چکیده :

آنچه که از موضوع این رساله برمی آید در اصل ارتباط اصلی خود را با فرهنگ در جامعه به ظهور می رساند . فرهنگ در تعریف خود نمونه هایی بسیار را دارد در این بین می توان فرهنگ را مجموع کنشها و واکنشها و هنجارها و ساختارهای اعتقادی هر جامعه دانست امادر این تعریف عامل انعکاس دهنده در باب شناخت آن همانا صوری هستند که از طریق کالبدهای بصری و شفاعی آنرا نشان می دهند . در این بین معماری وشهرسازی است که نشان دهنده اصلی این صور درونی وبیرونی است .

مطالعات معماری پارک فرهنگی,رساله معماری پارک فرهنگی,پایان نامه معماری پارک فرهنگی,طرح نهائی معماری پارک فرهنگی

هدف از طراحی وساخت چنین مجموعه ای در اصل خلق فضایی است که بتواند پاسخ مناسبی را درراستای نیازهای فرهنگی واجتماعی در منطقه داشته باشد . در ضمن بازگو کننده ساختارهای اصلی اعتقادی واجتماعی فرهنگی در جامعه باشد پتانسیل هایی که در این مورد مطرح می باشند را می توان به صورت بنیانهای اصلی مورد نیاز در ساخت این مجموعه در نظر داشت.

برای دانلود و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمائید…..

بخشی از مطالب و پروپوزال:

 • نبود فضاهای مشابه طرح در سطح وشعاع دور منطقه مورد نظر
 • لزوم ایجادفضاهای فرهنگی در منطقه مورد نظر به دلیل داشتن سطح فرسودگی اجتماعی بالا
 • برخورد با موضوع به عنوان عنصری فرهنگ ساز در کالبد ظاهری ودرونی خود
 • نیاز به طراحی فضایی در راستای منطبق سازی فرهنگ حاشیه نشینی با فرهنگ مطلوب اجتماعی وصحیح ایرانی ودر نتیجه هویت بخشی به این قشر با توجه به فشارهای تبلیغاتی جهانی در دنیای امروز
 • زنده سازی محیط شهری مذکور با توجه به بافت فرسوده منطقه
 • جبران کمبود های فرهنگی در منطقه
 • شناخت فرهنگ اصیل خلخال به سایر افرادی که به شهر وارد می شوند با توجه به اینکه سایت مذکور در یکی از مبادی ورودی اصلی شهر قرار دارد .

– ایجاد یک وحدت فرهنگی در جامعه استفاده کننده وآموزش وپژوهش فرهنگی درجامعه

– ایجاد پاسخی درراستای حفظ واعتلای هنر معماری ایرانی در مقابل فرهنگ پیش تاز جهانی شدن در دنیای کنونی

در  این راستا بهترین ودرست ترین منبع در خصوص شناخت ودرک درست در مورد معماری ایرانی وفرهنگ ایرانی نمونه های باقی مانده از گذشته غنی فرهنگی ما خواهد بود وسرلوحه این کارکرد قرآن کریم است.

