تعریف مد:
واژه مد ، واژه ای است و در زبان فرانسه به معنی طرز ، اسلوب ، عادت ، شیوه ، سلیقه ، روش ، رسم و باب روز آمده است.
MOD از ریشه لاتین Modus گرفته شده است. این واژه پس از جنگ جهانی اول، به دنبال نفوذ تمدن غرب، وارد زبان فارسی شد.
فرهنگ دهخدا مد را اینگونه تعریف می کند: لغتی فرانسوی به معنی روش و طریقه موقت که طبق ذوق و سلیقه اهل زمان ، طرز زندگی و لباس پوشیدن و غیره… را تنظیم می کند.

رساله موزه مد و لباس,مطالعات موزه مد و لباس,طرج نهائی موزه مد و لباس,پایان نامه موزه مد و لباس,برنامه فیزیکی موزه مد و لباس,مطالعات تطبیقی موزه مد و لباس,نمونه موردی داخلی موزه مد و لباس,نمونه موردی خارجی موزه مد و لباس,ظوابط طراحی موزه مد و لباس,استانداردهای طراحی موزه مد و لباس,طراحی موزه مد و لباس,خانه مد و لباس,مطالعات معماری,رساله معماری,پایان نامه معماری

جامعه ایرانی مد گرا است. در جامعه ما نمی توان مد را کنترل کرد اما می توان با آموزش های علمی و رفتاری به جوانان یاد داد که این نوع مدگرایی، خود باختگی است. جوانان ما باید با هویت فرهنگی، اجتماعی، دینی و ملی کشورشان آشنا شوند. این آموزش بایداز مدرسه و کتب درسی آغاز شود و با رسانه های جمعی ادامه پیدا کند. مد در بین اقشار کم درآمد، نوعی تقلید است که بیشتر نشانه احساس فقر و کمبود است. اکثر مردم مد را با مدل های لباس ، کفش و آرایش می شناسند. اما مد گاهی از دریچه دیگری خودنمایی می کند. با این حال می توان نتیجه گرفت که ایران جامعه ای است مدگرا که گاهی هم آنچنان دچار افراط در این زمینه می شود و جوانی که در این عرصه پا گذارد به نوعی خود فراموشی فرهنگی و اصالتی می رسد.

برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و خرید رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

 بخشی از فصل سوم: ( ظوابط و استانداردها )

3-3   رهنمودهاي برنامه ريزي
موزه نهادي نيست كه بتوان تعدا بيشماري از آن را از روي يك نمونه واحد و خاص ساخت. موزه موارد و عوامل مختلف زير از خصوصيات متفاوتي برخوردار هستند:
الف – اهميت نسبي كه هر موزه براي اهداف و سياست هاي: مطالعه و مستند سازي، محافظت، آموزش، فرهنگ و غيره قايل مي شود.
ب – ماهيت نظم يا نظم هاي اصلي پوشش داده شده در زمينه هاي مختلف هنر، علوم انساني، طبيعت و جهان، تكنولوژي و متعاقباً فرم هاي متفاوتي كه ارايه مي شوند.
– ويژگي هاي معمارانه موزه برحسب اينكه در يك ساختمان جديد يا يك ساختمان قديمي باشد، در فضاي باز يا در داخل بافت فشرده شهري باشد و غيره.
از اينرو تفاوت هاي بسياري ما بين انواع موزه ها مانند: يك موزه هنري يا يك موزه تكنولوژي پيشرفته وجود دارد، با توجه به وجود اين تفاوت ها، معمولاً طرح مسئله اشيا و مجموعه هاي موزه ارجحيت دارد. زيرا موزه تنها يك ساختمان نيست بلكه مجموعه اي است كه بايد پاسخگوي تعداد زيادي عملكرد متنوع باشد، عملكردهايي كه موزه توسط آنها تعريف مي شود. اينگونه عملكرد ها همانطور كه به تفصيل به آنها اشاره شد، از گردآوري و ايجاد مجموعه هاي موزه شروع شده و از طريق سازماندهي و استقرار مناسب آنها به شكل نهايي موزه منجر مي شود. در اين شرايط برنامه ريزي و طراحي موزه ها عملاً فرآيندي است كه طيف وسيعي از مشكلات و مسائل ساده تا پيچيده را در بر مي گيرد.
در فرآيند برنامه ريزي و طراحي موزه ها، روش هايي كه بكار گرفته مي شوند، طبعاً بدليل خصوصيات متنوع بسيار متفاوت مي باشند. از جمله، روش هايي كه مبتني بر تجربه بوده و يا روش هايي كه بسيار خشك، غيرقابل انعطاف و بر مبناي رياضيات محض قرار دارند. نكته مهم در اينجا آن است كه اين روش ها علي رغم تفاوت هايي كه بين آنها وجود دارد تابع روند زير هستند:
الف- شناخت و تعريف مسئله و تعيين اهداف مورد نياز.
ب – گردآوري اطلاعات
ج – تحليل نيازها و اطلاعات گردآوري شده
د – دستيابي به انديشه ها و راه حل هاي مختلف
ه – تركيب يا پيوند ايده ها به منظور ايجاد طرح هاي كاملتر
و – ارزيابي و آزمايش روش هاي مختلف برنامه ريزي و طراحي كه پاسخگوي نيازها به گونه اي بهتر باشد.
بنابراين برنامه ريزي و طراحي موزه، روند پيگير و پرزحمت است كه دائماً داراي اثر متقابل در مقاطع برنامه ريزي و طراحي است. به عبارت ديگر برنامه موزه ها پيوسته بخش جدا ناپذير طراحي آنها را تشكيل مي دهد. از اينرو بسيار مهم است كه برنامه به گونه اي هدف دار، قابل تصور و جامع تدوين شود.

