چکیده:
با توجه به اهمیت موضوع انتخابی به دلایل مختلف از جمله پیشرفت های چشمگیر دانش ارتباطات و اطلاعات و از بین رفتن حدود مرزهای جغرافیایی طراحی مرکز اطلاع رسانی از بین موضوعات مختلف انتخاب گردید.
پس از اطمینان از اهمیت موضوع مورد نظر و مشخص کردن خدمات ارائه شده دراین مرکز در زمینه تئوری معماری و مبانی نظری و رسیدن به یک ایده جهت دهنده مطالعاتی انجام شد و همراه با بررسی نمونه های داخلی و خارجی و تطابق عینی مبانی نظری و نمونه های موجود ، اطلاعات لازم و کافی به دست آمد و نتیجه حاصله توجه به جنبه های فن آورانه معماری همزمان با توجه به روح معماری ایرانی بود.

مطالعات معماری مرکز اطلاع رسانی,رساله معماری مرکز اطلاع رسانی,پایان نامه معماری مرکز اطلاع رسانی,طرح نهائی معماری مرکز اطلاع رسانی,برنامه فیزیکی مرکز اطلاع رسانی,مطالعات مرکز اطلاع رسانی,رساله مرکز اطلاع رسانی,پایان نامه مرکز اطلاع رسانی,طرح نهائی مرکز اطلاع رسانی,مطالعات کامل مرکز اطلاع رسانی,رساله کامل مرکز اطلاع رسانی,پایان نامه کامل مرکز اطلاع رسانی,رساله آماده مرکز اطلاع رسانی,مطالعات آماده مرکز اطلاع رسانی,پایان نامه آماده مرکز اطلاع رسانی,ریزفضاهای طراحی مرکز اطلاع رسانی,
در مرحاه بعد سایت مورد نظر همراه با تمامی عناصر تاثیر گذار بستر طراحی بر شکل گیری معماری ها از جمله جغرافیا و اقلیم مورد بررسی همه جانبه قرار گرفت و جدول و اسناد ضمیمه گردید.
در پایان این مرحله بسیاری از محدودیت های طراحی مشخص شدند که از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:
به حداقل رساندن بازشوهای جبهه غربی ، تعبیه بازشو در راستای باد تابستانی و ایجاد کوران هوا ، تعبیه سایه بان ، فاصله مناسب درختان از ساختمان و استفاده از پوشش گیاهی مناسب.
در نهایت با توجه به جمیع جهات اقدام به طراحی صورت گرفت.

برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و دریافت رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

بخشی از مطالب:

فصل اول
شناخت

1-1- شناخت موضوع
1-2- مبانی نظری تاثیر گذار در طراحی
1-3- بررسی نمونه های داخلی و خارجی
1-4- بررسی موقعیت قرارگیری طرح
1-1- شناخت موضوع

1-1-1- مقدمه و بیان مساله

با پیشرفت های روز افزون و عظیم تکنولوژی و ارتباطات و فناوری های اطلاعاتی و با توجه به اینکه این دانش مرزهای جغرافیایی را پشت سر گذاشته است. کشور ما نیز به تبع نیاز به آگاهی و شناخت و ایجاد زمینه های کاربردی در این مقوله نوپا را دارد.
آغاز قرن بیست و یکم، انقلاب الکترونیک به یک حقیقت قابل لمس تبدیل شده است. بزرگراه های اطلاعاتی شبکه های الکترونیکی جهان گستر، در حال تغییر سیستم های اطلاعاتی، اقتصادی و صنعت اطلاع رسانی هستند. فناوری های کامپیوتری و تلویزیونی در حال ترکیب شدن هستند تا کیمیای آینده، خدمات همواره متصل به شبکه چند رسانه ای را ایجاد کنند.

