چکیده :

آنچه که از موضوع این رساله برمی آید در اصل ارتباط اصلی خود را با فرهنگ در جامعه به ظهور می رساند . فرهنگ در تعریف خود نمونه هایی بسیار را دارد در این بین می توان فرهنگ را مجموع کنشها و واکنشها و هنجارها و ساختارهای اعتقادی هر جامعه دانست امادر این تعریف عامل انعکاس دهنده در باب شناخت آن همانا صوری هستند که از طریق کالبدهای بصری و شفاعی آنرا نشان می دهند . در این بین معماری وشهرسازی است که نشان دهنده اصلی این صور درونی وبیرونی است .

مطالعات معماری پارک فرهنگی,رساله معماری پارک فرهنگی,پایان نامه معماری پارک فرهنگی,طرح نهائی معماری پارک فرهنگی

هدف از طراحی وساخت چنین مجموعه ای در اصل خلق فضایی است که بتواند پاسخ مناسبی را درراستای نیازهای فرهنگی واجتماعی در منطقه داشته باشد . در ضمن بازگو کننده ساختارهای اصلی اعتقادی واجتماعی فرهنگی در جامعه باشد پتانسیل هایی که در این مورد مطرح می باشند را می توان به صورت بنیانهای اصلی مورد نیاز در ساخت این مجموعه در نظر داشت.

برای دانلود و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمائید…..

بخشی از مطالب و پروپوزال:

 • نبود فضاهای مشابه طرح در سطح وشعاع دور منطقه مورد نظر
 • لزوم ایجادفضاهای فرهنگی در منطقه مورد نظر به دلیل داشتن سطح فرسودگی اجتماعی بالا
 • برخورد با موضوع به عنوان عنصری فرهنگ ساز در کالبد ظاهری ودرونی خود
 • نیاز به طراحی فضایی در راستای منطبق سازی فرهنگ حاشیه نشینی با فرهنگ مطلوب اجتماعی وصحیح ایرانی ودر نتیجه هویت بخشی به این قشر با توجه به فشارهای تبلیغاتی جهانی در دنیای امروز
 • زنده سازی محیط شهری مذکور با توجه به بافت فرسوده منطقه
 • جبران کمبود های فرهنگی در منطقه
 • شناخت فرهنگ اصیل خلخال به سایر افرادی که به شهر وارد می شوند با توجه به اینکه سایت مذکور در یکی از مبادی ورودی اصلی شهر قرار دارد .

– ایجاد یک وحدت فرهنگی در جامعه استفاده کننده وآموزش وپژوهش فرهنگی درجامعه

– ایجاد پاسخی درراستای حفظ واعتلای هنر معماری ایرانی در مقابل فرهنگ پیش تاز جهانی شدن در دنیای کنونی

در  این راستا بهترین ودرست ترین منبع در خصوص شناخت ودرک درست در مورد معماری ایرانی وفرهنگ ایرانی نمونه های باقی مانده از گذشته غنی فرهنگی ما خواهد بود وسرلوحه این کارکرد قرآن کریم است.

