فصل اول
طرح مسئله،مبادی و چهارچوب پژوهش

مقدمه:
امكانات ارتباطي كه دوران معاصر و كنوني در اختيار انسان قرار مي‌دهد امكان جا به جا شدن شمار قابل ملاحظه اي انسان را در پهنه نسبتا وسيعي ممكن كرده است و حركت واقعي جهانگردي، جهانگردي توده اي و گروهي به سوي كشف افق‌هاي دور دست خصوصا افق هايي كه داراي فرهنگ و عاد فرهنگي اصيل و كهن مي‌باشند از مدتها قبل شكل گرفته و اكنون در حال گسترش مي‌باشد. اگر جابجايي جمعيت را در درون كشورها به اين مسئله بيفزاييم اهميت مسافرت بعنوان يك نياز طبيعي، روحي، رواني، اجتماعي و … از هر نظر بيشتر روشن خواهد شد. زماني گردشگري معناي واقعي خود را خواهد يافت كه علاوه بر تسهيل شرايط انجام آن در فضايي مطلوب اتفاق افتد.

مطالعات معماری هتل ساحلی,رساله معماری هتل ساحلی,پایان نامه معماری هتل ساحلی,طرح نهائی معماری هتل ساحلی,برنامه فیزیکی هتل ساحلی,مطالعات تطبیقی هتل ساحلی,نمونه موردی داخلی و حارجی هتل ساحلی,نمونه مشابه هتل ساحلی,مطالعات هتل ساحلی,رساله هتل ساحلی,طرح نهائی هتل ساحلی,پایان نامه هتل ساحلی,دانلود مطالعات آماده هتل ساحلی,دانلود رساله آماده هتل ساحلی,دانلود پایان نامه آماده هتل ساحلی,مطالعات اماده هتل ساحلی,رساله آماده هتل ساحلی,پایان نامه آماده هتل ساحلی
در بسياري از كشورها از جمله كشور ما پديده مسافرت كردن در حال گسترش مي‌باشد و توسعه آن نيز ضرورت دارد به دلايل مختلف از جمله جاذبه‌هاي متنوع و متفاوت در بسياري زمينه امكان گسترش فعاليت توريستي چه داخلي و چه خارجي وجود دارد و هتل به عنوان يكي از مجموعه فضاهاي توريستي اقامتي، فراغتي، اجتماعي، فرهنگي و … اقتصادي با توجه به جلوه‌هاي متعدد و متنوع آن به عنوان زمينه طراحي معماري مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است.
نكات مطرح شده حكايت از نگرشي جديد در زمينه فوق دارد به نگرشي كه حاصل دوره‌هاي جديد حركت توريسم جمعي و گروهي است يعني جامعه اي كنجكاو، پرسشگر، آنسوي نگرد رو به پيش كه علاوه بر طرح مسائل مختلف و توجه به آنها محيط زيست خود را نيز مطرح مي‌كند.

برای دانلود و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمائید…..

بخشی از پروپوزال:

بيان مسئله:
در فرهنگ عام مردم ايران، سفر جايگاه ويژه از جهت گسترش اطلاعات و شناخت انسان و جامعه دارد و انسان باتجربه در سفر جهان ديده خواهد شد كه همان جمله معروف (سفرها بايد تا پخته شود خامي) و از آنجا كه از اوايل قرن بيستم در آمريكا و اروپا، هتل و هتلداري به يك صنعت واقعي تبديل شده و باعث گسترش فوق العاده سريع شده و تاثير آن بر بهبود سطح نسبي خدماتي و ارتقاء چشمگير معماري در داخل و حتي در درون به وضوع قابل لمس است.
چون يكي از آرامش بخش ترين مكان ها براي ما، سواحل و قدم زدن و دور شدن از مسائل و مشكلات روزمره است و نيز به علت وجود نداشتن يك مجموعه مناسب تفريحي در ساحل وسيع درياي خزر و همچنين استفاده نكردن از امكاناتي مانند: جذب توريست و ايجاد شغل، اين پروژه قابل گسترش خواهدبود.
نخستين هتل جهان در سال1983 در كشور سوئيس ساخته شده و در ايران در شهرهاي تهران و كرج ساخته و در ابتدا مبارزه اي ميان هتل هاي كوچك و هتل هاي زنجيره اي، مانند هتل شرايتون، هتل هيلتون و هتل هاليدي به وجود آمد و در اين مبارزه كه مبارزه تكنولوژي بازاريابي بود، اين هتل هاي كوچك بازنده اي بيش نبودند. چون اين صنعت پول ساز در دست بزرگان بين المللي بود و اين هتل هاي بزرگ، با جذب و شركت دادن هتل هاي منفرد، خدماتي را براي آنها فراهم كردند.
1) شراكت 2) زنجيره اي كردن 3) تعيين مديريت 4) بازاريابي
البته تمام هتلداران از قشر ثروتمند جامعه بوده اند. واژه اصلي و خواندن مكاني به نام هتل از سال1760 ميلادي به كار رفت، كه از كلمه Hostel; مشتق شده است. در كشور امريكا مكانهايي كه به اين منظور اختصاص مي يافت را با واژه INN مشخص مي كردند، به مفهوم كاروانسرا، مسافرخانه و گاه به معني منزل به كار مي رفت.
طبقه بندي هتل ها :
1) مكان 2) اندازه هتل (مدت اقامت) }1- كوتاه 2- طولاني{ 3- انواع طرح يا برنامه(امكانات)

