بخشی از پروپزال:

بیان مسئله
هنگامیکه صحبت از بانک خون به میان میآید، از دو زاویه متفاوت با این موضوع برخورد میشود:
۱: اهدای خون وزندگی بخشی.
۲: آزمایشات خونی وبیماریهایی خونی (نظیر هموفیلی- تالاسمی و در سالهای اخیر ایدز).
معماری با هدف کمک به درک ابعاد مختلف زندگی انسانها به جنبه هایی از زندگی که زبان در بیان آن قاصر است شکل میبخشد و به کونه ای نمادین( با ابراز پاره‌ای از معانی)، فضای معنوی را از محیط دنیوی جدا میکند. اهدا خون به عنوان شاید ” خالصترین نمونه” رفتار بشردوستانه در نظر گرفته می شود. این آوای نمادین با مضمون «یک هدیه بی نام و نشان از جنس زندگی برای یک فرد ناشناس » تاکیدی بیشتر بر همان روح بشردوستانه است که محیطی خاص را می‌طلبد .
ساماندهی به فضاهای اهدای خون به لحاظ اهمیت روابط بین بخشهای تشکیلدهنده آن با مخاطب، از پیچیدگی و دشواری خاصی برخوردار است ، ارجحیت روابط عملکردی و درمانی بدون توجه به مخاطب، در طراحی بانکهای خون و دیگر نهادهای مردمی طرحها را به سوی یکنواختی هدایت کرده است .

مطالعات مرکز انتقال خون,رساله مرکز انتقال خون,پایان نامه مرکز انتقال خون,طرح نهائی مرکز انتقال خون,برنامه فیزیکی مرکز انتقال خون,مطالعات تطبیقی مرکز انتقال خون,مطالعات معماری مرکز انتقال خون,رساله معماری مرکز انتقال خون,نقشه مرکز انتقال خون,پلان معماری مرکز انتقال خون,دانلود نقشه معماری مرکز انتقال خون,طرح معماری مرکز انتقال خون,نمونه موردی مرکز انتقال خون,نمونه موردی خارجی مرکز انتقال خون,نمونه موردی داخلی مرکز انتقال خون,نقشه های مرکز انتقال خون

در واقع ساختمانهای اهدای خون برای بیان یک محتوای ارزشی در جامعه، به عنوان یک نهاد اجتماعی که تنها منبع تغذیه ان مردمند، نیازمند توجه خاص به الگوهای رفتاری اهدا کننده خون به عنوان مخاطب دارد تا بتواند با قدرت دعوت کنندگی بالا چه از لحاظ فرمی و چه تسهیلات عملکردی و امکانات، فضاهای پویا و زنده برای نمایش پدیده ذهنی اهدا خلق کند.
لزوم نگرش
ایمان به لزوم خلق فضاهایی زنده، برای اهدای زندگی (اهدای خون )
چگونه میتوان برای دریافت و ادراک مرزهای فضا و کالبد معماری بعدی متصور شد اگر به اصول جامع و عناصر تاثیر گزار محیطی- فرهنگی-اجتماعی در کالبد بنایی که هم مفهوم دار زندگی است، و هم زندگی بخش توجه نکرد. میدانیم که تنها منبع تهیه خون سالم مردمند و سازمان انتقال خون، برابر بااستانداردهای بین المللی ،خونها راپس از مراحل تائید سلامت در اختیار مراجع وبخشهای درمان کشور قرار میدهد. ولی تا کنون هیچ تلاش ساختاری در جهت ایجاد فضای مردمی –عملکردی برای اهدای خون صورت نگرفته است و کماکان به ساختمانهای اهدای خون و به اهدا کننده، نگاهی تک بعدی در جهت عملکرد صرف وجود دارد و ایمانی به لزوم فضاهای زنده برای اهدای زندگی (خون) وخلق محیطی دعوت کننده به چشم نمی خورد.

برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و خرید رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

تغییر الگوهای رفتاری مردم، در عین حال کاهش قدرت ارزشها و کمک به هم نوع در جامعه ، به همراه پیشرفتهای لحظه به لحظه در تولید تجهیزات جدید و از طرفی ترس از اهدای خون و شیوع آسیبهای روانی جدیدی که به پیامد رشد بیماریهای خونی و ‌گاها نوظهوری چون ایدز در ایران است ، ساختمانهای خدماتی انتقال خون و طبعا” طرحهای عملکردی فضاهای اهدا را در هالهای از ابهام فرو برده است . به دنبال بی‌توجهی شدید در آماده کردن بستر فضایی مناسب برای رشد کنش اجتماعی اهدا، در طراحی ساختمانهای اهدای خون ، نیاز به بازنگری بر این مقوله احساس شد و طراحی فضای اهدا با هدف درگیرکردن تمام جامعه (چه به عنوان اهدا کننده خون، چه به عنوان گیرنده خون ) موضوع ارائه پایاننامه تحصیلی قرار گرفت.

