چکیده
خانه شعر و ادب پیش و بیش از آنکه در پی خلق پروژه ای موفق در زمینه معماری باشد، سعی در جلب توجه ویژه صاحبنظران اهل فن و سیاستگذاران به مقوله فرهنگ و هنر به طور عام، و ایجاد زمینه شکل گیری تشکیلاتی منسجم و پاسخگو برای هنرمندان این مرز و بوم دارد.
با مدنظر قراردادن این افق از سویی و همچنین پرداختن به موضوع با رویکردی شاعرانه و بوطیقایی از سوی دیگر، سعی در پیمایش نسبتا فراگیری داشتم. به طور خلاصه، گفتارهای این مسیر به قرار زیر است:

مطالعات خانه شعر,رساله خانه شعر,پایان نامه خانه شعر,طرح نهائی خانه شعر,برنامه فیزیکی خانه شعر,مطالعات تطبیقی خانه شعر,نمونه موردی خانه شعر,دانلود مطالعات معماری خانه شعر,دانلود رساله معماری خانه شعر,پایان نامه کامل خانه شعر,مطالعات کامل خانه شعر,رساله کامل خانه شعر,طرح معماری خانه شعر,مطالعات معماری خانه شعر و ادب,رساله معماری خانه شعر و ادب,پایان نامه معماری خانه شعر و ادب,رساله پایان نامه خانه شعر,مطالعات پایان نامه خانه شعر,خانه شعر,مطالعات برای خانه شعر,رساله برای خانه شعر,طراحی خانه شعر,نمونه موردی داخلی خانه شعر,نمونه موردی خارجی خانه شعر,ریزفضاهای طراحی خانه شعر,ظوابط طراحی خانه شعر,استانداردهای طراحی خانه شعر
نخستین گام معرفی این پروژه به بیان انگیزه های گرایش به موضوع می پردازد. در گام بعد، مهمترین رکن پیمایش کتابخانه ای پروژه که همان موضوع شاعرانگی و آفرینشگری است، مورد بررسی قرار می گیرد. خلاقیت و نمود آن در هنرها، موضوع گفتار سوم است. در چهارمین گفتار، به بررسی اجمالی سیر تطور هنر در طول زمان و بازیابی مختصات آن در ذهن هنرمندان معاصر ایران می پردازیم. سپس در گفتار پنجم، با معرفی ویژگی های فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و اقلیمی شهر شیراز به عنوان بستر به امکان سنجی سایت های آلترناتیو و تحلیل سایت برگزیده خواهیم پرداخت. گفتار ششم، سعی در معرفی نمونه های موردی مشابه به لحاظ عملکردی و چه به لحاظ ساختار تشکیلاتی چنین خانه ادبیهایی در ایران و جهان دارد. درگفتار هفتم به تبيين برنامه ريزي محتوايي پروژه و نيز برنامه ريزي فيزيكي طرح پرداخته شده است. آخرین گفتار رساله نیز به معرفی ایده ها و کانسپت های طراحی، و در نهایت ارائه طرح می پردازد.

برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و خرید رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

1- نگرشی بر انگیزه های گرایش به موضوع

1-1- مسیر شکل گیری پروژه
1-1-1- مقدمه
هر چه در کوچه باغ های یادهای کودکی ام قدم می زنم، تصویری نیمه شفاف، اما گرم و دوست داشتنی از شبهای سرد زمستان در کنار بخاری نفتی و خاموشی های مکرر رخ می نماید؛ که لطف مشاعره با مادر و خواهران بزرگم در سایه ی نور شمع، آنها را رنگین و آهنگین می کند.
… هنوز هم گهگاه که موهبت خاموشی نصیب خانه و محله امان می شود، یاد کهنه و دلچسب شبهای قدیم که با نور ماه و ستارگان روشن، و غزلهای حافظ گرم می شد در سویدای ذهنم می تپد… .
مادرم همیشه اولین حرف مشاعره را با “ه” شروع می کرد، چرا که آخرین حرف ا… بود و سپس ما آینه گردان شبهای شعر می شدیم.
“هم قصه ی نانوشته دانی هم نامه ی نانموده خوانی”
“یکی روبهی دید بی دست و پا … ”

