آشنایی با بتن
بتن یکی از مصالح ساختمانی است که با آمیختن نسبت‌های متناسبی از سیمان، سنگدانه‌ها و آب تولید می‌شود. آب وسیمان با واکنش شیمیایی خود مادهءچسبندهای ایجاد می‌کنند که سنگدانه‌ها را به یکدیگر می‌چسباند وتودهء سخت بتن را ایجاد می‌کنند.
هزینه ء اندک، آسانی سهولت به اجزای تشکیل دهنده، شکل پذیری و دوام نسبتاً بالای این مخلوط باعث توجه روز افزون به آن وتبدیل بتن به یکی از پر مصرف ترین مصالح ساختمانی درجهان شده است.

آشنایی با بتن,مقاله در مورد بتن,ساخت بتن,مقومت بتن,نحوه اجرای بتن,ویژگی های بتن,تحقیق در مورد بتن,اجرای اصولی بتن,مقاله کامل در مورد ساختن بتن,آشنایی با بتن,بتن سازی,فرآییند بتن سازی,نحوه ی اجرای بتن,ساختن بتن,آشنایی با بتن و اجرای آن,بتن و اجزا آن,مقابله با خوردگی بتن,بتن اسفنجی,بتن با مقاومت زیاد,بتن‌های با نرمی بالا,بتن انعطاف پذیر,بتن عبور دهنده ی نور (لایتراکان),بتن دیر گداز با درجه حرارت بالا,طرح مخلوط بتن,تاثیر آب بر مقاومت بتن,بتن ریزی,عمل آوردن بتن,نگهداری از بتن,خواص شیمیایی بتن,بتن سبک سازه ای,تن سبک EPS,بتن فوق سبک
از نظر مشخصات مکانیکی، بتن ماده ای است که دارای مقاومت زیادی در برابر فشارمی باشد و از این رو استفاده از آن برای ساخت قطعات تحت فشار مانند ستون‌ها و قوس‌ها بسیار مناسب می‌باشد. لیکن علی رغم مقاومت فشاری قابل توجه، مقاومت کششی کم و صلبیت نسبتاً زیاد بتن، استفاده ازآن را برای قطعاتی که به طور کامل یا موضعی تحت کشش هستند، محدود می‌نماید. برای رفع این محدودیت، اعضای بتنی را با قرار دادن فولاد در آنها تقویت می‌کنند. مادهء مرکبی که بدین ترتیب حاصل می‌شود، بتن آرمه یا بتن مسلح نامیده می‌شود.
برای دریافت و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمائید…..

 ساختمان بتن وتاثیر چگونگی اجزای آن
معمولاً کلمهء بتن به تودهء حجیمی اتلاق می‌شود که از سیمان ودانه‌های مختلف سنگ وآب تشکیل شده است و هر یک ازدانه‌ها با مایه ء سیمانی احاطه گشته اند.تغییر درمقادیر، جنس، نوع ومواد همراه وهمین طور شرایط محیطی محصولی با مشخصات متفاوت به دست می‌دهد.
همان طور که در بخش سیمان آمده است، گذشت زمان وتاثیر رطوبت هوا بر سیمان، کیفیت آن را تنزل می‌دهد. در ضمن استفاده از سیمان فاسد شده، مقاومت بتن را به شدت ساقط می‌کند.
–    سیمان
از تعریف کلی سیمان مشخص می‌شود که سیمان ماده ای متشکل از مواد آهکی نظیر سنگ آهک و سایر مواد شامل اکسیدهای سیلیسیم و آلومینیوم یعنی رس‌ها و شیل‌ها می‌باشند. مراحل مختلف ساخت سیمان شامل آسیاب مواد خام و تبدیل آنها به پودر، مخلوط نمودن آنها با درصدهای معین و پختن آنها در یک کورهء گردان در حرارت حدود ۱۵۰۰ درجه ء سانتیگراد می‌باشد. « برای مطالعه بیشتر به بخش سیمان مراجعه فرمایید ».