بخشی از مطالب:

  شناخت خون و انتقال آن

۱-۱- تعریف خون
خون در طول حیات بشر بخشی از زندگی،‌ تفکر و اندیشه انسانی بوده است. با نگاهی به شواهد تاریخی در مسیر تکامل طب و باور خون، ۴ مرحله را به‌طور مشخص ملاحظه میکنیم
‌أ. در اولین شواهد انسان اولیه همیشه خون را مترادف با مرگ و زندگی میدیده، به هنگام شکار با خونریزی حیوان تسلط انسان امکان پذیر میشد و به عکس با از دست دادن خون قدرت حیات و زندگی هم از دست میرفت و با همین دید خون وسیله حیات و زندگی در نگاه انسان اولیه بود، همچنان که امروز هم به شکلی خون وسیله حیات و زندگی است.
‌ب. با همین دیدگاه و نقش خون در حیات و زندگی بود که خون اشامی به عنوان ابزار قدرت در جوامع امروزی شکل گرفت که داستان خونخواری از گلادیاتورها و یا توسط حاکمان قدرتمند بخشی از چنین دیدگاهی است.
‌ج. با توسعه علم استفاده و کاربرد درمانی از خون مطرح شد و حجامت برای کاهش الام و درمان بیماریها در جوامع انسانی توسعه یافت.
‌د. امروزه طب انتقال خون مجموعه ارزشمند را از کاربرد خون به عنوان ابزار حیات و زندگی تا توسعه روشهای فرزیس برای جداسازی اجزای مختلف خون توسعه داده است که با کاربردهای مشخص مورد استفادهقرار میگیرد.

خون از نگاه علم نوین:
« بافت زندهای است از عناصر سلولی معلق در مایعی سیال به نام پلاسما »
خون در طب مایع حیات بخشی است که در رگهای بدن جریان داشته و قلب با عمل تلمبه‌ای خود این بافت مایع را به جریان می‌اندازد. خون مواد غذایی و اکسیژن را به تمام سلولهای بدن میرساند و مواد زاید آنها را جهت دفع به کلیه‌ها، کبد و ششها حمل می‌کند یک شخص بالغ با وزن حدود ۷۰ کیلوگرم بطور متوسط در حدود ۵ لیتر خون دارد. معمولاً خون هر شخص با وزن بدنش تناسب دارد، بطوری که در مردها به ازای هر کیلوگرم وزن بدن ۷۰ میلی لیتر و در زنها ۶۵ میلی لیتر خون وجود دارد
۱-۲- ترکیبات خون
خون بافت زنده ای است که حجم آن درافراد بالغ حدود ۵/۵ لیتر می‌باشد و از دو قسمت: قسمت سلولی که شامل سه نوع سلول است و قسمت مایع که پلاسما نامیده می‌شود تشکیل شده است.
۱) عناصر سلولی: که ۴۵ درصد حجم خون را تشکیل می‌دهند:
الف- گلبول های قرمز که مسئول اکسیژن رسانی به سلولهای بدن می‌باشند.
ب- گلبولهای سفید که وظیفه دفاع بدن در مقابل عوامل خارجی را برعهده دارند.
ج- پلاکت ها که در عمل بند آمدن خونریزی دخالت دارند.
۲) پلاسما: که ۵۵ درصد حجم خون را تشکیل می‌دهد ومایع است :
آب و املاح مختلف، مواد قندی، چربی، پروتئین، هورمون ها وفاکتورهای انعقادی خون
۱-۲-۱- فرآورده‌های سلولی و پلاسمایی مشتق از خون
سالهاست که خون‌شناسان در رویای ایجاد جانشینی برای خون طبیعی هستند تا برای مواقع بروز سوانح طبیعی و یا جهت مصارف نظامی در مقادیر نامحدود در دسترس باشد، ولی تاکنون هنوز رویا باقی مانده و هر نوع جانشین ساخته شده در آزمایشگاه تنها یک نمونه ضعیف از خون واقعی بوده است.
خونی که از یک فرد اهدا کننده گرفته میشود حاوی کلیه فرآورده های پایدار می‌باشد که به این خون، خون کامل گفته میشود. خون کامل فقط ۱۰ درصد خون مصرفی مراکز درمانی را تشکیل میدهد. بنابراین لازم است مابقی خونهای کامل جهت تولید فرآورده‌های مختلف خونی تحویل واحد تولید فرآورده گردد. محصولات خونی که در مراکز انتقال خون تهیه میشوند عبارتند از: خون کامل، گلبول قرمز متراکم، پلاسمای تازه منجمد، کرایو پرسی پتیت پلاکت کنسانتره گلبول قرمز شسته شده.
۱) خون کامل:
منبع اصلی کلیه فرآورده‌های خونی است وحاوی گلبولهای قرمز،گلبولهای سفید،پلاکتها و پلاسما است. بدون هیچگونه تغییری و به‌همان شکل اولیه از اهداء کننده گرفته شده و در شرایط استاندارد و در حرارت یک تا شش درجه سانتیگراد تا ۳۵ روز قابل مصرف می‌باشد.
مورد مصرف: هنگامی‌است که بیمار خونریزی فعال داشته و بیش از۳۰-۲۵ درصد حجم خون بصورت حاد کاهش پیدا کرده باشد. همچنین جهت تعویض خون نوزادان خون کاملی که کمتر از ۷ روز از تاریخ اهدای آن گذشته باشد استفاده می‌شود.
۲) گلبول قرمز متراکم:
فرآورده ای است که از خون کامل در اثر سانتریفیوژ نمودن و خارج کردن ۸۰-۶۵ درصد پلاسما تهیه میشود. حجم آن بین ۲۸۰-۲۵۰ میلی لیتر و هماتوکریت آن ۸۰-۶۵ درصد است در حرارت یک تا شش درجه سانتیگراد نگهداری و تا ۳۵ روز قابل مصرف است.

