طرح موضوع واهمیت آن
حیات مدنی از جدی ترین موضوعاتی است که به جامعه ی بشری رنگ و بوی انسانی و حرکت و رشد می بخشد و فضای شهری از جمله فضاهایی است که حیات مدنی در آن جریان یافته وحادثه ها وواقعه ها رخ می دهند.
وقایع و حوادث حیات مدنی را به حیات واقعه ای تبدیل نموده و سبب می گردند خاطره ها شکل گیرند. بنابراین فضای شهر مکان اصلی حیات واقعه ای است و محل انباشت خاطره های فردی و جمعی.

مطالعات مرکز همایش های مردمی,رساله مرکز همایش های مردمی,پایان نامه مرکز همایش های مردمی,برنامه فیزیکی مرکز همایش های مردمی,مطالعات معماری مرکز همایش,رساله معماری مرکز همایش,پایان نامه معماری مرکز همایش,برنامه فیزیکی مرکز همایش,نمونه موردی مرکز همایش,نمونه های موردی مرکز همایش,نمونه موردی خارجی مرمز همایش های مردمی,دانلود رساله معماری مرکز همایش,دانلود مطالعات معماری مرکز همایش های مردمی,رساله مارشناسی ارشد مرکز همایش,مطالعات کارشناسی ارشد مرکز همایش,طراحی مرکز همایش,نقشه مرکز همایش,طرح مرکز همایش,ظوابط طراحی مرکز همایش,ریزفضاهای طراحی مرکز همایش

با توجه به افزایش جمعیت شهرنشین در ایران و روند رو به رشد آن نیاز به تبادل اطلاعات و مراودات فرهنگی در جهت بهتر شدن اداره ی امور شهرها امری لازم و ضروری می نماید.
اداره ی امور شهرها می تواند به صورت دولتی ـ مردمی که چیزی جز کنشی متقابل از روابط رسمی و غیررسمی نیست اتفاق بیفتد زیرا حکومت ها تنها و بدون حضور مردم نمی توانند حکومت کنند و برای اداره ی امور به مردم متکی اند. بنابراین تنها بخشی از تصمیم گیری ها و فعالیت های مختلف مربوط به زندگی شهری می تواند به صورت رسمی و دولتی اتفاق افتد و سایر تصمیمات مرتبط با حیات مدنی شهرها باید به وسیله مردم و با مشارکت عمومی به وقوع بپیوندد.
چیستی پروژه:
مرکز همایش های مردمی فضایی عمومی ـ مردمی در عین حال دارای رسمیت جهت فرآیندها و روابط رسمی و غیررسمی و کنش و واکنش مردم و دولت از طریق گفتمان می باشد.
مرکز همایش های مردمی “مشهد” به منظور پاسخگویی به برخی نیازهای فرهنگی ـ اجتماعی و تأمین مکانی مناسب و در خور شخصیت شهر مشهد به عنوان بزرگترین شهر مذهبی کشور و یکی از کلان شهرهای ایران جهت برگزاری جلسات و همایش ها و سمینارها و سایر فعالیت های مردمی و جمعی و مکانی جهت استقرار نهادهای مردمی (NGO) ها و تشکل ها و نمایندگی ارگانهای دولتی و غیردولتی مختلف مرتبط با مردم در نظر گرفته شده است.

برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و خرید رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

بخشی از مطالب:
با توجه به معنای معماری گذشته ی ایران از جهت ایجاد فضاهای شهری و هسته های کالبدی محلی و اجتماعی لزوم بررسی الگوبرداری از نظام و اصول پایدار معماری در این دوره خالی از اهمیت نیست و نیز کوششی است در جهت هویت مند نمودن فضای معماری در قالب یک معماری ایرانی در دوره ی معاصر.
در این راستا لازم است به بازشناسی مختصر موضوعاتی چون مردم، فرهنگ، پیشینه ی تمدن، هویت، هویت مندی فضا، تبادل فرهنگی مردم، شهرنشینی، سنت ها و ارزش ها، جنبش های اجتماعی، فضای شهری گذشته و امروز ویژگی های عام و خاص فضای جمعی و … پرداخته شود.