اهداف:
(اهداف كلي و جزئي، آرماني، اهداف ويژه و كاربردي)
باتوجه به اينكه اين پتانسيل بسيار بالا در سواحل وسيع خزر وجود دارد و بندرتركمن نيز يكي از بنادر خوب و فعال ايران در سال هاي گذشته بوده و همچنين موقعيت ممتاز تجاري و توريستي منطقه و همجواري با تاسيسات و اسكله بندر و منظر زيباي منطقه، احداث هتل را جهت نيل به اهداف زير قابل بحث مي نمايد.
الف) ايجاد مكاني جهت توريست و جهانگردي و روابط في مابين و حتي جذب مسافران داخلي كشور
ب) بهره وري سريع از امكانات و تجهيزات مكان سايت به نحو احسن
پ) تحكيم روابط دوستي با دول و اقوام خارجي
ت) آشنايي عموم مردم با مظاهر فرهنگ و تمدن
ث) ايجاد شغل و گسترش روزافزون وضعيت اقتصادي افراد
ج) پيشگامي در جهت ارائه طرح هاي بهسازي ساحلي خزر در آينده
چ) استفاده بهينه از انرژي جزر و مد دريايي(معماري سبز)
اهداف معمارگونه:
1- ارتباط معماري با اقليم، در نظر گرفتن معيارهاي اقليمي در كالبد مجموعه.
2- بستر سايت: تبديل ايده هاي سايت به خطوط معماري
3- معنا در معماري: بيان مفاهيم جديد از فضاهاي گم شده در معماري

كاربردها:
(بهره‌وران از موضوع طراحي شامل سازمان‌ها و صنايع و گروه‌هاي ديگر)

الف) در محيط آكادميك: تمام دانشجويان مقاطع(كارداني- كارشناسي) به عنوان نمونه موردي.
ب) سازمان ميراث فرهنگي- اداره كار و امور اجتماعي سازمان بنادر كشتيراني عامه مردم كه از اين طرح استفاده تفريحي- اقامتي مي كنند.

روش‌شناسي تحقيق:
(روش گردآوری، تجزیه و تحلیل اطلاعات)