مسئله فرهنگ
ایکنه ما در اینجا به مو ضوع فرهنگ ودرک درست از آن می پردازیم متضمن نیل به سوی ایجاد معماری است که توجه به ارزشهای فرهنگی داشته باشد این موضوع شناخت ودرک درست از آن ضرورتی است انکار نا پذیر در در طراحی معماری .
مهمترین عاملی که در دنیای معاصر تاثیر خود راروی خرده فرهنگها گذاشته است موضوع جهانی شدن وسیر شتابان آن در برخورد با سایر فرهنگهااست با پیشرفت علوم در عرصه های مختلف جهشهای فراوانی به وجود آمده است این موضوع وتاثیر سوء آن در فرهنگ ایرانی به قدری بوده است که نمی توان در این رساله به آن پرداخت.
از سوی دیگر روند رو به رشد فن آوری اطلاعات در عصر حاضر تمامی مرزهارا در نوردیده است وبه آن جنبه ای فراگیر داده است که نمی توان به هیچ روی آن را کنترل کرد در این میان این فرهنگ غربی خواهد بود که در جهان خود را به عنوان اصل وریشه مطرح ساخته است تنها نحله ای است که به عنوان نظام کلی در فرهنگ معاصر مطرح شده است این موضوع با به وجود آمدن رسانس اطلاعاتی به وقوع می پیوندد که آن نیز در دست دنیای غرب است
دهکده ای که از آن صحبت می شود فرهنگی را به عنوان اتو پیای اصلی انسانها مطرح ساخته است که ساخته دست دنیای غرب است تعالی انسانها نیز در این معنا به وجود امده است تعالی که ساخته فکر های بیماری است که در تضاد ریشه ای به ذات سایر فرهنگها قرار دارد . در این بین قربانی اصلی تمدنی است که نتوانسته است خود را در این طوفان به ساحل مقصود خود برساند .

معماري و نمود فرهنگي آن در جامعه :
معماري را مي توان بهترين نمود فرهنگ در هر جامعه اي دانست در اين ميان يا معماري را تاثير پذير از فرهنگ ميدانند يا فرهنگ رامتا ثر از معماري دانسته اند در اين بين معماري معماري درستي است كه بتواند ضمن تاثير گذاري درست در فرهنگ جامعه داراي يك ارزش گذاري صحيح نيز در بطن جامعه باشد .
به عنوان نمونه درايران سر در خانه ها را به صورت كوتاه مي ساختند كه اين موضوع درون گرايي ونير حس تواضع را در فرهنگ ايراني منعكس مي كرد در اين بين معمار شخصي است كه توانسته است درك درست خود را از فرهنگ وانعكاس صحيح در معماري را به منسه ظهور برساند ساخت معماري به خودي خود مي تواند در يك منطقه خاص تاثيرات در خور نياز را براي اصلاح امور وهنجارهاي اجتماعي داشته باشد .

راسيوناليسم در مدرنيته وتاثيرات آن :
در معماري بزرگترين آفتي كه توانسته است قالب فرهنگي معماري را تحت تاثير سوء قرار دهد موضوع فرد گرايي يا همان راسيوناليسم است كه با شروع عصر مدرن در دهه هاي اوليه اين قرن شروع وتا به حال نيز ادامه داشته است در اين معنا به دنبال اين هستيم كه تاثير اين نگرش را از بعد انكه بدون توجه به هنجارهاي اجتماعي چگونه به خود نمايي در عرضه معماري مي پردازد را مد نظر قرار ميد هيم .
فرد گرايي درمعماري به نحله فكري بر مي گردد كه در آن روح زمان در معماري بر روح مكان مستولي مي گردد وتوان ارائه معماري محلي تا حد زيادي گرفته مي شود اين تفكر در اصل اولين كنش درمعماري مدرنيته اروپا بوده است كه در ابتدا توسط سر دمداران آن مورد حمايت قرار ميگيرد وبعداٌ در عصر فرا مدرن آن را مورد نكوهش قرار ميدهند يعني اين كه در اين كنش و واكنش جديد رويكرد توجه به هنجارهاي محلي يا بهتر گفته باشيم تسلي يافتن روح مكان بر زمان اتفاق مي افتد يا همان رويكرد پست مدرنيته اي است كه در دهه هاي 60 و 70 مطرح شده است .
اما در واقع موضوع اينستكه معماري هنوز تحت تاثير فرد گرايي قرار داشته و هنوز معماري كه براي مردم باشد نه براي رضاي حس زيبا شناسي درون ذاتي معمار خلق نشده است معماري ايراني رمز ماندگاري خود را به عنوان يكي ازنمونه هاي خوب وتاثير گدار معماري در جهان مديون همين حالت مردم واري ست كه در جاي جاي آن شناخته شده است اين بيان از معماري توانسته است سالها كلام زيبايي شناسانه خود را به تمامي مليتها در جهان به ظهور وثبوت برساند .
خلاقیت فطری انسان در معماری ظهور تمام دارد واین لحاظ معماری را صورتی استعاری برای همه افعال خلاقه به کار می برند واز همین روی آفریگار را نیز معمار هستی می نامیم خلق واقعیتهای رویایی در معماری وفیلم سازی ظهور دارند .آنچه که معمار را هدایت می کند تصویری غایی است از فضای ساخته شده که در ذهن دارد البته بسیار کم اتفاق می افتد که در پایان کار فضای خلق شده مطلقاً باآن تصویر غایی معماری انطباق داشته باشد
(مرتضی آویینی آیینه جادو صفحه 31)