 حوزه دوم

شناخت

بخش اول: مطالعات پایه
فصل اول: شناخت مراکز همایش
شناخت مراکز همایش
فضاهای اجتماعی از جمله فضاهایی هستند که اگر چه تغییرات فراوانی را در گذر زمان به خود دیده اند، اما قدمتی به طور تاریخ حیات اجتماعی بشر دارند. انسان به دلیل خصلت اجتماعی اش در حیات خود خواهان زندگی اجتماعی بر اساس مبادله اندیشه و کار می باشد. از این رو مفاهیمی مانند جمع و اجتماع و جامعه با وجود تحولات شگرف، همواره برای انسان شناخته شده و ملموس بوده است. افراد در جمع و در کنار یکدیگر از یک روح جمعی برخوردار می شوند.
از آنجایی که مراکز برگزاری همایش های شهری جزئی از فضاهای اجتماعی شهر محسوب می شوند، برای شناخت موقعیت تاریخی این گونه مراکز به تاریخچعه ی فضاهای اجتماعی اشاره می نماییم.
تاریخچـه احداث فضاهای اجتماعی
می توان برای شناخت تاریخی فضاهای اجتماعی، ابتدا به یونان باستان اشاره کرد. یونانی که عنوان اولین حکومت دموکراسی و جامعه مدنی را در تاریخ بشری به یدک می کشد.
آگورا مشهورترین فضای عمومی در ساختار شهری شهرهای یونان باستان بوده است. میدان عمومی اصلی که گردهمایی مردم شهر در آنجا رخ می داده است. آگورا نخست و پیش از هر چیز دیگر محلی جهت خرید و فروش بود. ارسطو می نویسد: “تقریباً در هر شهر لزوماً باید هم فروشنده و هم خریدار وجود داشته باشد تا خواستهای متقابل یکدیگر را برآورند و این است ثمربخش ترین آسایش زندگی و به همین دلیل است که انسان در یک اجتماع گردهم آمده اند.” و برای مراسم عمومی امور حکومتی و معاوضه کالا و خدمات استفاده می شوند.
در کتاب معماری حضور زمان و مکان در مورد ویژگی های آگورا آمده است که در مرکز شهرهای یونان (پولیس) آگورا، پلکان پرستشگاه و تئاتر شهر وجود داشته. دیدارگاه اصلی ساکنان شهر آگورا است که مجسمه های گوناگونی در آن قرار گرفته اند و نشانه هایی دارد که تجربه ی دیدار از شهر را بعد تاریخی و فرهنگی می بخشد. در یک طرف این میدان، بولئوتریون یا تالار شهر واقع بوده است.
نوربرگ شولتز بیان می کند: توصیف دولت شهرهای یونان نشان می دهد که کاربرد مکان و موقعیت مکان به کیفیات مشخص جاهای آن ارتباط دارند. از نگاه شولتز در این شهرها هر مکان با کاربری خود دقیقاً در جای مناسب خود قرار گرفته است. وجود مکانی به نام آگورا جهت دیدار مردم در فضایی که با توجه به عناصر عینی، تئاتر، مجسمه ها و بازار، بعد تاریخی فرهنگی پیدا کرده حضور تالار شهر در میان این عناصر اهمیت فضاهای اجتماعی را چندین برابر می کند.
فضاهای عمومی با شرایطی که از آگوراهای یونان باستان توصیف کردیم در تمام شهرهای سنتی و متمدن بشری وجود داشته که البته نونع استفاده از این گونه فضاهای شهری بر اساس فرهنگ و خصوصیات اجتماعی موجود در هر منطقه متفاوت بوده و هست.
در بررسی شهرهای باستانی ایران خصوصاً شهرهای ساسانی نیز شاهد وجود عناصر جامعه مدنی و فضاهای اجتماعی هستیم به طوری که در زمان ساسانیان مجلس قانون گذاری که از نمایندگان مردم تشکیل شده بود به نام بهارستان احداث شد. وجود این مجلس از افتخارات ایرانیان محسوب می گردد و نشان از اهتمام این فن در نهادینه کردن عناصر جامعه مدنی در آن دوران بوده است. حتی با ورود اسلام سازمان کالبدی استفاده شده در شهرهای ایرانی که بر اساس شهرهای ساسانی بود تغییر عمده ای نکرد اگر چه با توجه به نفوذ اسلام سازمانهای دینی و مساجد نقش مهمی را در نظام اجتماعی شهرها ایفا کردند با حمله مغول به ایران اوضاع شهرهای ایران به ویرانی نهاد و خسارتهای جبران ناپذیری به گسترش و روند شهرنشینی آنها وارد شد که از این جمله شهرها می توان به نیشابور و ری اشاره کرد. این وضع تا هنگام حکومت صفویه ادامه داشت و از این زمان به بعد شهرنشینی دوباره رونق پیدا کرد و دو شهر اصفهان و شیراز که پایتخت شاهان صفوی و زندیه بود از آبادی و رونق بیشتری برخوردار بودند.
در بررسی وضعیت شهرهای سنتی ایران پس از ورود اسلام نیز به فضاهای اجتماعی به بسیاری می توانیم اشاره کنیم که بر اساس خصوصیات فرهنگی مردم ایران تعریف شده اند. از جمله این فضاها می توان به میادین و مساجد اشاره کرد.
آقای حسین سلطان زاده در کتاب فضاهای شهری در بافتهای تاریخی ایران میدان را این گونه تعریف
می کنند: فضاهای باز وسیعی که دارای محدوده ای محصور یا کمابیش معین بودند و در کنار راهها یا در محل تقاطع آنها قرار داشتند و دارای کارکردی ارتباطی، اجتماعی، تجاری، ورزشی، نظامی یا ترکیبی از دو یا چند کارکرد بوده اند.
یکی از انواع میدانهای موجود در شهرهای سنتی ما میدانهای عمومی شهری بوده که کمابیش در تمام سکونتگاه ها شهر یا روستا به میدان یا میدانچه عمومی وجود داشت که محل تجمع مردم بوده و بعضی از فضاهای عمومی مانند مسجد، آب انبار یا نهر آب و به نسبت وسعت سکونتگاه تعدادی فضای تجاری یا بازار در پیرامون یا مجاور آن قرار داشته آقای دکتر سلطان زاده این گونه فعالیتها و فضاهای موجود در میدانهای عمومی را توصیف می کند. (فضاهای شهری در بافتهای تاریخی ایران، ص ۱۰۲)
فعالیتها و فضاهایی که پیرامون میدانهای عمومی وجود داشتند از لحاظ سلسله مراتب کارکردی بیشتر از نوع فعالیتها و فضاهای عمومی و شهری بودند؛ مانند مسجد جامع. بازار و سایر فضاهای تجاری. فضاهایی برای گذران اوقات فراغت و در مواردی برخی از فضاهای اداری و حکومتی که عموماً با کارکردی متناسب با نقش کارکردی و میدان و همزمان با آن ساخته می شوند.

