تعریف مد:
واژه مد ، واژه ای است و در زبان فرانسه به معنی طرز ، اسلوب ، عادت ، شیوه ، سلیقه ، روش ، رسم و باب روز آمده است.
MOD از ریشه لاتین Modus گرفته شده است. این واژه پس از جنگ جهانی اول، به دنبال نفوذ تمدن غرب، وارد زبان فارسی شد.
فرهنگ دهخدا مد را اینگونه تعریف می کند: لغتی فرانسوی به معنی روش و طریقه موقت که طبق ذوق و سلیقه اهل زمان ، طرز زندگی و لباس پوشیدن و غیره… را تنظیم می کند.

رساله موزه مد و لباس,مطالعات موزه مد و لباس,طرج نهائی موزه مد و لباس,پایان نامه موزه مد و لباس,برنامه فیزیکی موزه مد و لباس,مطالعات تطبیقی موزه مد و لباس,نمونه موردی داخلی موزه مد و لباس,نمونه موردی خارجی موزه مد و لباس,ظوابط طراحی موزه مد و لباس,استانداردهای طراحی موزه مد و لباس,طراحی موزه مد و لباس,خانه مد و لباس,مطالعات معماری,رساله معماری,پایان نامه معماری

جامعه ایرانی مد گرا است. در جامعه ما نمی توان مد را کنترل کرد اما می توان با آموزش های علمی و رفتاری به جوانان یاد داد که این نوع مدگرایی، خود باختگی است. جوانان ما باید با هویت فرهنگی، اجتماعی، دینی و ملی کشورشان آشنا شوند. این آموزش بایداز مدرسه و کتب درسی آغاز شود و با رسانه های جمعی ادامه پیدا کند. مد در بین اقشار کم درآمد، نوعی تقلید است که بیشتر نشانه احساس فقر و کمبود است. اکثر مردم مد را با مدل های لباس ، کفش و آرایش می شناسند. اما مد گاهی از دریچه دیگری خودنمایی می کند. با این حال می توان نتیجه گرفت که ایران جامعه ای است مدگرا که گاهی هم آنچنان دچار افراط در این زمینه می شود و جوانی که در این عرصه پا گذارد به نوعی خود فراموشی فرهنگی و اصالتی می رسد.

برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و خرید رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

 بخشی از فصل سوم: ( ظوابط و استانداردها )

۳-۳   رهنمودهای برنامه ریزی
موزه نهادی نیست که بتوان تعدا بیشماری از آن را از روی یک نمونه واحد و خاص ساخت. موزه موارد و عوامل مختلف زیر از خصوصیات متفاوتی برخوردار هستند:
الف – اهمیت نسبی که هر موزه برای اهداف و سیاست های: مطالعه و مستند سازی، محافظت، آموزش، فرهنگ و غیره قایل می شود.
ب – ماهیت نظم یا نظم های اصلی پوشش داده شده در زمینه های مختلف هنر، علوم انسانی، طبیعت و جهان، تکنولوژی و متعاقباً فرم های متفاوتی که ارایه می شوند.
– ویژگی های معمارانه موزه برحسب اینکه در یک ساختمان جدید یا یک ساختمان قدیمی باشد، در فضای باز یا در داخل بافت فشرده شهری باشد و غیره.
از اینرو تفاوت های بسیاری ما بین انواع موزه ها مانند: یک موزه هنری یا یک موزه تکنولوژی پیشرفته وجود دارد، با توجه به وجود این تفاوت ها، معمولاً طرح مسئله اشیا و مجموعه های موزه ارجحیت دارد. زیرا موزه تنها یک ساختمان نیست بلکه مجموعه ای است که باید پاسخگوی تعداد زیادی عملکرد متنوع باشد، عملکردهایی که موزه توسط آنها تعریف می شود. اینگونه عملکرد ها همانطور که به تفصیل به آنها اشاره شد، از گردآوری و ایجاد مجموعه های موزه شروع شده و از طریق سازماندهی و استقرار مناسب آنها به شکل نهایی موزه منجر می شود. در این شرایط برنامه ریزی و طراحی موزه ها عملاً فرآیندی است که طیف وسیعی از مشکلات و مسائل ساده تا پیچیده را در بر می گیرد.
در فرآیند برنامه ریزی و طراحی موزه ها، روش هایی که بکار گرفته می شوند، طبعاً بدلیل خصوصیات متنوع بسیار متفاوت می باشند. از جمله، روش هایی که مبتنی بر تجربه بوده و یا روش هایی که بسیار خشک، غیرقابل انعطاف و بر مبنای ریاضیات محض قرار دارند. نکته مهم در اینجا آن است که این روش ها علی رغم تفاوت هایی که بین آنها وجود دارد تابع روند زیر هستند:
الف- شناخت و تعریف مسئله و تعیین اهداف مورد نیاز.
ب – گردآوری اطلاعات
ج – تحلیل نیازها و اطلاعات گردآوری شده
د – دستیابی به اندیشه ها و راه حل های مختلف
ه – ترکیب یا پیوند ایده ها به منظور ایجاد طرح های کاملتر
و – ارزیابی و آزمایش روش های مختلف برنامه ریزی و طراحی که پاسخگوی نیازها به گونه ای بهتر باشد.
بنابراین برنامه ریزی و طراحی موزه، روند پیگیر و پرزحمت است که دائماً دارای اثر متقابل در مقاطع برنامه ریزی و طراحی است. به عبارت دیگر برنامه موزه ها پیوسته بخش جدا ناپذیر طراحی آنها را تشکیل می دهد. از اینرو بسیار مهم است که برنامه به گونه ای هدف دار، قابل تصور و جامع تدوین شود.