اطلاعات جمع آوري شده از طريق مطالعات ميداني- كتابخانه اي- مجلات معماري- آيين نامه ها و آرمان نامه هاي هتل داري و سايت هاي مختلف اينترنتي داخلي و خارجي- شبكه هاي مختلف و روزنامه و الواح فشرده- مصاحبه به صاحبنظران- بررسي نمونه ها و تجزيه و تحليل سايت از طريق كمي و كيفي.
فصل دوم
شناخت ومعرفي هتل
تعریف هتل:
هتل به مفهوم یک مجتمع خدماتی با هدف کسب درآمد و سود پدیده تکوین یافته ای است که پیشینه آن به انقلاب صنعتی اروپا بر می گردد،از انقلاب صنعتی تا به امروز دست کم چهار رویداد به رونق صنعت توریسم و هتل سازی و هتل داری کمک کرده است. نخستین عامل، تغییر الگوی تولید و مصرف انرژی از سوختهای گیاهی و حیوانی به زغال سنگ و سپس به انرژی هیدروکربنی از آغاز قرن بیستم( که امکان تحرک انسان را در مقیاس انبوه و سریع فراهم آورد.)ف دوم، تولید انبوه صنعتی و گسترش تجارت، آن هم به مقیاس وسیع.سوم اختراع و رواج خودروی شخصی و ترن و هواپیما و امکان حرکت سریع و آسان تر و نهایتا” افزایش سطح درآمد مردم همراه با کاهش ساعات کار و افزایش اوقات فراغت.
امروزه سفر راهی برای دور شدن از خانه خلق کرده است. در این راستا پیوند نزدیکی میان رشد امکانات، تسهیلات و توسعه شیوه های حمل و نقل به وجود آمده است. تا نیمه های قرن نوزده میلادی، سفر منحصر به جاده های داخل مرزها بود، خواه سفر تجاری، خواه سفر تفریحی. در کشورهای اروپایی برای پاسخگویی به این خواسته مسافران و مهمانپذیر ها در راه های اصلی و نزدیک به شهرهای مهم ساخته شدند. قرن هاست در اروپا شغل مسافر خانه داری رواج دارد. از هنگامی که روم فتح شد، مسافر خانه ها و مهمانپذیر ها یکی پس از دیگری ساخته می شدند و در مقابل پولی که از مشتریان دریافت می کردند، غذا و نوشیدنی و وسایل سرگرمی و راحتی ایشان را فراهم می آوردند. با انحطاط امپراتوری روم در حدود سال 500م. به دلیل مشکلات، سالها با فقدان تجارت و بازرگانی روبه رو بودند. در این دوره، کلیسا پذیرای مسافران بود. در قرن 15م. مسافرخانه ها بار دیگر در کشورهای اروپایی بسیاری، به ویژه انگلستان و فرانسه توسعه یافت. تدریجاً در قرون هفده و هجده میلادی، این مسافر خانه ها گسترش یافتند به طوری که برخی از آنها بین 30 تا 50 اتاق داشتند و امکانات خود را افزایش دادند. با روی کار آمدن خطوط راه آهن، حدود سال 1825م. در انگلستان، سرنوشت مسافر خانه ها مهمور شد. از مدت زمان سفر کاسته شد و مهمانپذیر های بسیاری رو به فراموشی رفتند چرا که مسیرها تغییر کرده بود؛ این فراموشی تا اوایل قرن بیست ادامه داشت تا اینکه موتورسواران و دوچرخه سواران به کمک مسافرخانه ها آمدند. هتل ها نیز از قلب مسافرخانه ها بیرون آمدند شاید تنها با یک تغییر ساده اسمی! واژه هتل حلقه فریبنده ای در خود داشت. در کشور فرانسه، هتل محل اقامت افراد سرمایه دار و ثروتمند بود. البته برخی از ساختمانهای عمومی هم هتل نامیده می شدند، مانند ضرابخانه ها… در حدود سال های 1800م. واژگان “هتل”، “قهوه خانه ها” و … همه تقریباً برای انتقال یک مفهوم به کار می رفتند. از سال 1820م. واژه “هتل” به عنوان اصطلاحی برای توضیح افرادی به کار می رفت که توقف شب خواب در مکانی دارند و در مقابل مبلغی که هزینه می کردند از امکانات غذایی و رفاهی آن مکان استفاده می کردند. تا اواخر دهه 40، هتل های کوچک بین المللی عمدتاً در سوییس و انگلستان بودند. در سال 1948م.