دانه‌های سنگی تاثیر اساسی بر روی تاب مکانیکی بتن می‌گذارند، از جمله مواردی که بایستی در این مورد در نظر گرفت عبارتند از:
–    جنس دانه‌های سنگی
–    دانه بندی
–    شکل دانه ها
–    مواد همراه با دانهها
–    سرمای دانه‌ها و یخ زدگی در آنها
یک واحد بتنی که باید مقاومت فشاری زیادی از خود نشان دهد احتیاج به دانه‌های سخت و خشن دارد. معمولاً در چنین مواردی برای بهره وری از اصطکاک بیشتر، سنگ‌های شکسته را استفاده می‌کنند.در جاهایی که مقاومت در مقابل اصطکاک، خواستهء اصلی راتشکیل می‌دهد صحیح تر آن است که ازدانه‌های گرانیت و مشابه آن استفاده گردد.سنگهای مصرف شده در بتن نباید متخلخل باشند. وزن فضایی بیش از ۵/۱ تن درمترمکعب داشته باشد. کار برد ماسه‌های سست همچون ماسه‌های شیستی و یا آهکی موجب تضعیف زیاد بتن می‌شود.
–    اثر سیمان بر مقاومت بتن:
با فرض اینکه عوامل دیگری کهدر این امر موثر هستند ثابت نگاه داشته شوند، سیمان به سه طریق بر روی تاب و مقاومت بتن موثر است:
–    مقدار سیمان
–    نوع سیمان
–    کیفیت سیمان
کمترین سیمانی که درساختن بتن مصرف می‌شود باید به اندازه ای باشد که دوغاب آن رویهء دانه‌های سنگی را اندود کند و بیشترین سیمان در ساختن بتن باید به اندازه ای باشد که نه تنها حالت اول را حفظ کند بلکه فضاهای خالی استخوان بندی سنگی را هم پر کند. با مصرف کمتر ازحالت اول باعث عدم چسبندگی میان دانه‌های سنگی و در نتیجه سقوط تاب مکانیکی قطعه می‌شود. و با مصرف بیشتر از حالت دوم، بدون آنکه تاب قطعه ء بتنی افزایش یابد، از صرفهء اقتصادی کاسته می‌شود. با افزایش مقدار سیمان مقاومت فشاری وضریب الاستیسیتهء آن نیز افزایش می‌یابد. جدول شمارهء ۱ حداقل مقاومت لازم برای بتن به عیارهای مختلف را نشان می‌دهد که در آن مقاومت بتن پس از ۲۸ روز که در محل مرطوب نگهداری شده است، اندازه گیری گردیده است.
تاثیر سنگدانه‌ها بر مقاومت بتن
به مصالح سنگی مورد استفاده در ساختن بتن سنگ دانه گفته می‌شود. سنگدانه‌ها تقریباً ۷۵ درصد حجم بتن را تشکیل می‌دهند. سنگدانه‌های بتن باید جوری دانه بندی شوند که استخوان‌بندی تو پر آن و دارای کمترین جای خالی و بیشترین وزن فضایی شود. این دانه‌ها باید طوری مخلوط گردند که همواره فضای خالی به مقدار حداقل کاهش یابد، به طوری که کمترین مقدارسیمان مورد مصرف قرارگیرد. برای این منظور دانه بندی باید خوب وپیوسته باشد.
بایستی به طور کلی دانه بندی به ترتیبی باشد که ۹۵ درصد آن از الک ۷۶/۴ میلیمتر وتمام دانه‌های آناز سرندی که دارای سوراخ هایی به قطر ۵/۹ میلیمتر است، عبور کند. در مورد شن عکس ماسه است.یعنی بایستی ۹۰ درصد آن بر روی لاک ۷۶/۴ میلیمتر باقی بماند.و ضمناً قطر دانه‌های آن برای بتن معمولی از ۷۰ میلیمترتجاوز نکند (ارقام یاد شده مربوط به بتن متعارف است). در این مورد روش‌ها وجداول خاصی برای تعیین دانه بندی وجوددارد که مهندسین رادر انتخاب مصالح پر کنندهء بتن کمک می‌کند.