۳-۳-۱ ضوابط و رهنمودهای برنامه ریزی فیزیکی:
تدوین برنامه فیزیکی موزه ها با توجه به ضرورت و دسته بندی فضاهای آنها برحسب خصوصیات عملکردی، میزان عمومیت یا ویژگی فعالیت ها و وسایل و تجهیزات مورد استفاده انجام شده است. از این جهات فضاهای موزه به سه دسته تقسیم شده اند: فضاهای عملیاتی موزه، فضاهای عمومی، و فضاهای پشتیبانی.

۳-۳-۱-۱ فضاهای عملیاتی موزه :
آن دسته از فضاهایی که اختصاص به فعالیت کارکنانی داردکه ارتباط مستقیم با عملکرد های اصلی موزه دارند، فضاهای عملیاتی بشمار می روند. خصوصیات فیزیکی اینگونه فضاها و سرانه زیربنای آنها از یکسو به نوع مسئولیت کارکنان بستگی دارد از سوی دیگر ناشی از نوع وسایل مورد نیاز و تجهیزات بکار رفته در آنها می باشد.
با توجه به تنوع مسئولیت های محوله در ساختار عملیاتی موزه ها، کارکنان موزه را در این سطح می توان به طور مقدماتی در گروه های زیر طبقه بندی نمود:
– گروه مدیریت شامل: مدیریت موزه و سرپرستان بخش های مختلف.
– گروه متخصصین فنی و پژوهشی موزه که در آزمایشگاه در ارتباط با کارگاه های فنی و هنری و سایر امور تخصصی ویژه که در موزه ها اشتغال دارند.
– کارکنان اداری شامل: دستیاران فنی و اداری شاغل در بخش های مختلف موزه.
– کارکنان دفتری.
کارکنان فوق الذکر برحسب طبیعت فعالیت های عملیاتی موزه گروه بندی شده اند و طبیعی است که گروه بندی رسمی آنها بر اساس خصوصیات دقیق پرسنلی آنها و قوانین امور استخدامی امکانپذیر می باشد. از گروه بندی فوق در اینجا برای تدوین اصول عمومی حاکم بر ساختار فیزیکی موزه ها و برنامه ریزی فضایی آن استفاده می شوند.
با توجه به انواع مسئولیت های کارکنان موزه و امکانات و تجهیزات مورد نیاز آنها، فضاهای عملیاتی خود به دو دسته تقسیم می شوند: فضاهای اداری، فضاهای فنی و کارگاهی.
فضاهای اداری : مبلمان فضاهای اداری استاندارد شامل میزها و قفسه ها، تحت تاثیر نوع مشاغل کارکنان آن است (رجوع شود به ضوابط فضاهای اداری) اینگونه مبلمان ها می باید از انعطاف پذیری کامل برخوردار باشد و قابلیتپذیرش تغییرات آتی را داشته باشد. پیش بینی فضای لازم برای سایر وسایل و تجهیزات ویژه مانند: ماشین های الکترونیکی، دستگاه کپی و غیره ضروری است.
سرانه فضاهای اداری برحسب نوع مشاغل و تجهیزات مورد نیاز آنها بشرح زیر می باشند: این ارقام برحسب استاندارهای متوسط بین المللی ( ۱) و براساس فضاهای مدیریت و فضاهای کار اداری است در صورت گروه بندی دقیق مشاغل اداری در موزه ها، استاندارهای سرانه زیربنا ضوابط ساختمان های اداری ملاک عمل است.
الف – فضای کار مدیران و سرپرستان (مدیریت موزه، سرپرست بخش فنی و پژهشی، روابط عمومی و امور اداری و۱۵ مترمربع است. در صورت نیاز این فضاها به – مالی): فضای اداری مورد نیاز این قبیل کارکنان معادل ۳۰-۱۵ مترمربع نیز ضروری است. در صورت نیاز این فضاها به جلسات و گردهمایی، فضای معادل ۳۰ – ۱۵ مترمربع نیز ضروری است.
ب – فضای کار کارشناسان ارشد: برای اینگونه کارکنان نیاز به فضایی به میزان ۱۰ تا ۱۲ مترمربع ضروری است.
لازم است تا فضای اضافی برای استفاده از تجهیزاتی مانند کامپیوتر به میزان ۲ مترمربع و دستگاه فتوکپی به میزان ۳ مترمربع نیز پیش بینی شود.
۷ تا ۹ مترمربع (فضای انفرادی حداقل ۹ مترمربع)
/ ج – فضای کار سایر کارمندان و کارکنان: برای هر نفر ۵ ضروری است. پیش بینی فضای اضافی برای موارد زیر ضروری است: کامپیوتر ۲ مترمربع، بایگانی ۶ تا ۸ مترمربع برای هر هزار پرونده.
د – اتاق تکثیر: در صورت نیاز به فضای مستقل برای تکثیر، به ازای هر دستگاه تکثیر ۳ مترمربع و حداقل ۹ مترمربع (برای ۳ دستگاه تکثیر) لازم است. در صورت انجام مقابله و تطبیق متون در فضای تکثیر ۳ مترمربع و برای انجام صحافی نیز ۲ مترمربع باید اضافه شود.
ه – انبار لوازم مصرفی و تدارکات عمومی(هفتگی): در موزه های بزرگ، فضایی مستقل برای این منظور لازم است (که مساحت آن به ازاء هر ۱۰ نفر ۴ مترمربع پیش بینی می شود. (جدول شماره ۱
فضاهای فنی و کارگاهی: اینگونه فضاها غالباً جهت حفاظت اشیاء و مجموعه های موزه و چگونگی نمایش آنها مورد نیاز است. حفاظت اشیاء و مجموعه های موزه بطور کلی با توجه به ارزیابی شرایط فیزیکی، آزمایش مواد در آزمایشگاه، بازسازی اشیاء و سایر امور حساس مربوط به مجموعه ها صورت می گیرد. از اینرو فعالیت های کارگاهی در این مرحله نیازمند فضاهای زیر است:
– آزمایشگاه: فضای لازم برای آزمایشگاه به میزان ۹تا ۱۱ مترمربع برای هر نفر (حداقل ۱۲ متر انفرادی) است.
فضای اضافی مورد نیاز جهت قفسه ها و سایر تجهیزات به میران ۳ تا ۴ مترمربع است.

