1-1 بیان موضوع

پردیس معماران ( مرکز گردهمایی معماران در اصفهان)

“معماری یک جریان دائما در حال تحول و دگرگونی است که ریشه در گذشته ی دور و نزدیک دارد. معمارجوان نیازمند اتصال تاریخی به این ریشه هاست، اما هیچ نهاد و نظامی نه در طول آموزش و نه درطول کار حرفه ای وجود ندارد که میراث معمارگذشته و تجارب نسل های معاصر را به جوانان انتقال دهد و شناخت تاریخیِ پیوسته ای را در ذهن آنان بپروراند. ” ( هاشمی، 1380، ص3)

پایان نامه معماری پردیس معماران ( مرکز گردهمایی معماران در اصفهان ) 75 صفحه - رساله پردیس معماری,رساله پردیس معماری,برنامه فیزیکی پردیس معماران,مطالعات پردیس معماری,طراحی مرکز گردهمایی معماران,دانلود پایان نامه معماری پردیس معماران,دانلود پایان نامه کامل پردیس معماران,دانلود رساله کامل پردیس معماران,نمونه موردی پردیس معماران,نمونه موردی خارجی پردیس معماران,ظوابط و استانداردهای طراحی پردیس معماران,نقشه معاری پردیس معماران,پلان معماری پردیس معماران,نقشه پردیس معماری,پلان پردیس معماری,طراحی پردیس معماری,رساله کامل پردیس معماری,مطالعات کامل پردیس معماران,رساله معماری پردیس معماران,مطالعات معماری پردیس معماران,پایان نامه معماری پردیس معماران

پردیس معماران مجموعه ای است که در عصراطلاعات و ارتباطات، مُهره های از هم پاشیده ی معماری را دوباره گردهم آورده و به عنوان یک مرکزرشد، ازجمله سازمانهای تسریع کننده ی توسعه ی معماری در جامعه در راستای تکمیل چرخه ی تحقیقات با بخش های مرتبط با معماری، به شمار می رود.

برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و خرید رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

بخشی از مطالب:

1-2 اهداف پژوهش
– بها دادن به هنر معماری و معماران

– آشناسازی مردم با معماری در مقیاس شهری با ایجاد مجموعه ای جهت حضور فعال معماران و مردم

– تبادل افکار و نظرات به منظور بهبود وضعیت نابسامان معماری امروز ایران

– ایجاد رقابت برای ارتقای سطح دانش، هنر و فن معماری

– اطلاع رسانی، هماهنگی و به اشتراک گذاری فعالیت های معماران و سایر هنرمندان

– نقد و قضاوت و تشویق آثار دانشجویان معماری

– بکارگیری استعدادهای خلاق معماری امروز ایران

s به معنی باغ، در زبان فرانسه به صورت Paradis و در زبان انگلیسی به صورت Paradise به معنای بهشت به کاربرده می شود. (آریان پور، ص28).

– معمار :
واژه « معماری » در زبان عربی از ريشه ی « عمر » به معنای عمران و آبادی و آبادانی است و « معمار » ، بسيار آباد کننده .
در زبان فارسی برابرهايی گوناگونی برای آن آمده است مانند :« والادگر » ، « راز » ، « رازيگر » ، « زاويل » ، « دزار » ، « بانی کار » و « مهراز » . مهراز ، واژه ای است مه از « مه » + « راز » درست شده و برابر مهتر و بزرگ بنايان است که از دو بخش « مه » ، يعنی بزرگ و « راز » يعنی سازنده درست شده است . اين واژه برابر مهندس معمار به تعبیر امروزی است. (ویکیپدیا)
– معماری :
بايد توجه داشت که امروزه واژه « معماری » در دو معنای وابسته بکار می رود :
يکی معماری به عنوان فرايند ساماندهی فضا که اسم معنا شمرده شده است و به يک فعاليت آفرينشگر ( خلاقانه ) آدمی توجه دارد و بر پايه ی علمی-تجربی ، هنر و فناوری ساخت پديد می آيد . اين برداشت بيشتر از سوی معماران صورت ميگيرد .
دوم معماری به عنوان دستاورد ساماندهی فضا يا اثر معماری که اسم ذات شمرده شده است و به ساختمان هايی اشاره دارد که پيش از ساخت آنها اين فرآيند پيموده شده است . اين برداشت بيشتر از سوی باستان شناسان و مورخين معماری بکار می رود .
مفهوم دقیق واژه معماری ریشه در واژه یونانی archi-tecture به معنای ساختن خاص دارد,ساختنی که هدایت شده و همراه با آرخه باشد.آرخه (arkhe)از فعل آرخین(arkhin)به معنای هدایت کردن و اداره کردن است. ( ویکیپدیا)