اساساً مقاومت سنگدانه‌ها باید از مقاومت بتن بیشتر باشد. علت این امرتنش‌های واردبر سطح تماس یک سنگدانه است که بسیاربیشتر از تنش فشاری وارده می‌باشد. مقاومت سنگدانه‌ها به ترکیبات ساختار داخلی وبافت سطحی آنها بستگی دارد. بنا بر این مقاومت کم سنگدانه‌ها ممکن است ناشی از ضعف ذرات تشکیل دهندهء آنها یا عدم وجود انجام وچسبندگی کافی بین ذرات باشد وبه طور متوسط مقاومت فشاری رضایت بخش سنگدانه‌ها بین ۸۰۰-۲۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع است.
سختی یامقاومت دربرابر سایش یکی از مهم ترین خصوصیات بتن‌های مورد استفاده در روسازی‌های بتنی راه‌ها وکف سازی ساختمانها و کارگاه هامی باشد که خودوابسته به سختی سنگدانه‌ها است.
نباید لای وذرات رسی همراه باماسهء طبیعی بیش از ۳ درصد حجم آن باشد. این مقدار برای ماسهء شکسته تا ۱۰ درصد حجم آن مجاز می‌باشد. قبل از مصرف ماسه بایستی نمونهءآن را در استوانهء شیشه ای ریخت وآب اضافه نمود وحجم‌های همراه با آنرا بدست آورد. اگر خاک رس زیاد باشد آب بتن رامی مکد و دوغاب خاک رس درست می‌کند که دور دانه‌های سنگ را اندودمی کند و مانع چسبیدن دوغاب سیمان به بدنهء نمی شود. درنتیجه از تاب بتن کاسته می‌شود. نمک‌های گوناگون نیز به بتن آسیب می‌رسانند و ازتاب آن می‌کاهند. برای جلوگیری از این مسئله قبل از مصرف دانه‌های سنگی آنها را با آب تمیز به خوبی شستشو می‌دهند. این عمل نبایستی باعث جداشدن دانه‌های ریز از دانه‌های درشت تر و در نتیجه به هم خوردن پیوستگی دانه‌های سنگی شود.
از جمله اضافات همراه بادانه‌های سنگی که باعث اختلال در خودگیری بتن می‌شوند، علاوه برخاک رس می‌توان از قلیایی ها، سنگ‌های گوگردی و اجسام نباتی و آلی نام برد.
دانه‌های سنگی یخ زده را بایستی پیش از مصرف گرم نمود تا قابل مصرف شوند.
–    آب
آب درتهیه ءبتن به صورت آب مخلوط در بتن وپس از بتن ریزی برای عمل آوردن بتن استفاده می‌شود.
–    آب مخلوط دربتن: کیفیت آب دربتن از آن جهت حائز اهمیت است که ناخالصی‌های موجوددر آن ممکن است درگیرش سیمان اثر گذارد واختلالاتی به وجود آورد. همچنین آب نامناسب ممکن است روی مقاومت بتن اثرنامطلوب گذارد ویا سبب بروز لکه‌هایی در سطح بتن وحتی زنگ زدگی میلگرد شود.
معمولاً هر آب را که قابل آشامیدن باشد و بوی مشخصی نداشته باشد و PH آن بین ۶ تا ۸ بوده وطعم شوری نداشته باشد می‌توان در بتن مصرف نمود.وجود جلبلک در آب مخلوط در بتن سبب ایجاد حباب هوا در بتن و در نتیجه کاهش مقاومت آن می‌گردد. استفاده از آب دریا در صورت اضطرار برای اختلاط بتن بدون میلگرد در صورت اعمال پیش بینی‌های لازم مشکل زیادی فراهم نمی کند لیکن استفاده از آب دریا برای ساختن بتن مسلح خطر خوردگی فولاد را بالا می‌برد. استفاده از فاضلاب صنعتی مانند فاضلاب کارخانه‌های دباغی، رنگ سازی، کک سازی، کارگاه‌های شیمیایی به عنوان آب مخلوط در بتن باعث کاهش مقاومت فشاری بتن می‌شود و لذا مصرف آن توصیه نمی شود. آب‌های که دارای فاضلاب معمولی باشند چنانچه در یک سیستم تصفیه به خوبی رقیق شوند اثر قابل توجهی بر روی بتن ندارند ومی توان از آنها برای ساختن بتن استفاده کرد.