– کارگاه بازسازی: فضای کارگاه حفاظت جهت بازسازی و آماده سازی اشیاء و مجموعه ها باید بر مبنای بزرگترین قطعه و یا شیء (هماهنگ با موضوع موزه) که قرار است در این فضا بر روی آن کار شود، تعیین می شود. در ۱ متر فضای باز باید پیش بینی شود. فضای اضافی به میزان ۸ تا ۱۰ مترمربع برای / اطراف شیء مورد نظر ۵ تجهیزات مخصوص مورد نیاز است.
فعالیت های کارگاهی مربوط به امور نمایش بطور کلی مربوط به طراحی نمایشگاه های موزه، نگهداری و برپایی آنها می شود. خصوصیات اینگونه فضاها به شرح زیر می باشد :
– کارگاه طراحی: از این کارگاه برای طراحی داخلی نمایشگاه استفاده می شود مساحت آن به ازای هر نفر ۱۰ تا۱۲ متر مربع (حداقل ۱۶ متر مربع انفرادی) محاسبه می شود برای استفاده از کامپیوتر ۲ مترمربع، تکثیر ۳ مترمربع تکثیر نقشه ۶ مترمربع به فضای کارگاه می باید اضافه شود.
– کارگاه برپایی نمایشگاه و نگهداری از آن: علاوه بر فضای کارگاه به میزان ۱۲ تا ۱۶ مترمربع برای هر نفر(حداقل ۱۸ مترمربع انفرادی)، فضایی نیز جهت ماشین ابزار و کارهای برقی در مجاورت کارگاه به همان میزان باید در نظرگرفت. برای انبار مواد و مصالح ۸ تا ۱۰ مترمربع فضای اضافی لازم است.
– تاریک خانه: فضای عکاسی مورد نیاز بخش نمایش و بخش حفاظت است و از اینرو در موزه های بزرگ هر کدام از این بخش ها نیاز به فضای عکاسی مستقل دارند. بطور معمول برای تاریکخانه فضایی به مساحت ۱۵ تا ۲۰ مترمربع ضروری است. جهت انبار مواد فضایی به مساحت ۳ الی ۵ مترمربع باید اضافه شود. جدول شماره ۲

۳-۳-۱-۲ فضاهای عمومی:
فضاهای عمومی در موزه های بطور کلی اختصاص به فضاهایی دارد که خدمات عمومی موزه ها را ارایه نمایند. اینگونه فضاها شامل فضای ارایه نمایشات موزه، فضای اطلاع رسانی آموزشی و تحقیقاتی می شوند.
فضای نمایشگاه: علت وجودی و ماهوی هر موزه و نمایشگاه آن است که استفاده کنندگان را با تجربه مستقیمی از دیدن و لمس کردن اشیایی که دارای سوابق تاریخی هستند روبرو سازد. برای تحقق این هدف، موزه می باید نمایشگاه های مناسب و محیطی مساعد برای استفاده از مجموعه های موزه فراهم سازد. در این شرایط با مقایسه فضای نمایشگاه موزه ها متوجه می شویم که حتی در دو موزه نیز این فضاها با یکدیگر مشابه نیستند. بطور کلی تعداد اشیاء و مجموعه های نمایشی و همچنین تعداد بازدیدکنندگان، در طول زمان، در موزه های مختلف با یکدیگر تفاوت دارند. علاوه بر آن ضوابط مربوط به چگونگی دسترسی به مجموعه ها برای استفاده و تماشای آن نیز متفاوت است.
بنابراین در ارتباط با مسائلی چون اندازه فضا مسیر گردش و طرح موزه راه حل ها و روش های برخورد بسیار متفاوتی وجود دارد از اینرو استاندارد نمودن ابعاد نمایشگاه موزه ها و تدوین برنامه فیزیکی امری بی فایده و غیر ضروری است. بنابراین تعریف دقیقتر خصوصیات کالبدی فضای نمایشگاه به گونه ای که قابل تعمیم در مورد اکثر موزه ها باشد فقط از طریق ارایه رهنمودهای کلی درباره روش استقرار و نمایش اشیا، چگونگی نور پردازی آنها نحوه ارتباط بازدید
کنندگان با آنها و . . . امکان پذیر است. به این گونه خصوصیات فضای نمایشگاه در فصل مربوط به ارایه ضوابط طراحی موزه ها به تفضیل اشاره خواهد شد.