مسئله فرهنگ
ایکنه ما در اینجا به مو ضوع فرهنگ ودرک درست از آن می پردازیم متضمن نیل به سوی ایجاد معماری است که توجه به ارزشهای فرهنگی داشته باشد این موضوع شناخت ودرک درست از آن ضرورتی است انکار نا پذیر در در طراحی معماری .
مهمترین عاملی که در دنیای معاصر تاثیر خود راروی خرده فرهنگها گذاشته است موضوع جهانی شدن وسیر شتابان آن در برخورد با سایر فرهنگهااست با پیشرفت علوم در عرصه های مختلف جهشهای فراوانی به وجود آمده است این موضوع وتاثیر سوء آن در فرهنگ ایرانی به قدری بوده است که نمی توان در این رساله به آن پرداخت.
از سوی دیگر روند رو به رشد فن آوری اطلاعات در عصر حاضر تمامی مرزهارا در نوردیده است وبه آن جنبه ای فراگیر داده است که نمی توان به هیچ روی آن را کنترل کرد در این میان این فرهنگ غربی خواهد بود که در جهان خود را به عنوان اصل وریشه مطرح ساخته است تنها نحله ای است که به عنوان نظام کلی در فرهنگ معاصر مطرح شده است این موضوع با به وجود آمدن رسانس اطلاعاتی به وقوع می پیوندد که آن نیز در دست دنیای غرب است
دهکده ای که از آن صحبت می شود فرهنگی را به عنوان اتو پیای اصلی انسانها مطرح ساخته است که ساخته دست دنیای غرب است تعالی انسانها نیز در این معنا به وجود امده است تعالی که ساخته فکر های بیماری است که در تضاد ریشه ای به ذات سایر فرهنگها قرار دارد . در این بین قربانی اصلی تمدنی است که نتوانسته است خود را در این طوفان به ساحل مقصود خود برساند .

معماری و نمود فرهنگی آن در جامعه :
معماری را می توان بهترین نمود فرهنگ در هر جامعه ای دانست در این میان یا معماری را تاثیر پذیر از فرهنگ میدانند یا فرهنگ رامتا ثر از معماری دانسته اند در این بین معماری معماری درستی است که بتواند ضمن تاثیر گذاری درست در فرهنگ جامعه دارای یک ارزش گذاری صحیح نیز در بطن جامعه باشد .
به عنوان نمونه درایران سر در خانه ها را به صورت کوتاه می ساختند که این موضوع درون گرایی ونیر حس تواضع را در فرهنگ ایرانی منعکس می کرد در این بین معمار شخصی است که توانسته است درک درست خود را از فرهنگ وانعکاس صحیح در معماری را به منسه ظهور برساند ساخت معماری به خودی خود می تواند در یک منطقه خاص تاثیرات در خور نیاز را برای اصلاح امور وهنجارهای اجتماعی داشته باشد .

راسیونالیسم در مدرنیته وتاثیرات آن :
در معماری بزرگترین آفتی که توانسته است قالب فرهنگی معماری را تحت تاثیر سوء قرار دهد موضوع فرد گرایی یا همان راسیونالیسم است که با شروع عصر مدرن در دهه های اولیه این قرن شروع وتا به حال نیز ادامه داشته است در این معنا به دنبال این هستیم که تاثیر این نگرش را از بعد انکه بدون توجه به هنجارهای اجتماعی چگونه به خود نمایی در عرضه معماری می پردازد را مد نظر قرار مید هیم .
فرد گرایی درمعماری به نحله فکری بر می گردد که در آن روح زمان در معماری بر روح مکان مستولی می گردد وتوان ارائه معماری محلی تا حد زیادی گرفته می شود این تفکر در اصل اولین کنش درمعماری مدرنیته اروپا بوده است که در ابتدا توسط سر دمداران آن مورد حمایت قرار میگیرد وبعداٌ در عصر فرا مدرن آن را مورد نکوهش قرار میدهند یعنی این که در این کنش و واکنش جدید رویکرد توجه به هنجارهای محلی یا بهتر گفته باشیم تسلی یافتن روح مکان بر زمان اتفاق می افتد یا همان رویکرد پست مدرنیته ای است که در دهه های ۶۰ و ۷۰ مطرح شده است .
اما در واقع موضوع اینستکه معماری هنوز تحت تاثیر فرد گرایی قرار داشته و هنوز معماری که برای مردم باشد نه برای رضای حس زیبا شناسی درون ذاتی معمار خلق نشده است معماری ایرانی رمز ماندگاری خود را به عنوان یکی ازنمونه های خوب وتاثیر گدار معماری در جهان مدیون همین حالت مردم واری ست که در جای جای آن شناخته شده است این بیان از معماری توانسته است سالها کلام زیبایی شناسانه خود را به تمامی ملیتها در جهان به ظهور وثبوت برساند .
خلاقیت فطری انسان در معماری ظهور تمام دارد واین لحاظ معماری را صورتی استعاری برای همه افعال خلاقه به کار می برند واز همین روی آفریگار را نیز معمار هستی می نامیم خلق واقعیتهای رویایی در معماری وفیلم سازی ظهور دارند .آنچه که معمار را هدایت می کند تصویری غایی است از فضای ساخته شده که در ذهن دارد البته بسیار کم اتفاق می افتد که در پایان کار فضای خلق شده مطلقاً باآن تصویر غایی معماری انطباق داشته باشد
(مرتضی آویینی آیینه جادو صفحه ۳۱)