2-1 تعریف معماری :
تعریف معماری در فرهنگ لغت عبارت است از: هنر و علم طراحی واجرای ساختمانها؛ اما شناخت معماری باشناخت عوامل شکل دهنده ی آن آغاز می شود. این برداشت، دربرگیرنده ی تمام عناصر کالبدی و ساختاری است.
مسایل جامعه شناختی فرهنگی، کلیتی را می سازد که معماری نامیده می شود، به عبارتی معماری بازتاب فرهنگ جوامع وسرزمین هاست و معمار در این مسیر، در تعامل با هنر و دانش اقوام و ملل دیگر، برغنای تجربه ی خود می افزاید، افق دید خویش را می گستراند و از این رهگذر، آثار و اندیشه های معماری در غالب میراثی شگفت انگیز از هنر و تمدن هر زمان به یادگار می ماند.
معماری از قدیمی ترین شکل های هنر است و پیشینه ی آن به دورانی پیش از تاریخ بازمی گردد، اما دارای خصوصیات منحصر به فردی است که آن رااز سایر هنرها جدا می کند ؛ از نظرتاریخی معماری هر جامعه نمادی از ارزش ها، نیازها و ایده آل های مردمان آن است.
معماری دارای ویژگی های هنری نیز می باشد اما تنها تابع سلیقه و عرف زیبایی شناسی نیست، معماری تابع محدودیت های ناشی از ملاحظات اجرایی، از قبیل تکنولوژی و مصالح در دسترس می شود.
معماری زبانی است که از طریق سازماندهی فضا، ایجاد می شود. زبانی که از زبان گفتار و شنیداری، چیز بیشتری برای برقراری ارتباط دارد.

2-2 حوزه شناسی معماری :
از حدود یک قرن پیش به تدریج حوزه ی وسیع و گسترده ی معماری ابتدا به سه حوزه ی معماری, عمران( راه وساختمان) و شهرسازی( طراحی شهری) و سپس برنامه ریزی شهری تقسیم شد و سپس این رشته به حوزه های دیگری مانند طراحی منظر، مرمت ابنیه، طراحی فضاهای مسکونی و غیره در حال تجزیه است اما دیدگاه های مختلفی از گذشته تابه امروز به این تخصص وجود دارد که می توان آن را حداقل به سه دیدگاه کلی طبقه بندی کرد:
در ساده ترین و ابتدایی ترین دیدگاه به معماری، به عنوان یک حرفه وفن نگریسته می شود که بر اساس آن یک فضا به طور عمده باید براساس کارکرد بنا و اصول سازه وفن ساختمان وسپس شرایط محیطی ، طراحی و ساخته شود. این نگرش دربسیاری از مراکز آموزشی در کشورهای آلمان و اتریش دیده می شود و برپایه ی آن معماری و عمران بسیار نزدیک به هم دیده می شوند. بی تردید براساس چنین تعریفی آموزش این رشته ی تحصیلی در دانشکده های فنی و مهندسی دنبال می شود.
در دیدگاه دیگر، معماری به عنوان یک رشته ی فنی و هنری معرفی می شود که برپایه ی آن درطراحی یک فضا ، افزون برجنبه های سازه ای و فنی، باید به نکات و خصوصیات هنری فضا نیز توجه کرد. اهمیت جنبه های هنری هرفضای معماری، یاشهری در این نگرش به گونه ای است که باید آن را مهم ترین معیارسنجش یک اثر به شمار می رود. در این نگرش وجوهی مشترک با هنرهایی همچون نقاشی، گرافیک، مجسمه سازی و موسیقی دارد و به همین دلیل در کنار دیگر رشته های هنری در دانشکده های هنر تدریس می شود.
نگرش سومی که در چند دهه ی اخیر مطرح شده، توجه به معماری به عنوان هنری است که از برخی مباحث نظری در زمینه ی فلسفه ، روانشناسی، فرهنگ مردم و جامعه شناسی تاثیر می پذیرد، هرچند به نظر می رسد موافقان این نگرش در زمینه ی نقش مباحث نظری و علوم انسانی و طبیعی در زمینه ی طراحی افراط می کنند، اما در مجموع دیدگاه های قابل توجهی در این زمینه وجود دارد که نمی توان آنها را نادیده گرفت.