3-3-1 ضوابط و رهنمودهاي برنامه ريزي فيزيكي:
تدوين برنامه فيزيكي موزه ها با توجه به ضرورت و دسته بندي فضاهاي آنها برحسب خصوصيات عملكردي، ميزان عموميت يا ويژگي فعاليت ها و وسايل و تجهيزات مورد استفاده انجام شده است. از اين جهات فضاهاي موزه به سه دسته تقسيم شده اند: فضاهاي عملياتي موزه، فضاهاي عمومي، و فضاهاي پشتيباني.

3-3-1-1 فضاهاي عملياتي موزه :
آن دسته از فضاهايي كه اختصاص به فعاليت كاركناني داردكه ارتباط مستقيم با عملكرد هاي اصلي موزه دارند، فضاهاي عملياتي بشمار مي روند. خصوصيات فيزيكي اينگونه فضاها و سرانه زيربناي آنها از يكسو به نوع مسئوليت كاركنان بستگي دارد از سوي ديگر ناشي از نوع وسايل مورد نياز و تجهيزات بكار رفته در آنها مي باشد.
با توجه به تنوع مسئوليت هاي محوله در ساختار عملياتي موزه ها، كاركنان موزه را در اين سطح مي توان به طور مقدماتي در گروه هاي زير طبقه بندي نمود:
– گروه مديريت شامل: مديريت موزه و سرپرستان بخش هاي مختلف.
– گروه متخصصين فني و پژوهشي موزه كه در آزمايشگاه در ارتباط با كارگاه هاي فني و هنري و ساير امور تخصصي ويژه كه در موزه ها اشتغال دارند.
– كاركنان اداري شامل: دستياران فني و اداري شاغل در بخش هاي مختلف موزه.
– كاركنان دفتري.
كاركنان فوق الذكر برحسب طبيعت فعاليت هاي عملياتي موزه گروه بندي شده اند و طبيعي است كه گروه بندي رسمي آنها بر اساس خصوصيات دقيق پرسنلي آنها و قوانين امور استخدامي امكانپذير مي باشد. از گروه بندي فوق در اينجا براي تدوين اصول عمومي حاكم بر ساختار فيزيكي موزه ها و برنامه ريزي فضايي آن استفاده مي شوند.
با توجه به انواع مسئوليت هاي كاركنان موزه و امكانات و تجهيزات مورد نياز آنها، فضاهاي عملياتي خود به دو دسته تقسيم مي شوند: فضاهاي اداري، فضاهاي فني و كارگاهي.
فضاهاي اداري : مبلمان فضاهاي اداري استاندارد شامل ميزها و قفسه ها، تحت تاثير نوع مشاغل كاركنان آن است (رجوع شود به ضوابط فضاهاي اداري) اينگونه مبلمان ها مي بايد از انعطاف پذيري كامل برخوردار باشد و قابليتپذيرش تغييرات آتي را داشته باشد. پيش بيني فضاي لازم براي ساير وسايل و تجهيزات ويژه مانند: ماشين هاي الكترونيكي، دستگاه كپي و غيره ضروري است.
سرانه فضاهاي اداري برحسب نوع مشاغل و تجهيزات مورد نياز آنها بشرح زير مي باشند: اين ارقام برحسب استاندارهاي متوسط بين المللي ( 1) و براساس فضاهاي مديريت و فضاهاي كار اداري است در صورت گروه بندي دقيق مشاغل اداري در موزه ها، استاندارهاي سرانه زيربنا ضوابط ساختمان هاي اداري ملاك عمل است.
الف – فضاي كار مديران و سرپرستان (مديريت موزه، سرپرست بخش فني و پژهشي، روابط عمومي و امور اداري و15 مترمربع است. در صورت نياز اين فضاها به – مالي): فضاي اداري مورد نياز اين قبيل كاركنان معادل 30-15 مترمربع نيز ضروري است. در صورت نياز اين فضاها به جلسات و گردهمايي، فضاي معادل 30 – 15 مترمربع نیز ضروری است.
ب – فضاي كار كارشناسان ارشد: براي اينگونه كاركنان نياز به فضايي به ميزان 10 تا 12 مترمربع ضروري است.
لازم است تا فضاي اضافي براي استفاده از تجهيزاتي مانند كامپيوتر به ميزان 2 مترمربع و دستگاه فتوكپي به ميزان 3 مترمربع نيز پيش بيني شود.
7 تا 9 مترمربع (فضاي انفرادي حداقل 9 مترمربع)
/ ج – فضاي كار ساير كارمندان و كاركنان: براي هر نفر 5 ضروري است. پيش بيني فضاي اضافي براي موارد زير ضروري است: كامپيوتر 2 مترمربع، بايگاني 6 تا 8 مترمربع براي هر هزار پرونده.
د – اتاق تكثير: در صورت نياز به فضاي مستقل براي تكثير، به ازاي هر دستگاه تكثير 3 مترمربع و حداقل 9 مترمربع (براي 3 دستگاه تكثير) لازم است. در صورت انجام مقابله و تطبيق متون در فضاي تكثير 3 مترمربع و براي انجام صحافي نيز 2 مترمربع بايد اضافه شود.
ه – انبار لوازم مصرفي و تداركات عمومي(هفتگي): در موزه هاي بزرگ، فضايي مستقل براي اين منظور لازم است (كه مساحت آن به ازاء هر 10 نفر 4 مترمربع پيش بيني مي شود. (جدول شماره 1
فضاهاي فني و كارگاهي: اينگونه فضاها غالباً جهت حفاظت اشياء و مجموعه هاي موزه و چگونگي نمايش آنها مورد نياز است. حفاظت اشياء و مجموعه هاي موزه بطور كلي با توجه به ارزيابي شرايط فيزيكي، آزمايش مواد در آزمايشگاه، بازسازي اشياء و ساير امور حساس مربوط به مجموعه ها صورت مي گيرد. از اينرو فعاليت هاي كارگاهي در اين مرحله نيازمند فضاهاي زير است:
– آزمايشگاه: فضاي لازم براي آزمايشگاه به ميزان 9تا 11 مترمربع براي هر نفر (حداقل 12 متر انفرادي) است.
فضاي اضافي مورد نياز جهت قفسه ها و ساير تجهيزات به ميران 3 تا 4 مترمربع است.