ضرورت ایجاد فضای های فرهنگی در شهرستان خلخال :
تا پیش از ده۱۳۶۰ در کشورمان ایران مفهوم ایجاد فضاهای فرهنگی در کشور زیاد مورد توجه واستفاده قرار نمی گرفت و اینکه اصولاً فضاهای تحت عنوان فرهنگسرا به شکل امروزی وجود داشته باشد زیاد مورد توجه قرار نمی گرفته است در دهه های ۷۰ به بعد در ایران لزوم ایجاد این گونه مکانها به شدت درک شد در این سالها در تهران شاید برای نخستین بار شاهد شکل گیری وایجاد این مکانها بوده ایم .
دراین بین بالا رفتن نرخ رشد جمعیت در ایران وهمچنین زیاد شدن آمار مهاجرت کنندگان به شهرها که عموماً روستاییان بوده اند سبب توجه هر چه بیشتر به این موضوع شد. نبود زیر ساختهای لازم در توجیه فرهنگی را برای این قشر بزرگترین عامل در توسعه این مکانها در کشور دانست در این بین سیر وروند بازسازی درکشور پس از سالهای جنگ نیز دلیل دیگری در به کار گیری این ساختارها در کشور بوده است.

ضرورتهای پیش رو :
به مرور زمان در سایر مناطق کشور نیز ساخت مجموعه های فرهنگی به شکل امروزی در کشور شکل گرفته است در این بین در سالهای ۱۳۷۴- ۱۳۷۶ در شهرستان خلخال مجموعه فرهنگی ارشاد که در حال حاضر نیز به عنوان اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان خلخال نیز ایفای نقش می کند ساخته ودر حال بهره برداری است که در این مجموعه عناصر و فضاهای کارکردی مثل آمفی تئاتر رو باز – آمفی تئاترومرکز همایشات داخلی – کارگاههای آموزشی – مرکز موسیقی – مرکز هنرهای تجسمی – کتابخانه – واحدهای اداری و کارمندی – کلاسهای آموزشی در رشته های مختلف هنری مورد استفاده قرار می گیرد .این مجموعه در داخل پارکی (پارک معلم ) واقع شده است که در واقع واحد پشتیبان کننده این مجموعه را شامل می گردد.
این منطقه در واقع یکی از مناطق مرفه نشین شهرستان ودر قسمت شمال غربی شهر قرار گرفته ست این قسمت از شهر به علت دور بودن نسبت به سایر نقاط شهر حالتی را ایجاد کرده است که عملاً در استفاده از این فضای فرهنگی فقط قشرمرفه جامعه مورد توجه قرار گرفته وسایر نقاط شهر عملاً از این موضوع بی بهره بوده اندکه این نکته با توجه به رویکرد اصلی در طراحی این مراکز تناقض بسیار آشکاری را نشان میدهد این بدان معنی است که در این بین قشر درجه ۲ و۳ جامعه به علت عدم توزین صحیح فضاهای فرهنگی مورد بی مهری قرار گرفته اند .
ساخت مجموعه های فرهنگی در مقیاس شهری بیش از هر چیزی نیاز مند است که در بافتی ازاجتماع ایجاد گردد که تاثیر فرهنگی وعمیق خود را در سطح شهری داشته باشد در محلی که در این طراحی برای ایجاد مجموع فرهنگی در نظر گرفته شده است دارای طیف فقیر نشین در سطح شهرستان خلخال بوده وبه علل اقتصادی مختلف دارای بزه کاری فراوان در سطح منطقه میباشد دراین بین ساخت مجموعه فرهنگی تلاشی خواهد بود در راستای ایجاد وتولید فرهنکی غنی در راستای تعالی بخشی به ایجاد تعاملات جدید در بین قشرهای مهاجری که به این منطقه از شهر نفوذ کرده اند در همین راستا است که ضرورتهای پیش رو در ساخت مجموعه به نظر قطعی می آیند.