در دوران معاصـر
در دوران معاصر تلاشهای عمده ای، در جهت باز زنده سازی مکانهای عمومی (که عموماً در بافت قدیمی شهرها واقع شده) صورت گرفته است. متخصصان با تزریق کاربری های فرهنگی اجتماعی جدید به مراکز عمومی واقع در بافت های کهن به قصد و احیاء مکانهای گمشده ی این بافت ها به فکر باز زنده سازی خصوصیات گذشته فضاهای عمومی شهرها پرداختند.
آنچه در احیاء فضاهای عمومی شهرها، حائز اهمیت است، جنبه هویت بخشی به شهر و شهروند می باشد که باعث ایجاد حس تعلق میان آن دو می گردد که به تبع آن مشارکت شهروندان را در اداره امور شهر برمی انگیزد. امروزه در احداث مراکز مربوط به اداره امور شهرهایی که دارای خصوصیات جامعه مدنی هستند، آنچه مورد توجه قرار می گیرد، اهمیت به حضور مردم در جهت مشارکت می باشد. یکی از فضاهای فرهنگی که با خصوصیات اجتماعی نقش ترویج فرهنگ مشارکت را در میان مردم دارد، مراکز گردهمایی های مدنی شهرها می باشد. این گونه مراکز برای یاری رساندن و تحقق بخشیدنِ اصول جامعه مدنی در شهرها احداث می گردد. در واقع تبلور یک جامعه مدنی در مراکز گردهمایی شهرها صورت می پذیرد، فضایی که مردم در آن با مسئولان ارتباط برقرار می کنند، با مشکلات و پیشرفت هایی که در شهر آنها صورت می پذیرد، آشنا می شوند. تشکلهای غیردولتی در غالب بخش های صنفی، حزب های سیاسی، کانون های اجتماعی در آن شکل می گیرد و مفهوم مشارکت عینیت پیدا می کند.
در ایران با وجود سابقه فرهنگی بسیار، طرح مفهوم جامعه مدنی طرحی نوپا و نوظهور بوده و حداکثر مربوط به صد سال گذشته می باشد، که در این مدت کوتاه بارها مورد جفا و بی مهری واقع شده است. تنها چند سالی است (بعد از انتخابات ۱۳۷۶) که مفاهیم جامعه مدنی مورد توجه واقع شده است. در این زمینه فعالیتهایی نیز صورت گرفته است از قبیل احداث شوراهای شهر و روستا. اهمیت به پاسخگویی مسئولان و توجه به ترویج فرهنگ مشارکت صورت پذیرفته است.
آنچه در احداث مراکز گردهمایی شهرها دارای اهمیت است خلق فضای فرهنگی مناسب به جهت گسترش مفاهیم نوپای جامعه مدنی می باشد. در ادامه به تعریف این گونه مراکز، وظایف و ویژگی های آنها خواهیم پرداخت.
تعریف مراکز همایش شهـری
در تعریف مراکز همایشهای شهری، تعریف و شیوه بهره برداری از فضا بسیار بااهمیت می باشد. ولی
می توان به طور کلی فضاهای گردهمایی شهری را جزئی از فضاهای اجتماعی شهرها دانست که به صورت نامحدود در اختیار عموم مردم شهر قرار می گیرد. هدف این مراکز ضمن نهادینه کردن عناصر جامعه مدنی ایجاد شرایط مناسب برای برقراری ارتباط میان مسئولان شهر و مردم می باشد تا از این طریق مشارکت مردم را در اداره امور شهر جلب نماید و مردم به واسطه مشارکت در امور شهر نسبت به شهر خود احساس تعلق پیدا کنند. در ادامه برای روشن شدن تعریف فضاهای گردهمایی شهری به بیان وظایف و ویژگی های این گونه مراکز می پردازیم.
وظایف مراکز برگزاری همایش های شهر
بر اساس تعریفی که از مرکز همایشهای شهر بیان شد وظایف این مرکز را این گونه تعریف می نماییم.
الف) کمک به شکل گیری گروهها و تقویت عناصر جامعه مدنی در شهر.
ب) ایجاد مکانی که مردم ضمن اطلاع یافتن از شرایط شهر، به ملاقات یکدیگر نائل گردند.
ج) مرکز گردهمایی شهر مکانی است که مردم را در تأمین سرنوشت خود و مسئولان را در راستای خدمت کردن به مردم یاری می رساند.
تقویت عنصر جامعه مدنی
وظایف: اطلاع رسانی هویت بخشی
مشارکت مردم
علاوه بر وظایفی که گفته شد، باید به دنبال فضایی بود که به شهر مشهد و شهروند آن هویت ببخشد. در واقع پروژه به دنبال خلق فضایی اجتماعی است که پویا و زنده باشد و مردم آن را از خود بدانند، بدیهی است شرط موفقیت این امر هنگامی است که مردم شهر در تبیین اصول و مبانی جامعه مدنی تلاش کنند.
ویـژگی های مراکز برگزاری همایش های شهر:
یکی از راهکارهای ترویج جامعه مدنی حمایت و یاری رساندن به نهادهای فعال مدنی در عرصه عمومی می باشد. برای این منظور خلق مکانی مناسب به نظر لازم می باشد تا نهادهای برخاسته از مردم بتوانند با مسئولان در ارتباط مستقیم باشند و بدین ترتیب است که مردم خود را در اداره امور شهر شریک می دانند فضایی که مردم در آن بتوانند برای اصلاح امور خود با دولت به مناظره و چانه زنی بپردازند یا به قول محسن آرمین فضایی که واسطه میان دولت و مردم باشد و به بسط مشارکت مردم در اداره امور خویش و روند تصحیح سازی و حفظ حقوق ایشان بپردازد یکی از ویژگی های عمده مراکز همایش عمومی بودن آن است. به عبارت دیگر اقشار مختلف مردم می توانند از مرکز گردهمایی مدنی استفاده نمایند. بدین واسطه کارهای متفاوت برای افراد باسلیقه های مختلف و انواع سن ها در مرکز وجود دارد.
مرکز همایش شهر مرکزی است برای برقراری ارتباط میان افراد جامعه در مرکز همایش شهر است که مردم با افکار و نظریات یکدیگر آشنا می شوند و افکار یکدیگر را مورد نقد و بررسی قرار
می دهند تا مسیر درست را برای هدایت جامعه پیدا کنند.
یکی دیگر از ویژگی های تمام مراکز همایش های مدنی جنبه فرهنگی بودن آنها می باشد.
سیتی هال
هدف از تنظیم این بخش باز نمودن ابعاد گوناگون مقوله سیتی هال جهت دستیابی به تعریفی برای مرکز همایش های مردمی باشد. این امر ما را در پاسخگویی به نیازها و عملکردهای مناسب با چنین
مجموعه ای در قالب طراحی موضوع پروژه یاری می رساند.