سال های اول دبستان که حروف الفبا را نمی دانستم، حافظه ی نظم دوستم پر از شعرهای حافظ بود.
“سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند …”
“یوسف گم گشته بازآید به کنعان، غم مخور …”

هروقت کتابهای درسی را در آخر شهریور می گرفتیم، تمام شوق و ذوقم، وارسی کتاب فارسی سال جدید تحصیلی بود؛ تا قبل از شروع کلاس ها، تمام درس های دوست داشتنی آنرا بخوانم و همه ی شعرهای آنرا از بر کنم.
این طبع شعردوستی من در سال های متوسطه شدیدتر شد و اگرچه هیچگاه – به جز مدت کوتاهی- به صرافت گفتن شعر نیفتادم، اما شعرخوان حرفه ای شدم. در این زمان و با رشد و بلوغ گام به گام فکری ام، مطالعه ی تاریخ، ادبیات و نیز مطالب سیاسی، مذهبی و اجتماعی
پررنگ تر شدند و حتی بر خواندن صرف شعر شاعران گوناگون پیشی گرفت.
دوران پشت سرگذاشتن دبیرستان و پیوستن به دانشگاه سرشار از مطالب گوناگون بود؛ دانسته هایی بزرگ. با ورود به رشته معماری که آرزوی همواره ام بود، امکان تجربه ی واقعی و حرفه ای هنری از هنرها را پیدا کرده بودم. چرا که در سال های قبل از آن، گاه و بیگاه نقاشی، خوشنویسی، داستان نویسی، تآتر و … را آزموده بودم. اما معماری، یگانه فرصت حرفه ای همواره ام خواهد بود. سال های معماری گذشت و گذشت، اما همچنان و همچنان تر، شعر با من بود.
“همه را بیازمودم، چو تو خوشترم نیامد چو فرو شدم به دریا، چو تو گوهرم نیامد”
دیدگاه ها و جهان تازه ای که مطالعات معماری بر من گشود، در دنیای تازه ای بود؛ نه تنها حرفه ای نو. در این دنیای تازه، شعر نیز دیگرگون می نمود. رشدیافتگی و پخته ترشدن دستگاه نظری و تحول جهان بینی در من و نیز آشنایی هر چه بیشتر با دیگر عرصه های هنر، که لازمه ی طی مسیر چنین رشته ای بود آهنگ تغییرات ذهنی مرا شتاب بیشتری می بخشید. از این نظرگاه شعر نیز دیگر تنها کلام موزون مقفی تعبیر نمی شد. با رشد من، شعر نیز در من رشد کرد و آرام آرام سایه روشن بوطیقا یکه تازی مفهوم محصور و نارسای شعر را به مبارزه طلبید. مفهومی که این رساله در برگردان فارسی آن یعنی شعر در برابر Poem دعوی بازنگری دارد.
به راستی بسیاری از آثار هنری طول تاریخ از بالاترین سطح خود به مقام شاعرانگی برکشیده نشده اند؟ مسجد شیخ لطف ا… ، چهار فصل ویوالدی، داوود میکل آنژ و آوازهای
اسطوره ای و الهام بخش شجریان را با چه وصفی به جز شاعرانه در زبان پارسی می توانیم توصیف کنیم. و حافظ را نیز … .
به هر روی در سال 1384 و در دومین طراحی معماری دوره کارشناسی ارشد، نقبی هر چند مختصر به این دغدغه زدم. رویکرد این پروژه که با راهنمایی معلم بزرگ معماری ام، جناب دکتر حمید ندیمی، دنبال شد؛ مناظره ای بود بین شعر و معماری که در حقیقت نخستین سنگ بنای پرسشی شد به نام “خانه شعر و ادب آفریدار”. آنچه که در ادامه ی این رساله می آید، تلاشی است برای دیگرگونه دیدن.
این پروژه پاسخی نیست در برابر یک پرسش، بلکه خود سراسر یک پرسش بیش نیست.
“یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب کز هر کران که می شنوم، نامکرر است”

