنها نشده است و معدود افرادي براي ديدن و يا انجام پژوهش هايي بر روي اين بناها وارد اين شهر شده اند. كمبود امكانات توريستي براي مسافران و همچنين ناشناخته بودن اسفراين از عوامل اصلي فراموش شدن اين بناهاست.
شهري با اين تاريخ بطور حتم داراي آداب و رسومات محلي مي باشد كه بايستي در جهت احياء ، حفظ و ادامه آن كوشيد.

گام 1
شناخت

بخش اول
مطالعات پايه
1-1-تعاریف
نيازهاي انسان را دو دسته عمده تعریف می کنند:
الف)نياز هاي مادي و جسمي
ب)نيازهاي روحي و رواني
از نيازهاي دسته الف مي توان خورد و خوراك و پوشاك و … را نام برد.نيازهاي روحي و رواني يك انسان همان چيزي است كه باعث بقاي او مي شود مانند:محبت،عشق،مذهب و…
روح تشنه انسان را چيزهاي ديگري نيز بايد سيراب كند و يكي از آنها تفريح و تفرج است.انسان امروز هر قدر عوامل راحتي زندگي خود را بيشتر فراهم مي آورد و صنعتي تر مي شود بيشتر تشنه سفر مي گردد و مسلما هيچ سفر نا مه اي نمي تواند آنقدر لذت بخش و مهيج باشد تا خود سفر.پس بايد امكانات لازم را براي اين منظور هر چه بيشتر فراهم ساخت.
1-1-1-تفريح
برخي از محققين اوقات فراغت را تقريبا يا كاملا معادل اوقاتيكه به تفريح اختصاص دارد دانسته اند و سعي كرده اند با تعريف (تفريح) حدود و دامنه اوقات فراغت را مشخص كنند. از جمله ((اسلاوس)) تفريح را اينگونه تعريف مي كند:((اين فعاليت مخصوص اوقات بيكاري است و هيچ رابطه اي با كار اصلي شخص ندارد ؛ معمولا لذت بخش است و وقتي به عنوان قسمتي از خدمات اجتماعي انجام مي گيرد، داراي اهداف مثبت و ثمر بخش براي افراد شركت كننده گروهها و جامعه بطوركلي است.))
به عبارت ديگر تفريح:
1-هر گونه فعاليت و يا عدم فعاليت كه با قصد قبلي و با ميل و رغبت در اوقات فراغت انجام مي گيرد بنابراين تفريح يك تجربه احساسي و لذت بخش است كه با تمايل افراد در هنگام فراغت به آنها دست مي دهد.
2- به عبارت ديگر هنگاميكه كوچكترين احساسي از اجبار در فعاليت و يا عدم فعاليت در زمان فراغت وجود نداشته باشد به طور قطع و مسلم اين حالت را مي توان تفريح ناميد.
3- تفريح به طور كلي با كار تباين كامل دارد و وجه تمايز آن جنبه فعاليت آن نيست بلكه وضع حالت و احساسي است كه در آن به افراد دست مي‌دهد.
4-فعاليتهايي كه براي تهيه ضروريات زندگي، رسيدگي به تكاليف شخصي، خانوادگي و اجتماعي صورت مي گيرد و فعاليتهاي روزمره زندگي (خوردن، خوابيدن و رسيدگي به بهداشت شخصي)حتي اگر خوشايند باشند نمي توانند در رده تفريح قرار بگيرند.
البته فرق مشخصي بين تفريح و برخي از فعاليتهاي روزانه وجود ندارد. حتي گاهي فعاليتهاي حرفه اي كه اساس كسب درآمدند، ممكن است داراي جنبه‌هاي قوي تفريحي باشند ولي جنبه متمايز ديگر فعاليتها يا عدم فعاليتهايي كه در انجام آن اجبار نيست يا تفريح اينست كه جنبه احساسي وخشنودي محض آن را ندارند.