– كارگاه بازسازي: فضاي كارگاه حفاظت جهت بازسازي و آماده سازي اشياء و مجموعه ها بايد بر مبناي بزرگترين قطعه و يا شيء (هماهنگ با موضوع موزه) كه قرار است در اين فضا بر روي آن كار شود، تعيين مي شود. در 1 متر فضاي باز بايد پيش بيني شود. فضاي اضافي به ميزان 8 تا 10 مترمربع براي / اطراف شيء مورد نظر 5 تجهيزات مخصوص مورد نياز است.
فعاليت هاي كارگاهي مربوط به امور نمايش بطور كلي مربوط به طراحي نمايشگاه هاي موزه، نگهداري و برپايي آنها مي شود. خصوصيات اينگونه فضاها به شرح زير مي باشد :
– كارگاه طراحي: از اين كارگاه براي طراحي داخلي نمايشگاه استفاده مي شود مساحت آن به ازاي هر نفر 10 تا12 متر مربع (حداقل 16 متر مربع انفرادي) محاسبه مي شود براي استفاده از كامپيوتر 2 مترمربع، تكثير 3 مترمربع تكثير نقشه 6 مترمربع به فضاي كارگاه مي بايد اضافه شود.
– كارگاه برپايي نمايشگاه و نگهداري از آن: علاوه بر فضاي كارگاه به ميزان 12 تا 16 مترمربع براي هر نفر(حداقل 18 مترمربع انفرادي)، فضايي نيز جهت ماشين ابزار و كارهاي برقي در مجاورت كارگاه به همان ميزان بايد در نظرگرفت. براي انبار مواد و مصالح 8 تا 10 مترمربع فضاي اضافي لازم است.
– تاريك خانه: فضاي عكاسي مورد نياز بخش نمايش و بخش حفاظت است و از اينرو در موزه هاي بزرگ هر كدام از اين بخش ها نياز به فضاي عكاسي مستقل دارند. بطور معمول براي تاريكخانه فضايي به مساحت 15 تا 20 مترمربع ضروري است. جهت انبار مواد فضايي به مساحت 3 الي 5 مترمربع بايد اضافه شود. جدول شماره 2

3-3-1-2 فضاهاي عمومي:
فضاهاي عمومي در موزه هاي بطور كلي اختصاص به فضاهايي دارد كه خدمات عمومي موزه ها را ارايه نمايند. اينگونه فضاها شامل فضاي ارايه نمايشات موزه، فضاي اطلاع رساني آموزشي و تحقيقاتي مي شوند.
فضاي نمايشگاه: علت وجودي و ماهوي هر موزه و نمايشگاه آن است كه استفاده كنندگان را با تجربه مستقيمي از ديدن و لمس كردن اشيايي كه داراي سوابق تاريخي هستند روبرو سازد. براي تحقق اين هدف، موزه مي بايد نمايشگاه هاي مناسب و محيطي مساعد براي استفاده از مجموعه هاي موزه فراهم سازد. در اين شرايط با مقايسه فضاي نمايشگاه موزه ها متوجه مي شويم كه حتي در دو موزه نيز اين فضاها با يكديگر مشابه نيستند. بطور كلي تعداد اشياء و مجموعه هاي نمايشي و همچنين تعداد بازديدكنندگان، در طول زمان، در موزه هاي مختلف با يكديگر تفاوت دارند. علاوه بر آن ضوابط مربوط به چگونگي دسترسي به مجموعه ها براي استفاده و تماشاي آن نيز متفاوت است.
بنابراين در ارتباط با مسائلي چون اندازه فضا مسير گردش و طرح موزه راه حل ها و روش هاي برخورد بسيار متفاوتي وجود دارد از اينرو استاندارد نمودن ابعاد نمايشگاه موزه ها و تدوين برنامه فيزيكي امري بي فايده و غير ضروري است. بنابراين تعريف دقيقتر خصوصيات كالبدي فضاي نمايشگاه به گونه اي كه قابل تعميم در مورد اكثر موزه ها باشد فقط از طريق ارايه رهنمودهاي كلي درباره روش استقرار و نمايش اشيا، چگونگي نور پردازي آنها نحوه ارتباط بازديد
كنندگان با آنها و . . . امكان پذير است. به اين گونه خصوصيات فضاي نمايشگاه در فصل مربوط به ارايه ضوابط طراحي موزه ها به تفضيل اشاره خواهد شد.