مورد مصرف : در کم‌خونی های مزمن مانند تالاسمی‌و یا کم‌خونیهای مزمن
ناشی از نارسایی کلیوی یا بدخیم.

۳) پلاسمای تازه منجمد:
پلاسمایی است که از خون کامل تازه که کمتر از ۶-۸ ساعت از جمع آوری آن گذشته بوسیله سانتریفیوژ مجزا شده و بلافاصله پس از جداسازی سریعاً منجمد و در حرارت ۱۸- درجه‌سانتیگراد یا پائینتر تا یکسال، و پس از آب شدن حداکثر تا ۶ ساعت باید مصرف شود.
مورد مصرف: این فرآورده در موارد زیر مصرف میشود:
الف) بیمارانی که کاهش همزمان چندین فاکتور انعقادی دارند.
ب) بیماران مبتلا به انعقاد داخل عروقی
ج) بیمارانی که به‌دنبال تعویض یا تزریق خون با حجم زیاد مقدار زیادی وارفارین مصرف کرده‌اند (مسمومیت با وارفارین).

۴) کرایو پرسی پیتیت:
فرآورده خونی است که از ذوب نمودن پلاسمای تازه منجمد در حرارت ۶-۱درجه سانتیگراد و سانتریفیوژ نمودن حاصل آن تهیه می‌شود. این رسوب سرد نامحلول مجدداً منجمد میگردد و در حرارت ۱۸- درجه سانتیگراد یا پائین‌تر نگهداری میشود و تا یک سال قابل مصرف است. این فرآورده حاوی فاکتورهای هشتِ، فیبرینوژن و . . . است.
موردمصرف: استفاده آن نیز در هنگام کاهش فاکتورهای مذکور می‌باشد. منبع اصلی فیبرینوژن تغلیظ یافته فاکتور ضد هموفیلی کرایو پرسی پیتیت می‌باشد.
۵) پلاکت کنسانتره:
عبارتست از فرآورده ای از خون کامل که کمتر از ۸-۶ ساعت از جمع آوری آن گذشته باشد و بوسیله سانتریفیوژ نمودن در طی دو مرحله تهیه می‌گردد. تجویز پلاکت در بیمارانی صورت میگیرد که بعلت اختلال کمی‌یا کیفی در پلاکت دچار خونریزی شده اند. در ایران مدت نگهداری پلاکت معمولاً سه روز میباشد
۶) گلبول قرمز شسته شده:
گلبول قرمز متراکمی‌است که بنا به دلایلی با سرم فیزیولوژی حداقل ۳ بار شسته شده تا بدین ترتیب قسمت اعظم پلاسما و گلبولهای سفید موجود در فرآورده گلبول قرمز خارج گردد. چون تهیه این فرآورده در سیستمِ باز انجام می‌شود باید هرچه زودتر پس از تهیه مصرف گردد و ذخیره سازی و نگهداری آن که در دمای ۶-۱ درجه سانتیگراد بمدت ۲۴ ساعت و در دمای ۲۴-۲۰ درجه سانتیگراد بمدت یک ساعت میباشد.
مورد مصرف : این فرآورده برای بیمارانی است که متعاقب تزریق خون دچار آلرژی و یا واکنشهای تب زای غیر خونریزی دهنده شده و نیز بیمارانی است که کاندیدای پیوند مغز استخوان هستند. در ایران بعلت تعداد زیاد مبتلایان به تالاسمی‌و جلوگیری از واکنشهای تبدار در این بیماران بعلت تزریق زیاد خون، قسمت عمده گلبول قرمز شسته شده برای این بیماران به مصرف می‌رسد.
۱-۳- انتقال خون و سیر پیدایش و تکامل آن
۱-۳-۱- پیشینه تاریخی انتقال خون در جهان
از دیر باز در تاریخ شواهدی در دست است که بشر در تجسس دارو و یا وسیله ای بوده است تا به ۳ هدف زیر برسد :
۱_ بیمار نشود.
۲_ به عوارض پیری مبتلا نگردد.
۳_ مرگ گریبان او را نگیرد.
در حالی که با دیدن خروج خون از بدن مجروحین، دچار وحشت و ترس می‌شدند برای خون خواص عجیب و غریب و جادویی قایل بودند . خون را نشانه حیات ، شجاعت ، سلامتی و جوانی ابدی می‌دانستند و ضرت المثل های متعددی در اینباره در زبانهای مختلف دیده می‌شود:
 گلادیاتورها خون سربازان مغلوب را به منظور تقویت می‌آشامیدند .