۳-۳-۱-۳ فضای اطلاع رسانی، آموزشی:
اینگونه فضاها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، درایجاد زمینه مناسب برای تحکیم رابطه بازدید کنندگان با موزه و فعالیتهای نمایشی آن موثر اند و از اینرو باید از موقعیت مشخص و ارتباط صریحی با بازدید کنندگان برخوردار باشند و در خدمت اهداف و تصویر باشند که موزه در اذهان عمومی ایجاد می کند. بررسی خصوصیات فیزیکی اینگونه فضاها به شرح زیر می باشد:
پذیرش: این قسمت که میز اطلاعات مراجعین را شامل می شود، باید نزدیک فضای نمایشگاه و نقشه های موقعیت یابی، پوسترها و بولتن های اطلاعاتی درباره موضوع نمایشگاه باشد.
طول میز پذیرش بستگی به تعداد کارکنان این قسمت دارد و معمولاً فاصله بین دو نفر در پشت میز ۸/۱ متر است.
ارتفاع میز پذیرش در حدود ۷۰ سانتیمتر و پیش بین فضای انتظار با در نظر گرفتن تعداد مناسبی صندلی برای بازدیدکنندگانی که مایل به ملاقات با کارکنان هستند، حداقل ۲ متر مربع برای هر نفر، ضروری است.
فضاهای آموزشی: در بسیاری از کشورها تسهیلات آموزشی در موزه ها بطور فزآینده ای در جهت استفاده وسیعتر بازدیدکنندگان از آنها بکارمی رود و از این امکانات به جز دانش آموزان مدارس افراد و گروه های دیگری نیز به طور برنامه ریزی شده استفاده می کنند.
تعداد فضاهای آموزشی و اندازه آنها متناسب با تعداد گروه های بازدید کننده و تعداد افراد هر گروه است معمولاً پیش بینی هایی  ۳/۱ – ۱/۱ مترمربع برای هر نفر ضروری است مساحت فضاهایی که برای گروه های کوچک درنظر گرفته می شود در حدود ۱۶ مترمربع و برای هر ۱۰ الی ۱۲ دانش آموز که مشغول فعالیت های آرام یا پر سر و صدا هستند کافی است در این اتاق ها ۲۵ الی ۳۵ دانش آموز می توانند به صحبت های کوتاه بپردازند. برای گروه های بزرگتر که در حدود ۳۰ تا ۵۰ نفر هستند، فضایی به مساحت ۵۰ تا ۷۰ مترمربع ضروری است. دراین فضا۹۰ تا ۱۰۰ دانش آموز می توانند به صحبت های کوتاه بپردازند اینگونه فضاها باید دارای اثاثیه لازم برای فعالیت های هنری و آموزشی از قبیل: میزهای بزرگ عمومی، نیمکت و صندلی وسایل مربوط به هنرهای دستی و . . . باشند.
سالن اجتماعات: در موزه های بزرگتر، پیش بینی فضایی جهت سخنرانی، نمایش فیلم و اسلاید تاتر و کنسرت در تقویت رابطه موزه با بازدیدکنندگان بسیار موثر می باشد ارایه خدمات نمایشی برای آَشنایی بازدیدکنندگان با اشیا و مجموعه های موزه بسیارموثر است. در عین حال برحسب موقعیت شهری موزه می توان از این فضا برای اجرای سایر فعالیت های هنری نیز استفاده کرد. ظرفیت نشستن در این فضا بستگی به تعداد بازدید کنندگان و زمان متوسط ارایه   مساحت چنین فضایی برای سخنرانی و امور سمعی و بصری به میزان   ۱/۱  –   ۸۵%مترمربع به ازای هر صندلی و برای اجرای نمایشات تاتری و موسیقی به میزان۵/۱ – ۱/۱ مترتربع برای هر صندلی که بطور کلی شامل   فضای رفت و آمد نیز می شود.
کتابخانه : با توجه به نیاز عموم بازدیدکنندگان به مطالعه و فراهم کردن تسهیلات پژوهشی از این طریق پیش بینی یک کتابخانه عمومی ضروری است. مساحت یک کتابخانه برای محوطه قفسه های کتاب به میزان ۱۰ مترمربع به ازای هر ۱۰۰۰ جلد کتاب محاسبه می شود. عرض قفسه های کتاب معمولاً ۹۰۰ میلیمتر با ارتفاع ۲ متر و عمق۲۳۰-۳۰۰ میلیمتر است.
مساحت جایگاه مطالعه به میزان  ۳- ۵/۲ مترمربع به ازای هر نفر مطالعه کننده تعیین می شود امکانات وتسهیلات  پژوهشی که توسط یک موزه ارایه می شود به نوع موزه، اهداف و موقعیت، بزرگی و اهمیت مجموعه ها و منابع مالی آن بستگی دارد. ازجمله این تسهیلات پیش بینی فضای اختصاصی مطالعه برای پژوهشگران است در این شرایط هر  میز اختصاصی مطالعه دو طرف باز فضایی به مساحت ۳۵/۱ الی ۶۲/۱ مترمربع را و میز اختصاصی مطالعه نیمه محصور ، فضایی به مساحت ۲ الی ۶/۳ متر را (به اضافه ۵۰% فضای اضافی جهت چرخش) اشغال می کند.
در صورت نیاز به اتاق سمینار برای فعالیت های پژوهشی، پیش بینی فضایی به میزان  ۳/۲ مترمربع هر شرکت کننده در سمینار ضروری است.
فضای نمایش فیلم های ویدئویی: از این فضا برای برگزاری مصاحبه ها و نمایش فیلم های ویدئویی در مقیاس ۳۰ مترمربع و مساحت اتاق – کوچک استفاده می شود. برای این منظور لازم است تا فضای اصلی استودیو در حدود ۶۰-۳۰ مترمربع و مساحت اتاق های کنترل ۴۰ -۲۰ مترمربع ، انتظار ۲ مترمربع برای هر نفر (حداقل ۸ مترمربع ) و اتاق تجهیزات و وسایل ۶ مترمربع پیش بینی شود.(جدول شماره ۳)