ضرورت ایجاد فضای های فرهنگی در شهرستان خلخال :
تا پیش از ده1360 در کشورمان ایران مفهوم ایجاد فضاهای فرهنگی در کشور زیاد مورد توجه واستفاده قرار نمی گرفت و اینکه اصولاً فضاهای تحت عنوان فرهنگسرا به شکل امروزی وجود داشته باشد زیاد مورد توجه قرار نمی گرفته است در دهه های 70 به بعد در ایران لزوم ایجاد این گونه مکانها به شدت درک شد در این سالها در تهران شاید برای نخستین بار شاهد شکل گیری وایجاد این مکانها بوده ایم .
دراین بین بالا رفتن نرخ رشد جمعیت در ایران وهمچنین زیاد شدن آمار مهاجرت کنندگان به شهرها که عموماً روستاییان بوده اند سبب توجه هر چه بیشتر به این موضوع شد. نبود زیر ساختهای لازم در توجیه فرهنگی را برای این قشر بزرگترین عامل در توسعه این مکانها در کشور دانست در این بین سیر وروند بازسازی درکشور پس از سالهای جنگ نیز دلیل دیگری در به کار گیری این ساختارها در کشور بوده است.

ضرورتهای پیش رو :
به مرور زمان در سایر مناطق کشور نیز ساخت مجموعه های فرهنگی به شکل امروزی در کشور شکل گرفته است در این بین در سالهای 1374- 1376 در شهرستان خلخال مجموعه فرهنگی ارشاد که در حال حاضر نیز به عنوان اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان خلخال نیز ایفای نقش می کند ساخته ودر حال بهره برداری است که در این مجموعه عناصر و فضاهای کارکردی مثل آمفی تئاتر رو باز – آمفی تئاترومرکز همایشات داخلی – کارگاههای آموزشی – مرکز موسیقی – مرکز هنرهای تجسمی – کتابخانه – واحدهای اداری و کارمندی – کلاسهای آموزشی در رشته های مختلف هنری مورد استفاده قرار می گیرد .این مجموعه در داخل پارکی (پارک معلم ) واقع شده است که در واقع واحد پشتیبان کننده این مجموعه را شامل می گردد.
این منطقه در واقع یکی از مناطق مرفه نشین شهرستان ودر قسمت شمال غربی شهر قرار گرفته ست این قسمت از شهر به علت دور بودن نسبت به سایر نقاط شهر حالتی را ایجاد کرده است که عملاً در استفاده از این فضای فرهنگی فقط قشرمرفه جامعه مورد توجه قرار گرفته وسایر نقاط شهر عملاً از این موضوع بی بهره بوده اندکه این نکته با توجه به رویکرد اصلی در طراحی این مراکز تناقض بسیار آشکاری را نشان میدهد این بدان معنی است که در این بین قشر درجه 2 و3 جامعه به علت عدم توزین صحیح فضاهای فرهنگی مورد بی مهری قرار گرفته اند .
ساخت مجموعه های فرهنگی در مقیاس شهری بیش از هر چیزی نیاز مند است که در بافتی ازاجتماع ایجاد گردد که تاثیر فرهنگی وعمیق خود را در سطح شهری داشته باشد در محلی که در این طراحی برای ایجاد مجموع فرهنگی در نظر گرفته شده است دارای طیف فقیر نشین در سطح شهرستان خلخال بوده وبه علل اقتصادی مختلف دارای بزه کاری فراوان در سطح منطقه میباشد دراین بین ساخت مجموعه فرهنگی تلاشی خواهد بود در راستای ایجاد وتولید فرهنکی غنی در راستای تعالی بخشی به ایجاد تعاملات جدید در بین قشرهای مهاجری که به این منطقه از شهر نفوذ کرده اند در همین راستا است که ضرورتهای پیش رو در ساخت مجموعه به نظر قطعی می آیند.