آب برای عمل آوردن بتن: واژه عمل آوردن به سلسه اقداماتی گفته می‌شود که برای تکمیل و پیشرفت هیدراتاسیون سیمان صورت می‌گیرد و بنابر این به منظور افزایش مقاومت بتن مورداستفاده قرار گرفته است و به مرحلهء اجرادرمی آید. به طور کلی توصیه می‌شود آبی که برای عمل آوردن بتن مصرف می‌شود از موادی که ممکن است روی بتن سخت شده اثر بگذارند عاری باشند.
 تاثیر آب بر مقاومت بتن
تغییر مقدار آب باعث تغییرات مقاومت در بتن می‌گردد. علاوه براملاح همراه باآب وسختی آن که دربخش مربوط به سیمان در مورد آن بحث شد، عوامل زیر بر مقدار آب در بتن موثرند:
–    غلظت بتن مورد نیاز
–    درشتی مصالح سنگی مورد مصرف
–    نمناکی مصالح سنگی موردمصرف
–    شکل مصالح سنگی موردنیاز و زبری سطح آنها
–    گرما وخشکی هوا در هنگام ساخت و بتن ریزی
–    مقدارسیمان مورد مصرف
–    نوع قالب (چوبی یا فلزی)
هر چه بتن غلیظ تر باشد ودانه‌های مصالح سنگی درشت تر ونمناک تر باشند وهمچنین سطح دانه‌های مصالح سنگی صاف تر و شکل آنها کره ای تر ومحیط مرطوب تر وکم بادتر ومقدار سیمان مورد مصرف کمتر باشد ن مقدار آب لازم برای ساختن بتن کمتر است.
آنچه در این مطلب بسیار اهمیت دارد، تناسب آب و سیمان است. ایده آل ترین کار این است که مقدار آب مخلوط را تا حداقل ممکن پایین بیاوریم ودرضمن بتن تولیدشده نیز به اندازهء کافی پلاستیک باشد و به خوبی در محل لازم جایگزین گردد.
برای بتن معمولی مقدار آب باید بین ۴۲ تا۵۶ لیتر در هر ۱۰۰ کیلو گرم سیمان در نظر گرفته شود. تغییر میزان آب حالات زیر را فراهم می‌آورند.
–    بتن سفت: این بتن سفت می‌باشد و ملات آن کمی از ماسه ء شسته نمناک تر است. بتن دانه دانه است وبرای متراکم کردن آن بایستی آن راکوبید یا به سختی لرزاند. مصرف این نوع بتن بیشتر درساخت پارک بتنی می‌باشد یا موارد استفادهء خاص دارد.
–    بتن خمیری سفت: این بتن که ملاتش خمیری است، هنگام ریختن مانند عسل می‌باشد. برای متراکم کردن بایستی آن را لرزاند. مصرف آن دربتنهای مسلح است.
–     بتن شل: این بتن بیشتر در بتن‌های محافظتی (اطراف ستون‌های فلزی وغیره) مصرف می‌شود.
مقدار آب بتن به دو طریق مشخص می‌شود.
–    نسبت آب به وزن سیمان برای بتن‌های پرمایه
–    نسبت آب به مجموع وزن سیمان ومصالح سنگی
معمولاً برای کم کردن هر ۱% فضای خالی در بتن، باید درهر متر مکعب ۳ لیتر از آب آن کم کردکه البته بایستی میزان حداقل آب رادر نظر گرفت.
برای اندازه گیری میزان موردنیاز آب مصرفی در بتن آزمایش وارفتگی یا (اسلامپ) انجام می‌شود.در این آزمایش از ظرف مخروطی شکلی به ارتفاع۳۰ سانتی متر و یک خط کش استفاده می‌کند وبه کمک آن و مطابق (تصویر شمارهء ۲) میزان وارفتگی بتن را اندازه گیری می‌نمایند (جدول شمارهء ۲) تفاوت وارفتگی (slump) بتن‌های سفت، خمیری وشل مشخص شده است.