این بازارهای جدید پویا، طیف گسترده ای از واکنش ها را نزد معماران و طراحان به وجود آورده است و به نظر می رسد معماری و طراحی نقش ویژه ای در این عصر بازی می کنند.
مساله قابل تامل جهان همواره با فناوری (هم سو با فناوری) است که تفاوتهایی را با ساختارهای موجود ساختمانها آشکار می کنند. حقیقت مجازی با حضور فراوانش نیاز کمتری به معماری دارد و سرانجام آن را غیر معمول و زاید می کند. انقلاب دیجیتال بر پایه همزمانی، غیر مادیگرای، بی واسطگی و جهانی شدن، شکل گرفته است. تصویر مجازی، وسیله ای برای اطلاعات الکترونیک، ارتباطات واطلاع رسانی، در هر جایی قابل دسترسی است و در هیچ جایی مستقر نگردیده است. کاربران آن، چه کارمندان یا مشتریان و یا استفاده کنندگان اتفاقی، پراکنده وار و جدا از یکدیگر هستند و فقط به وسیله مودم به شبکه های الکترونیکی و اینترنت متصل گردیده اند.
آنچه که آنها می بینند و تجزیه می کنند، تصویر شفاف یا همزمان حقیقی نیست. اما یک حقیقت غیر مادی جدید از نوع خودش می باشد. تمامی واکنش ها، تعاملات و عملیات کاری آنها در هر جایی از شبکه اتفاق می افتد. انقلاب کیفیتی در فناوری چند رسانه ای اکنون در حال تبدیل به یک انقلاب کمیتی است.
این حقیقت که توازن جغرافیایی در معماری دیجیتال و صنعت رسانه ای به شدت به سمت آمریکا و ژاپن سنگینی می کند، تصادفی نیست، در این کشورهاست که انقلاب چند رسانه ای و به کارگیری اطلاعات بیشترین تاثیرات اقتصادی و فنی را سبب گردیده است.
در عصر حاضر به کارگیری صحیح و به موقع اطلاعات را به عنوان ابزاری بسیار مهم جهت تفوق و برتری کشورها نسبت به هم قلمداد می نمایند به طوری که اطلاعات را چهارمین عنصر حیاتی جوامع بشری پس از آب، آتش و خاک دانسته اند. استفاده مناسب از اطلاعات تاثیر بسزایی در تصمیم گیری ها، پیشرفت های علمی، اجتماعی و صنعتی گذاشته است و موجب ایجاد تحولات بنیادین در جوامع شده است. نقش اطلاعات رامی توان در زمینه های وسیعی چون: کمک به تصمیم گیری در مدیریت، تحقیق وتوسعه تولید و صنعت، آموزش وپرورش، گسترش علوم در تمام زمینه ها و… جستجو کرد.
کشورهای پیشرفته جهان با در نظر گرفتن صرف اعتبارات کافی در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خود فعالیت گسترده ای را به امر جمع آوری، سازماندهی، ذخیره و اشاعه اطلاعات آغاز نموده اند و اکنون نیز با شتاب هر چه بیشتر رو به جلو می روند.
قرنهاست که دانشمندان تلاش می کنند تا مدارک دستنویس، کتابها و اسناد و هر آنچه را که گواهی بر اندیشه و دانش بشری است به منظور اشاعه و به خدمت گرفتن آنها جمع آوری، سازماندهی و ذخیره نمایند.
می توان گفت پس از جنگ جهانی دوم حجم انتشارات و مخصوصا انتشارات علمی تخصصی به میزان وسیعی افزایش یافت و در هر زمینه تعداد بسیار زیادی کتاب، مجله، گزارش، دستنامه تحقیقاتی و نظایر آن منتشر گردید. افزایش مستمر حجم این نشریات پدیده ای را به وجود اورد که امروزه آن را عصر اطلاعات یا فناوری اطلاعات می نامند.
گسترش روز افزون منابع انتشاراتی و کثرت حجم آن، دست اندرکاران را بر آن داشت که نسبت به ایجاد محل های جدید اطلاعاتی نظیر اختراع پدیده میکروفرم ها، دیسک های مغناطیسی از دهه 1980 به بعد تکنولوژی نور جهت ذخیره سازی اطلاعات اقدام نمایند.