2-3 فضا در معماری :
پیدایش تمامی فرم های تجسمی از حرکت نقطه آغاز می شود ، نقطه حرکت می کند وخط ایجاد می گردد.(بعد اول)
اگر خط تغییر مکان یابد وسطح راحاصل کند ، عنصر دوبعدی خواهیم داشت.درحرکت از صفحه به فضا ،از برخورد صفحات جسم ایجاد می شود.(سه بعدی) این عناصر، گذشته از این عملکردهای بصری ، به وسیله ی نحوه ی ارتباطشان بایکدیگر ونوع سازماندهی شان مبین اطلاعات مربوط به زمین ومحل ، ورودی ومسیرحرکت ، سلسله مراتب ونظم نیز می باشند. این هابه عنوان مفاهیم صوری و نمودی فرم وفضا در معماری معرفی می شوند .فرم ها وفضاهای معماری دارای مفاهیم ضمنی ، ارزش های همراه ومحتوای سمبلیکی ای هستند که تابع تبیینات شخصی وفرهنگی بوده می توانند بازمان تغییر یابند. معماری بااتحاد فرم وفضا در یک وجود واحد ، نه تنها وسیله ای برای تامین مقاصد است ، بلکه بازگوکننده مفاهیم نیزهست . هنر معماری نه تنها به زیست ما عینیت ، بلکه مفهوم نیز می دهد. (فرانسیس دی کی چینگ ، 1943 ، ص 386 )
2-3-1 انسان وفضای معماری :
رابطه ی انسان با فضای معماری رابطه ای است روزمره که بخش مهمی از زندگی او را دربرمی گیرد، این رابطه پیچیده تر از رابطه ی انسان با فضای هنری در نقاشی و مجسمه سازی است، زیرا انسان این فضا را از درون نیز تجربه می کند. ازاین رو بعداز قرن ها هنوز مسئله ی اصلی معماری، فضا و زندگی، و چگونگی ارتباط بین این دو است.
فضای معماری که اصلی ترین وجه معماری است از طریق اصلی ترین وجه زندگی یعنی خلاقیت ایجاد می شود. فضای زندگی به صورت الگویی ازپیش تعیین شده در جهان ایده آل وجود ندارد بلکه بایستی ایجاد شود و معمار مسئول ایجاد آن است.
2-3-2 عناصر فضا :
عناصر سازنده ی فضا می توانند دارای شخصیت های مختلفی باشند، بنا به دلایل عملی، کف یا عنصرمحدود کننده ی زیرین فضا، معمولا افقی است و امکانات تغییر در آن نسبتا محدود است. ایجاد اختلاف سطح، تغییر بافت و یا تغییرجنس، ارتباطی که بین کف فضاهای مختلف یک مجموعه وجود دارد تاثیر بسزایی برشخصیت کلی مجموعه فضاها دارد. معمولا کف در یک سطح ساخته می شود و این عنصر مشترک درفضاهای مختلف عامل ارتباط تک تک فضاهاست و به تصویر وقتی درکف اختلاف سطح بوجود می آوریم، این حرکت ارتباط مستقیم دو سطح را قطع کرده و فضا راتجزیه می کند.
سقف یا بام دومین عنصر افقی محدود کننده فضاست، امروزه تقریبا هیچ محدودیتی در نوع سقف یا پوشش بالایی فضا وجود ندارد.
فرم پوشش سقف می تواند تاثیری کاملا تعیین کننده در شخصیت کلی فضا داشته باشد، باایجاد اختلاف سطح در سقف نیز چنانکه در مورد کف ذکرشد، می توان فضا را به عرصه های مختلف تقسیم بندی کرد.
دیوارها عناصر عمودی محدود کننده ی فضاها هستند. دیوارها ممکن است براساس ارتباط بین فضا و محیط به حالات گوناگون ساخته وپرداخته شده باشند و متناسب باهرکدام ازاین حالات شخصیت متفاوت به فضا دهند. ( گروتر، 1386، ص 254- 239 )

و….