با توجه به جدول فوق میزان آب لازمدرساختن انواع بتن‌ها با انواع دانه بندی (حداکثر قطر ۷۵ میلیمتر) مشخص می‌گردد.
به طور مثال در جدول بالا مقدار آب لازم برای بتن سفت با وارفتگی ۵-۵/۲ وبا دانه‌های به درشتی ۵۰ میلیمتر، ۱۴۵-۱۶۵ لیتر در یک متر مکعب بتن می‌باشد.
–    خواص بتن
–    خواص ظاهری
بتن خاکستری رنگ بوده دارای شکل خاصی نمی باشد وبه سادگی به شکل قالب خود درمی آید. همچنین معمولاً دارای بافت نیست و بدون بو می‌باشد.
–    خواص فیزیکی بتن
–    وزن فضایی
وزن بتن بیشتر به نوع دانه‌های آن وتراکم قطعه بستگی دارد، هر چه دانه‌های سنگی سبک‌تر باشند قطعه سبک تر وتاب مکانیکی کمتری رااز خود بروز می‌دهد. برعکس بتنی که دارای دانه‌های سنگی سنگین ترو متراکم تری باشد، قطعه ای وزین تر باتحمل بیشتر ارائه می‌دهد.اما به طور کلی وزن فضایی بتن دردامنه ای به وسعت ۳۰۰ –۵۰۰۰ کیلوگرمبر متر مکعب درنوسان است.
–    تخلخل در بتن
میزان تخلخل بین ۸ تا ۲۵ درصد در محاسبات در نظر گرفته می‌شود که با بالارفتن آن، قطعهء بتنی خواصی همچون مقاومت در برابریخبندان ونیرو را از دست می‌دهد ودرعوض ضریب هدایت حرارات راکاهش می‌دهد.
–    عمل یخ زدن
همان طور که درجهء حرارت بتن سخت که با آب اشباع شده است، کم می‌شود آب موجود درمنافذ موئین خمیر سیمان، به طرزمشابهی با یخ زدن در لوله‌های موئین سنگ ها، یخمی زند و بتن منبسط می‌شود.در یخ زدن مجدد بتن، انبساط بیشتری رخ می‌دهد و لذا اثرات دوره‌های مکرر یخ زدن وآب شدن، تجمعی خواهد بود.منافذ بزرگ تر بتن که دراثرتراکم ناقص هنگام عمل آوردن بتن به وجودمی آیند معمولاً پر از هوا می‌باشند و بنا بر این به میزان قابل ملاحظه ای در معرض عمل یخ زدن واقع نمی شوند.
وقتی که مقدار فشارمنبسط کننده در بتن ازمقاومت کششی آن تجاوز نمایدبتن خسارت خواهد دید ومیزان خسارت، از پوسته شدن سطحی تا از همپاشیدگی کامل متغیر است.
معمولاً خسارت از سطحی که در معرض یخ زدگی قرارمی گیرد شروع می‌شود وتاعمق آن پیشری می‌نماید.
–    خواص مکانیکی
–    خواص فشاری
مقاومت درمقابل فشاردر حقیقت نشان دهندهءمرغوبیت بتن است. میزان آن به وسیلهء آزمایش فشاری روی نمونه‌های استوانه ای، مکعبی و مکعب مستطیل پس از یک دوره زمانی مشخص می‌شود. نیروی فشاری قائم است وبر روی سطوح فوقانی وتحتانی که کاملاً مسطح وصاف شده اند، واردمی شود. حد مقاومت موقعی است که نمونه خرد وازهم گسیخته شود. معمولاً مقامت بتن پس از۲۸ روز از ملاک محاسبات قرار می‌گیرد. دربعضی ازکشورها مقاومت بتن زا پس از ۹۰ روز ملاک عمل قرار می‌دهند. آنچه مسلم است اینکه مقاومت فشاری نسبت به سن بتن افزایش می‌یابد.