حجم مدارک اطلاعاتی ذخیره شده در محمل های مختلف اطلاعات و ضرورت ارائه خدمات اشاعه اطلاعات منجر به پا به عرصه گذاشتن علم اطلاع رسانی information در سال 1958 شد. در این سال کنفرانس بین المللی علم اطلاع رسانی در شهر واشنگتن امریکا برگزار گردید.
در این کنفرانس از طرفی ابعاد مختلف مستند سازی documentation شامل زبان شناسی، ترجمه ماشینی، چکیده نویسی و نمایه سازی خودکار، آموزش حرفه ای برای تربیت اطلاع رسانان به طور کامل تشریح ربط داده شد و از طرف دیگر، نیاز دانشمندان، مهندسین ارباب، صنایع، دانشگاهان، سازمانهای دولتی و… که با تحقیق و توسعه سروکار داشتند مورد بررسی قرار گرفت و یافتن روشی مناسب را برای سازماندهی اطلاعات علمی و فنی از سوی نمایه سازان و مستند سازان در سرلوحه کار خود قرار دارند. زیرا آماده سازی و انتقال اطلاعات جزو جدایی ناپذیر تحقیق و توسعه به شمار می رفت و اکنون نیز چنین رسالتی را بر عهده دارد.
اگرچه استفاده از اصطلاح علم اطلاع رسانی بعد از سال 1958 رایج گردید با این وجود بحث پیرامون تعاریف آن همچنان ادامه داشت در سال 1962 در موسسه تکنولوژی جورجیا تعریفی جامع و کامل از علم اطلاع رسانی بیان شد که تا کنون نیز این تعریف کاربرد خود را داراست: اطلاع رسانی دانشی است که به بررسی حضور حیات و رفتار اطلاعات، نیروهای حاکم و جریان اطلاعات و ابزار آماده سازی اطلاعات برای به حداکثر رساندن دستیابی و قابل استفاده نمودن آن می پردازد.
آماده سازی اطلاعات شامل اصالت، جمع آوری، سازماندهی، ذخیره، بازیابی، تفسیر، اشاعه و استفاده از آن می گردد.
داشتن اطلاع رسانی سه رکن اساسی و شناخته شده دارد:
1- تئوری اطلاعات (سایبر ماتیک)
2- زبان شناسی، منطق و تکنولوژی اطلاعات (علم ارتباطات و علوم کامپیوتری)
3- مدیریت اطلاعات (مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی)

مهمترین محرک و عامل توسعه علوم اطلاع رسانی از سال 1985 به بعد، ظهور کامپیوترها و گسترش توانمندی های آنها در نسل های مختلف خود بوده است.
چه این ابزار به عنوان مهمترین ابزار ذخیره سازی، پردازش و بازاریابی اطلاعات مطرح بوده و هست و از این رو از سال 1970 به بعد تجهیزات کامپیوتری به منظور به خدمت گرفتن در امر اطلاع رسانی وفناوری اطلاعات استفاده گردید.
امروزه کارفرمایان پروژه هایی که به نوعی با فن آوری اطلاعات مرتبطند، چیزی بیش از آخرین فن آوری روز می خواهند. آنها یک معماری متناسب با فعالیت هایشان که هم اعتبار موسسه متبوعشان را افزایش دهد و هم آنها را از مزایای عصر ارتباطات بهره مند کند، طلب می کنند.
این نیازها یک طیف گسترده از واکنش ها را در میان معماران و طراحان داخلی سبب گردیده است که از معماری فناوری برتر تا معماری آینده گرا متفاوت است.
به طور کلی معماری متاثر از انقلاب الکترونیک و عصر دیجیتال را می توان در 5 گروه از ساختمانها مشاهده کرد:
– ساختمان صنعت چند رسانه ای
– شرکتهای تلویزیونی، انتشاراتی، تبلیغاتی و نرم افزاری، که از قدرت تظاهر معماری برای توسعه هویت شرکتهایشان استفاده می کنند.

– ساختمان های پیشرفته اداری، که برای بانکها، موسسات اعتباری و شرکتهای عمومی طراحی می گردند.
– تسهیلات چند کارکردی فناورانه، شغلی، اداری وتحقیقاتی که به ساختارهای پیوندی نیاز دارند تا امکانات جداگانه قبلی را در زیر یک سقف با هم ترکیب کند.
– مراکز اطلاع رسانی جدید، که با تجهیزات چند رسانه ای و ظاهر کامپیوتری جذاب تجهیز شده اند وموسسات فرهنگی و آموزشی که با تاثیرات وسایل ذخیره سازی الکترونیکی اطلاعات و شبکه های داده ها رو به رو گردیده اند.
به هر حال، در تمامی معماری های مرتبط با فناوری دیجیتال، همواره این چالش وجود دارد که آیا معماری و طراحی باید پتانسیل آینده گرای فناوری جدید را منتصویر کند یا در جهت نشان دادن جهان غیر واقعی کامپیوتر، به وسیله فراهم کردن یک محیط واقعی انسانی تلاش کند.

و…..