 

 

فهرست مطالب:

فصل اول

کلیات پژوهش
1-1 بیان موضوع
1-2 اهداف پژوهش
1-3 ضرورت پژوهش
1-4 سوالات پژوهش
1-5 روش تحقیق
1-6 تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی
1-5-1 تعریف روش تحقیق :
1-5-2 ابزار جمع آوری اطلاعات
فصل دوم :
مطالعات پایه و مبانی نظری طرح :
2-1 تعریف معماری
2-2 حوزه شناسی معماری
2-3 فضا در معماری
2-3-1 انسان وفضای معماری :
2-3-2 عناصر فضا :
2-3-3 حس فضا :
2-3-4 ارتباط با زمین :
2-3-5 انتخاب فرم :
2-4 شعر، معماری، حرکت
2-5 معماری و فرهنگ
2-5-1 تاثیر فرهنگ در شکل گیری فضاهای معماری :
2-5-2 مرا کز فرهنگی :
2-5-3 فواید ومزایای مجموعه های فرهنگی :
2-6 معماری و طبیعت
2-6-1 تاریخ باغ سازی در ایران :
2-6-2 عناصر معمارانه باغ ایرانی:
2-6-2-1 دیوار:
2-6-2-2 محیط پیرامون:
2-6-2-3 آب:
2-6-2-4 فضای سبز:
2-6-2-5 سایه:
2-6-2-6 هندسه:
2-6-3 سبک باغ سازی در ایران :
2-6-4 سبک باغ سازی در انگلستان :
2-6-5 سبک باغ سازی در ایتالیا :
2-6-6سبک باغ سازی در فرانسه :
2-6-7 سبک باغ سازی ژاپنی :
2-7 معرفی اجمالی اصفهان
2-7-2 پیشینه ی معماری اصفهان :
2-7-2-1 آثارپیش از اسلام :
2-7-2-2 معماری دوره سلجوقی :
2-7-2-3 معماری دوره صفوی :
2-7-2-4 پل خواجو:
2-8 بررسی ویژگی های اقلیمی و جغرافیایی شهر اصفهان:
2-8-1 مختصات جغرافیایی :
2-8-2 وضعیت بادهای غالب و مشخصه های مربوط به آن:
2-8-3 میزان بارندگی:
2-8-4 رطوبت نسبی :
2-8-5 وضعیت تابش آفتاب در فصول مختلف، میزان دما و تغییرات آن:
2-8-6 دمای هوا :
2-8-7 راهکارهای اقلیمی :
2-8-8 بررسی پوشش گیاهی در اصفهان:
2-8 بررسی اقلیم سایت
2 -9 معرفی نمونه ها
2-9-1 فرهنگسرای نیاوران :
بررسی از نظر اقلیم :
حیاط مرکزی:
آمفی تئاتر :
اتاق پروژکتور سالن :
طبقه دوم :
نگارخانه :
طبقه همکف :
کتابخانه :
2-9-2 مرکز فرهنگی آمریکایی- مکزیکی (MACC) :
فصل سوم :
تحلیل و بررسی مطالعات :
3-1 برنامه فیزیکی
3-1-1 برنامه فیزیکی بخش اداری :
3-1-2 برنامه فیزیکی بخش آموزشی :
3-1-3 برنامه فیزیکی بخش نمایشگاهی :
3-1-4 برنامه فیزیکی بخش خدماتی :
3-2 معرفی و تحلیل سایت
فصل چهارم :

طرح پیشنهادی
4-1 تفسیر روند طراحی
4-1-1 اصول طراحی:
4-1-2 ویژگی های فضایی:
4-2 سازه پیشنهادی
4-3 تاسیسات پیشنهادی
منابع فارسی:
منابع اینترنتی:

 

تصویر فایل:

3-16-2015 8-47-54 PM

خرید رساله:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما ارسال خواهد شد. راهنمای خرید و دانلود فایل
  •  فرمت رساله: word
  • حجم فایل ها: 12 مگابایت

 

  • برای مشاهده لیست رساله و مطالعات های معماری اینجا را کلیک نمائید.
  • سفارش انجام رساله و طرح پذیرفته می شود.
  • شماره پشتیبانی و سفارشات معماری : 09037758555 – 10 صبح تا 4 عصر
  • ایمیل های پشتیبانی : parsacad.com@gmail.com – info@parsacad.com
  • رساله معماری با رساله معماری هم تبادل می شود و نیاز به خرید نیست.