1-1-2- زندگي و پرسش ها
هر پاسخي به يك پرسش مي كوشد با تهي كردن پرسش از ذات پرسندگي خود آن را از ميان بردارد. انسان تا كنون پرسش هاي بسياري را پاسخ گفته و از ميان برداشته است، يعني دانش را جانشين پرسش كرده است. اما پرسش هايي هست كه هيچگاه پاسخ پذير نيستند، مانند پرسش هايي كه انسان درباره ي ازل و ابد و چيستي هستي دارد. اين پرسش هاي پاسخ ناپذير به ذات انساني ما تعلق دارند و ذات انساني ما و وضع انساني ما در جهان با اين پرسش ها و در اين پرسش ها تكوين يافته و تا زماني “انساني” مي ماند كه به پرسش ها پشت نكند و آنها را ناديده و ناشنيده نگيرد و يا با پاسخ هايي ساده لوحانه از سر باز نكند. اينچنين پرسش هايي كه يا پاسخ ندارند و يا پاسخ هاي بي شمار دارند كه هر زمان و يا براي هر كسي و هر روزگاري يكي از آنها
مي تواند اعتبار داشته باشد، به ذات شاعرانه اند و انسان در پرتو اين پرسش هاست كه تاريخ را آغاز كرده و از گنگي طبيعي بدر آمده و به زبان شعر و اساطير در آغاز تاريخ به تفسير هستي برخاسته است. اما ذهن و زندگي بشري نيازمند آن است كه هر زمان با يك پاسخ اينگونه
پرسش ها را از سر باز كند و به پرسندگي خويش پايان دهد و خود را آسوده و خرسند كند. اما هر جا كه جوشش زندگي و فرهنگ بالنده ي بشري باشد باز شاعري پيدا خواهد شد كه ما را در برابر اين پرسش ها و پرسش نمادها (علامت سوال ها)ي تهي نشدني قرار دهد و ما را به ذات اصلي و پرسنده ي انساني مان بازگرداند. چيست آنچه سبب مي شود كه چيزي به فراتر از خود راه برد و نگاهي دوسويه بيابد و هنگامي كه رخ نمايد از همان چيزي حكايت كند كه در او غنوده است
همان چيزي است كه به قول كريستوفر الكساندر ” رازآميز نيست، بلكه بالاتر از همه ي معموليهاست و آنچه آن را جاودانه مي كند همانا معمولي بودن آن است. كلمه ي جاودانه توان دربرگرفتن آن را ندارد.