2-1-1-تفرج
شامل كليه تفريحاتي است كه در خارج از محيط‌هاي بسته و محدود انجام مي‌گيرد. تفريح در محيطهاي باز به فضا و منابع نياز دارد و از مناسبترين منابعي كه ميتواند كيفيت تفرج را بالا ببرد مي توان منابع طبيعي و كمتر تغيير يافته را نام برد كه هنوز جنبه‌هاي زيباشناسي خود را حفظ كرده‌اند .
استفاده از تمام اشكال پاركها صرفه نظر از كيفيت ،گستردگي يا مسافت و دسترسي به معني تفرج است.
1-2-1-1-منابع تفرجگاهي:
استفاده يا امكان استفاده از سيستمهاي طبيعي شرط اوليه براي تبديل آن به يك منبع تفرجگاهي بالفعل يا بالقوه است و خصوصيات فيزيكي اين سيستمها عامل اصلي شكل‌گيري آنها به صورت منبع تفرجگاهي محسوب نمي شود.
-در مورد ارجحيت ويژه گيهاي طبيعي توافق كلي وجود دارد ولي در مورد ارجحيت چشم اندازها عوامل بيشماري مؤثرند. معيار ترجيحي مردم در مورد مناظر و چشم اندازها كاملا فرق دارد. (نوع درختان و توپوگرافي جنگل‌ها)
-تمايل مردم براي استفاده از منطقه‌اي به عنوان تفرجگاه عامل تعيين كننده ايست كه مي‌تواند آن را به منبع تفرجگاهي تبديل كند.
-يك منبع طبيعي براي تفرج عبارت است از هر گونه سيستم طبيعي اعم از آب يا خشكي (همراه درخت يا بدون آن) كه براي استفاده تفرجگاهي كنار گذاشته مي شود.
-وقتي قابليت منابع براي تفرجگاه مورد بررسي قرار مي گيرد و تلاش مي شود از طريق تشريح مشخص شود در واقع هدفي جزاين در كار نيست كه رفتار و واكنش مردم در برابر آن مورد سنجش قرار گيرد.
2-2-1-1 تقاضاي تفرجگاهي:
تعداد دفعات استفاده از تفرجگاه در يك لحظه زماني به موارد زير بستگي دارد:
1- جمعيت 2-فعاليت اقتصادي 3-درآمد افراد 4-اوقات فراغت 5-تمايل مردم به استفاده از تفرجگاه 6-عرضه تفرجگاه
3-1-1- تعريف فراغت
زندگي وكار، مظاهرحياط اجتماعي و تعطيلات، عامل برقرار نمودن توازن بيولوژيكي انسان است. تغيير زندگي دنياي طبيعي به زندگي خسته كننده تصنعي و ماشيني امروزه سبب ظهور علاقه بيشتر به طبيعت مي‌گردد و هر عامل ارتباط دهنده بين انسان و طبيعت بايد گسترش يابد.
در فرهنگ فارسي دكتر معين، فراغت به معناي آسودگي، استراحت و نيز به معناي مجال و فرصت است .اما ((اوقات فراغت)) واژه‌اي مصطلح است كه در تعريف آن جامعه شناسان، عبارت‌هاي مختلفي را استفاده كرده‌اند. اما تعريف جامع و كاملي كه مورد اتفاق نظر دانشمندان مي‌باشد به اين شرح است:
((اوقات فراغت عبارت است از زماني از بيداري است كه بعد از فراغت از كار روزانه و بدون اجبارصرف اموري شود كه ريشه اقتصادي نداشته و منبع درآمدي براي شخص نباشد و منجر به رفع خستگي، استراحت، لذت، ايجاد سرگرمي و فراهم آوردن امكان رشد فكري و جسمي شود.))
در واقع فراغت به معناي تجديد قوا و نيرو و سپس كار با توان بيشتر نيست، بلكه نشان خاص خود را دارد و يكي از زمينه‌ها براي پديد آوردن انساني است با ارزش‌هاي رواني و عاطفي والاتر و فرهنگي سرشارتر.