۳-۳-۱-۴  فضاهای پشتیبانی و خدماتی:
اینگونه فضاها جهت تامین نیازهای خدماتی موزه می باشند. و از اینرو از یکسو اختصاص به نیازهای خدماتی و رفاهی کارکنان موزه و بازدیدکنندگان آن دارند و از سوی دیگر مربوط به خدمات جنبی اشیاء و مجموعه های موزه و نیازهای تدارکاتی و ساختمانی آن می شوند.
الف – فضاهای رفاهی، خدماتی: خصوصیات فیزیکی اینگونه فضاها به شرح زیر می باشد:
رستوران (غذاخوری): اگرچه رستوران مورد استفاده بازدیدکنندگان و کارکنان موزه است، معذالک بهتر است که از موقعیت مناسبی در مجاورت سالن اجتماعات و در ارتباط با ورودی موزه برخوردار باشد.
مساحت سالن غذاخوری برای میزهای ۴-۲ نفره، به ازای هر نفر ۲-۲/۱ مترمربع محاسبه می شود و برای آشپزخانه و انبار به ازای هر نفر ۶/۱ مترمربع لازم است.
بوفه: فضای بوفه برای استراحت بازدیدکنندگان و صرف غذاهای ساده و نوشیدنی گرم و سرد پیش بینی می شود فضای آن به میزان ۵/۱ – ۲/۱ مترمربع برای هر نفر جهت تهیه غذا و نوشیدنی و انبار محاسبه می شود.
غرفه فروش: فضای فروش باید نزدیک ورودی و در جهت مسیر گردش اصلی موزه باشد اندازه غرفه فروش بستگی به سیاست و بازاریابی موزه جهت حراج و فروش کتب و اشیاء یادگاری و انواع دیگر مواد و اشیاء موزه ای ۱۰ مترمربع) – دارد. فضای استراحت کارمندان مساحت استراحتگاه کارکنان به ازای هر نفر ۱ مترمربع (حداقل ۲۵محاسبه می شود. در موزه های بزرگتر، استراحتگاه های متعددی در مجاورت فضاهای عملیاتی (اداری، کارگاهی)برای گروه های مختلف کارکنان پیش بینی می شود. در این موزه ها پیش بینی یک فضای استراحت جداگانه برای کارکنان زن ضروری است.
نمازخانه: نمازخانه باید در موقعیت مناسبی جهت دسترسی کارکنان و بازدیدکنندگان و استفاده از تسهیلات بهداشتی قرار گیرد. مساحت نمازخانه به ازای هر نفر استفاده کننده به میزان  ۱/۱ مترمربع محاسبه می شود.
رختکن ها: رختکن کارکنان باید در مجاورت ورودی آنها قرار داشته باشد. در موزه های بزرگتر با بخش های مختلف لازم است که تعداد بیشتری رختکن و متناسب با اینگونه بخش ها پیش بینی شود.  مساحت رختکن به میزان ۱/۰ مترمربع برای هر استفاده کننده محاسبه می شود. برای قفسه های قفل دار به ازای هر نفر ۴/۰ -۱/۰ مترمربع فضای اضافی لازم است. معمولاً در رختکن هایی که دارای مسئول است، لازم است تا فضایی معادل ۱/۰ مترمربع برای هر استفاده کننده محاسبه شود این فضا شامل مسیر گردش نیز می شود. برای رختکنهای بدون مسئول فضایی معادل ۲/۰ مترمربع برای هر استفاده کننده باید درنظر گرفته شود. ابعاد قفسه های قفلدار دراین رختکن ها ۳۰۰ *۳۰۰  میلی متر تا ۵۰۰*۵۰۰ میلی متر و با ارتفاع ۷/۱ متر می باشد.
سرویس های بهداشتی: پیش بینی اینگونه امکانات برای بازدیدکنندگان و به تفکیک جنسیت آنها به شرح زیر است:
برای مردان پیش بینی ۲ مستراح و ۳ دستشویی برای ۵۰ نفر ضروری است و برای هر ۲۵ نفر بعدی یک مستراح و یک دستشویی اضافه می شود. برای ۵۰ نفر بازدیدکننده زن پیش بینی ۳ دستگاه مستراح و ۳ دستگاه دستشویی ضروری است برای کارکنان موزه پیش بینی یک مستراح و یک دستشویی برای هر ۱۵ نفر ضروری است. این تسهیلات برای مردان و زنان به یک اندازه است و برای هر ۱۵ نفر بعدی یک مستراح و یک دستشویی باید اضافه شود. برای خدمه موزه و کارکنان فنی پیش بینی ۱ مستراح ۱دستشویی و ۱ دوش به  مساحت ۲مترمربع برای هر ۱۰ نفر ضروری است. همچنین لازم است تا درمجاورت سرویسهای بهداشتی مخصوص بازدیدکنندگان و خدمه (چه مردان چه زنان) فضایی به مساحت ۳- ۵/۱ مترمربع جهت نگهداری و شستشوی وسایل نظافت نیز پیش بینی شود.
آبدارخانه: برای موزه هایی که کارکنان آن زیر ۱۰۰ نفر است، یک آبدارخانه در هر طبقه ضروری است که حداقل ۶ الی ۵/۷ مترمربع مساحت را داشته باشد.