1-1-3- زمينه هاي پيدايش موضوع
هويت “جنس” هر ملت يا فرهنگ را مي سازد. وقتي در ميان اشيا از جنسي واحد سخن مي گوييم، به اين معنا نيست كه تفاوت هاي آشكار آنها را انكار مي كنيم؛ بلكه بدين معناست كه وجوه مشترك آنان، در وراي تفاوت ها، آن چنان است كه مي توان آن را فراغ از همه
گونه گوني ها بازشناخت. هويت چيزي نيست كه آن را برگزينيم يا ياراي مقابله با آن را داشته باشيم. هويت چيزي است كه با آن دنيا مي آييم و زندگي مي كنيم و نفس مي كشيم و
مي ميريم. ساحت هويت آن چنان فراخ است كه حتي مخالفت با خود را نيز در بر مي گيرد. درافتادن با هويت نيز رنگ هويت دارد و از بستر هويت بر مي خيزد.
پس هويت امري است فراتر از مرتبه! خودآگاه روان ما، شايد بتوان گفت سطحي ترين و ظاهرترين لايه هاي هويت در ضمير ناخودآگاه روان ما جاي دارد. به عبارتي، هويت چندان ژرف است كه دامنه اش از روان درمي گذرد و به روح آدمي مي كشد. از همين روست كه برخي به جاي ” هويت ايراني” از “روح ايراني” سخن گفته اند. آيا آوايي كه در معبرهاي باغ فين و لابه لاي جوي ها و كوشك هاي آن به گوش مي رسد، نوايي كه از تار درويش خان و سه تار صبا
برمي خيزد، تلالوي كاشي هاي مسجد شيخ لطف ا…، ابهتي كه در فضاي گنبدخانه مسجد جامع اصفهان بر دوش روح ما سنگيني مي كند و شيريني هاي غزل سعدي، همه آهنگي واحد نيست كه روح ايراني در اعصار گوناگون با سازهاي مختلف نواخته است؟ آيا اينها پژواك هاي آوازي نيست كه روح واحد ايرانيان در كوهسار تاريخ سر داده است و اكنون از هر سويي، نوايي از آن به گوش ما مي رسد؟
1-1-4- چرا شعر؟
حركت در مكان تعريف مي شود، پس هر چه محسوس و ماده است، در مكان پوياست و قابل نمايش؛ و نامتناهي امري است كه در شان قوه و مثال مي گنجد، پس جهان محسوسات به علت مكان مند بودن متناهي اند. انسان نيز متناهي است اما روحي اثيري و نامتناهي دارد. روحي كه ميل به بي نهايت مي كند و سر در بيكرانها دارد.
تمام ماجرا اين است كه زندگي ما انسانها كرانمند است و تمام تلاش بشر بر اين است كه همه چيز را بيكران كند، هنر هم در همين راستا مطرح مي شود و شعر …، شعر هم نوعي بسط انسان است در مرحله تجريد. روي آوردن به رازآميزي خواستي خانه شعر ي در حقيقت وجود ماست، حتي اگر در انكار آن بكوشيم، حقيقتي كه زنده است به ما حيات مي بخشد و هم ما و هم عالم ما را زيبا مي سازد. اين زيباسازي و تلاش براي آن، بيش از آنكه تلاشي فردي و جداجدا باشد نيازمند همدلي و هم آوايي و در مرحله اجرا، خواستار تشريك مشاعي جمعي است. چيزي كه در روزگار ما، در اين سرزمين كمتر يافت مي شود. همواره در كلام استادان و هنرمندان قديم اين سرزمين شنيده ايم كه با سياست و جامعه كاري نداريم و براي دل خودمان كار مي كنيم. و اين از نقاط تاريك سنت ماست. و از عوامل كمبود شعورفرهنگي- هنري در سطح جامعه. انسان بدون انديشه و هنر به تعالي نمي رسد، هر كمبودي در جامعه حس مي شود، به ارتباط با فرهنگ و هنر نيست. در پايان بايد گفت كه همه سعي و كوشش اين پروژه در نهايت معطوف به برانگيختن توجه و سطح آگاهي عموم مردم، سياستگذاران و حتي خود هنرمندان اين مرز و بوم است. توجه به اهميت جايگاه هنر و آفريداران آن در جامعه است.
به هر روي، دور و پرت رفتن اگر چه آدمي را از جاده هاي هموار و منزل آشنا دور
مي كند، اما هميشه به گم شدن در بيابان نمي انجامد و گهگاه آدمي را به چشمه هاي تازه هم
مي رساند.
“از خلاف آمد عادت بطلب كام كه من كسب جمعيت از آن زلف پريشان كردم”