1-3-1-1-كاركرد هاي فراغت:
به طور خلاصه كاركردهاي اوقات فراغت و نحوه گذراندن آن به 3 دسته تقسيم مي شوند:
1-كاركردهاي رفع خستگي 2-كاركردهاي تفريح 3-كاركردهاي رشد
و با درجات مختلف براي تمام انسانها وجود دارند. البته اين يك روي سكه است. روي ديگر آن زماني است كه اوقات فراغت با سرگرمي‌هايي پر شود كه كاركرد منفي دارند. زيرا جستجوي سرگرمي براي فراغت اهميت اساسي دارد چنانچه اگر سرگرمي مناسب براي آن يافت نشود حالت خود را از دست مي دهدو ديگر هويتي ندارد.
2-3-1-1-تفاوت تفريح با اوقات فراغت:
تفريح با اوقات فراغت رابطه نزديكي دارد ولي با آن يكي نيست هر تفريحي در زمان فراغت انجام مي گيرد ولي همه اوقات فراغت صرف تفريح نمي‌شود.
تفرج يا گردش آن بخش از گذران اوقات فراغت است كه در محدوده سكونتگاهها در فضاهاي درون شهري و برون شهري تحقق پيدا مي‌كند و به عنوان بخشي از نيازها و فعاليتهاي فراغتي عامه شهروندان محسوب مي‌شود.
3-3-1-1-عوامل موثر بر كيفيت گذران اوقات فراغت:
علايق و سلايق شخصي، خود تاثير زيادي در انتخاب نوع تفريح يا نحوه گذران اوقات فراغت دارد. اما اين خود متاثر از عوامل متعددي نظير اغراض ومقاصد فراغت، مباحث فرهنگي جامعه و حتي شهر مي باشد.
4-3-1-1-تقسيم بندي اوقات فراغت :
به طور كلي اوقات فراغت به سه دسته تقسيم مي‌شود كه عبارتند از:
1-فراغت روزمره كه همان استراحت روزانه است وبه فضاي درون شهري و خانه محدود مي‌شود.
2-فراغت كوتاه مدت كه همان تعطيلات آخر هفته ودر حد يكي-دو روز مي‌باشد وبه فضاي اطراف شهر به شعاع 150 كيلومتري محدود مي‌شود.
3- فراغت بلند مدت كه همان تعطيلات نوروزي و فصلي مي‌باشد كه چندين روز مي‌تواند طول بكشد و به صورت مسافرت در سطح كشور مطرح شود.
4-1-1- مسافرت و شبكه حمل ونقل و دسترسي
استفاده از تفرجگاهها همراه با جابجايي و حركت است. حدود5/2% از كل تجارب تفريحي و بهره‌وري از تفرجگاهها، مبتني بر جابجايي مكاني و مسافرت است. افزايش درآمد سرانه، افزايش امكانات دسترسي و اوقات فراغت، مسلما تعداد مسافرت را مي‌تواند افزايش دهد و درنتيجه تقاضاي تفرجگاه و مكاني جهت گذراندن اوقات فراغت را افزايش مي دهد.
هدف فرد در اوقات فراغت بر خلاف شغل و حرفه مشخص، كسب درآمد نيست و هيچ گونه هدف ايدئولوژيكي، تبليغي و سياسي را نيز دنبال نمي كند. احساس رضايت يكي از ويژگي‌هاي اساسي اوقات فراغت است.
1-4-1-1-تعريف سفر:
بيشتر لغت نامه ها واژه ساده ((مسافرت)) را بدين گونه تعريف كرده‌اند. ((عمل جابجايي به خارج از جامعه براي تجارت (داد و ستد) يا تفريح و نه براي انجام كار روزمره يا تحصيل)).
2-4-1-1- سفر كردن:
هر دفعه كه شخصي حداقل 100 مايل از خانه خود دور شود و برگردد.