 

 

 

فهرست مطالب:

عنوان صفحه

چکیده

فصل اول: شناخت

1-1- شناخت موضوع 2
1-1-1- مقدمه و بیان مساله 2
1-1-2- ضرورت و اهمیت انجام پروژه 6
1-1-3- پیشینه (تاریخچه) کار 7
1-2- مبانی نظری تاثیر گذار در طراحی 15
1-2-1- مبانی نظری طرح 15
1-2-2- آرمان شهر الکترونیک 15
1-2-3-معماری اطلاعات و جهانی سازی 16
1-2-3-1-جهانی سازی و اتخاذ رویکردی مناسب 17
1-2-4- اطلاعات و معماری 17
1-2-4- 1- دیاگرام: واسطه ای است بین ایده و واقعیت 18
1-2-4- 2- ساختمانهای مدیا 18
1-2-4- 2- 1- ساختار فضاهای مدیا 19
1-2-4- 2- خانه های مجازی 21
1-2-4- 2- 1- خانه مجازی ژان نوول 22
1-2-4- 2- 2- خانه مجازی تویوایتو 22
1-2-4- 2- 3- خانه مجازی دانیل لیبسکیند 22
1-2-5- مفهوم فضا در معماری هزاره سوم 24
1-2-5- 1- فضا ومسئله فضا 24
1-2-6- نتیجه فصل 29
1-3- بررسی نمونه های داخلی و خارجی 30
1-3- 1 – مشخصات تفصیلی پارک فن آوری پردیس 30
1-3- 1 – 1- مطالعات مکان یابی پارک 30
1-3- 1 –2- متراژ زمین و فضاهای طراحی شده (در طرح جامع پارک) 31
1-3- 1 –3- ساختمان مدیریتی پارک و خدمات تخصصی 31
1-3- 1 –4- ساختمان خدمات عمومی و شهری 32
1-3- 1 –5- مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه های مشترک 32
1-3- 2 – مرکز فرهنگی ژرژ پمپیدو 32
1-3-3 – سندای مدیاتک تویواتیو- ژاپن 33
1-3- 4- کتابخانه و مرکز اطلاعات نیومن، نیویورک، امریکا(1994) 37
1-3- 5 – موسسه تحقیقات فن آوری زمین کیهانا، ژاپن (1993) 38
1-3- 6 – کافه سیبریا پاریس، فرانسه (1995) 39
1-3- 7 – رویای آینده – منچستر انگلستان (1996) 40
1-3- 8 – مرکز تله کامتوکیو، ژاپن 1996 41
1-3- 9 – ادراه مرکزی مالیات: ناتینگهام 42
1-3- 10 – دانشکده حقوق کمبریج 43
1-3- 11 – مرکز گردهمایی کلمبوس – امریکا 44
1-3- 12 – نتیجه گیری 45

1-4- شناخت سایت و منطقه مورد مطالعه 46
1-4-1- شناخت شهر 46
1-4-1-1-موقعیت جغرافیایی 46
1-4-1-2- موقعیت طبیعی 47
1-4-1-3- سیمای طبیعی و کالبدی شهر 47
1-4-1-3- 1 – زمین شناسی 49
1-4-1-3- 2 – حرکات فعال زمین 49

1-4-2- شناخت اقلیم 51
1-4-2- 1- موقعیت اقلیمی تهران 51
1-4-2- 2- ویژگی اقلیمی تهران 52
1-4-2- 2- 1-تابش آفتاب 53
1-4-2- 2- 2-دما 54
1-4-2- 2- 3-میزان بارش 54
1-4-2- 2- 4-رطوبت نسبی 55
1-4-2- 2- 5-روزهای یخبندان و بارانی 56
1-4-2- 2- 6-باد 56
1-4-2- 2- 7-تاثیر جهات تابش خورشید در استقرار ساختمان 57
1-4-2- 2- 8-تاثیرات جهت وزش باد در استقرار ساختمان 58
1-4-2- 2- 9-سایه و نورگیری 59
1-4-2- 2- 10-تنظیم کننده های حرارت مکانیکی 60
1-4-2- 2-11-جهت استقرار ساختمان 60
1-4-2- 3- نتیجه گیری 61