تعریف سیتی هال
ابتدا به تعاریف استخراج شده از فرهنگ لغات گوناگون نگاهی می اندازیم.
در Cityhall,Webster, new twentieth century dicionnary دارای دو معنای زیر است:
الف) ساختمانی که محل قرارگیری مجموعه دفاتر و ادارات دولت منطقه است.
ب) دولت منطقه ای.
The Random house dictionary of the English Language برای Cityhall معانی زیر معرفی نموده است.
الف) ساختمان اداری یک دولت شهر.
ب) اداره شهر.
پ) مجموعه ای از قوانین و قواعد اداری مربوط به اداره شهر.
در فرهنگ لغت عباس آریانپور معانی؛ عمارت شهرداری، مقام شهرداری برای Cityhall بیان شده است.
می بینیم که Cityhall در معنای حجمی و کالبدی خود ساختمانی اداری معرفی شده است که ادارات، مستقر در ان با اداره امور شهر مربوط می شوند. محتوی سیتی هال با نگاهی به تجارب صورت گرفته در غرب یعنی در خاستگاه اخیر آن و همین طور با توجه به کاربری های مستقر در آن روشن تر می شود.
هدف از طرح موضوع مرکز همایش های مردمی، ایجاد فضایی مردمی ـ دولتی است، فضایی که شامل میدان پیاده شهری و مراکز رسمی دولتی است.
این مرکز می کوشد تا با ایجاد فضایی گرم و راحت برای عموم مردم، امکان هر چه بیشتر مشارکت و ابراز نظر مردم را در پروژه ها و طرح های در حال تصویب شورای شهر و شهرداری، امکان پذیر سازد.
همچنین به علت ویژگی خاص سایت، این پروژه سعی دارد تا امکانات و قابلیت هایی را برای جبران کمبودهای سایر کاربردی های اداری در جداره بلوار خیام (از جمله پارکینگ، سالن های اجتماعات و کنفرانس، مهد کودک و …) عرضه نماید.
کارکرد مراکز همایش های مردمی (سیتی هال)
ـ تاریخچـه و منطق تمرکز تجهیـزات خدماتی در شهر
احداث خدمات مختلف شهری اعم از فعالیتهای اداری، فعالیتهای تجاری، فعالیتهای فرهنگی و … در قالب مجموعه ای نزدیک به یکدیگر از نیازی ساختاری سرچشمه می گیرد، چرا که منطق ارائه خدمات به عموم مردم حکم می کند که سهولت در ارائه و همچنین در دریافت آن خدمات در نظر گرفته شود و از سوی دیگر پتانسیل جمعیتی ایجاد شده توسط یک فضای خدماتی از سوی فضایی دیگر که ادامه حیاتش در گرو جذب افراد است، (مانند فعالیت تجاری) مورد استفاده قرار گیرد. فعالیتهای فرهنگی و تجاری نمونه های بارز فعالیتهایی هستند که در زیر چتر جاذبه خود به کاربری های دیگر رونق بیشتری می دهند و خود نیز از رونق آنها بهره مند می شود بنابراین این ضرورتهای بیان شده باعث گردیده که در طول تاریخ ساختمان های ارائه دهنده خدمات در مجتمع های زیستی (و قطعاً در ابعاد زمان خود) در مجموعه ای نزدیک به هم بنا گردند.
در تاریخ شهرسازی ایران مراکز خدماتی مجتمع در هر دوره بلندمدت شکل ویژه ای داشته است. اگر چه این نوع از مراکز ارائه خدمات را با انواع غربی آن نمی توان همسنگ دانست اما در دوره هایی که حکومت های متمرکز و دارای امکانات و بنیه بالای مالی و اقتصادی در رأس قدرت بوده و فرصت و مجال کافی برای تحکیم ارگان قدرت و تثبیت شکل معماری ابنیه حکومتی و خدماتی داشته اند. اشکال خاصی از این گونه مراکز با محتوا و اندیشه ویژه همان دوره بخصوص صورت تحقق به خود گرفته اند. بی شک نوع احتیاجات و قلت مراکز مختلف خدماتی در مقام قیاس با زندگی اجتماعی کنونی تعدد عملکردهای آنان را در حد پائینی نگاه می داشته است، که به هیچ رو با عدد اینگونه ادارات و ارگان های خدماتی در زندگی روزمره جامعه شهری مباینتی ندارد.
به عنوان نمونه، هسته های کوچک محله ای به عنوان کوچکترین مراکز تجمع خدمات در سطح شهرها همواره به اشکال متفاوت در بافتهای کهن شهرهای مختلف ایران وجود داشته ند که هم اینک نیز نمونه های بارز و کاملاً تیپیک آنها را می توان در شهرهائی چون یزد و کاشان که از گزند تحولات و تغییرات بنیادی در بافت کهن کمتر آسیب دیده اند مشاهده نمود. در روند خدمات رسانی شهری این مراکز در مقیاس های مختلف تا بدانجا پیش می روند که میدانهایی چون میدان گنجعلی خان کرمان و میدان نقش جهان اصفهان به مثابه بارزترین مراکز تجلی قدرت، و همچنین وحدت و انسجام حکومتی و کانون ارائه خدمات شهری (خدمات لازم در زمان ساخت مجموعه) عرض اندام می نمایند.
به طور کلی تصویری که از عملکرد فضاهای مزبور می تواند امروزه مطرح باشد، در مرحله نخست فضائی با وحدت در فرم و تأکید بر استیل معماری مشخص عصر و ترکیبی جاافتاده از کلیه المانهای ارزشمند خدماتی دوره مورد بحث بوده است. عناصری چون بازار به عنوان کامل ترین عرصه داد و ستد و کانون برقراری معتبرترین شکل مراودات و روابط اجتماعی اقتصادی و نیز ابنیه ای نظیر مسجد، حسینیه، حمام، آب انبار، تیمچه و کاروانسراها و همچنین مرکز حکومتی، شامل نظمیه و ادارات دیوانی و احیاناً مقر حکمران محلی برای نمایش تعزیه و ورزش و … من حیث المجموع پاسخگوی بخش اعظم نیازهای زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهروندان را به صورت جامع بر عهده داشته اند.
نکته مهمی که در این مقال می توان اشاره ای کوتاه بدان داشت مطرح گردیدن نقطه ای شاخص و یگانه در بافت هم تنیده شهری است که به بافت عمومی شهر، مراکز مختلف خدماتی، معابر لکه های و فضاهای سبز و حتی سمت و سوی حرکت روزمره مردم و جریان آب جهتی خاص می داده و عملاً به مثابه صورت مشخصه یک شهر و در مواردی نقش می بسته است، بارزترین نمونه چنین موردی میدان نقش جهان است که به عنوان یک نقطه عطف در بطن شهر اصفهان و در مقیاسی بزرگتر در سطح ایران و باز هم در معیاری بسیار عظیم تر در جهان فضایی شناخته شده و دارای هویت بی همتاست؛ تا بدانجا که به عنوان میراث فرهنگی و جهانی ثبت گردیده است.
آنچه که امروز و در شرایط کنونی کشورمان می تواند به عنوان میراث فرهنگی و تاریخی از مراکز کهن خدمات به برنامه ریزی و شهرسازان کنونی به ارث می رسد همانا ارزشهای معمارانه و ویژگی ها و نحوه عملکرد این کانون های با ارزش در جذب مردم طی چندین قرن متمادی و خصوصیات کالبدی به یادماندنی آنهاست.