 و……..

 

 

 

 

 

فهرست مطالب:

مقدمه م
بيان مسئله س
حل مسئله س
اهداف كلي ع
اهداف اختصاصي ع
گام 1 : شناخت
بخش اول : مطالعات پايه
1-1- تعاریف 3
1-1-1- تفريح 3
2-1-1- تفرج 4
1-2-1-1- منابع تفرجگاهي 4
2-2-1-1- تقاضاي تفرجگاهي 5
3-1-1- تعريف فراغت 5
1-3-1-1- كاركردهاي فراغت 6
2-3-1-1- تفاوت تفريح با اوقات فراغت 6
3-3-1-1- عوامل موثر بر كيفيت گذراندن اوقات فراغت 7
4-3-1-1- تقسيم بندي اوقات فراغت 7
4-1-1- مسافرت و شبكه حمل و نقل و دسترسي 7
1-4-1-1- تعريف سفر 8
2-4-1-1- سفر كردن 8
3-4-1-1- مسافر 8
4-4-1-1- چرا مردم مسافرت مي كنند؟ 8
5-4-1-1- اهداف مسافرت 9
6-4-1-1- اشكال و انواع مسافرت 9
5-1-1- تعريف توريسم 11
1-5-1-1- جهانگردي يا گردشگري 11
2-5-1-1- توريست (جهانگرد) 11
1-2-5-1-1- جهانگرد يا گردشگر (ديدار كننده يك شبه) 12
2-2-5-1-1- گردشگر يك روزه (كسي كه به تفريح مي رود) 12
3-2-5-1-1- ديدار كننده 12
3-5-1-1- ارزش ها و اثرات جهانگردي 12
4-5-1-1- اهداف جهانگردي 15
6-1-1- جمع‌بندي و نتيجه‌گيري 15
2-1-معماري پايدار 16
1-2-1-اصول و قواعد در معماري پايدار 16
2-2-1-تعريف ساخت و ساز پايدار 17
3-2-1-اهداف كلي ساختمان هاي پايدار 18
4-2-1-اصول اوليه عوامل محيطي، اقتصادي و انساني در طراحي پايدار 19
5-2-1- جمع‌بندي و نتيجه‌گيري 20

3-1- رابطه انسان و طبيعت 20
1-3-1- اكوتوريسم(طبيعت گردي) 21
1-1-3-1- تعريف اكوتوريسم 21
2-1-3-1- اكوتوريست 22
3-1-3-1- تاريخچه اكوتوريسم 22
4-1-3-1- اهميت اكوتوريسم 23
5-1-3-1- انواع اكوتوريست 24
6-1-3-1- اهداف اكوتوريسم 25
2-3-1- پارك وفضاي سبز 26
1-2-3-1- تعريف فضاي باز 26
3-3-1- جمع بندي و نتيجه گيري 27

4-1- رابطه معماري و طبيعت 28
1-4-1- ارتباط بين درون وبيرون 28
2-4-1- مفهوم زيبا شناختي در معماري 30
1-2-4-1- نظم 31
2-2-4-1- هماهنگي و تعادل 32
3-2-4-1- مقياس وتناسب 33
4-2-4-1- سلسله مراتب 34
3-4-1- جمع‌بندي و نتيجه‌گيري 35

بخش دوم:مطالعات تكميلي
1ـ2ـ معاني و ريشه واژه هتل 37
1ـ1ـ2ـ تاريخچه پذيرايي و هتل‌داري در ايران 37
2-1-2-تاريخچه پذيرايي و هتل‌داري در جهان 38

2-2-فضاهای پشتیبان 39
1-2-2-حوزه اقامتي 40
2-2-2-حوزه فرهنگي و مذهبي 41
3-2-2-حوزه تفريحي و ورزشي 42
2-2-حوزه خدماتي- رفاهي 43
5-2-2-حوزه فضاهاي سبز و شبكه معابر 44

3-2-شناخت وبررسي فضاي سبز و سرانه هاي آن 45
1-3-2- ارزيابي ارتفاعات 45
1-1-3-2-تنوع بصري ارتفاعات 45
2-1-3-2-اختلاف ارتفاع،شيب ها و جهت ها 46
2-3-2- جلوه هاي مرزي يا لبه ها 46
3-3-2- سكانس و ديدهاي متوالي 47
4-3-2- ضوابط طراحي پارك و فضاي سبز 48
1-4-3-2-سرانه فضاي سبز 48
2-4-3-2-تعيين ابعاد و اندازه فضاها 48
3-4-3-2-ضوابط گذرها 49
4-4-3-2-ضوابط كفسازي 50
5-4-3-2-طراحي مبلمان در فضاي سبز 52
1-5-4-3-2-سكوهاي نشيمن در فضاي سبز 52
2-5-4-3-2-ايجاد سطح سايه اندازي براي محل استقرار نيمكت 53
3-5-4-3-2-طرح وابعاد نيمكت 53
4-5-4-3-2-سايبانها و سرپنا هها 54