1-4-3- شناخت و تحلیل سایت و دلایل انتخاب آن 61
1-4-3-1-شناخت کالبد سایت 61
1-4-3-1- 1- موقعیت 61
1-4-3-1- 2- ابعاد و مساحت زمین 62
1-4-3-1- 3- دسترسی ها 62
1-4-3-1- 4- همسایگی 62
1-4-3-2-تاریخچه شکل گیری محوطه پیرامونی 63
1-4-3-3-تاریخچه پارک لاله 63
1-4-3-4-دلایل انتخاب سایت 64
1-4-3-5-ارزش حائز اهمیت سازمان شهری در ارتباط با پروژه 64
1-4-3-5- 1- فضاهای آموزشی 64
1-4-3-5- 2- پارک لاله 64
1-4-3-5- 3- مراکز فرهنگی 68
1-4-3-5- 4- سینماها 68
1-4-3-5- 5- موزه هنرهای معاصر و موزه فرش 68
1-4-3-5- 6- سالن تئاتر(تالار نمایش) پارک لاله 69
1-4-3-5- 7- نگارخانه 69
1-4-3-5- 8- کتابخانه لاله 69
1-4-3-5- 9- مراکز آفرینش های فرهنگی و هنری 69
1-4-3-5- 10- سازمان خوداشتغالی و بازارچه کتاب 69
فصل دوم: برنامه ریزی فیزیکی و تدوین اصول و ضوابط طراحی

2-1- استانداردها 70
2-1-1- آمفی تئاتر 70
2-1-1- 1- سالن اصلی 70
2-1-1- 2- صحنه نمایش 70
2-1-1- 3- ارتفاع صحنه نسبت به کف 71
2-1-1- 4- ابعاد پرده نمایش 71
2-1-1- 5- عرض صحنه نمایش 72
2-1-1- 6- عمق صحنه نمایش 72
2-1-1-7- ابعاد صندلی و شیب کف سالن 72
2-1-1- 8- اتاق پروژکشن 74
2-1-1- 9- فضای انتظار 75
2-1-1- 10- سرویس بهداشتی 75
2-1-1- 11- فضای ارتباطی 75
2-1-2- سایت اینترنتی 75
2-1-2- 1- فضای مورد نیاز 75
2-1-2- 2- مبلمان مورد نیاز 75

2-1-3- کتابخانه 75
2-1-3-1- اجزای مبلمان کتابخانه 78
2-1-4-اداری 79
2-1-4- 1- فضاهای مورد نیاز 79
2-1-5- اتاق جلسه 79
2-1-5- 1- فضای مورد نیاز 79
2-1-6- استراحت کارمندان 79
2-1-6-1- فضای مورد نیاز 79
2-1-7 – بایگانی 79
2-1-7 – 1- فضای مورد نیاز 79
2-1-7 –حراست 80
2-1-8 –رستوران 81
2-1-9 –آشپزخانه 82
2-1-9 – 1-تریا 84
2-1-9 –2- آبدارخانه 84
2-1-10 –نمازخانه 84
2-1-11 –تایپ وتکثیر 84
2-1-12 – سرویس های بهداشتی 85
2-1-13 –انباری 85

2-2-ضوابط و دستور العمل های سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در مورد ایمنی ساختمان ها

2-2-1- ضوابط و مقررات ایمنی سازمان در مرحله طراحی 86
2-2-1-1- ضوابط مربوط به فاصله ساختمان ها از یکدیگر با توجه به نوع کاربری 86
2-2-1-1-ضوابط مربوط به موتور خانه تأسیسات 86
2-2-1-2-ضوابط مربوط به سیستم اعلام کننده حریق 86
2-2-1-3- ضوابط مربوط به نمای سنگ و شیشه 87
2-2-1-4- ضوابط مربوط به استعلام از سازمان آتش نشانی و نظریات کارشناسی 87
2-2-2-دستور العمل ایمنی سازمان در مرحله اجراء (بازدید، کنترل ونظارت) 87
2-2-2-1- دستور العمل مربوط به ایمنی از مرحله خاک برداری و شورع تا پایانکار 87
2-2-2-2- دستور العمل مربوط به برق و روشنائی اضطراری ساختمان 88
2-2-2-3- دستورالعمل مربوط به سیستم گرمایش ساختمان 88
2-2-2-4- دستور العمل مربوط به موتور خانه تأسیسات 89
2-2-2-5- دستورالعمل مربوط به جانپناه، داکت و نورگیر و بازشوها 89
2-2-2-6- دستور العمل مربوط به سیستم لوله کشی آب آتش نشانی ساختمان ها 90
2-2-2-7-دستور العمل مربوط به خاموش کننده دستی و چرخ دار آتش نشانی 91
2-2-2-8-دستورالعمل مربوط به نازک کاری و دکوراسیون داخلی ساختمان ها 91
2-2-2-9- دستورالعمل مربوط به سیستم اعلام حریق 92
2-2-2-10- دستور العمل مربوط به استعلام از سازمان آتش نشانی و نظریات کارشناسی 92