1-2- عنوان پروژه
در ارتباط با نام انتخابي خانه شعر ، نخست بايد خاطر نشان كرد كه كلمه خانه شعر خود نامي است براي يك عملكرد يا يك فضا . در حقيقت يك ساختاركه زير مجموعه هاي متعددي را مي تواند زير نام خود بپذيرد ، و مفهوم وسيعي را شامل شود . اين كاركرد اصلي مي تواند بسته به جايگاه و عملكردش كاركردهاي خردتري را نيز در بر بگيرد ، مانند عملكردهاي انتفاعي، خدماتي ، سياسي، فرهنگي، اقتصادي و ……. و در نهايت اين عناصر جانبي حمايت كننده و يا معرفي كننده اهداف كلان ساختار اصلي مجموعه خانه شعر خواهند بود .
در راستاي ايده اوليه اين پروژه و در سلسله مراتب كالبدي كردن يك مفهوم مجرد، خانه شعر هنر، ساختار وجودي اين مفهوم شد. در حقيقت اين نام تبديل به كالبد مفهومي اين موضوع گرديد . از سويي ديگر واژه خانه شعر ، اشاره به يك نهاد يا مؤسسه دارد، به يك ساختار با جايگاه حقوقي معلوم كه نمونه هاي آن را در همه تخصصها مي توان رديابي كرد. از اين دست هستند نمونه هاي زير كه بسياري از ما در گرايشهاي مختلف با آنها آشنائيم، مانند :
– خانه ملي نخبگان – خانه سينمايي فارابي
– خانه علم و هنر – خانه آفرينش هاي هنري نياوران
– خانه شعر فارس شناسي – خانه شعر صلح نوبل
– خانه قلب فارس – خانه شعر هايت
– خانه هنر سامسونگ – خانه شعر بيلر
…. وبسياري ديگر .
بنابراين خانه شعر ها با ويژگيهاي مشخص و اساسنامه هاي تعريف شده و سيستم هاي اجرايي گوناگون، عملكردهاي تازه و ناشناخته اي نيستند كه نياز به تعريف و هويت يابي ويژه اي داشته باشند. ويژگي خاص اين پروژه در بكر بودن و بديع انگاشتن توجه به چنين موضوعي نهفته است .
دستمايه قراردادن امري بكر و تازه ، طبيعتآ پردازشي نو مي طلبد و در همين راستا ست ،توجه بخشيدن به اهميت بررسي يك راه نرفته . ما اكنون در ابتداي راه ايم و به قول معروف نامه ننوشته كه غلط ندارد . با اين وصف در اين مرحله حد زدن انتهاي كار دست كم ، كم لطفي و حقيقتآ نقض غرض در حق اين موضوع است . درنتيجه به نظر مي رسد كه نمي بايست نامي مستعمل براي بيان دغدغه اي نو انتخاب نمود .
همين گونه است ديدگاه ناظر به اين موضوع درباره مكان مطرح ، اگرچه مي شود به عنوان مثال براي چنين نهادي جايي از پيش تعيين شده ، در نظر گرفت ، اما اين مفهوم زهداني فراخ تر براي باليدن مي طلبد ، بستري كه توان حمل معاني بسياري را با خود داشته باشد چيزي فراتر از خانه ، شايد سرا .
براي دست يافتن به مكاني متعلق به اين خانه شعر به رديابي سرا در واژگان ادب فارسي پرداختم، نمونه هايي اين چنين بدست آمد ، كاروان سرا ، مهمان سرا ، زائر سرا ، دانش سرا ، و اين اواخر فرهنگ سرا !

يا اين گونه بنگريم :
سراي كاروان ، سراي مهمان ، سراي زائر ، سراي دانش ، سراي فرهنگ ، پس اسم معني هم
مي تواند به سرا اضافه شود ، پس سراي هنر ، سراي آفرينش و ….. نيز مي توانند با تاسي از فرهنگ ادبي گذشته مان مجال ظهور يابند .
بدين ترتيب، خانه شعر ( سراي آفرينش هاي هنري ايران )، متولد شد .

در پايان، ذكر يك نكته درباره ي كلمه آفريدار و چگونگي شكل گيري آن لازم به نظر
مي رسد. زبان فارسي با دارابودن دامنه ي پهناوري از واژه ها و امكان ايجاد واژه هاي تازه، همواره بسترساز آفرينش واژگان بكر و پرمعني بسياري بوده است. در ادامه ي همين سنت و در دستور زبان پارسي، هر گاه بن ماضي فعل يا مصدر مرخم با پسوند اسم ساز “ار” همراه شود توليد اسم مي كند؛ مانند:
ساختن ساخت + ار = ساختار
گفتن گفت + ار = گفتار
نوشتن نوشت + ار= نوشتار

و چنين مي تواند باشد:
آفريدن آفريد + ار = آفريدار
آفريدار به معني آفرينشگر و خلاق است.