4-2-بررسي فضاها واستانداردهاي اقامتي 55
1-4-2-انواع مكانهاي اقامت 55
1-1-4-2-تعريف كلي هتل 55
2-4-2-انواع تسهيلات 56
1-2-4-2-اقامت مهمانان 56
1-1-2-4-2-اهداف در طراحي طبقات و اتاقهاي خواب 56
2-1-2-4-2-شكل پلان انواع هتلها 58
3-1-2-4-2-اتاق مهمان 59
4-1-2-4-2-انواع اتاق هاي موجود در هتلها 59
5-1-2-4-2-مبلمان اتاق مهمان 61
6-1-2-4-2-استاندارد ابعاد اتاق ها 61
2-2-4-2-فضاهاي عمومي 65
1-2-2-4-2-ورودي هاي هتل 65
2-2-2-4-2-سرسرا(لابي) 65
3-2-2-4-2-پذيرش 66
4-2-2-4-2-اتاق استراحت 66
5-2-2-4-2-تركيب لابي،لانژو راهرو 66
6-2-2-4-2-فضاي نشيمن 67
7-2-2-4-2-سرويس هاي بهداشتي 67
8-2-2-4-2-سالن اجتماعات 67
9-2-2-4-2-رستوران هتل 68
10-2-2-4-2-راهروها وپله 69
11-2-2-4-2-آسانسورها 69
3-2-4-2-فضاهاي خدماتي 70
1-3-2-4-2-بخش تهيه مواد غذايي وفضاهاي انبار 71
2-3-2-4-2-بخش تحويل مواد غذايي،تخليه زباله ذخيره كلي 73
3-3-2-4-2-قسمت كاركنان 73
4-3-2-4-2-خدمات لباسشويي و خانه داري 74
5-3-2-4-2-فضاهاي قسمت مهندسي و مكانيكي 75
4-2-4-2-فضاي اداري 76
1-4-2-4-2-بخش پذيرش و دفاتر اداري 76
2-4-2-4-2-بخش مالي و حسابداري 76
3-4-2-4-2-بخش اجرايي 77
3-4-2-بررسي ضوابط ايمني جاني و ساختماني 77
1-3-4-2-خطر اتش سوزي در هتل 77
5-2-بررسي فضاها و استانداردهاي تفريحي و ورزشي 78
1-5-2-معرفي فضاهاي اصلي 78
1-1-5-2-هال ورودي(لابي) 78
2-1-5-2-فضاهاي اداري و عمومي 79
3-1-5-2-محل تعويض لباس(رختكن) 80
4-1-5-2-قسمت پيش تطهير 81
5-1-5-2-استخر,استخر بچه ها,استخر تفريحي 81
6-1-5-2-سوناي خشك و بخار 81
7-1-5-2-جكوزي آب سرد و گرم 82
8-1-5-2-بدنسازي 82
9-1-5-2-تريا 82
2-5-2- مقررات فنی و جزئیات تأسیسات 82
1-2-5-2- خصوصیات کفها 83
2-2-5-2- مقررات عمومی دیوارها 83
3-2-5-2- سیستم تأسیسات مکانیکی سالنهای شنا 83
6-2-کلیاتی در مورد تأسیسات 84
1-6-2-اهمیت تأسیسات در ساختمان ها 84
1-1-6-2-مسائل تأسیساتی مورد توجه در ساختمانها 84
2-1-6-2-تأسیسات مکانهای ورزشی و تفریحی 86
3-1-6-2-تأسیسات آشپزخانه 86
4-1-6-2-تأسیسات رخشویخانه 87
5-1-6-2-حفظ امنیت در مقابل حریق 87
6-1-6-2-تهویه موتورخانه 87
7-1-6-2-فضای موتورخانه 88
8-1-6-2-نحوه دسترسی و حمل و نقل وسائل 88
7-2- جمع بندی مطالعات بخش دوم 88

بخش سوم : مطالعات تطبيقي
1-3-بررسی شهرک تفریحی و توریستی یاریان -ارومیه 91
2-3-بررسی شهرک تفریحی و توریستی –ارومیه 95
3-3-هتل ماركز دريسكال – اسپانيا 99
4-3 هتل هسپريا تاور – اسپانيا 102

بخش چهارم : مطالعات زمینه
1-4- آشنايي با استان خراسان شمالي 108
1-1-4- جمعيت و مساحت 108
2-1-4- تقسيمات 108
3-1-4- موقعيت جغرافيايي 108
4-1-4- آب و هوا 108
5-1-4- منابع آب 109
6-1-4- مناظر طبيعي و ييلاق ها 109
7-1-4- نقاط تاريخي و زيارتي 110
8-1-4- تاريخ استان خراسان شمالي 110
9-1-4- قوميت ها و مردم شناسي 110
10-1-4- جايگاه صنعت 110