اصولاً سیتی هال در تمام شهرهای بزرگ جهان صنعتی با مختصر تفاوت هایی ماهیت بنایی سمبلیک و واحد را در سطح شهر داشته. عمدتاً عملکردی تشریفاتی دارد که در قالب سالن ها و فضاهای شاخص و بزرگ برای برگزاری مجامع و کنفرانس های مهم و مراسم ویژه تجلی می یابد و در یک کلام عملکردهای خدماتی آن در مقایسه با عملکرد تشریفاتی فوق در مقام دوم اهمیت قرار می گیرند.
در حقیقت با احداث سیتی هال، هدف ایجاد مرکزی است با گردآوری مجموعه ای از ادارات، ارگانها و سازمانهای ارائه دهنده خدمات به شهروندان در مناطق مختلف شهر مشهد تجمع غیرمنطقی ارگانها و ادارات و نتیجتاً مراجعه بسیار فشرده و حجیم مراجعین به مرکز اصلی اداری شهر مشهد را کاهش داده، گامی مؤثر در جهت بهبود کیفیت زندگی شهروندان افزایش راندمان کلیه دوایر و ارگانها در خدمت به مردم و کاهش چشمگیر سفرهای روزانه شهری در عرصه شهر برداشته شود.
با عنایت به مفاد فوق به فضاهای خدماتی موسوم به Civic Center که برگردان آن را مرکز شهروند با خانه شهروند می توان دانست. علی الاصول فضاهایی مقبول تر و نزدیک تر به هدف والای خدمت رسانی به شهرنشینان محسوب می گردند.
این مراکز همانگونه که از مفهوم نامشان برمی آید فضائی منطقه ای، برای ارائه خدمات دولتی به ساکنین یک شهر بزرگ می باشند و بر اساس الگوهای جاافتاده خدمات رسانی شهری در فواصلی مشخص استقرار می یابند. طبیعتاً فاکتورهایی چون تراکم جمعیتی منطقه، تراکم ساختمانی، کیفیت دسترسی ها، ویژگی های تاریخی و مشخصاً بافت اجتماعی، فرهنگی، ساکنین و … در مکان یابی این مراکز نقش حیاتی ایفا می نمایند. در حقیقت مرکز شهروندی CivicCenter همواره بخشی از شهر یا مرکز شهر مختص ساختمان هایی برای ادارات خاصه ارگانهای شهری، سالن عمومی شهر، ادارات دولتی، دادگاهها، و گاه مراکز گذران اوقات فراغت و ساختمانهایی با اهداف فرهنگی است و در طول تاریخ نیز همواره کوشش به عمل آمده است تا با تأکید بر جنبه های زیبایی شناختی و معماری از مرکز شهروندی به عنوان عنصر هدایت بخش در کالبد شهر استفاده شود و با ترکیب کار و اوقات فراغت، زندگی شبانه روزی به چنین مرکزی بخشیده با ظرافتی خاص پویایی آن را در ساعات طولانی حفظ کرد.
ضرورت ایجاد مجتمع خدمات اداری منطبق با نیازهای روز جامعه شهری
از مسائل و مشکلات مهمی که جامعه و نظام اداری با آن مواجه می باشد نحوه استقرار تشکیلات اداری کشور در سطح شهرهای بزرگ می باشد.
از آنجا که استقرار ساختمانهای دولتی بر اساس ارتباط سازمانی و بر اساس بنیاد و پایه فکری منسجم و آینده نگری صورت نگرفته است، سبب گردیده که تشکیلات اداری بدون نگرش به ارتباطات و پیوستگی های سازمانی در سطح شهرهای بزرگ پراکنده شده و ضمن ایجاد ناهماهنگی و گسیختگی در مناسبات سازمانی و عدم تعقیب اهداف مشترک از طریق ارگانهای دولتی، نارضایتی خدمت گیرندگان را نیز به دنبال داشته است.
آن دسته از دستگاه های دولتی که طبیعت و ماهیت وظایف آنها ارتباط مستمر با مردم را ایجاب می کند. پراکندگی و دور بودن فیزیکی آنها از هم سبب گردیده که اوقات و هزینه های زیادی از طرف مراجعه کنندگان به این دستگاه ها صرف شده که این امر نهایتاً گردش امور اجتماعی را کند ساخته و در مجموع تکاپوی اجتماعی علاوه بر ضرر و زیان مادی (نظیر ترافیک سنگین، جابجایی غیر ضروری مردم در سطح شهر که ضایعات مادی و مالی به دنبال دارد) به تنشها و ناهنجاری هایی در اجتماع منجر می شود. در جواب این سؤال که دستگاه های اداری و اجرایی کشور می بایست به صورت متمرکز در یک مکان استقرار یابند و یا به صورت غیرمتمرکز در مناطق مختلف باشند این امر بستگی به نوع و ماهیت وظایف دستگاه های زیر ربط دارد. بدین ترتیب که آن دسته از دستگاهها که انجام امور ستادی و پشتیبانی را به عهده دارد (مانند وزارتخانه ها و حوزه ستادی سازمانها) بهتر است که به صورت متمرکز در یک نقطه مستقر شوند سایر دستگاههایی که وظایف آنها در ارتباط مستقیم با مردم می باشد باید به صورت شعبات در هر منطقه ایجاد گردد. با ایجاد مجتمع های اداری، خدماتی که در آن، شعبات ادارات و سازمانهای مختلف مانند آموزش و پرورش، ثبت احوال، بیمه خدمات درمانی و اجتماعی مستقر باشند امر مردم در همان مکان انجام می گیرد و دیگر نیازی به مسافرتهای داخل شهری وجود نخواهد داشت.

 

 

و………

 

 

فهرست مطالب:

حوزه اول:پیشنهاد طرح تحقیق ۱
پیشگفتار ۲
طرح موضوع واهمیت آن ۳
چیستی پروژه ۴

حوزه دوم: شناخت ۶
بخش اول: مطالعات پایه ۷
فصل اول: شناخت مراکز همایش ۷
شناخت مراکز همایش ۷
تاریخچـه احداث فضاهای اجتماعی ۸
در دوران معاصـر ۱۰
تعریف مراکز همایش شهـری ۱۲
وظایف مراکز برگزاری همایش های شهر ۱۲
ویـژگی های مراکز برگزاری همایش های شهر ۱۳
سیتی هال ۱۴
تعریف سیتی هال ۱۵
تاریخچـه و منطق تمرکز تجهیـزات خدماتی در شهر ۱۶
ضرورت ایجاد مرکز همایش های مردمی در شهـر مشهـد ۲۱
تجزیه و تحلیل کلی پراکنـدگی ادارات، سازمانهای دولتی و عمومی در شهر مشهد ۲۲
طرح ایجاد مجتمـع های اداری خدماتی ۲۳
محاسن ایجاد مجتمـع اداری ـ خدماتی ۲۴
کاربـری های مستقـر ۲۵