1-3- شيوه هاي پژوهش
براي گردآوري، تدوين، تحليل يافته ها و در نهايت، طراحي يک پروژه ي کارشناسي ارشد – آن هم در رشته ي معماري- بايد مسيرهاي گوناگوني را آزمود. راه هاي متفاوتي را طي کرد و از جهات مختلفي به مرزهاي گسترده ي موضوع نزديک شد. در اين پايان نامه نيز، با توجه به مضمون موضوع انتخابي، منابع پژوهشي بسيار محدود و ناقص بودند. در نتيجه، براي دستيابي به يافته هايي که بتوانند به ما کمک کنند، راهي طولاني و دشوار را پيموديم؛ و اين تجربه، خود، گواهي است آشکار بر لزوم وجود چنين خانه ادبیی در ايران. خانه ای از برای هنرمندان که ضمن مستحکم کردن پیوندهای میان آنان، به فضایی جهت بحث، تبادل نظر و در نتیجه، شکوفایی اندیشه های خلاقه هنرمندان ایرانی به صورت جمعی بدل شود. و در آینده ای نزدیک، ما شاهد رشد جامعه ی هنری ایران زمین در تمام رشته ها باشیم. دستیابی به چنین هدفی، قطعا نیازمند مطالعاتی دقیق، جامع، همه جانبه و پیگیر داشت.
به همين مناسبت، لازم دانستيم اشاره اي کوتاه و خلاصه به روند جمع آوري يافته هايمان در طول اين 3 سال داشته باشيم: (لازم به ذکر است دسته بندي زير شامل تمام يافته هاي مباني نظري پروژه، مطالعات بستر طرح و اطلاعات مرتبط با معماري است.)
1-3-1- مطالعات کتابخانه اي:
1-3-1-1- جستجو در مجلات تخصصي ، لوح هاي فشرده، جزوات، روزنامه هاي مرتبط و
کتاب هاي موجود. (فهرست منابع مورد استفاده در انتهاي پايان نامه، قسمت منابع و مآخذ آورده شده است.)
1-3-1-2- جستجو در سايت هاي اينترنتي فعال و به روز ايراني و غيرايراني.
1-3-1-3- جستجو در پايان نامه هاي معماري و غير معماري مرتبط با موضوع پروژه در دانشگاه هاي شيراز، تهران و یزد.
1-3-1-4- جستجو در کتابخانه هاي ارگان هاي دولتي و خصوصي مرتبط با موضوع پروژه، از جمله کتابخانه ملی ایران، کتابخانه دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی، کتابخانه علوم و تکنولوژی دانشگاه شیراز و کتابخانه شهید دستغیب شیراز.

 

و…..

 

 

 

فهرست مطالب:

فهرست مطالب صفحه
گفتار نخست:مقدمه (نگرشی بر انگیزه های گرایش به موضوع)
مسیر شکل گیری پروژه
مقدمه
زندگي و پرسش ها
زمينه هاي پيدايش موضوع
چرا شعر؟
عنوان پروژه
شیوه های پژوهش
مطالعات کتابخانه ای
مطالعات آماری، نقشه ها و تصاویر
مطالعات میدانی
مصاحبه های تخصصی
اهداف و ضرورت پروژه
اهداف پروژه
ضرورت و لزوم پروژه
گفتار دوم: شاعرانگی و آفرینشگری
نگرش به هستی
شعر
پیدایش شعر
چیستی و تعاریف شعر
وصول به عالم قدس و پیدایش شعر
شناخت شعر
ذات پرسشگری در شعر
گوهر شعر
زبان شعر
مفهوم آشنایی زدایی
موسیقی شعر فراتر از آن
جایگاه شاعران
کار شاعر
هنر شاعر
شعر و شاعران
شاعران، پیامبران خیال
ارتباط شعر با سایر حوزه ها
شعر و هنر
شعر وتاریخ
شعر و اسطوره
شعر و جنون
شعر، طبیعت، اخلاق و نظم
شعر کاربردی شعر شاعرانه
شعر در گستره زمان
شعر و فرهنگ های تاریخی
شعر در یونان
شعر و دنیای یونان
شعر و شاعری نزد حکمای یونان باستان
شعر هنر از دیدگاه افلاطون
شعر و هنر از دیدگاه ارسطو
شعر در ایران
شعر، مهمترین رسانه ی فرهنگی ایرانیان
سرگذشت شعر در ایران
الهام شاعرانه
به سوی شعر پراکنده هستی
در پی شعر
بینش شاعرانه
ایرانیان و شاعری
مفهوم شاعرانگی
شعر، تخنه، هنر
شاعرانگی
روحیه شاعرانه
ماده اثری هنری: خیال و تخیل
شعر، پوئسیس، آفرینشگری
شعر و خیال