معرفي اجمالي شهرستان خلخال
1- تاریخچه شهرستان خلخال :
در معجم البلدان که در اواخر قرن ششم هجری نوشته شده است مولف آن می نویسد:خلخال شهری است در شرق آذر بایجان نزدیک به گیلان مزارع و آبادیهای آن بیشتر در وسط کوهای بلندقرار دارد واز آنجا تا شهر قزوین هفت روز راه وتا اردبیل دو روز راه است و در این ولایت قلاعی است که مردم به هنگام حمله مغول به آنجا عزیمت نموده اند. از شمال و جنوب به وسيله كوههاي بلند محصور،‌از شرق و غرب داراي زمينهاي مسطح و حاصلخيزي است كه جهت كشاورزي بسيار مساعد ميباشد.
در مورد وجه تسميه شهر خلخال كمتر كسي نظر قطعي داده است حال آنكه مؤلفان متأخر خصوصاً فرهنگ نويسان تلاش كرده‌اند وجه تسميه خلخال را بيابند.
شهرخلخال مورد توجه بسياري از مورخين و سياحاني كه از اين شهر ديدن كرده‌اند قرار گرفته و معمولاً در ذكر طبيعت زيبا به تعريف و تمجيد آن پرداخته‌اند از جمله اين متون و كتب متوان به مسالك الممالك تأليف ابو اسحاق ابراهيم بن محمد استخري،‌سوره الارض تأليف ابن حوقل، معجم البلدان تأليف ياقوت حموي (623 هجري-قمري)‌،‌آثار البلاد و اخبار العباد تأليف ذكريا بن محمد بن محمود غزنوي (764 هجري-قمري) ،‌نزهت القلوب تأليف حمد اله مستوفي و بسياري مقالات و كتب كه در اين مختصر نمي‌گنجد اشاره نمود.
از نقطه نظر شهرسازي خلخال قديم با سابقه كهن از شهرهاي مهم منطقه محسوب مي‌شده كه با وجود بافت تاريخي با وسعت قريب 280047 کیلو متر مربع و ارزشهاي بالاي جاري، شهرسازي و تك عناصر معماري دليلي بر اين مدعاست
در گذشته شهر از چهار محله مجزا تشكيل مي‌شده كه پيرامون بازار اصلي شهر شكل گرفته است.هر كدام به زير محلات كوچكتري تقسيم شده و هر محله شامل يك گذر اصلي بوده كه به مركز شهر متصل شده و داراي بناهاي عمومي و عام المنفعه‌اي چون مساجد،‌آب انبار، حمام،‌بازارچه و حتي قبرستان مجزا بوده است.
برخي تاريخ اين شهر را گره خورده با نامش مي دانند مردم به علت وجود آتشکده و يا جلگه هاي سرسبز ، در اين سرزمين گرد آمده . بعضي از محققان نيز بر اين باورند برخي را اعتقاد بر اين است که خلخال در زمان حکومت مادها به خاطر وجود مراتع و علفزارهاي سرسبز ، يکي از چراگاههاي سلطنتي به شمار مي رفته و مرکز پرورش اسب بوده است .
از جمله حوادثي که در منطقه خلخال اتفاق افتاده به مواردي همچون ، هجوم روسها به خلخال و … اشاره کرد .
-دين و مذهب :مردم اين منطقه ، مردمي ديندارند و اخلاص و علاقه اي غيرقابل وصف به ائمه اطهار ( ع ) دارند وجود مدارس ديني و علما و فضلاي بسيار اين منطقه ، نشاندهنده رواج دين و مذهب در آن بوده و بيانگر ارزش دين در ديدگاه ساکنان منطقه است .
در مورد ورود مذهب شيعه به اين شهر ، اختلاف نظر وجود دارد ؛ به گفته برخي از محققان پس از رحلت رسول اکرم و بروز اختلاف بر سر جانشيني آن بزرگوار اغلب مردم اين ناحيه مقر طرفداران علي ( ع ) گرديد . لازم به ذکر است که تا پيش از قرن هفتم ه . ق مذهب تسنن نيز در اين منطقه پيرواني داشت ، چنانکه تعدادي از محدثان و علماي اهل سنت از خلخال برخاسته اند