3-3-1-3 فضاي اطلاع رساني، آموزشي:
اينگونه فضاها به صورت مستقيم يا غير مستقيم، درايجاد زمينه مناسب براي تحكيم رابطه بازديد كنندگان با موزه و فعاليتهاي نمايشي آن موثر اند و از اينرو بايد از موقعيت مشخص و ارتباط صريحي با بازديد كنندگان برخوردار باشند و در خدمت اهداف و تصوير باشند كه موزه در اذهان عمومي ايجاد مي كند. بررسي خصوصيات فيزيكي اينگونه فضاها به شرح زير مي باشد:
پذيرش: اين قسمت كه ميز اطلاعات مراجعين را شامل مي شود، بايد نزديك فضاي نمايشگاه و نقشه هاي موقعيت يابي، پوسترها و بولتن هاي اطلاعاتي درباره موضوع نمايشگاه باشد.
طول ميز پذيرش بستگي به تعداد كاركنان اين قسمت دارد و معمولاً فاصله بين دو نفر در پشت ميز 8/1 متر است.
ارتفاع ميز پذيرش در حدود 70 سانتيمتر و پيش بين فضاي انتظار با در نظر گرفتن تعداد مناسبي صندلي براي بازديدكنندگاني كه مايل به ملاقات با كاركنان هستند، حداقل 2 متر مربع براي هر نفر، ضروري است.
فضاهاي آموزشي: در بسياري از كشورها تسهيلات آموزشي در موزه ها بطور فزآينده اي در جهت استفاده وسيعتر بازديدكنندگان از آنها بكارمي رود و از اين امكانات به جز دانش آموزان مدارس افراد و گروه هاي ديگري نيز به طور برنامه ريزي شده استفاده مي كنند.
تعداد فضاهاي آموزشي و اندازه آنها متناسب با تعداد گروه هاي بازديد كننده و تعداد افراد هر گروه است معمولاً پيش بيني هايي  3/1 – 1/1 مترمربع براي هر نفر ضروري است مساحت فضاهايي كه براي گروه هاي كوچك درنظر گرفته می شود در حدود 16 مترمربع و براي هر 10 الي 12 دانش آموز كه مشغول فعاليت هاي آرام يا پر سر و صدا هستند كافي است در اين اتاق ها 25 الي 35 دانش آموز مي توانند به صحبت هاي كوتاه بپردازند. براي گروه هاي بزرگتر كه در حدود 30 تا 50 نفر هستند، فضايي به مساحت 50 تا 70 مترمربع ضروري است. دراين فضا90 تا 100 دانش آموز مي توانند به صحبت هاي كوتاه بپردازند اينگونه فضاها بايد داراي اثاثيه لازم براي فعاليت هاي هنري و آموزشي از قبيل: ميزهاي بزرگ عمومي، نيمكت و صندلي وسايل مربوط به هنرهاي دستي و . . . باشند.
سالن اجتماعات: در موزه هاي بزرگتر، پيش بيني فضايي جهت سخنراني، نمايش فيلم و اسلايد تاتر و كنسرت در تقويت رابطه موزه با بازديدكنندگان بسيار موثر مي باشد ارايه خدمات نمايشي براي آَشنايي بازديدكنندگان با اشيا و مجموعه هاي موزه بسيارموثر است. در عين حال برحسب موقعيت شهري موزه مي توان از اين فضا براي اجراي ساير فعاليت هاي هنري نيز استفاده كرد. ظرفيت نشستن در اين فضا بستگي به تعداد بازديد كنندگان و زمان متوسط ارايه   مساحت چنين فضايي براي سخنراني و امور سمعي و بصري به ميزان   1/1  –   85%مترمربع به ازاي هر صندلي و براي اجراي نمايشات تاتري و موسيقي به ميزان5/1 – 1/1 مترتربع برای هر صندلی که بطور کلی شامل   فضاي رفت و آمد نيز مي شود.
كتابخانه : با توجه به نياز عموم بازديدكنندگان به مطالعه و فراهم كردن تسهيلات پژوهشي از اين طريق پيش بيني يك كتابخانه عمومي ضروري است. مساحت يك كتابخانه براي محوطه قفسه هاي كتاب به ميزان 10 مترمربع به ازاي هر 1000 جلد كتاب محاسبه مي شود. عرض قفسه هاي كتاب معمولاً 900 ميليمتر با ارتفاع 2 متر و عمق230-300 ميليمتر است.
مساحت جايگاه مطالعه به ميزان  3- 5/2 مترمربع به ازاي هر نفر مطالعه كننده تعيين مي شود امكانات وتسهيلات  پژوهشي كه توسط يك موزه ارايه مي شود به نوع موزه، اهداف و موقعيت، بزرگي و اهميت مجموعه ها و منابع مالي آن بستگي دارد. ازجمله اين تسهيلات پيش بيني فضاي اختصاصي مطالعه براي پژوهشگران است در اين شرايط هر  ميز اختصاصي مطالعه دو طرف باز فضايي به مساحت 35/1 الی 62/1 مترمربع را و میز اختصاصی مطالعه نیمه محصور ، فضایی به مساحت 2 الی 6/3 متر را (به اضافه 50% فضای اضافی جهت چرخش) اشغال می کند.
در صورت نياز به اتاق سمينار براي فعاليت هاي پژوهشي، پيش بيني فضايي به ميزان  3/2 مترمربع هر شرکت كننده در سمينار ضروري است.
فضاي نمايش فيلم هاي ويدئويي: از اين فضا براي برگزاري مصاحبه ها و نمايش فيلم هاي ويدئويي در مقياس 30 مترمربع و مساحت اتاق – كوچك استفاده مي شود. براي اين منظور لازم است تا فضاي اصلي استوديو در حدود 60-30 مترمربع و مساحت اتاق های کنترل 40 -20 مترمربع ، انتظار 2 مترمربع برای هر نفر (حداقل 8 مترمربع ) و اتاق تجهیزات و وسایل 6 مترمربع پیش بینی شود.(جدول شماره 3)