دولت امریکا تقضای خود را مبنی بر ساخت هتل در امریکای لاتین به شرکت های هتل سازی اعلام کرد تا از این طریق اقتصاد کشور را بهبود بخشد. کونراد هیلتون (Conrad Hilton) در سال 1948م. اولین هتل بین المللی خود را در “سن جوان” San Juan راه اندازی کرد. هتل های بین المللی هیلتون که امروزه دفتر مرکزی آن در انگلستان است، در سال 1991، بالغ بر 50799 اتاق در 151 هتل خارج از امریکا به خود اختصاص داده است. از دیگر پیشگامان صنعت هتل داری و ساخت هتل های زنجیره ای می توان به “ارنست هاندرسون”، بنیانگذار هتل های زنجیره ای “شرایتون” Sheraton اشاره کرد. این دو هتل زنجیره ای تا دهه 60 و روی کار آمدن هتا های زنجیره ای “هیات” Hyatt تنها رقیبان بازار بودند. هر جا که این دو هتل ساخته می شدند، خطوط هوایی ایلات متحده هم دیده می شد. یکی دیگر از عوامل گسترش هتل ها، توسعه و گشایش متل ها ی استاندارد در جاده ها و بزرگراه ها توسط “کمونس ویلسون”، بنیانگذار هتل های زنجیره ای “هالیدی” Holiday بود که امروزه از بزرگترین هتل های زنجیره ای در دنیا است. وی بر این باور بود که هتل می بایست راحت، تمیز، همراه با امکانات مقرون به صرفه و بدون افراط گرایی باشد و فضای پارکینگ به اندازه کافی بزرگ باشد.این مدیر دو عامل اساسی موفقیت امریکایی ها را ساخت هتل های بین المللی توضیح می دهد:
1- بیشترین سفرهای خارجی در امریکا صورت می گیرد.
2- از امکانات ممتاز و درجه یک استفاده می کنند.
هتل ها و متل ها اغلب تسهیلات یکسانی ارائه می دهند با این تفاوت که یک متل اکثراً در بزرگراه است و پارکینگ وسیعی دارد. اگرچه در برخی موارد حتی این تفاوت ها هم وجود ندارد و میهمانان با توجه به میل و علاقه شخصی خود تصمیم می گیرند در هتل یا متل اقامت داشته باشند. ارزان فیمت ترین تسهیلات در شهرهای بزرگ، ابتدا در ژاپن دیده شدند که “هتل کپسول” Capsule Hotel نام گرفتند؛ میهمانان در اتاق هایی که از نوعی پلاستیک ساخته شده بودند، با ارتفاع و عرض حدود 25 فوت و 6/7 فوت عمق مستقر می شدند و هر شب اجاره ای حدود 25 دلار در توکیو می پرداختند و جالب اینکه اغلب پر بودند و جای خالی به ندرت پیدا می شد. هر یک از این کپسول ها مجهز به رادیو، تلویزیون، کولر و ساعت بودند و هر هتل بالغ بر 400 کپسول داشت. اینگونه هتل ها در شهرهای متعدد ژاپن به سهولت به چشم می خورد. متل خلاصه شده عبارت “هتل اتوماتیک” Automatic Hotel است. اگر بخواهیم هتل یا متل را محصولی برای فروش فرض کنیم، می بایست شامل این عناصر باشد:
1- مکان: اشاره بر سهولت دسترسی و راحتی مهمان دارد.
2- تسهیلات: بر کیفیت اتاق ها، رستوران ها، مغازه ها، وسایل حمل و نقل، تاکسی و … دارد.
3- خدمات: مشتمل بر سرعت، کفایت و میزان توجه کارکنان است.
4- تصویر : منظور همان تصویری است که با عوامل فوق الذکر از هتل در ذهن میهمان ایجاد می شود. نام هتل، ظاهر هتل و افرادی که در هتل مدیریت می کنند. با در نظر گرفتن عوامل بالا، هتل قابل فروش می شود. هنگامی که هتلی تعرفه های خود را مشخص می کند، آنگاه مدیریت یا صاحب هتل می تواند تصمیم گیری کند که اتاق ها با چه قیمتی به فروش برسند. کاندامینیوم Candominium یا هتل با مالکیت مشترک از ابتکارات جدید صنعت هتلداری است. این دسته از هتل ها به جای اتاق مجموعه ای از آپارتمان ها هستند. هتل توسط فردی که صاحب اصلی آن است به دست افراد دیگر سپرده می شود تا به گردشگران اجازه داده شود فرد در زمان مشخصی از سال و یا با پرداخت هزینه های کمتری در یک بازه مشخص از سال حق دارد از آن استفاده کند. سود حاصله در پایان هر سال میان شرکا به نسبت تقسیم می شود. افرادی که در هتل ها مستقر می شوند اغلب خانوادگی هستند و به لحاظ اقتصادی برایشان بسیار مقرون به صرفه است، آپارتمانها مجهز به امکانات پخت غذا و … نیز هستند.
سير تحول هتل در جهان