معرفی اجمالی شهرستان خلخال
۱- تاریخچه شهرستان خلخال :
در معجم البلدان که در اواخر قرن ششم هجری نوشته شده است مولف آن می نویسد:خلخال شهری است در شرق آذر بایجان نزدیک به گیلان مزارع و آبادیهای آن بیشتر در وسط کوهای بلندقرار دارد واز آنجا تا شهر قزوین هفت روز راه وتا اردبیل دو روز راه است و در این ولایت قلاعی است که مردم به هنگام حمله مغول به آنجا عزیمت نموده اند. از شمال و جنوب به وسیله کوههای بلند محصور،‌از شرق و غرب دارای زمینهای مسطح و حاصلخیزی است که جهت کشاورزی بسیار مساعد میباشد.
در مورد وجه تسمیه شهر خلخال کمتر کسی نظر قطعی داده است حال آنکه مؤلفان متأخر خصوصاً فرهنگ نویسان تلاش کرده‌اند وجه تسمیه خلخال را بیابند.
شهرخلخال مورد توجه بسیاری از مورخین و سیاحانی که از این شهر دیدن کرده‌اند قرار گرفته و معمولاً در ذکر طبیعت زیبا به تعریف و تمجید آن پرداخته‌اند از جمله این متون و کتب متوان به مسالک الممالک تألیف ابو اسحاق ابراهیم بن محمد استخری،‌سوره الارض تألیف ابن حوقل، معجم البلدان تألیف یاقوت حموی (۶۲۳ هجری-قمری)‌،‌آثار البلاد و اخبار العباد تألیف ذکریا بن محمد بن محمود غزنوی (۷۶۴ هجری-قمری) ،‌نزهت القلوب تألیف حمد اله مستوفی و بسیاری مقالات و کتب که در این مختصر نمی‌گنجد اشاره نمود.
از نقطه نظر شهرسازی خلخال قدیم با سابقه کهن از شهرهای مهم منطقه محسوب می‌شده که با وجود بافت تاریخی با وسعت قریب ۲۸۰۰۴۷ کیلو متر مربع و ارزشهای بالای جاری، شهرسازی و تک عناصر معماری دلیلی بر این مدعاست
در گذشته شهر از چهار محله مجزا تشکیل می‌شده که پیرامون بازار اصلی شهر شکل گرفته است.هر کدام به زیر محلات کوچکتری تقسیم شده و هر محله شامل یک گذر اصلی بوده که به مرکز شهر متصل شده و دارای بناهای عمومی و عام المنفعه‌ای چون مساجد،‌آب انبار، حمام،‌بازارچه و حتی قبرستان مجزا بوده است.
برخی تاریخ این شهر را گره خورده با نامش می دانند مردم به علت وجود آتشکده و یا جلگه های سرسبز ، در این سرزمین گرد آمده . بعضی از محققان نیز بر این باورند برخی را اعتقاد بر این است که خلخال در زمان حکومت مادها به خاطر وجود مراتع و علفزارهای سرسبز ، یکی از چراگاههای سلطنتی به شمار می رفته و مرکز پرورش اسب بوده است .
از جمله حوادثی که در منطقه خلخال اتفاق افتاده به مواردی همچون ، هجوم روسها به خلخال و … اشاره کرد .
-دین و مذهب :مردم این منطقه ، مردمی دیندارند و اخلاص و علاقه ای غیرقابل وصف به ائمه اطهار ( ع ) دارند وجود مدارس دینی و علما و فضلای بسیار این منطقه ، نشاندهنده رواج دین و مذهب در آن بوده و بیانگر ارزش دین در دیدگاه ساکنان منطقه است .
در مورد ورود مذهب شیعه به این شهر ، اختلاف نظر وجود دارد ؛ به گفته برخی از محققان پس از رحلت رسول اکرم و بروز اختلاف بر سر جانشینی آن بزرگوار اغلب مردم این ناحیه مقر طرفداران علی ( ع ) گردید . لازم به ذکر است که تا پیش از قرن هفتم ه . ق مذهب تسنن نیز در این منطقه پیروانی داشت ، چنانکه تعدادی از محدثان و علمای اهل سنت از خلخال برخاسته اند