3-3-1-4  فضاهاي پشتيباني و خدماتي:
اينگونه فضاها جهت تامين نيازهاي خدماتي موزه مي باشند. و از اينرو از يكسو اختصاص به نيازهاي خدماتي و رفاهي كاركنان موزه و بازديدكنندگان آن دارند و از سوي ديگر مربوط به خدمات جنبي اشياء و مجموعه هاي موزه و نيازهاي تداركاتي و ساختماني آن مي شوند.
الف – فضاهاي رفاهي، خدماتي: خصوصيات فيزيكي اينگونه فضاها به شرح زير مي باشد:
رستوران (غذاخوري): اگرچه رستوران مورد استفاده بازديدكنندگان و كاركنان موزه است، معذالك بهتر است كه از موقعيت مناسبي در مجاورت سالن اجتماعات و در ارتباط با ورودي موزه برخوردار باشد.
مساحت سالن غذاخوري براي ميزهاي 4-2 نفره، به ازای هر نفر 2-2/1 مترمربع محاسبه می شود و برای آشپزخانه و انبار به ازای هر نفر 6/1 مترمربع لازم است.
بوفه: فضاي بوفه براي استراحت بازديدكنندگان و صرف غذاهاي ساده و نوشيدني گرم و سرد پيش بيني مي شود فضای آن به میزان 5/1 – 2/1 مترمربع برای هر نفر جهت تهيه غذا و نوشيدني و انبار محاسبه مي شود.
غرفه فروش: فضاي فروش بايد نزديك ورودي و در جهت مسير گردش اصلي موزه باشد اندازه غرفه فروش بستگي به سياست و بازاريابي موزه جهت حراج و فروش كتب و اشياء يادگاري و انواع ديگر مواد و اشياء موزه اي 10 مترمربع) – دارد. فضاي استراحت كارمندان مساحت استراحتگاه كاركنان به ازاي هر نفر 1 مترمربع (حداقل 25محاسبه مي شود. در موزه هاي بزرگتر، استراحتگاه هاي متعددي در مجاورت فضاهاي عملياتي (اداري، كارگاهي)براي گروه هاي مختلف كاركنان پيش بيني مي شود. در اين موزه ها پيش بيني يك فضاي استراحت جداگانه براي كاركنان زن ضروري است.
نمازخانه: نمازخانه بايد در موقعيت مناسبي جهت دسترسي كاركنان و بازديدكنندگان و استفاده از تسهيلات بهداشتي قرار گيرد. مساحت نمازخانه به ازاي هر نفر استفاده كننده به ميزان  1/1 مترمربع محاسبه می شود.
رختكن ها: رختكن كاركنان بايد در مجاورت ورودي آنها قرار داشته باشد. در موزه هاي بزرگتر با بخش هاي مختلف لازم است كه تعداد بيشتري رختكن و متناسب با اينگونه بخش ها پيش بيني شود.  مساحت رختكن به میزان 1/0 مترمربع برای هر استفاده کننده محاسبه می شود. برای قفسه های قفل دار به ازای هر نفر 4/0 -1/0 مترمربع فضاي اضافي لازم است. معمولاً در رختكن هايي كه داراي مسئول است، لازم است تا فضايي معادل 1/0 مترمربع براي هر استفاده كننده محاسبه شود اين فضا شامل مسير گردش نيز مي شود. براي رختكنهاي بدون مسئول فضايي معادل 2/0 مترمربع براي هر استفاده كننده بايد درنظر گرفته شود. ابعاد قفسه هاي قفلدار دراين رختكن ها 300 *300  میلی متر تا 500*500 میلی متر و با ارتفاع 7/1 متر می باشد.
سرويس هاي بهداشتي: پيش بيني اينگونه امكانات براي بازديدكنندگان و به تفكيك جنسيت آنها به شرح زير است:
براي مردان پيش بيني 2 مستراح و 3 دستشويي براي 50 نفر ضروري است و براي هر 25 نفر بعدي يك مستراح و يك دستشويي اضافه مي شود. براي 50 نفر بازديدكننده زن پيش بيني 3 دستگاه مستراح و 3 دستگاه دستشويي ضروري است براي كاركنان موزه پيش بيني يك مستراح و يك دستشويي براي هر 15 نفر ضروري است. اين تسهيلات براي مردان و زنان به يك اندازه است و براي هر 15 نفر بعدي يك مستراح و يك دستشويي بايد اضافه شود. براي خدمه موزه و كاركنان فني پيش بيني 1 مستراح 1دستشويي و 1 دوش به  مساحت 2مترمربع براي هر 10 نفر ضروري است. همچنين لازم است تا درمجاورت سرويسهاي بهداشتي مخصوص بازديدكنندگان و خدمه (چه مردان چه زنان) فضايي به مساحت 3- 5/1 مترمربع جهت نگهداری و شستشوي وسايل نظافت نيز پيش بيني شود.
آبدارخانه: براي موزه هايي كه كاركنان آن زير 100 نفر است، يك آبدارخانه در هر طبقه ضروري است كه حداقل 6 الی 5/7 مترمربع مساحت را داشته باشد.