 سران مغول به سربازان خود دستور می‌دادند که برای تقویت از خون اسبان خود بنوشند .
 امپراطور مغول قوبلای خان عموی خود را به مرگ محکوم کرد و برای اینکه خون امپراطور به زمین ریخته نشود و در معرض آسمان و زمین قرار نگیرد دستور داد وی را داخل کرباسی به قتل برسانند.
 در جریان انقلاب فرانسه خون اشراف محکوم را به بیچارگان مورد مرحمت به عنوان یک آشامیدنی مخصوص هدیه می‌نمودند.
 بالاخره در بعضی از قبایل خون اولین شکار یک شکارچی جوان را می‌نوشیدند .
 تقریبا در تمام کتب قدیمی مذهبی، خوردن خون به صورت مستقیم منع شده است.

اولین اشاره به انتقال خون در تاریخ که بیشتر جنبه افسانه دارد در حکایت اوید (ovid) آمده است که مدآ ( medea) برای بازگشت جوانی به پدرش خون از رگهای او گرفته و به جایش خون فرد جوان یا دیگر معجون عجیبی که با خون ساخته بود جایگزین نمود.
و بالاخره در سال ۱۴۹۲ که کریستف کلمب قاره آمریکا را کشف نمود به دستور جادوگری برای بهبود پاپ هشتم که از بیماری مزمن کلیه و پیری رنج می‌برد اقدام به تعویض خون وی با خون سه جوان نمود، در اثر این عمل هر چهار نفر در گذشتند. در آن زمان هنوز مرز بین جادوگری و پزشکی معلوم نشده بود. تا مدتها بعد دیگر صحبتی در این‌باره دیده نمی‌شود تا نوبت به کشف جریان خون می‌رسد .
۱-۳-۲- کشف جریان خون
جریان خون ریوی بوسیله «ابن نفیس» پزشکی از اهالی دمشق در اواسط قرن ۱۳ میلادی کشف گردید. او در تفسیری ارا و عقاید پیشینیان درباره جریان خون را مورد تجدبد نظر قرار داده است و مینویسد :« هنگامی که خون در بطن راست تصفیه شد باید به بطن چپ برود ولی بین این دو بطن مجرایی وجود ندارد، لذا به ناچار باید از راه شریان ریوی به ریه‌ها رفته و و در آنجا منتشر شده و با هوا مخلوط گردد. سپس از طریق ورید ریوی به بطن چپ وارد شود». پزشک اسپانیولی “میشل سروه” که در سال ۱۵۵۳ میلادی به جرم اشاعه کفر و مخلوط نمودن علوم الهی با تشریح، محکوم به سوزاندن گشت نیز، در نوشته‌های خود جریان خون ریوی را شرح داده است.
و بالاخره افتخار کشف جریان خون نصیب ویلیام هاروی گردید . وی در اثر تجربات خود در سال ۱۶۱۶ جریان خون را کشف کرد. انتشار مقاله او در این باره باعث بحثهای مفصلی بین موافقین و مخالفین گردید از جمله پاتن عضو دانشکده پاریس آنرا مضر، بی‌فایده و دروغ دانست. ولی با تمام این مخالفتها دانشمندان در نقاط مختلف جهان با دستگاه‌های عجیب و غریب ابداعی مبادرت به انتقال خون نمودند از جمله شخصی به نام پیشو(Pisho) که با دستگاهی مشتمل بر دو لوله نقره متصل به یک کیسه چرمی در حیوانات مبادرت به انتقال خون نمود.
۱-۳-۳- پیدایش سرنگ
در سال ۱۶۵۶ کریستوفر ورن نوعی سرنگ ابداع نمود. وی که ستاره شناس و پزشک معروفی بود دستیار یکی از شاگردان ویلیم هاروی بود و با کمک همکلاسی خود «روبرت بویل» به فکر تزریق داخل وریدی افتادند و با دستگاهی شامل مثانه خالی یک حیوان شامل یک پر توخالی مرغ یا به قولی نوعی سرنگ که به قسمت باریک یک سوزنی شکل تو خالی منتهی میشد، محلول مرفین درشراب را داخل ورید یک سگ تزریق نمودند و چند سال بعد بویل از این روش برای تزریق دارو به بیماران استفاده کرد.