و…

 

 

 

 

فهرست مطالب:

عنوان صفحه
فصل اول :
معماري و نمود فرهنگي آن در جامعه
راسيوناليسم در مدرنيته وتاثيرات آن
ضرورت ایجاد فضای های فرهنگی در شهرستان خلخال
ضرورتهای پیش رو
معرفي اجمالي شهرستان خلخال
1- تاریخچه شهرستان خلخال
3 – بررسي جغرافيا و منابع طبيعي محدوده شهرستان خلخال
ساخت سني و جنسي
مهاجرت
وضع فعاليت

فصل دوم :
نظریه وحدت
وحدت در شهود
وحدت وکثرت در اسلام
مبانی فکری معمای ایرانی
درون گرایی
مرکزیت
انعکاس
پیوند معماری وطبیعت
هندسه در معماری ایرانی
شفافیت
راز وابهام
تعادل
چشم دل
زیبایی ونقطه مقدس دراسلام
باغ در فرهنگ ومعماری
حواس در باغ ایرانی
بررسی خصوصیات باغ ایرانی
چهار باغ در ایران
آب در معماری
اسطوره¬ها درمعماری

فصل سوم :
بررسی نمونه های مشابه (باغ موزه نیاوران )
بررسی نمونه های مشابه (مرکز فرهنگی ژرژ مارک تیجیبائو )

فصل چهارم :
تحلیل و بررسی سایت
نیروهای زمینه طرح وارده بر طراحی معماری
خواست های طرح عبارتند از :
اهداف کارکردی :
ارزش یابی داده ها
سازماندهی ارگانیک
نتیجه گیری

فصل پنجم :
بررسی خصوصیات اقلیمی ایران
مشخصه های اقلیمی مناطق کوهستانی
خصوصیات اقلیمی ومعماری منطقه
تحلیل اقلیمی سایت
نمودار گلبادهای منطقه وباد غالب

فصل ششم :
تحلیل سرانه های مورد نیاز
جداول سرانه ها

برنامه ریزی فیزیکی مجموعه
عرصه بندی کلی
واحد پژوهش
واحد اداری
واحد همایشات

فصل هفتم :
نقشه های طراحی اصلی
دیتیلهای اجرایی
فصل هشتم :
سازه
تأسیسات
فصل نهم :
استاندارهای سالنهای کنفرانس
استاندارد کتابخانه
استانداردهای رستوران وموزه ها

منابع وماخذ

 

تصویر فایل ها:

7-26-2015 9-18-13 PM

 

خرید رساله:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما ارسال خواهد شد. راهنمای خرید و دانلود فایل
 • فرمت رساله: word
 • حجم فایل ها: 31 مگابایت

 

 • برای مشاهده لیست رساله و مطالعات های معماری اینجا را کلیک نمائید.
 • سفارش انجام رساله و طرح پذیرفته می شود.
 • شماره پشتیبانی و سفارشات معماری : 09037758555 – 10 صبح تا 4 عصر
 • ایمیل های پشتیبانی : parsacad.com@gmail.com – info@parsacad.com
 • رساله معماری با رساله معماری هم تبادل می شود و نیاز به خرید نیست.