ب – فضاهاي خدماتي و تداركاتي: اينگونه فضاها خدمات مربوط به نگهداري و حمل و نقل اشياء و مجموعه هاي موزه و همچنين تجهيزات عمومي موزه را شامل مي شود و خصوصيات فيزيكي آنها به شرح زير مي باشد:
ج – فضاهاي ذخيره و نگهداري (انبارها): در موزه هاي كوچك كه اشياء و مجموعه هاي موزه در معرض نمايش هستند، ميزان تراكم ذخيره آنها بسيار ناچيزاست ولي در موزه هاي بزرگتر با توجه به كثرت اشياء و مجموعه ها، لازم است تا فضاي ذخيره و نگهداري انبارها بر حسب ذخيره موقت و يا دائم آنها پيش بيني شود.
معمولاً فضاي انبار موقت در ارتباط مستقيم با قسمت كاركنان قرار مي گيرد. در اين انبارها اشيائي قرار دارند كه تحت بررسي و مطالعه هستند و يا تازه دريافت شده و يا آنكه لازم است در داخل موزه جابجا شوند. از اينگونه فضاها يا جهت بازرسي و بارگيري استفاده مي شود و يا آنكه بصورت قفسه هاي ثابت در بخش هاي حفاظت و نگهداري، كارگاه طراحي، دفتر موزه و . . . قرار مي گيرند. اندازه اين فضاها بستگي به نوع موزه و ابعاد اشياء دارد و براي اشياء و مجموعه هاي كوچك معمولاً مساحت انبارهاي موقت با فضاي بارگيري و بازرسي در حدود 6 الي 8 مترمربع و مساحت قفسه هاي ثابت 1 الي 2 متر مي باشد.
تعدادي از اشياء ممكن است نياز به نگهداري در شرايط امن و حفاظت شده و در مدت زمان طولاني داشته باشند. از اين جمله اشيايي هستند كه مناسب نمايش نبوده و براي تحقيق و پژوهش ضروري هستند. نگهداري و حفاظت از اين اشياء معمولاً بصورت فشرده و يا استفاده از كشو، قفسه هاي گردان، جعبه هاي بلند و صورت مي گيرد. انبارهاي مخصوص اشياء و مجموعه هاي كوچك نيازمند تسهيلات بازرسي و پيش بيني وسايلي مانند:
ميز يا نيمكت كار هستند. براي مجموعه هاي بزرگتر، فضاهاي انبار دائم بايد بر اساس ابعاد بزرگترين شيء نمايش طراحي و پيش بيني شوند.
در داخل و يا خارج از انبارهاي دائمي، لازم است براي غرفه نگهباني، فضايي معادل 6 الي 8 مترمربع و محلي براي استراحت نگهبان به مساحت 10 الي 12 مترمربع در نظر گرفته شود. اين انبار بهتر است در مجاورت موزه و عمق آن حداکثر 5/5 متر باشد.
د – فضاهاي تداركاتي و حمل و نقل: فضاي باز و بسته كردن جعبه ها– براي اين منظور لازم است فضايي متناسب با ابعاد اشياء و مجموعه ها پيش بيني شود بطوريكه در اطراف اشياء بزرگ به ميزان 5/1 متر فضاي باز  باقي بماند فضايي به ميزان 8 تا 10 مترمربع جهت كارهاي عمومي در اين فضا بايد اضافه شود.
محوطه بارگيري: در محوطه بارگيري بايد سكويي به ارتفاع 2/1 – 1 متر به عنوان سكوي بارگيري در نظر گرفته شود فضاي سكوي بارگيري بايد براي جابجايي اشياء بزرگ مناسب باشد و فضايي در حدود 5/1 متر در اطراف اينگونه اشياء براي اين منظور پيش بيني شود.
پاركينگ وسايل حمل و نقل اشياء: ابعاد پاركينگ وسايل حمل و نقل به نوع اين وسايل بستگي دارد از جمله براي هر وانت لازم است 35 مترمربع فضا (5/3 *10) متر پيش بيني شود. در صورت ارايه نمايشگاه هاي سيار و استفاده از كاميون لازم است تا 80 مترمربع براي يك كاميون مخصوص اثاثيه  (4/4-18) متر و 110 مترمربع براي يك كاميون تريلي (4/4-25) متر پيش بيني شود.
پاركينگ عمومي: لازم است تا به ازاي هر 8 تا 10 نفر كارمند يك محل پارك خودرو در نظر گرفته شود فضاي پارك خودرور به مساحت 20 مترمربع براي هر وسيله است.
تاسيسات مركزي: خصوصيات و وسعت تاسيسات مركزي در موزه ها بستگي به مقياس موزه و ميزان اهميت اشياء و مجموعه هاي نمايشي آنها دارد به طور كلي با توجه به ضرورت استفاده از سيستم تهويه مطبوع در موزه ها لازم است تا انتخاب سيستم مناسب تهويه و برآورد زيربناي تاسيسات مركزي، با توجه به تهويه فضاهاي تنوع موزه و ميزان وسعت آنها (مانند: فضاي نمايشگاه، انبارها، كارگاه ها، كتابخانه، سالن اجتماعات و غيره) انجام شود.