 

و……..

 

 

 

فهرست مطالب:

کلیات

بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸
لزوم نگرش………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸
هدف اصلی طرح………………………………………………………………………………………………………………………… ۹
روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰
پیشگفتار…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱
فصل اول:معرفی و اهداف پژوهش،تاریخچه و پیشینه
بخش اول : شناخت خون و انتقال آن
۱-۱-تعریف خون……………………………………………………………………………………………………………….۱۳
۱-۲-ترکیبات خون……………………………………………………………………………………………………………..۱۳
۱-۲-۱-. فرآورده‌های سلولی و پلاسمایی مشتق از خون…………………………………………………………۱۴
۱-۳-انتقال خون و سیر پیدایش و تکامل آن
۱-۳-۱-پیشینه تاریخی انتقال خون در جهان………………………………………………………………………. ۱۶
۱-۳-۲-کشف جریان خون………………………………………………………………………………………………….۱۷
۱-۳-۳-پیدایش سرنگ…………………………………………………………………………………………………….. ۱۷
۱-۳-۴-شروع انتقال خون………………………………………………………………………………………………… ۱۸
۱-۳-۵-کشف ضد انعقاد = تولد بانکهای خون…………………………………………………………………….. ۱۹
۱-۳-۶-انتقال خون در ایران………………………………………………………………………………………………۲۰
۱-۳-۷-سالنمای انتقال خون………………………………………………………………………………………………۲۰
بخش دوم : شناخت جایگاه خون در طب سنتی
۲-۱-تعریف سنت…………………………………………………………………………………………………………… ۲۳
۲-۲-طب سنتی ایرانی………………………………………………………………………………………………………۲۳
۲-۳-اصول طب سنتی………………………………………………………………………………………………………….۲۴
۲-۴-عناصر چهارگانه……………………………………………………………………………………………………………۲۴
۲-۴-۱-خاک……………………………………………………………………………………………………………………….۲۶
۲-۴-۲-آب………………………………………………………………………………………………………………………….۲۶
۲-۴-۳-هوا ………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۷
۲-۴-۴-آتش……………………………………………………………………………………………………………………… ۲۷
۲-۵-خون در سنت و ادبیات……………………………………………………………………………………………….. ۲۸
۲-۶-حجامت…………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹
۲-۶-۱-حجامت و تاریخچه آن……………………………………………………………………………………………. ۲۹
۲-۶-۲-انواع حجامت…………………………………………………………………………………………………………. ۲۹
۲-۶-۳-جایگاه حجامت در دنیای اسلام………………………………………………………………………………. ۳۰
۲-۶-۴-جایگاه حجامت در دنیای امروز……………………………………………………………………………….. ۳۰
۲-۶-۵-فعالیتهای موسسه تحقیقات حجامت ایران…………………………………………………………….. ۳۱
۲-۶-۶-مقایسه حجامت با اهدای خون……………………………………………………………………………….. ۳۱
۲-۷-فصد خون = اهدای خون………………………………………………………………………………………….. ۳۲
بخش سوم : معرفی بیماریهای درگیر با اهدا و انتقالخون
۳-۱-شناخت بیماریهای پر خطر در اهدای خون
۳-۱-۱-دوره پنجره و ضرورت آن ازدیدگاه طراحی…………………………………………………………….. ۳۳
۳-۱-۲-سانحه ایدز…………………………………………………………………………………………………………….۳۳
۳-۱-۳-روشهای تشخیص بیماری ایدز………………………………………………………………………………..۳۴
۳-۱-۴-راههای انتقال ویروس…………………………………………………………………………………………….۳۶
۳-۱-۵-بیماری ایدز در جهان…………………………………………………………………………………………….. ۳۷
۳-۱-۶-بیماری ایدز در ایران……………………………………………………………………………………………… ۳۸
۳-۱-۷-درمان و واکسن ایدز…………………………………………………………………………………………….. ۳۹
۳-۱-۸-دعوتی برای پیشگیری…………………………………………………………………………………………..۴۰