و…

 

 

 

 

فهرست مطالب:

عنوان صفحه
فصل اول :
معماری و نمود فرهنگی آن در جامعه
راسیونالیسم در مدرنیته وتاثیرات آن
ضرورت ایجاد فضای های فرهنگی در شهرستان خلخال
ضرورتهای پیش رو
معرفی اجمالی شهرستان خلخال
۱- تاریخچه شهرستان خلخال
۳ – بررسی جغرافیا و منابع طبیعی محدوده شهرستان خلخال
ساخت سنی و جنسی
مهاجرت
وضع فعالیت

فصل دوم :
نظریه وحدت
وحدت در شهود
وحدت وکثرت در اسلام
مبانی فکری معمای ایرانی
درون گرایی
مرکزیت
انعکاس
پیوند معماری وطبیعت
هندسه در معماری ایرانی
شفافیت
راز وابهام
تعادل
چشم دل
زیبایی ونقطه مقدس دراسلام
باغ در فرهنگ ومعماری
حواس در باغ ایرانی
بررسی خصوصیات باغ ایرانی
چهار باغ در ایران
آب در معماری
اسطوره¬ها درمعماری

فصل سوم :
بررسی نمونه های مشابه (باغ موزه نیاوران )
بررسی نمونه های مشابه (مرکز فرهنگی ژرژ مارک تیجیبائو )

فصل چهارم :
تحلیل و بررسی سایت
نیروهای زمینه طرح وارده بر طراحی معماری
خواست های طرح عبارتند از :
اهداف کارکردی :
ارزش یابی داده ها
سازماندهی ارگانیک
نتیجه گیری

فصل پنجم :
بررسی خصوصیات اقلیمی ایران
مشخصه های اقلیمی مناطق کوهستانی
خصوصیات اقلیمی ومعماری منطقه
تحلیل اقلیمی سایت
نمودار گلبادهای منطقه وباد غالب

فصل ششم :
تحلیل سرانه های مورد نیاز
جداول سرانه ها

برنامه ریزی فیزیکی مجموعه
عرصه بندی کلی
واحد پژوهش
واحد اداری
واحد همایشات

فصل هفتم :
نقشه های طراحی اصلی
دیتیلهای اجرایی
فصل هشتم :
سازه
تأسیسات
فصل نهم :
استاندارهای سالنهای کنفرانس
استاندارد کتابخانه
استانداردهای رستوران وموزه ها

منابع وماخذ

 

تصویر فایل ها:

7-26-2015 9-18-13 PM

 

خرید رساله:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما نیز آنی ارسال خواهد شد. آموزش خرید و دریافت فایل
 • فرمت رساله: word
 • حجم فایل ها: ۳۱ مگابایت

 

 • برای مشاهده لیست رساله و مطالعات های معماری اینجا را کلیک نمائید.
 • سفارش انجام رساله و طرح پذیرفته می شود.
 • شماره پشتیبانی و سفارشات معماری : ۰۹۰۳۷۷۵۸۵۵۵ – ۱۰ صبح تا ۴ عصر
 • ایمیل های پشتیبانی : parsacad.com@gmail.com – info@parsacad.com
 • رساله معماری با رساله معماری هم تبادل می شود و نیاز به خرید نیست.