فصل دوم: بررسی تعاریف ـ و ضوابط عملکـردی کیفی، فضاهای مرکز همایش ۲۸
انواع گردهم آیی و تعاریف آن ۲۸
کنفـرانس Conference 29
کنوانسیـون ۲۹
سمینار Seminar 31
سمپوزیوم (Symposium) 31
میـزگرد (Round Table) 32
فوروم (Forum) 33
مجمع (Assembly) 33
کارگاه آمـوزشی (Workshop) 33
سخنـرانی (Lecture) 34
کمیسیـون (Commission) 34
کمیتـه (Committee) 34
مناظـره ۳۵
انستیتـو (Institute) 35
جلسـه ۳۵
گروه بنـدی گردهمائی ها ۳۶
الف) گروه اجلاس های بستـه ۳۶
ب) گروه اجلاسهای باز ۳۶

انواع مراکز اجتماعات و استانـداردهای موجود ۳۷
تالار اجتماعات ۳۷
مراکز برگـزاری گردهمایی ۳۸
تالار و اصـول و معیارهای کلی در طراحی آنها ۳۸
اکوستیک در تالارها ۳۹
حجم ۳۹
فرم ۴۰
پخشایی ۴۰
حـدود تقـریبی حجم سالن ها ۴۱
حجم مناسب فضاهای مختلف در مراکز گردهمایی به ازاء هر نفر شرکت کننده ۴۲
فصل سوم : نیازهای فضایی ولازمه های کلی مراکز گردهمایی ۴۳
فرمهای مربوط به سطوح زیر بنا ۴۳

تنـوع بهره گیـری از فضا و قدرت در نوع سالنهای اجتماع ۴۶
سالنهائی که اختصاصاً برای برگزاری کنفرانس و کنگره طرح می شوند ۴۷
سالنهای هنری چندمنظوره ۴۷
تغییرات در ابعاد سالن ۴۸
پیش بینی انجام تغییرات در نحوه چیدن و نوع صندلی ها ۴۹
طراحی ادیتوریومها ۵۰
پلان های مستطیل شکل ۵۲
پلان های بادبـزن شکل ۵۶
پلانهای شش ضلعی ۵۹
پلانهای مدور و بیضوی ۶۱
سالنهای نمایشگاهی ۶۳
شکلهای نمایشی پلانها ۶۶
الف ـ سالنهای با صحنه مرکزی ۶۷
ب ـ سالنهای به شکل قطاع دایره (با زاویه مرکزی گسترده تا ۱۳۵ درجه) ۶۷
پ ـ سالنهای به شکل قطاع دایره (با زاویه مرکزی ۹۰ درجه) ۶۷
ت ـ سالنهای شش ضلعی (با زاویه صفحه ۶۰ درجه) ۶۸
ث ـ سالنهای مستطیل شکل ۶۸
ج ـ سالنهای بادبزن شکل ۶۸
معیـارهای طراحی ۶۹
معیارهای مربوط به پخش صدا بدون استفاده از تجهیـزات صوتی ۶۹
الف ـ توانائی های شخصی سخنـران ۶۹
ب ـ فرم پلان و حجم تالار و چگونگی استقرار حضار ۶۹
پ ـ مشخصات و ویژگی های آکوستیکی محیط ۷۰
تقویت و تعدیل صدا به کمک وسائل و تجهیـزات صوتی ۷۰
روابط بین سالن و صحنه ۷۳
ارتفاع شاخص دیـد به سکو ۷۵
ارتفاع صحنه یا سکو ۷۶
تراز چشم ناظر ۷۶
فاصله قائم بین تراز متوسط چشمان ناظر و بالاترین نقطه روی سر ۷۶
حداکثر زاویه قائم دید رو به بالا ۷۷
حداکثر زاویه قائم دید رو به پائین ۷۷
جزئیات طراحی ردیف صندلی ها ۷۷
شیب کف سالن ۷۸
خطوط منظر ۷۹
زاویه دید به پرده نمایش ۷۹
فاصله دیـد ۸۰
زاویه قائم دیـد ۸۱
معیارهای مربوط به مشاهـده تصاویر تلویزیونی ۸۱
سکو یا صحنـه ۸۱
سقف ادیتوریوم و تأسیسات و تجهیـزات آن ۸۲
ملزومات مربوط به مسائل آکوستیک ۸۴
ملزومات مربوط به نورپردازی و روشنائی ۸۴
ملزومات مربوط به تهویه مطبوع ۸۵
ملزومات مربوط به کنترل حریق ۸۵
ملزومات مربوط به نمایش بر روی پرده ۸۶
ملزومات مربوط به دید حضار ۸۶
ملزومات مربوط به سقف صحنه برای نمایشهای بزرگ ۸۶
جایگاه ۸۷
گنجایش جایگاه ۸۷
آرایش جایگاه ۸۸
جزئیات مربوط به صندلیها و نحوه چیـدن آنها ۸۸
صندلیهای ثابت و دائمی ۸۸
مبانی مربوط به اندازه های بدنی انسان ۸۹
وضعیت ۹۰
وزن ۹۰
ارتفاع ۹۱
پشتی صندلی ۹۱
عرض صندلی ۹۱
عمق صندلی ۹۲
شیب صندلی ۹۲
دسته صندلی ۹۲
زیردستی جهت نوشتن ۹۲
راحتی صندلی ۹۳
صندلیهای ثابت ادیتـوریوم ۹۳
استانـدارد میزها و ترتیب چیدن آنها به شکلهای مختلف ۹۵
ملزومات صحنه در سالنهای چندمنظوره ۹۵
کلیات ۹۵
طراحی موقعیت صحنه یا سکو ۹۷
انواع صحنه یا سکو ۹۷
صحنـه مرکزی ۹۷
صحنه انتهائی ۹۸
پیش صحنه ۹۸
تطبیق پذیـری صحنه ۱۰۰
بیرون صحنـه ۱۰۲
تراز هم سطح با کف صحنه اصلی ۱۰۲

تراز هم سطح با کف جایگاه ۱۰۳
تراز پائین تر از کف سالن ۱۰۳
تراز هم سطح با کف زیرزمین و انبارها ۱۰۳
صحنه های قابل برچیده شدن ۱۰۴
ابعاد صحنـه ها ۱۰۵
ابعاد صحنه برای اجزای تئاتر و نمایشهای معمولی ۱۰۵
ابعاد صحنه برای اجرای کنسرت های گروهی۱۰۶
اداره کردن صحنـه ۱۰۶
سیتم تعلیق ۱۰۷
صحنه هابا سکوهای بالا و پائین شونده ۱۱۰
جابجائی افقی صحنه ۱۱۰
ملزومات عمومی صحنه ها ۱۱۲
پرده ایمنی ۱۱۲
پرده پیش صحنه ۱۱۳
پرده های صحنه ۱۱۳
استفاده از دکورهای پیش ساخته ۱۱۴
روش نمایش چنـدتصویری ۱۱۶
اندازه و چگونگی تصاویر ۱۱۶
شیـوه های نمایش بر روی پرده ۱۱۷
الف ـ پروژکسیون مستقیم ۱۱۷
ب ـ پروژکسیون غیرمستقیم ۱۱۷
پ ـ پروژکسیون از پشت پرده ۱۱۷