2-3- ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي معلولين جسمي وحركتي
2-3-1-ضوابط كلي طراحي ساختمانهاي عمومي‌ 93
2-3-1- 1- وروديها 93
2-3-1- 2- راهرو 93
2-3-1- 3- بازشوها (درو پنجره) 93
2-3-1- 4- پله‌ 94
2-3-1- 5- سطح شيبدار 94
2-3-1- 6- آسانسور 94
2-3-1- 7- فضاهاي بهداشتي‌ 95
2-2- برنامه فیزیکی 97
2-2-1- بخش همایشی 97
2-2-2- بخش پژوهشی 97
2-2-3- بخش نمایشی 97
2-2-4- بخش اداری 97
2-2-5- بخش خدماتی 98

2-3- بررسی سازه و تاسیسات 99

2-3-1- بررسی سازه 99
2-3-1- -1روش پس کشیدگی 99
2-3-1- 2- بتن پوسته ای با تارهاي شيشه اي و شفاف 101

2-3- 2- بررسی تاسیسات 102
2-3- 2- 1تهویه مطبوع 102
2-3- 2-1 – 1انواع سیستم های تهویه مطبوع 102
– 1-1-1-2-3-2سیستم هوا شوی 102
– 2-1-1-2-3-2 سیستم هوا ساز 103
– 3-1-1-2-3-2 سیستم های هوا –آب 103
2-3-2-1-1-4- سیستم تهویه مطبوع تمام آب 104
2-3-2-1-1-5- سیستم تهویه مطبوع تمام هوا 104
فصل سوم: طراحی

3-1- تحلیل سایت
3-2- روند طراحی
3-3- مدارک و نقشه ها

فصل چهارم: شیت های طراحی

فهرست منابع و مآخذ

فهرست تصویر ها وجداول
عنوان صفحه

تصویر(1-1- 1)، انقلاب الکترونیک 2
تصویر(1-1- 2)، فناوری دیجیتال 2
تصویر(1-1- 3)، فناوری اطلاعات 3
تصویر(1-1- 4)، فناوری دیجیتال 4
تصویر(1-1- 5)، فناوری دیجیتال 5
تصویر(1-1- 6)، فناوری دیجیتال 5
تصویر(1-1- 7)، فناوری دیجیتال 6
تصویر(1-1- 8)، نمونه موردی 7
تصویر(1-1- 9)، عصر اطلاعات 8
تصویر(1-1- 10)، فناوری دیجیتال 9
تصویر(1-1- 11)، معماری جدید 10
تصویر(1-1- 12)، معماری جدید 11
تصویر(1-1- 13)، معماری جدید 12
تصویر(1-1- 14)، معماری جدید 13
تصویر(1-1- 15)، دیترهافمن 14
تصویر(1-1- 16)، بهینه سازی خرید 15
تصویر(1-1- 17)، ماهواره 16
تصویر(1-1- 18)، دیاگرام 18
تصویر(1-1- 19)، ساختمانهای مدیا 19
تصویر(1-1- 20)، ساختمانهای مدیا 20
تصویر(1-1- 21)، ساختمانهای مدیا 20
تصویر(1-1- 22)، خانه مجازی ژان نوول 22
تصویر(1-1- 23)، خانه مجازی دانیل لیبسکیند 23
تصویر(1-1- 42)، مفهوم فضا در معماری هزاره سوم 24
تصویر(1-1- 25)، قوس در معماری ایران 25
تصویر(1-1- 62)، پل فلزی 26
تصویر(1-1- 26)، معماری شفاف 27
تصویر(1-1- 27)، میدان مغناطیسی 28
تصویر(1-1- 82)، خلاقیت در فضا 29