۳-۲-شناخت بیماریهای قابل درمان با اهدا و انتقال خون……………………………………………………..۴۰
۳-۲-۱-تالاسمی………………………………………………………………………………………………………………۴۰
۳-۲-۱-۱-معرفی بیماری و انواع آن………………………………………………………………………………………….۴۰
۳-۲-۱-۲-درمان تالاسمی و لزوم اهدا خون……………………………………………………………………………….۴۰
۳-۲-۲-هموفیلی…………………………………………………………………………………………………………………. ۴۲
۳-۲-۲-۱-معرفی بیماری و انواع آن…………………………………………………………………………………………. ۴۲
۳-۲-۲-۲-درمان هموفیلی و لزومِ اهدایخون …………………………………………………………………………….۴۲
بخش چهارم : روشهای اهدای خون
۴-۱-اهدای خون کامل………………………………………………………………………………………………………..۴۳
۴-۲-اهدای آفرزیس…………………………………………………………………………………………………………….۴۴
۴-۲-۱-آفرزیس چیست؟………………………………………………………………………………………………………۴۴
۴-۲-۲-اصول اهدای آفرزیس……………………………………………………………………………………………….۴۴
۴-۲-۳-انواع آفرزیس…………………………………………………………………………………………………………..۴۴
۴-۱-۱-مراحل آفرزیس………………………………………………………………………………………………………. ۴۵
بخش پنجم :فضاهای آزمایشگاهی و اهدای خون
۵-۱-انواع آزمایشگاه…………………………………………………………………………………………………………….۴۶
۵-۲-۱-سیرکولاسیون بیمار
۵-۲-۲-سیرکولاسیون نمونه…………………………………………………………………………………………………. ۴۸
۵-۲-۳-سیر کولاسیون کادر……………………………………………………………………………………………………۵۲
۵-۲-۴-روابط عملکردی…………………………………………………………………………………………………………۵۳
۵-۳-عملکردهای اصلی ازمایشگا ه پزشکی ۴۳
۵-۳-۱-معرفی رشته های اصلی آزمایشگاه پزشکی………………………………………………………………….۵۳
۵-۳-۲-تقسیم بندی فضایی آزمایشگاههای پزشکی………………………………………………………………… ۵۵
۵-۴-آزمایشگاه هماتولوژی (خون شناسی) و بانک خون……………………………………………………………۵۶
۵-۴-۱-بررسی عملکردی ازمایشگاه هماتوژی وبانک خون………………………………………………………..۵۶
۵-۴-۲-فضاهای مورد نیاز آزمایشگاه هماتولوژی و بانک خون…………………………………………………..۵۶
۵-۴-۲-۱-فضاهای قسمت هماتولوژی(خون شناسی)…………………………………………………………………..۵۷
۵-۴-۳-چهارچوب استاندارد ، برای روشهای آزمایشگاهی………………………………………………..۵۷
۵-۴-۲-۲-فضاهای قسمت بانک خون( انتقال خون)………………………………………………………………….. ۵۹
فصل دوم:شناخت بستر طرح(مطلعات جغرافیایی،طبیعی،اجتماعی و اقتصادی)
بررسی ویژگی های جغرافیایی شهر اسلامشهر
۳-۱ موقعیت جغرافیایی …………………………………………………………………………………………………………..۶۰
۳-۲ موقعیت نسبی …………………………………………………………………………………………………………………۶۲
۳-۳ -تاریخچه شهر اسلامشهر ……………………………………………………………………………………………….۶۲
۳-۴-اسلامشهر در تقسیمات کشوری ………………………………………………………………………………………۶۳
۳-۵ ویژگی های طبیعی
۳-۵-۱- زمین شناسی و توپوگرافی اسلامشهر ………………………………………………………………………… ۶۵
۳-۵-۲ اقلیم …………………………………………………………………………………………………………………………۶۶
۳-۵-۳ منابع آب …………………………………………………………………………………………………………………….۶۷
۳-۵-۴ خاک شناسی……………………………………………………………………………………………………………… ۶۷
۳-۶ بررسی ویژگی های جمعیتی و اجتماعی شهر اسلامشهر…………………………………………………….. ۶۸
۳-۶-۱ -جمعیت شهر اسلامشهر
۳-۶-۲- ساختمان سنی و جنسی جمعیت ……………………………………………………………………………….. ۶۸
۳-۶-۳ بعد خانوار ………………………………………………………………………………………………………………۷۰
۳-۶-۴ تراکم خانوار در واحد مسکونی ……………………………………………………………………………………..۷۰
۳-۶-۵ سواد و آموزش ………………………………………………………………………………………………………….. ۷۱