ب – فضاهای خدماتی و تدارکاتی: اینگونه فضاها خدمات مربوط به نگهداری و حمل و نقل اشیاء و مجموعه های موزه و همچنین تجهیزات عمومی موزه را شامل می شود و خصوصیات فیزیکی آنها به شرح زیر می باشد:
ج – فضاهای ذخیره و نگهداری (انبارها): در موزه های کوچک که اشیاء و مجموعه های موزه در معرض نمایش هستند، میزان تراکم ذخیره آنها بسیار ناچیزاست ولی در موزه های بزرگتر با توجه به کثرت اشیاء و مجموعه ها، لازم است تا فضای ذخیره و نگهداری انبارها بر حسب ذخیره موقت و یا دائم آنها پیش بینی شود.
معمولاً فضای انبار موقت در ارتباط مستقیم با قسمت کارکنان قرار می گیرد. در این انبارها اشیائی قرار دارند که تحت بررسی و مطالعه هستند و یا تازه دریافت شده و یا آنکه لازم است در داخل موزه جابجا شوند. از اینگونه فضاها یا جهت بازرسی و بارگیری استفاده می شود و یا آنکه بصورت قفسه های ثابت در بخش های حفاظت و نگهداری، کارگاه طراحی، دفتر موزه و . . . قرار می گیرند. اندازه این فضاها بستگی به نوع موزه و ابعاد اشیاء دارد و برای اشیاء و مجموعه های کوچک معمولاً مساحت انبارهای موقت با فضای بارگیری و بازرسی در حدود ۶ الی ۸ مترمربع و مساحت قفسه های ثابت ۱ الی ۲ متر می باشد.
تعدادی از اشیاء ممکن است نیاز به نگهداری در شرایط امن و حفاظت شده و در مدت زمان طولانی داشته باشند. از این جمله اشیایی هستند که مناسب نمایش نبوده و برای تحقیق و پژوهش ضروری هستند. نگهداری و حفاظت از این اشیاء معمولاً بصورت فشرده و یا استفاده از کشو، قفسه های گردان، جعبه های بلند و صورت می گیرد. انبارهای مخصوص اشیاء و مجموعه های کوچک نیازمند تسهیلات بازرسی و پیش بینی وسایلی مانند:
میز یا نیمکت کار هستند. برای مجموعه های بزرگتر، فضاهای انبار دائم باید بر اساس ابعاد بزرگترین شیء نمایش طراحی و پیش بینی شوند.
در داخل و یا خارج از انبارهای دائمی، لازم است برای غرفه نگهبانی، فضایی معادل ۶ الی ۸ مترمربع و محلی برای استراحت نگهبان به مساحت ۱۰ الی ۱۲ مترمربع در نظر گرفته شود. این انبار بهتر است در مجاورت موزه و عمق آن حداکثر ۵/۵ متر باشد.
د – فضاهای تدارکاتی و حمل و نقل: فضای باز و بسته کردن جعبه ها– برای این منظور لازم است فضایی متناسب با ابعاد اشیاء و مجموعه ها پیش بینی شود بطوریکه در اطراف اشیاء بزرگ به میزان ۵/۱ متر فضای باز  باقی بماند فضایی به میزان ۸ تا ۱۰ مترمربع جهت کارهای عمومی در این فضا باید اضافه شود.
محوطه بارگیری: در محوطه بارگیری باید سکویی به ارتفاع ۲/۱ – ۱ متر به عنوان سکوی بارگیری در نظر گرفته شود فضای سکوی بارگیری باید برای جابجایی اشیاء بزرگ مناسب باشد و فضایی در حدود ۵/۱ متر در اطراف اینگونه اشیاء برای این منظور پیش بینی شود.
پارکینگ وسایل حمل و نقل اشیاء: ابعاد پارکینگ وسایل حمل و نقل به نوع این وسایل بستگی دارد از جمله برای هر وانت لازم است ۳۵ مترمربع فضا (۵/۳ *۱۰) متر پیش بینی شود. در صورت ارایه نمایشگاه های سیار و استفاده از کامیون لازم است تا ۸۰ مترمربع برای یک کامیون مخصوص اثاثیه  (۴/۴-۱۸) متر و ۱۱۰ مترمربع برای یک کامیون تریلی (۴/۴-۲۵) متر پیش بینی شود.
پارکینگ عمومی: لازم است تا به ازای هر ۸ تا ۱۰ نفر کارمند یک محل پارک خودرو در نظر گرفته شود فضای پارک خودرور به مساحت ۲۰ مترمربع برای هر وسیله است.
تاسیسات مرکزی: خصوصیات و وسعت تاسیسات مرکزی در موزه ها بستگی به مقیاس موزه و میزان اهمیت اشیاء و مجموعه های نمایشی آنها دارد به طور کلی با توجه به ضرورت استفاده از سیستم تهویه مطبوع در موزه ها لازم است تا انتخاب سیستم مناسب تهویه و برآورد زیربنای تاسیسات مرکزی، با توجه به تهویه فضاهای تنوع موزه و میزان وسعت آنها (مانند: فضای نمایشگاه، انبارها، کارگاه ها، کتابخانه، سالن اجتماعات و غیره) انجام شود.