پارک فن آوری پردیس
تصویر(1-3- 1)، قسمتی از مجموعه پارک 30
تصویر(1-3- 2)،سه بعدی مجموعه 31
تصویر(1-3- 3)،سه بعدی مجموعه 31
تصویر(1-3- 4)،پلان مجموعه 32
تصویر(1-3- 5)،سه بعدی مجموعه 32
مرکز فرهنگی ژرژ پمپیدو
تصویر(1-3- 6)،نمایی از مجموعه 33
تصویر(1-3- 7 )،نمایی از مجموعه 33
سندای مدیاتک تویواتیو
تصویر(1-3- 8)،نمایی از مجموعه 34
تصویر(1-3- 9)، مدیا تک، تویو ایتو، جزییات سازه 34
تصویر(1-3- 10)،نمایی از مجموعه 35
تصویر(1-3- 11)،نمایی از مجموعه 36
تصویر(1-3- 12)،نمایی از مجموعه 37
تصویر(1-3- 13)، مدیا تک، تویو ایتو، جزییات سازه 37
کتابخانه و مرکز اطلاعات نیومن، نیویورک، امریکا
تصویر(1-3- 14)،نمایی از مجموعه 37
تصویر(1-3- 15)،پلان مجموعه 37
موسسه تحقیقات فن آوری زمین کیهانا
تصویر(1-3- 16)،نمایی از مجموعه 38
تصویر(1-3- 17)،نمایی از مجموعه 38
کافه سیبریا پاریس، فرانسه
تصویر(1-3- 18)،نمایی از مجموعه 39
تصویر(1-3- 19)،نمایی از مجموعه 39
رویای آینده – منچستر انگلستان
تصویر(1-3- 20)، نمایی از مجموعه 40
تصویر(1-3- 21)، نمایی از مجموعه 40
تصویر(1-3- 22)، نمایی از مجموعه 40
مرکز تله کامتوکیو
تصویر(1-3- 23)،نمایی از مجموعه 41
ادراه مرکزی مالیات: ناتینگهام
تصویر(1-3- 24)،نمایی از مجموعه 42
دانشکده حقوق کمبریج
تصویر(1-3- 25)،نمایی از مجموعه 43
مرکز گردهمایی کلمبوس – امریکا
تصویر(1-3- 26 )،پرسپکتیو مجموعه 44
تصویر(1-3- 27 )،پرسپکتیو مجموعه 45
شناخت شهر
تصویر(1-4- 1)،پلان 46
تصویر(1-4- 2)، سیمای طبیعی و کالبدی شهر 47
تصویر(1-4- 3)، نقشه تهران 48
تصویر(1-4- 4)، نقشه مناطق تهران 49
تصویر(1-4- 5)، نقشه مناطق تهران 50
تصویر(1-4- 6)، نقشه مناطق تهران 51
تصویر(1-4- 7)، ویژگی اقلیمی تهران 52
تصویر(1-4- 8)، تابش آفتاب تهران 53
تصویر(1-4- 9)، نقشه مناطق تهران 54
تصویر(1-4- 10)،بارندگی مناطق تهران 55
تصویر(1-4- 11)،رطوبت حداکثر و حداقل تهران 56
تصویر(1-4- 12)،تعداد روز های یخبندان تهران 56
تصویر(1-4- 13)،حداثر سرعت وزش باد تهران 56
تصویر(1-4- 14)،حداکثر سرعت وزش باد تهران 57
تصویر(1-4- 15)، تاثیرات جهت وزش باد در استقرار ساختمان 59
تصویر(1-4- 15)،تغییرات سایه در تهران 60
تصویر(1-4- 17)،پلان 62
تصویر(1-4- 18)، موزه فرش 63
تصویر(1-4- 19)، نقشه هوایی 64
پارک لاله
تصویر(1-4- 20)، پارک لاله 65
تصویر(1-4- 21)، هتل لاله 66
تصویر(1-4-22)،قسمتی از مجموعه پارک 67
تصویر(1-4-23)،قسمتی از مجموعه پارک 67
تصویر(1-4-24)،قسمتی از مجموعه پارک 67
تصویر(1-4-25)، قسمتی از مجموعه پارک 68
تصویر(1-4-26)، قسمتی از مجموعه پارک 69
تصویر(2-1- 1)، تئاتر گرد و دید 70
تصویر(2-1- 2)، شکل سقف و انعکاس صدا 71
تصویر(2-1- 3)، نسبت های قسمت مخصوص تماشاگران سنتی (دید) 71
تصویر(2-1- 4)، ارتفاع صندلی ها (گرادیان) 71
تصویر(2-1- 5)، ابعاد صندلی ها 72
تصویر(2-1- 6)، ابعاد صندلی ها 73