گفتار سوم: آفرینشگری و هنر(خلاقیت هنری)
از خیال تا خلاقیت
از تصور تا تخیل
انواع تخیل
تخیل تقلیدی
تخیل خلاق
اختراع و خلاقیت
تخیل و خلاقیت
خلاقیت
تعاریف خلاقیت
تعریف و تعابیر خلاقیت
تعریف خلاقیت
انسان خلاق کیست؟
دسته بندی نظریات مختلف تعریف خلاقیت
نظریه های آفرینشگری
نظريه هاي فلسفي جهان باستان
نظریه های جدید فلسفی
نظریه های روان شناسی
عوامل موثر بر خلاقیت
محیط مناسب جهت پرورش خلاقیت
مفهوم آزادی متناسب با خلاقیت و اندیشه هنری
ساخت اجتماعی و خلاقیت هنری
دوگانگي ساختار
خلاقیت در علم و هنر
تفاوت خلاقیت در علم و هنر
آفرینشگری
گوهر آفرینشگری
آفرینش هنری
خلاقیت و هنرها
خلاقیت و ارتباط هنرها با یکدیگر
گفتار چهارم: نگاهی به هنر از آغاز تا امرو
پیدایش هنر
پیدایش هنر در زندگی انسان و دلایل آن
هنر از چه رازهایی با خبر است؟
تعاریف هنر
ویژگی و خصلت هنر
تلقی ما از هنر
ادراک هنر و تاویل زبانی
هنر در مقام طرز بیان
بیان در آفرینش هنری
نظریه هایی درباره هنر در مغرب زمین
افلاطون
هنر و زیبایی از دیدگاه افلاطون
نظر افلاطون درباره هنر
هنر از دیدگاه کانت
هنر و زیبایی از دیدگاه هگل (بیانگری و تاریخ هنر)
بیانگری هنر
هنر و زیبایی از دیدگاه شلینگ (جایگاه هنرمند)
هنر و زیبایی از دیدگاه کاسیرر (نماد و بیانگری)
هنر و زیبایی از دیدگاه یونگ (تعریف دوگونه اثر هنری)
هنر از دیدگاه هایدگر
فلسفه هنر هایدگر
زیبایی شناسی و مرگ هنر
تلقی زیباشناسانه از هنر
منشا اثر هنری
هنر به مثابه برگشودن علم
نسبت تخنه با هنر و معرفت
هنر مدرن
هنر توده ای، هنر مدرن
هنر سنتی، هنر مدرن
تولید اجتماعی هنر
تولید اجتماعی هنر
ارتباط هنر با دیگر عرصه ها
عرفان و هنر
هنر و اسطوره
بداهه در هنر
ارتباط هنرها با يكديگر
تاملی بر اندیشه هنرمندان معاصر ایران
احمدرضا احمدی (شاعر)
محمد احصایی (نقاش)
نوید افقه (موسیقی دان و نوازنده تنبک و تار)
محمد بهشتی (معمار)
محمد حسین حلیمی (نقاش و استاد هنرهای تجسمی)
سیروس شاملو (نمایشنامه نویس و استاد پانتومیم)
مسعود شکوهی (استاد فلسفه تاریخ و مستندساز)
بهروز غریب پور (نمایشنامه نویس و کارگردان تاتر)