اتاق پروژکسیون ۱۱۸
پرده های نمایش ۱۱۹
الف ـ پرده های یکراست ۱۱۹
ب ـ پرده های جمع شونده ۱۲۰
پ ـ پرده های قابل حمل ۱۲۰
مشخصات و جنس پرده ها ۱۲۰

فصل چهارم: بررسی فضاهای جمعی و سابق آنها در ایران و جهان ۱۲۲
ویژگی‌های عام فضاهای جمعی ……………………………………۱۲۲
ساختمان‌ها و فضاهای همگانی ایران در دوره بعد از اسلام ۱۲۴
کاروانسراهای ایران ۱۲۴
پیشینه تاریخی ۱۲۵
ویژگی‌های معماری کاروانسراهای ایران ۱۲۷
میادین ۱۲۹
میدان، فضایی شهری برای گفت و گو ۱۲۹
نتیجه ۱۳۱
میدان‌های پیاده شهری ۱۳۲
تاریخچه مختصری از میادین سنتی در ایران ۱۳۶
تاریخچه مختصری از میادین اروپایی ۱۴۰
آگوارا ۱۴۱
فوروم ۱۴۱
پیاتزا ۱۴۲
انواع میدان ۱۴۳
میدان‌های عمومی ۱۴۳
میدان‌های تجاری ۱۴۳
میدان حکومتی ۱۴۳
میدان‌های نظامی ۱۴۴
میدان‌های محله‌ای ۱۴۴
میدان‌های ارتباطی ۱۴۴
میدان ورزشی ۱۴۴
بررسی نمونه‌هایی از میادین ایرانی ۱۴۵
میدان نقش جهان ۱۴۵
میدان امام خمینی در همدان ۱۴۸
حرم مطهر امام رضا (ع) ۱۴۹
بازار ۱۴۹
مقدمه ۱۴۹
مشخصات کاربردی عناصر متشکله بازارها و مراکز محله ۱۵۱
بازار مکان بنیادهای جمعی ۱۵۲
نقش بازار در شهرهای ایران (هسته اجتماعی- فرهنگی) ۱۵۳
بازار و توان فرهنگی آن ۱۵۴
بازار و محیط اقتصادی شهرها ۱۵۵
خصوصیات فضایی معماری معاصر ۱۵۶
فضاهای همگانی در هم‌جواری‌های معماری معاصر ایران ۱۵۷
فصل پنجم :بررسی اجمالی اصول پایدار درمعماری ایران ۱۶۰
مقدمه ۱۶۰
رابطه فرهنگ ومعماری ۱۶۸
معماری تاثیر عوامل فرهنگی بر فرم ۱۷۱
الف- اهمیت مفهوم شکل یا فرم در فرهنگ معماری ۱۷۱
ب: عوامل فرهنگی موثر در شکل گیری فضای معماری ۱۷۵
ج: بازتاب فرهنگ در صورت فضای معماری ۱۷۷
مبانی فرهنگ ایران و تاثیر آن بر معماری ۱۷۷

مفهوم سیر از ظاهر به باطن در معماری اسلامی ایران ۱۸۲
عوامل بنیادی معماری در ایران ۱۸۳
اصل سیر از کثرت به وحدت ۱۸۴
اصل سیر از ظاهر به باطن ۱۸۵
اصل فراوری و انتظاع از طبیعت ۱۸۶
اصل ساماندهی اهداف کارکردی ، سازه ای و کالبدی ۱۸۶
شفافیت ( گستره پهنه دید ) ۱۸۷
هندسه ۱۸۸
هندسه علمی ۱۸۹
هندسه شهودی ۱۸۹
انعکاس ۱۹۲
اصل درون گرایی در عین برونگرایی ۱۹۲
درون گرایی ۱۹۳
تقارن ۱۹۵
تقارن به مثابه اصلی زیبا شناختی ۱۹۷
تقارن به عنوان اصلی در ساخت و ساز ۱۹۷
مرکزیت ۱۹۹
محور گرایی ۲۰۰
سیالیت ( گسترش پهنه دید ) ۲۰۱
تباین یا نا همگونی ۲۰۱
تعادل و توازن ۲۰۲
سلسله مراتب، تداوم (سلسله مراتب دسترسی) (اصل رده‌بندی فضایی) ۲۰۴

اصول و روشهای طراحی شهری ۲۰۶
فضای خارجی ، فضای داخلی ۲۰۷
اصل سادگی و فضای محصور در شهر ایرانی ۲۰۹
خصوصیت ایستایی و پویایی فضای محصور ۲۱۰
اصل مقیاس و تناسب ۲۱۱
اصل فضاهای متباین ۲۱۲
اصل قلمرو ۲۱۲
اصل ترکیب ( کمپوزیسیون ) ۲۱۳
آگاهی از فضا ۲۱۳
بخش دوم: نمونه های تطبیقی ۲۱۵
مقدمه ۲۱۵
مرکز فرهنگی ژورژ پمپیدو ۲۱۵
سیتی هال لندن ۲۲۱
مجموعه تالار شهر جدید توکیو ۲۲۴
تالار شهر بوستون ۲۲۵
نمونـه های داخلی ۲۲۸
سیتی هال تهران ۲۲۸
تالار شهر تبریز ۲۹