تصویر(2-1- 7)، عرض ردیف : 25 صندلی + در ضروری 73
تصویر(2-1- 8)، عرض ردیف : 16 صندلی 73
تصویر(2-1- 9)، استاندارد محل های ایستادن 74
تصویر(2-1- 10)، استاندارد صندلی ها 74
تصویر(2-1- 11)، استاندارد قفسه ها 76
تصویر(2-1- 12)، حداقل فضای آزاد در قسمت مطالعه 76
تصویر(2-1- 13)، حداقل فضای میان میزها 77
تصویر(2-1- 14)، مساحت یک محل کار فردی 77
تصویر(2-1- 15)قفسه مخصوص بچه های مدرسه رو 78
تصویر(2-1- 16)، ارتفاع واحد 5 قفسه ای 78
تصویر(2-1- 17)، ارتفاع واحد 4 قفسه ای برای بچه های کوچک 78
تصویر(2-1- 18)، چیدن گوشه های مخصوص 81
تصویر(2-1- 19)، طرح کلی نشستن ساده 81
تصویر(2-1- 20)، چیدن میزهای مورب 81
تصویر(2-1- 21)، چیدن میزهای موازی 81
تصویر(2-1- 22)، فضای حداقل میان میزها 82
تصویر(2-1- 23)، ترتیب میز کافه تریاها 82
تصویر(2-1- 24)، اغذیه فروشی 83
تصویر(2-1- 25)، کافه رستوران 83
تصویر(2-1- 26)، آشپزخانه رستوران در هتل بزرگ 83
تصویر(2-3- 1)، پیش تنیدگی 100
تصویر(2-3- 2)، پیش تنیدگی 101
تصویر(2-3- 3)، پیش تنیدگی 101
تصویر(2-3- 4)، GFRS 101
تصویر(2-3- 5)، GFRS 101
تصویر(2-3- 6)، GFRS 101
تصویر(2-3- 7)، تاسیسات مکانیکی ساختمان 102
تصویر(2-3- 8)، تاسیسات مکانیکی ساختمان 102
تصویر(2-3- 9)، هوا شوی 103
تصویر(2-3- 10)، هوا ساز 103
تصویر(2-3- 11)، سیستم های هوا –آب 103
تصویر(3-1-1)، دسترسی ها 105
تصویر(3-1-2)، شیب زمین 105
تصویر(3-1-3)،نور 105
تصویر(3-1-4)،باد 105
تصویر(3-1-5)، دید از خیابان حجاب 106
تصویر(3-1-6)، دید از پارک لاله 106
تصویر(3-1-7)، دید از خیابان حجاب 106
تصویر(3-1-8)، دید از بلوار کشاورز 106
تصویر(3-1-9)، دید از خیابان حجاب 106
تصویر(3-2-1)،روند طراحی 107
تصویر(3-2-2)،روند طراحی 107
تصویر(3-2-3)،روند طراحی 107
تصویر(3-2-4)،روند طراحی 107
تصویر(3-2-5)،روند طراحی 107
تصویر(3-2-6)،روند طراحی 108
تصویر(3-2-7)،ماکت اتود 108
تصویر(3-2-8)،ماکت اتود 108
تصویر(3-2-9)،ماکت اتود 108
تصویر(3-2-10)،ماکت اتود 108
تصویر(3-2-11)،ماکت اتود 108
تصویر(3-2-12)،روند طراحی 108
تصویر(3-2-13)،روند طراحی 108
فهرست جداول
جدول (2-1-1)، بخش همایشی 97
جدول (2-1-2)، بخش پژوهشی 97
جدول (2-1-3)، بخش نمایشی 97
جدول (2-1-4)، بخش اداری 98
جدول (2-1-5)، بخش خدماتی 98

 

 

تصاویر فایل:

4-5-2015 9-50-20 PM

 

خرید رساله:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما ارسال خواهد شد. راهنمای خرید و دانلود فایل
  • فرمت رساله: word
  • حجم فایل ها: 19 مگابایت

 

  • برای مشاهده لیست رساله و مطالعات های معماری اینجا را کلیک نمائید.
  • سفارش انجام رساله و طرح پذیرفته می شود.
  • شماره پشتیبانی و سفارشات معماری : 09037758555 – 10 صبح تا 4 عصر
  • ایمیل های پشتیبانی : parsacad.com@gmail.com – info@parsacad.com
  • رساله معماری با رساله معماری هم تبادل می شود و نیاز به خرید نیست.