صنعت هتلداري نوين آغاز خود را به كشورهاي اروپايي بويژه سوييس مديون است. اين صنعت در ساختمانهاي كوچك و محق كه براي گشودن آنها ازكليدهاي چوبين استفاده مي‌شد، شكل گرفت و در همين هتلهاي كوچك انواع خدمات و سرويسها به مشتريان عرضه مي‌گرديد. دارندگان هتلها بيشتر طبقه ثروتمند و اشراف بودند.

اين مراكز هتل خوانده نمي‌شدند و كلمه Hotel از حدود سالهاي 1760 ميلادي براي ناميدن اين مراكز بكار گرفته شد. اين واژه خود از كلمه هاستل (Hostel) مشتق شده است كه در همان سالها و در انگلستان براي ناميدن اين مراكز به كار مي‌رفت. در آمريكا مكان‌هاييكه به اين منظور اختصاص مي‌يافت را با واژه Inn مشخص مي‌كردند (واژه Inn در زبان انگليسي به مفهوم كاروانسرا، مسافرخانه، ميهمان‌خانه و گاه به معني منزل به كار برده مي‌شود) و همراه با اين كلمه در مواردي مشابه از عبارت COFFEE HOUSE استفاده مي‌شد.

رشد واقعي و تكامل اين صنعت در آمريكا با گشايش سيتي هتل در نيويورك در سال 1794 آغاز شد و اين نخستين ساختماني بود كه به ارائه خدمات مربوط به هتلداري اختصاص مي‌يافت. فعاليتهاي اين مركز به ايجاد انگيزش و رقابت در ميان شهرهاي ديگر انجاميد بطوريكه سرمايه‌داران متعدد به اين صنعت روي آوردند و هتلهاي چندي تأسيس كردند در اين هنگام بود كه بر تعداد هتل‌ها افزوده شد. اما گسترش افسانه‌اي و شگفت‌آور اين صنعت به سال‌هاي قرن بيستم برمي‌گردد.

سال 1930 با رويدادي غم‌انگيز براي اين حرفه همراه شد به طوري كه چنان ركور سرد و سنگيني بر آن تحميل شد كه سرمايه‌داران اميد اندكي به بهبود آن داشتند ولي آغاز جنگ جهاني دوم باعث شد كه رونقي سريع و شگفت‌آور در اين صنعت بوجود آيد. اين هماي سعادت در تمامي دوران جنگ و تا آغاز دهه 1950 بر بام همه مراكزي كه هتل ناميده مي‌شدند در پرواز بود و رشد و شكوفايي آنها ادامه داشت، اما بحث مراكزي به نام «متل‌ها» كه فقط به آمريكاي شمالي محدود مي‌شد با مقوله مذكور جدا بود.

 

 

و……

 

 

 

فهرست مطالب:

فصل اول- (طرح مسئله،مبادی و چهارچوب پژوهش)
مقدمه
طرح موضوع…………………………………
سابقه تحقیق……………………………….
ضرورت مطالعه………………………………..
اهداف………………………………………..
کاربرها……………………………………….
روش شناسی تحقیق………………………
فصل دوم شناخت
تعریف هتل
سير تحول هتل در جهان
هتل‌هاي امروزي
تاريخچه هتل در ايران معاصر
جهان گردي
جاذبه‌هاي جهانگردي
انواع جهانگردي
از نظر طول مدت اقامت
فردي يا گروهي
جهان گردي داخلي و جهان گردي خارجي
انگيزه‌هاي جهانگردي
جسماني و كالبدي
فرهنگي
ارتباط فردي
علمي
تجارتي
مقام و موقعيت اجتماعي
سفرهاي مذهبي و زيارتي
تاثيرات جهانگردي
اهميت صنعت توريسم
بررسي توريسم در ايران
بررسي توريسم در گرگان
جاذبه های طبیعی
سواحل دریا
جنگل و پارک های ملی و جنگلی
تنوع اقلیمی
جاذبه های تاریخی
جاذبه های فرهنگی
هتل ها
طبقه بندی هتل ها
مکان ها
تحولات جدید
هتل های مراکز شهری
هتل های حومه شهر
موتور هتل
هتل های پناهگاهی
تحولات
روابط عملیاتی
نتيجه گيري
مطالعات تكميلي
اتاق‌هاي خواب
شخص استفاده كننده از فضا
تناسبات
مبلمان اتاقهاي خواب
سوئيت‌ها
سوئيت‌ها
لابي و ورودي
عناصر و فضاهاي موجود در لابي
پيشخوان پذيرش
فضاي پذيرايي يا لانچ
فضاي نگهداري چمدان‌ها و پادو
رستوان اصلي
رستوران چشم انداز
بخش اداري
تقسيم بندي اداري

فعاليت
تفريحي
تجاري
ورزشي
نور
تفريحي
تجاري
ارتباط بين عملكردها
فرم كلي در فضا
آشپزخانه
ضوابط و استاندارها
فصل سوم نمونه هاي موردی از معماري هتل ساحلی
نمونه موردی خارجی

فصل چهارم بـستـر طـراحـي
برنامه فیزیکی طرح
مبانی نظری
منابع

 

 

 

برای خرید آنلاین از زیر اقدام نمائید.

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما ارسال خواهد شد. راهنمای خرید و دانلود فایل

 

فرمت رساله: word
برنامه فیزیکی کامل و نمونه های موردی داخلی و خارجی کامل و همراه با تصویر
نفشه: در صورت نیاز به طرح کامل می توانید سفارش دهید.
رندر و پوستر: ارائه نمی شود.
حجم فایل ها: 2 مگابایت