و………………………………………..

 

 فهرست مطالب:

فصل اول: 
مبانی نظری طراحی معماری
شناخت موضوع
۱-۱      مـــــد از نزدیــک……………………………………………………………………………………………………… ۱
۱-۱-۱   تعریف مد ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱
۲-۱-۱  پیامدهای بصری مد ……………………………………………………………………………………………………. ۲
۱-۱-۳   تعریف لباس   ……………………………………………………………………………………………………………. ۳
۱-۱-۴   جایگاه مد در فرهنگ  ………………………………………………………………………………………………..  ۴
۱-۱-۵   رابطه لباس با فرهنگ  ……………………………………………………………………………………………….  ۵
۱-۱-۶   لباس ایرانیان  ……………………………………………………………………………………………………………  ۹
۱-۱-۷   تاریخچه لباس  ……………………………………………………………………………………………………….  ۱۱
۱-۱-۸   پوشاک ایرانیان  ………………………………………………………………………………………………………  ۱۲
۱-۱-۸-۱ دوران قبل از اسلام  ………………………………………………………………………………………………  ۱۲
۱-۱-۸-۲ دوران بعد از اسلام  ………………………………………………………………………………………………..  ۲۵
۱-۱-۸-۳ دوران معاصر  ………………………………………………………………………………………….. ………….  ۳۸
۱-۱-۹       مد و حضورش در ایران  …………………………………………………………………………………………  ۴۲
۱-۱-۱۰   امکانات اجرایی شوی لباس در ایران و بررسی مشکلات  …………………………………………..  ۴۸

۱-۲       هنـر مــد
۱-۲-۱      تمرینات موازی در مد ومعماری ………………………………………………………………………………  ۵۱
۱-۲-۱-۱    مرکزخریدمیکی موتوگینزا ۲………………………………………………………………………  ۵۲
۱-۲-۱-۲    پایانۀ بین¬ المللی بندر یوکوهاما  …………………………………………………………………  ۵۳
۱-۲-۱-۳    طرح آزمایشی سقف با قالب فلزی، سالن کنسرت والت دیسنی  ………………………  ۵۴
۱-۲-۱-۴    دو گذر به بیرون ودرون ؛ کاری از یوشیکی هیشی¬نوما  …………………………………  ۵۵
۱-۳   مــد و دنیـای روز
۱-۳-۱    تاریخچه برندهای معروف دنیا  …………………………………………………………………………….  ۵۶
۱-۳-۱-۱    شانل  ………………………………………………………………………………………………………….  ۵۶
۱-۳-۱-۲    روبرتو کاوالی  ………………………………………………………………………………………………  ۵۷
۱-۳-۱-۳    جورجیو آرمانی  …………………………………………………………………………………………….  ۵۸
۱-۴   مـــد و فــــن آوری
۱-۴-۱ پارک فرهنگی و فناوری مد و لباس  ………………………………………………………………………..  ۵۹
۱-۴-۲  جامعه شناختی و روانشناختی مد و مدگرایی  ………………………………………………………………  ۶۲
۱-۴-۳  مد و روان شناسی  ……………………………………………………………………………………………….  ۶۵
۱-۴-۴  مد و تبلیغات  ……………………………………………………………………………………………………..  ۶۵
۱-۵      شناسه کلی موزه ها
۱-۵-۱  اهداف عمومی  …………………………………………………………………………………………………………  ۶۶
۱-۵-۱-۱ نقش موزه ها در حفظ میراث فرهنگی و ارتقاء فرهنگی جامعه  …………………………………..  ۶۷
۱-۵-۱-۲  آموزش در موزه ها  ………………………………………………………………………………………………  ۷۱
۱-۵-۱-۳ تحقیق در موزه ها  ………………………………………………………………………………………………..  ۷۳
۱-۵-۱-۴  تجهیز موزه ها  …………………………………………………………………………………………………….  ۷۸
۱-۵-۲  گونه شناسی  ……………………………………………………………………………………………………………  ۸۰
۱-۵-۲-۱ طبقه بندی موضوعی موزه ها  ………………………………………………………………………………..  ۸۰
۱-۵-۲-۲ ویژ گی های مجموعه ها در موزه ها  ………………………………………………………………………  ۸۱
۱-۵-۲-۳ مقیاس عملکردی موزه ها  ……………………………………………………………………………………..  ۸۲
۱-۵-۳ مکان یابی  ……………………………………………………………………………………………………………….  ۸۲
۱-۵-۳-۱  مخاطبین موزه ها  ………………………………………………………………………………………………..  ۸۴
۱-۵-۳-۲  مکانیابی موزه ها در داخل شهرها  ………………………………………………………………………….  ۸۴
۱-۵-۳-۳  مکانیابی موزه ها در خارج شهرها  ………………………………………………………………………….  ۸۶
۱-۵-۳-۴  مکانیابی موزه های در مناطق ویژه  ……………………………………………………………………….  ۸۸