2-4- آشنايي با شهر اسفراين 111
1-2-4- موقعيت جغرافيايي 111
2-2-4- تقسيمات سياسي اداري 111
3-2-4- ويژگي هاي طبيعي 112
1-3-2-4-توپوگرافی 112
2-3-2-4- اقلیم 113
3-3-2-4- منابع آب 115
4-3-2-4-پوشش گیاهی 115
4-2-4-ویژ گیهای انسانی 115
5-2-4- ویژ گیها ی اقتصادی 117
1-5-2-4- بخش کشاورزی 117

3-4- آشنايي با روستاي رويين 119
1-3-4-موقعیت جغرافیایی 119
2-3-4-مطالعات اقليمي 119
1-2-3-4- دما 120
2-2-3-4-بارندگي و رطوبت 121
3-2-3-4- بادها 123
4-2-3-4-طبقه بندی اقلیمی 124
3-3-4- منابع آب روستا 124
4-3-4-توپو گرافی و زمین شناسی 125
5-3-4- ویژگیهای جمعیتی 126
1-5-3-4-تعداد جمعیت وبعد خانوار 126
2-5-3-4-مهاجرت 127
6-3-4-ویژ گیها ی کالبدی روستا 127
1-6-3-4-علل پیدایش روستا وقدمت آن 127
2-6-3-4-هسته اولیه روستا 128
3-6-3-4-مراحل توسعه فیزیکی روستا 128
4-6-3-4-مرحله اول توسعه روستا (سالهای قبل از 1342) 128
5-6-3-4-مرحله دوم توسعه روستا(سالهای 1342تا 1357) 128
6-6-3-4-مرحله سوم توسعه روستا(سالهای پس از 57) 128
4-4- جمع‌بندي و نتيجه‌گيري 129

گام 2 : تجزیه و تحلیل
بخش پنجم : مطالعات سايت
1-5- نحوه انتخاب سايت 132
1-1-5- معيارهاي انتخاب سايت 132
2-1-5- تحليل گزينه هاي انتخابي و انتخاب گزينه برتر 133
2-5- سايت آناليز 134
1-2-5-كاربري اراضي اطراف سايت 134
2-2-5-دسترسي هاي پياده و سواره 134
3-2-5-جهت جهت باد نامطلوب و مطلوب منطقه 134
4-2-5-جهت گيري بنا نسبت به روستا 135
5-2-5-ديد و منظر پروژه 135
6-2-5-توپوگرافي سايت 135
بخش ششم : معرفي پروژه
1-6- مخاطبان پروژه 136
1-1-6- ساكنين شهرستان هاي اسفراين و بجنورد 136
2-1-6- مسافراني كه در مسير جاده خراسان شمالي-خراسان جنوبي و رضوي تردد
مي كنند 136
3-1-6- گردشگراني كه به خود روستا مراجعه مي كنند 136
2-6- جدول برنامه فيزيكي 137
3-6- جاذبه هاي توريستي منطقه و روستا 140

گام 3 : طراحي
بخش هفتم :مباني نظری ومبانی طراحي
1-7-اصول مباني نظری 147
2-7- اصول مباني طراحی 148
3-7- دياگرام روابط فضايي 149
4-7-ايده هاي طراحي

بخش هشتم : مدارك طراحي
منابع و مآخذ

 

 

 

 

خرید رساله:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما ارسال خواهد شد. راهنمای خرید و دانلود فایل
  • فرمت رساله: word
  • حجم فایل ها: 14 مگابایت

 

  • برای مشاهده لیست رساله و مطالعات های معماری اینجا را کلیک نمائید.
  • سفارش انجام رساله و طرح پذیرفته می شود.
  • شماره پشتیبانی و سفارشات معماری : 09037758555 – 10 صبح تا 4 عصر
  • ایمیل های پشتیبانی : parsacad.com@gmail.com – info@parsacad.com
  • رساله معماری با رساله معماری هم تبادل می شود و نیاز به خرید نیست.