و………………………………………..

 

 فهرست مطالب:

فصل اول: 
مبانی نظری طراحی معماری
شناخت موضوع
1-1      مـــــد از نزدیــک……………………………………………………………………………………………………… 1
1-1-1   تعریف مد ………………………………………………………………………………………………………………….. 1
2-1-1  پیامدهای بصری مد ……………………………………………………………………………………………………. 2
1-1-3   تعریف لباس   ……………………………………………………………………………………………………………. 3
1-1-4   جایگاه مد در فرهنگ  ………………………………………………………………………………………………..  4
1-1-5   رابطه لباس با فرهنگ  ……………………………………………………………………………………………….  5
1-1-6   لباس ایرانیان  ……………………………………………………………………………………………………………  9
1-1-7   تاریخچه لباس  ……………………………………………………………………………………………………….  11
1-1-8   پوشاک ایرانیان  ………………………………………………………………………………………………………  12
1-1-8-1 دوران قبل از اسلام  ………………………………………………………………………………………………  12
1-1-8-2 دوران بعد از اسلام  ………………………………………………………………………………………………..  25
1-1-8-3 دوران معاصر  ………………………………………………………………………………………….. ………….  38
1-1-9       مد و حضورش در ایران  …………………………………………………………………………………………  42
1-1-10   امکانات اجرایی شوی لباس در ایران و بررسی مشکلات  …………………………………………..  48

1-2       هنـر مــد
1-2-1      تمرینات موازی در مد ومعماری ………………………………………………………………………………  51
1-2-1-1    مرکزخریدمیکی موتوگینزا ۲………………………………………………………………………  52
1-2-1-2    پایانۀ بین¬ المللی بندر یوکوهاما  …………………………………………………………………  53
1-2-1-3    طرح آزمایشی سقف با قالب فلزی، سالن کنسرت والت دیسنی  ………………………  54
1-2-1-4    دو گذر به بیرون ودرون ؛ کاری از یوشیکی هیشی¬نوما  …………………………………  55
1-3   مــد و دنیـای روز
1-3-1    تاریخچه برندهای معروف دنیا  …………………………………………………………………………….  56
1-3-1-1    شانل  ………………………………………………………………………………………………………….  56
1-3-1-2    روبرتو کاوالی  ………………………………………………………………………………………………  57
1-3-1-3    جورجیو آرمانی  …………………………………………………………………………………………….  58
1-4   مـــد و فــــن آوری
1-4-1 پارک فرهنگی و فناوری مد و لباس  ………………………………………………………………………..  59
1-4-2  جامعه شناختی و روانشناختی مد و مدگرایی  ………………………………………………………………  62
1-4-3  مد و روان شناسی  ……………………………………………………………………………………………….  65
1-4-4  مد و تبلیغات  ……………………………………………………………………………………………………..  65
1-5      شناسه كلي موزه ها
1-5-1  اهداف عمومي  …………………………………………………………………………………………………………  66
1-5-1-1 نقش موزه ها در حفظ ميراث فرهنگي و ارتقاء فرهنگي جامعه  …………………………………..  67
1-5-1-2  آموزش در موزه ها  ………………………………………………………………………………………………  71
1-5-1-3 تحقيق در موزه ها  ………………………………………………………………………………………………..  73
1-5-1-4  تجهيز موزه ها  …………………………………………………………………………………………………….  78
1-5-2  گونه شناسي  ……………………………………………………………………………………………………………  80
1-5-2-1 طبقه بندي موضوعي موزه ها  ………………………………………………………………………………..  80
1-5-2-2 ويژ گي هاي مجموعه ها در موزه ها  ………………………………………………………………………  81
1-5-2-3 مقياس عملكردي موزه ها  ……………………………………………………………………………………..  82
1-5-3 مكان يابي  ……………………………………………………………………………………………………………….  82
1-5-3-1  مخاطبين موزه ها  ………………………………………………………………………………………………..  84
1-5-3-2  مكانيابي موزه ها در داخل شهرها  ………………………………………………………………………….  84
1-5-3-3  مكانيابي موزه ها در خارج شهرها  ………………………………………………………………………….  86
1-5-3-4  مكانيابي موزه هاي در مناطق ويژه  ……………………………………………………………………….  88