۳-۶-۶ مهاجرت …………………………………………………………………………………………………………………… ۷۱
۳-۷ وضع فعالیت اقتصادی جمعیت شهر اسلامشهر
۳-۷-۱ اشتغال ……………………………………………………………………………………………………………………… ۷۲
۳-۸ -ویژگی های کالبدی – فیزیکی شهر اسلامشهر
۳-۸-۱ -روند توسعه فیزیکی شهر اسلامشهر ………………………………………………………………………….. ۷۵
۳-۸-۲ -بررسی ساختار و خصوصیات عمده تسهیلات و خدمات رفاهی شهری……………………………..۷۶
فصل سوم:شناخت و بررسی نمونه های مشابه داخلی و خارجی
بررسی و شناخت بانک‌خون احمدآباد هند
موقعیت و معرفی پروژه…………………………………………………………………………………………………………. ۷۹
تاثیر فرم بر جذب مخاطب…………………………………………………………………………………………………….. ۸۰
موقعیت و معرفی پروژه……………………………………………………………………………………………………………. ۷۹
عملکردهای بنا………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۸
بخش پنجم :
معرفی و شناخت سازمان انتقال خون تبریز………………………………………………………………………………… ۸۹
مطالعات وضع موجود……………………………………………………………………………………………………………….. ۸۹
بررسی عملکردی فضاها……………………………………………………………………………………………………………۹۰
بخش اول :
تاسیسات کنترل‌دما، تعویض هوا و تهویه مطبوع…………………………………………………………………………۹۳
لزوم توجه به تاسیسات بهداشتی بانک خون ………………………………………………………………………………۹۳
رطوبت نسبی هوا و تاثیر ان ……………………………………………………………………………………………………..۹۴
تصفیه هوا……………………………………………………………………………………………………………………………….۹۴
فصل چهارم:شناخت و تحلیل برنامه طرح(برنامه فیزیکی،ضوابط واستاندارد ها)
بخش اول :
کیفیت مطلوب فضایی با توجه به اصول صحیح تولید
۱-۱- اهداف و مقررات……………………………………………………………………………………………..۹۷
۱-۲- غربالگری اهداکننده……………………………………………………………………………………………………. ۹۷
۱-۲-۱- مفهوم غربالگری اهدا کننده
۱-۲-۲- اهداف غربالگری…………………………………………………….¬……………………….. ۹۸
۱-۲-۳- پیامدهای غربالگری…………………………………………………………………………. ۹۹
۱-۲-۴- عملکردهای فضاهای جمع آوری خون‏…………………………………………………………….. ۹۹
۱-۳- کیفیت فضاهای تولید فرآورده ومواد مورد استفاده………………………………………………………….. ۱۰۱
۱-۳-۱- استانداردها و ملاحظات کلی فضا……………………………………………………… ۱۰۱
۱-۳-۲- کیفیت فضایی بخشهای ذخیره سازی، نگهداری خون………………………… ۱۰۲
۱-۳-۳- ‏ کیفیت فضایی بخش‌های آزمایشگاهی………………………………………………………….. ۱۰۳
۱-۳-۴- نظم فضایی در جهت کنترل الودگی………………………………………………………………. ۱۰۳
۱-۳-۵- ترابری و پارکینگ…………………………………………………………………………………………..۱۰۳
۱-۳-۶- مواد و وسایل………………………………………………………………………………………………….۱۰۴
۱-۳-۷- فضای توزیع فرآورده ها……………………………………………………………………………… ۱۰۵
۲- بخش دوم : ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵
۳- معرفی فضاهای مرکز ملی اهدا و انتقال خون……………………………………………………………. ۱۰۵
۴- تقسیم بندی فضاهای تشکیل دهنده………………………………………………………………………… ۱۰۵
فضاهای تشکیل دهنده فنی……………………………………………………………………………………………………۱۰۶
الف ) فضاهای عمومی……………………………………………………………………………………………….۱۰۶
۱- فضاهای اهداکنندگان خون کامل و افرزیش………………………………………………… ۱۰۶
۱- ازمایشگاه تشخیص طبی و خون شناسی…………………………………………………….. ۱۰۸
ب ) فضاهای تشخیصی و تولید…………………………………………………………………………………. ۱۰۹
بخش فراورده‌ها…………………………………………………………………………………………………. ۱۰۹
۲- کنترل کیفی……………………………………………………………………………………………..۱۱۰
فضاهای تشکیل دهنده غیر فنی