بخش سوم: مطالعات زمینه ۲۳۱
بازشناسی شهر مشهـد ۲۳۱
چگونگی پیدایش شهـر مشهـد ۲۳۱
سلسله مراتب رشـد تاریخی شهر مشهـد ۲۳۲
موقعیت جغرافیایی شهـر مشهـد ۲۳۴
مطالعات اقتصادی ۲۳۵
مطالعات جمعیتی ۲۳۶
عوامل اصلی رشد جمعیت شهر مشهـد ۲۳۷
نقاط و عناصـر شاخص شهر مشهـد ۲۳۸
تغییرات کالبـدی در قرن حاضر ۲۴۰
ساختار کالبـدی در قرن حاضر ۲۴۱
الگوی توسعـه شهـر مشهـد ۲۴۱
مطالعات اقلیمی و بررسیهای محیطی شهر مشهد ۲۴۲
موقعیت جغرافیایی شهر مشهد ۲۴۲
دما ۲۴۳
رطوبت نسبی ۲۴۴
تجزیه و تحلیل بارندگی ۲۴۴
وزش باد ۲۴۷
تابش آفتاب ۲۴۸
شرایط حرارتی در فضای آزاد ۲۴۸
پیشنهادات ماهانی ۲۴۸
پیشنهادات انجمن معماران آمریکا ۲۴۹
پیشنهادات طراحی در مشهد ۲۵۰
جهت استقرار ساختمان ۲۵۳
جهت استقرار ساختمانهای یک طرفه ۲۵۸
جهت استقرارساختمانهای دو طرفه ۲۵۹
بافت مجموعه ۲۶۰
الگوی اشغال زمین ۲۶۲
انتخاب مصالح ساختمانی ۲۶۲

عوامل موثر در مکانیابی پروژه ۲۶۳
دلایل انتخاب سایت ۲۶۳
از دیدگاه عملکردی و کارایی ۲۶۳
همجواری ۲۶۳
جوابگویی به نیازهای گروه های ذینفع ۲۶۴
مساحت ۲۶۴
مقیاس دانه بندی ۲۶۴
مناسب مکانی ۲۶۴
انطباق با کاربری اراضی شهر ی ۲۶۴
دسترسی به شبکه معابر ۲۶۶
هماهنگی با جهت توسعه شهر ۲۶۷
خوانایی سایت ۲۶۷

حوزه سوم: تجزیه وتحلیل ۲۶۹
تبیین برنامه ها و اهداف پروژه ۲۷۰
شناسایی جمعیت مخاطب ۲۷۰
تبیین کلیت فعالیت ها وفضاهای پروژه ۲۷۱
تدوین مبانی نظری پروژه ۲۷۳
مبانی نظری عام ۲۷۳
مبانی نظـری خاص پروژه ۲۷۵
تعیین اجزاء وتدقیق برنامه فیزیکی ۲۷۷
فضای شهری و مردمی ۲۷۷
فضاهای مؤثـر در ایجاد یک فضای اجتماعی زنـده و پویا ۲۷۷
فضای شهـری روباز (میدان یک فضای همگانی) ۲۷۸
فضاهای شهری سربسته ۲۷۹
فضای همگانی سرپوشیده ۲۷۹
سـرسـرا (فضای اطلاع رسانی) ۲۸۱
فروشگاه مرکـز ۲۸۲
تریا ۲۸۷۲
رستـوران ۲۸۲
نمایشگاه ها ۲۸۳
نمایشگاه دائمی مرکز ۲۸۳
نمایشگاه های موقت (عناصـر جامعـه مدنی مرکز) ۲۸۳
سالنهای سخنـرانی ۲۸۵
تالار ۲۸۵
چیـدمان تالار ۲۸۵
صنـدلی ۲۸۶
بالکن ۲۸۷
راهروهای تالار ۲۸۷
صوت و اکوستیک در تالار ۲۸۸
حجـم ۲۸۹
فرم ۲۸۹
طنین ۲۹۰
نورپـردازی تالار ۲۹۱
خروجی ها و ورودی های سالن ۲۹۱
سالن انتظار یا لابی ۲۹۲
نکاتی در مورد طراحی سالن انتظار ۲۹۲
سالن گردهمایی شهـری ۲۹۲
اتاق مترجمین ۲۹۳
اتاق خبرنگاران ۲۹۳
اتاق کنترل ۲۹۳
فضای مختص تشریفات ۲۹۴
فضای مخصوص فیلم برداری ۲۹۴
سالن با ظرفیت اندک ۲۹۵
سالنهای چنـدمنظـوره ۲۹۵
فضاهای همگانی در جهت تقویت عناصـر جامعـه مدنی ۲۹۶
حوزه مربوط به ارگانهای غیـردولتیNGO 296
فضای مربوط به احزاب سیاسی ۲۹۸
فضای پاسخگـویی مسئولان ۲۹۸
کتابخانـه مرکز ۲۹۹
قفسه باز ۲۹۹
قسمت مطالعه ۲۹۹
قسمت قفسه بسته ۲۹۹
بخش اینترنت ۲۹۹
حـوزه اداری مرکز ۲۹۹
مدیـریت مرکز «بخش روابط عمومی» ۳۰۰
حـوزه معاونت امور اداری و مالی ۳۰۱
حـوزه معاونت فنی ۳۰۱
بخش خدمات ۳۰۲
سرویس های بهـداشتی ۳۰۲
پارکینگ ۳۰۲
نمازخانـه ۳۰۲
حوزه چهارم: طراحی ۳۰۳
تحلیل وآنالیز سایت ۳۰۴
تجزیه وتحلیل زمین طرح ۳۰۴
هندسه زمین طرح ۳۰۴
سیستم های دسترسی ۳۰۴
محورهای دید مطلوب ۳۰۵
دیداز خارج از سایت به درون سایت ۳۰۵
دید از درون سایت به خارج سایت ۳۰۵
کاربری های مجاور سایت ۳۰۶
ابعاد و شیب زمین ۳۰۶
نتایج سایت آنالیز ۳۰۶
ملاحظات معماری مجموعه ۳۰۸
ملاحظات سازه ای مجموعـه ۳۱۰
ملاحظات تأسیساتی مجموعـه ۳۱۱
ارائه برنامه فیزیکی ۳۱۲
ارائه مدارک نهایی ۳۲

 منابع ندارد!

 

تصاویر فایل:

11-23-2015 10-59-54 PM11-23-2015 11-00-43 PM

خرید رساله:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما نیز آنی ارسال خواهد شد. آموزش خرید و دریافت فایل
  • فرمت رساله: word
  • حجم فایل ها: ۱۲ مگابایت

 

  • برای مشاهده لیست رساله و مطالعات های معماری اینجا را کلیک نمائید.
  • سفارش انجام رساله و طرح پذیرفته می شود.
  • شماره پشتیبانی و سفارشات معماری : ۰۹۰۳۷۷۵۸۵۵۵ – ۱۰ صبح تا ۴ عصر
  • ایمیل های پشتیبانی : parsacad.com@gmail.com – info@parsacad.com
  • رساله معماری با رساله معماری هم تبادل می شود و نیاز به خرید نیست.