فصل دوم :
 بررسی نمونه های مشابه
۲-۱      نمونه خارجی  …………………………………………………………………………………………………………..  ۸۹
۱-۱-۲    موزه مد وای تینک در ژاپن  ……………………………………………………………………………………..  ۸۹
۲-۱-۲  موزه مد Vertical Omotesando / Wai Think Tank  …………………………..  ۹۲
۳-۱-۲مرکز مد و زیبایی و استودیو رقص ANZAS  …………………………………………………………  ۹۹
۴-۱-۲مجموعه پرادا در سئول  ………………………………………………………………………………………..  ۱۰۱
۲-۲      نمونه داخلی  ………………………………………………………………………………………………………….  ۱۰۶
۲-۲-۱  مجموعه راه هنر پاراکس …………………………………………………………………………………………  ۱۰۶
۲-۲-۲  پارک فن آوری مد  …………………………………………………………………………………………………  ۱۰۸
فصل سوم :
ضوابط و استانداردهای طراحی و برنامه فیزیکی
۳-۱    تهیه استانداردها  ………………………………………………………………………………………………………  ۱۱۴
۳-۲   بخش های مختلف طرح  ……………………………………………………………………………………………  ۱۳۹
۳-۳   رهنمودهای برنامه ریزی  ……………………………………………………………………………………………  ۱۴۲
۳-۳-۱  ضوابط و رهنمودهای برنامه ریزی فیزیکی  ……………………………………………………………….  ۱۴۳
۳-۳-۱-۱  فضاهای عملیاتی موزه  ……………………………………………………………………………………….  ۱۴۳
۳-۳-۱-۲  فضاهای عمومی  ……………………………………………………………………………………………….  ۱۴۷
۳-۳-۱-۳  فضاهای اطلاع رسانی ، آموزشی  …………………………………………………………………………  ۱۴۸
۳-۳-۱-۴  فضای پشتیبانی و خدماتی  ………………………………………………………………………………….  ۱۵۳
۳-۴   ضوابط و رهنمودهای برنامه ریزی فضایی و طراحی موزه  ……………………………………………..  ۱۵۷
۳-۴-۱  ارتباط موزه با بافت شهری  ……………………………………………………………………………………..  ۱۵۹
۳-۴-۲  دسترسی و ورود  …………………………………………………………………………………………………….  ۱۶۰
۳-۴-۳  ساختار عمومی موزه  ………………………………………………………………………………………………  ۱۶۱
۳-۵  رهنمودهای طراحی  ……………………………………………………………………………………………………  ۱۶۴
۳-۵-۱  نحوه استقرار و نصب اشیا نمایشی  …………………………………………………………………………..  ۱۶۸
۳-۵-۲  نورپردازی  ……………………………………………………………………………………………………………..  ۱۶۸
۳-۵-۳  حرکت و دسترسی  ………………………………………………………………………………………………….  ۱۷۲
۳-۵-۴  توسعه موزه ها  ………………………………………………………………………………………………………  ۱۷۶
فصل چهارم :
اقلیم
۴-۱      بررسی خصوصیات اقلیمی استان و شهرتهران  ……………………………………………………….  ۱۹۰
۴-۱-۱   شناخت عوامل  اقلیمی  ………………………………………………………………………………………….  ۱۹۰
۴-۱-۲   شناخت اقلیم تهران  ………………………………………………………………………………………………  ۱۹۲
۴-۲      توصیف آب و هوای تهران  ……………………………………………………………………………………..  ۱۹۴
۴-۳      اصول اجرایی وعملی طراحی دراین اقلیم  ………………………………………………………………..  ۱۹۶

فهرست منابع

فصل پنجم
۵-۱-تحلیل سایت ( سایت مورد نظر در منطقه ۳ تهران، خیابان شیخ بهایی ،رو به روی ساختمان آ اس پ و برج بین الملل قرار گرفته است. )
۵-۲-روند طراحی
ایده – اصول اصلی و عناصرمهم در طراحی
۵-۲-۱-معماری مینیمالیسم و ساده گرا
۵-۲-۲-طرح مینیمال چیست؟
۵-۲-۳-ریشه ی طراحی مینیمال
۵-۲-۴-چکیده ای از تاریخچه طراحی مینیمال
۵-۲-۵-طراحان منیمالیست تاثیر گذار
۵-۲-۶- پوستر های مینیمال
-۲-۷-تعریف سیستم نمای دو پوسته
۵-۶-ایده اصلی پوسته روی نما
۶-۱-نتیجه گیری
۶-۲-گزینه های طراحی

 

 

رساله های با این موضوع:

  1. رساله معماری خانه و گالری مد و فشن ۲۶۷ صفحه

  2. رساله موزه لباس ایرانی – آریایی ۱۳۰ صفحه

 

توجه: فرمت فایل فصل اول و دوم رساله pdf است و بدون تبلیفات و قابل پرینت می باشد.

 

تصاویر فایل:

دانلود رساله موزه مد و لباس,رساله موزه مد و لباس,رساله معماری موزه مد و لباس11-23-2015 8-02-26 PM

خرید رساله:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما نیز آنی ارسال خواهد شد. آموزش خرید و دریافت فایل
  • فرمت رساله: word , pdf
  • حجم فایل ها: ۶ مگابایت

 

  • برای مشاهده لیست رساله و مطالعات های معماری اینجا را کلیک نمائید.
  • سفارش انجام رساله و طرح پذیرفته می شود.
  • شماره پشتیبانی و سفارشات معماری : ۰۹۰۳۷۷۵۸۵۵۵ – ۱۰ صبح تا ۴ عصر
  • ایمیل های پشتیبانی : parsacad.com@gmail.com – info@parsacad.com
  • رساله معماری با رساله معماری هم تبادل می شود و نیاز به خرید نیست.