الف )فضاهای اداری (طبق چارت سازمانی شورای عالی انتقال خون)
۱- اداری کادر و پرسنل………………………………………………………………………………….۱۱۲
الف )فضاهای اداری (طبق چارت سازمانی شورای عالی انتقال خون)
۲- اداری تولید فراورده‌ها و کنترل کیفی………………………………………………………….۱۱۳
الف )فضاهای اداری (طبق چارت سازمانی شورای عالی انتقال خون)
۳- نظارت فنی و مالی…………………………………………………………………………………….۱۱۴
الف )فضاهای اداری (طبق چارت سازمانی شورای عالی انتقال خون)
۴- روابط عمومی اهداکنندگان…………………………………………………………………………۱۱۴
ب ) فضاهای اجتماعی
۱- امفی تاتر…………………………………………………………………………………………………۱۱۶
ج ) فضاهای اموزشی_پژوهشی
۱- کتابخانه………………………………………………………………………………………………….۱۱۶
ج ) فضاهای اموزشی_پژوهشی
۲- بخش اموزش…………………………………………………………………………………………۱۱۸
ج ) فضاهای اموزشی_پژوهشی
۳- بخش پژوهش……………………………………………………………………………………….. ۱۱۹
فصل پنجم:
مبانی نظری معماری،اصول طراحی و عناصر موثر در طراحی.
مبانی طراحی و ایده پروژه
۱-۱- تدوین مبانی طراحی پروژه………………………………………………………………………………….۱۲۱
۱-۲-تدوین ایده کلی طراحی…………………………………………………………………………………………… ۱۲۳
ایده و مبانی نظری طراح…………………………………………………………………………………………………….۱۲۶
عوامل موثر در طراحی………………………………………………………………………………………………………..۱۲۶
فصل ششم:
دیاگرام،لکه گذاری و جانمایی سایت
موقعیت سایت……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۷
تصویرهای سایت پلان…………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۸
اتووود های اولیه…………………………………………………………………………………………………………….۱۲۹
فصل هفتم:
تصویر های ماکت……………………………………………………………………………………………………………۱۳۰
نقشه طبقه همکف…………………………………………………………………………………………………………۱۳۲
نقشه طبقه اول……………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۹
نقشه طبقه تیپ طبقات………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۹
مقطع(A-A)…………………………………………………………………………………………………………………..130
مقطع(B-B)…………………………………………………………………………………………………………………..130
مقطع(C-C)…………………………………………………………………………………………………………………..130
نمای شمالی…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۵
نمای جنوبی…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۵
نمای شرقی…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۵
نمای غربی………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۵

 

سه فصل اول منابع پاورقی دارد. فصل چهارم نشریه های سازمان برنامه و بودجه و نویفرت

 

تصاویر فایل:

دانلود رساله مرکز انتقال خون,دانلود رساله ساختمان انتقال خون,رساله معماری ساختمان انتقال خونمطالعات معماری ساختمان انتقال خون,پروپوزال معماری ساختمان انتقال خون

 

خرید رساله:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما نیز آنی ارسال خواهد شد. آموزش خرید و دریافت فایل
  • فرمت رساله: word
  • حجم فایل ها: ۱۴ مگابایت

 

  • برای مشاهده لیست رساله و مطالعات های معماری اینجا را کلیک نمائید.
  • سفارش انجام رساله و طرح پذیرفته می شود.
  • شماره پشتیبانی و سفارشات معماری : ۰۹۰۳۷۷۵۸۵۵۵ – ۱۰ صبح تا ۴ عصر
  • ایمیل های پشتیبانی : parsacad.com@gmail.com – info@parsacad.com
  • رساله معماری با رساله معماری هم تبادل می شود و نیاز به خرید نیست.