گفتار پنجم: معرفی بستر پروژه و تحلیل سایت
موقعيت جغرافيايي منطقه
بررسي اقليمي منطقه
ویژگی های آب و هوایی
الف دما
ب رطوبت نسبی
ج تابش خورشید
د وزش باد
بررسی معماری و بافت شیراز در ارتباط با مسایل اقلیمی
مطالعه تابش و سایه در دو حالت جهت گیری بنا
جذب انرژی خورشیدی روی بدنه ها
تاثیر باد در جهت گیری بناها
فرم ساختمان در رابطه با اقلیم

بررسی فرهنگی شهر شیراز
بررسي فرهنگي شهر شيراز
فضاهاي آموزشي، فرهنگي و كتابخانه هاي شيراز در طول تاريخ
هنرمندان نامي شيراز در طول تاريخ
مكتب شيراز
تاثير وقف بر فضاهاي فرهنگي شيراز در طول تاريخ
شيراز، پايتخت فرهنگي ايران (فرهنگ فارس در دوران معاصر)
هنرمندان معاصر شيراز
آمارنامه فضاهاي فرهنگي شيراز

امکان سنجی، تحلیل سایت ها و انتخاب سایت اصلی
مقدمه
بررسی آلترناتیوها و تبیین رویکرد گزینش سایت نهایی

بررسی و تحلیل سایت اصلی
ارائه پلان هاي راهبردي طرح

– گفتار ششم: بررسی نمونه های موردی مشابه

خانه ادبی های فرهنگی هنری ایران و جهان (برنامه ریزی محتوایی)
مقدمه
خانه ادبی آفرینش های هنری نیاوران
خانه هنرمندان ایران
خانه ادبی سینمایی فارابی
خانه ادبی ملی نخبگان کشور
خانه ادبی فارس شناسی
خانه شعر و ادبمندان آمریکا

نمونه های معماری مشابه (ایده های طراحی و سازماندهی فضایی)
مرکز هنرهای بصری کارپنتر
خانه شعر و ادبی پولیتزر
خانه ی هنرمندان ایران
مرکز آفرینش های هنری نیاوران

– گفتار هفتم: برنامه ریزی محتوایی و فیزیکی پروژه

مقدمه
برنامه ریزی محتوايي عرصه های عملکردی
پيش درآمد (ورود به بحث)
شروع از شعر
نحوه نگرش به موضوع
نگرشي به انتخاب عملكردها و طراحي عملكردها
ارتباط هنرمندان، ارتباط هنرها
نتيجه گيري و ختم كلام
عرصه بندی عملكردي فضاها

عرصه بندي فضاها و مشخصات كامل آنها
عرصه ی عمومی
عرصه اداری مدیریتی
عرصه ی آموزشی
عرصه ی پژوهشی
عرصه ی ارائه و معرفی آثار
عرصه ی اجتماعات تخصصی
عرصه ی گردهمایی ها
عرصه ی خدماتی – رفاهی

– گفتار هشتم: معرفی و ارایه طرح
ايده هاي طراحي
شعر و رمز
مفهوم سنت
هنر، نوآموزي و جهاني شدن

 

 

توجه: رساله برای کارشناسی ارشد انجام شده است.

توجه: فصل پنجم حذف شده است.

توجه: منابع در پاورقی ها ذکر شده است.

 

تصویر رساله:

8-12-2014 6-51-00 Pm--parsacad.com---

 

خرید رساله:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما ارسال خواهد شد. راهنمای خرید و دانلود فایل
  • فرمت رساله: word
  • حجم فایل ها: 6 مگابایت

 

  • برای مشاهده لیست رساله و مطالعات های معماری اینجا را کلیک نمائید.
  • سفارش انجام رساله و طرح پذیرفته می شود.
  • شماره پشتیبانی و سفارشات معماری : 09037758555 – 10 صبح تا 4 عصر
  • ایمیل های پشتیبانی : parsacad.com@gmail.com – info@parsacad.com
  • رساله معماری با رساله معماری هم تبادل می شود و نیاز به خرید نیست.