فصل دوم :
 بررسی نمونه های مشابه
2-1      نمونه خارجی  …………………………………………………………………………………………………………..  89
1-1-2    موزه مد وای تینک در ژاپن  ……………………………………………………………………………………..  89
2-1-2  موزه مد Vertical Omotesando / Wai Think Tank  …………………………..  92
3-1-2مرکز مد و زیبایی و استودیو رقص ANZAS  …………………………………………………………  99
4-1-2مجموعه پرادا در سئول  ………………………………………………………………………………………..  101
2-2      نمونه داخلی  ………………………………………………………………………………………………………….  106
2-2-1  مجموعه راه هنر پاراکس …………………………………………………………………………………………  106
2-2-2  پارک فن آوری مد  …………………………………………………………………………………………………  108
فصل سوم :
ضوابط و استانداردهای طراحی و برنامه فیزیکی
3-1    تهیه استانداردها  ………………………………………………………………………………………………………  114
3-2   بخش های مختلف طرح  ……………………………………………………………………………………………  139
3-3   رهنمودهای برنامه ریزی  ……………………………………………………………………………………………  142
3-3-1  ضوابط و رهنمودهای برنامه ریزی فیزیکی  ……………………………………………………………….  143
3-3-1-1  فضاهای عملیاتی موزه  ……………………………………………………………………………………….  143
3-3-1-2  فضاهای عمومی  ……………………………………………………………………………………………….  147
3-3-1-3  فضاهای اطلاع رسانی ، آموزشی  …………………………………………………………………………  148
3-3-1-4  فضای پشتیبانی و خدماتی  ………………………………………………………………………………….  153
3-4   ضوابط و رهنمودهای برنامه ریزی فضایی و طراحی موزه  ……………………………………………..  157
3-4-1  ارتباط موزه با بافت شهری  ……………………………………………………………………………………..  159
3-4-2  دسترسی و ورود  …………………………………………………………………………………………………….  160
3-4-3  ساختار عمومی موزه  ………………………………………………………………………………………………  161
3-5  رهنمودهای طراحی  ……………………………………………………………………………………………………  164
3-5-1  نحوه استقرار و نصب اشیا نمایشی  …………………………………………………………………………..  168
3-5-2  نورپردازی  ……………………………………………………………………………………………………………..  168
3-5-3  حرکت و دسترسی  ………………………………………………………………………………………………….  172
3-5-4  توسعه موزه ها  ………………………………………………………………………………………………………  176
فصل چهارم :
اقلیم
4-1      بررسي خصوصيات اقليمي استان و شهرتهران  ……………………………………………………….  190
4-1-1   شناخت عوامل  اقليمي  ………………………………………………………………………………………….  190
4-1-2   شناخت اقليم تهران  ………………………………………………………………………………………………  192
4-2      توصيف آب و هواي تهران  ……………………………………………………………………………………..  194
4-3      اصول اجرايي وعملي طراحي دراين اقليم  ………………………………………………………………..  196

فهرست منابع

فصل پنجم
5-1-تحلیل سایت ( سایت مورد نظر در منطقه 3 تهران، خیابان شیخ بهایی ،رو به روی ساختمان آ اس پ و برج بین الملل قرار گرفته است. )
5-2-روند طراحی
ایده – اصول اصلی و عناصرمهم در طراحی
5-2-1-معماری مینیمالیسم و ساده گرا
5-2-2-طرح مینیمال چیست؟
5-2-3-ریشه ی طراحی مینیمال
5-2-4-چکیده ای از تاریخچه طراحی مینیمال
5-2-5-طراحان منیمالیست تاثیر گذار
5-2-6- پوستر های مینیمال
-2-7-تعریف سیستم نماي دو پوسته
5-6-ایده اصلی پوسته روی نما
6-1-نتیجه گیری
6-2-گزینه های طراحی

 

 

رساله های با این موضوع:

  1. رساله معماری خانه و گالری مد و فشن ۲۶۷ صفحه

  2. رساله موزه لباس ایرانی – آریایی ۱۳۰ صفحه

 

توجه: فرمت فایل فصل اول و دوم رساله pdf است و بدون تبلیفات و قابل پرینت می باشد.

 

تصاویر فایل:

دانلود رساله موزه مد و لباس,رساله موزه مد و لباس,رساله معماری موزه مد و لباس11-23-2015 8-02-26 PM

خرید رساله:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما ارسال خواهد شد. راهنمای خرید و دانلود فایل
  • فرمت رساله: word , pdf
  • حجم فایل ها: 6 مگابایت

 

  • برای مشاهده لیست رساله و مطالعات های معماری اینجا را کلیک نمائید.
  • سفارش انجام رساله و طرح پذیرفته می شود.
  • شماره پشتیبانی و سفارشات معماری : 09037758555 – 10 صبح تا 4 عصر
  • ایمیل های پشتیبانی : parsacad.com@gmail.com – info@parsacad.com
  • رساله معماری با رساله معماری هم تبادل می شود و نیاز به خرید نیست.