–    مقاومت کششی
مقاومت کششی بن بسیار کم و مقدارآن در حدود ۱۱۰ تا ۱۲۰ مقاومت فشاری آن است، ولی در بتن مسلح وجود فولاد مانع ازتقلیل حجم بتن در اثر انقباض ناشی از خود گیری می‌شود.بر اثر انقباض دوران خودگیری ترکهایی ریزدر بتن ایجاد می‌شود که خود باعث خواهد شدتا مقاومت کششی به صفر برسد.
مقاومت دربرابر نیروی برشی
تعیین این مقاومت ازطریق آزمایش مستقیم معمول نیست، بلکه از طریق محاسبات به دست می‌آید. مقدار آن درحدود ۵/۱ تا دوبرابر مقاومت کششی مقطع بتنی می‌باشد.
خواص شیمیایی بتن
–    اثر اسیدها
اثر اسیدهابر روی بتن سخت شده، تبدیل تمام یاقسمتی ازبتن به ترکیبات کلسیم است و آن شامل تبدیل هیدروکسیدکلسیم به سیلیکات کلسیم هیدراته و آلومینات کلسیم هیدراته به نمک‌های کلسیم اسیدمربوطه می‌باشد.
درشرایط مرطوب SO2 و CO2 و دیگر بخارات اسیدی موجوددر هوا نیز از طریق تحلیل قسمتی از سیمان سخت شده وانتقال آن به بیرون از سطح بتن ونهایتا ً جا گذاشتن یک توده ء نرم وخمیری شکل تاثیر می‌گذارند.این نوع حمله بیشتردر نواحی صنعتی رخ می‌دهد وخسارات چشمگیری به بتن وارد می‌سازد.
–    اثر بازها
محلول‌های رقیق (۱۰ درصد) سودیا پتاس بر روی بتنی که از سیمان پرتلند بامصالح سنگی مقاوم درمقابل محلول‌های قلیایی تهیه گردیده است، اثر ندارند. در واحدهای تولیدمواد شیمیایی که بتن مستقیماً در معرض سودقرارمی گیرد صدمات جدی به آن واردمی شود.
–    سفیدک
خارج شدن ترکیبات آهک از بتن تحت بعضی ازشرایط باعث تشکیل رسوبات املاح روی سطح بتن می‌گردد که به آن سفیدک می‌گویند. برای مثال وقتی آب از میان بتنی که خوب متراکم نشده است، یا ازمیان ترک‌ها ویا در امتداد درزها عبور می‌کند و در روی سطح بتن تبخیر می‌شودو در آن محل ظاهر می‌شود، کربنات کلسیم تشکیل شده به صورت رسوب سفید رنگ باقی می‌ماند.رسوبات سولفات کلسیم نیز به همین ترتیب بر روی سطوح بتنی مشاهده می‌شود.
همچنین ممکن اس مصرف مصالح سنگی ساحلی شسته نشده دربتن باعث ایجادسفیدک گردد دراین صورت ممکن است املاحی که سطح دانه‌های سنگی را می‌پوشانند به مرور زمان سبب ایجاد رسوبات سفیدی برروی سطح بتن گردند. گچ و قلیایی‌های موجود درمواد سنگی اثر مشابهی دارند.
به غیر از مسئله حل شدن مواد سیمان و به خارج راه یافتن آنها، بروز سفیدک فقط تا این حد اهمیت داد که ظاهر بتن را زشت می‌نماید.
–    بتن سازی
برای ساختن بتن معمولاً ۲/۱ متر مکعب شن وماسه، سیمان وآب را به نسبت مشخصات تعیین شده مخلوط می‌کنند وموردمصرف قرارمی دهند.درهنگام مخلوط کردن آنها باید در نظر داشت که دانه‌های سنگی تماماً توسط دوغاب سیمان اندود شود ومخلوط یکرنگی به دست آید.
بتن را دروسائل وتوسط ماشین آلات گوناگونی تهیهمی نمایند.حجم‌های خیلی کم بتن را میتوان با به کار بردن وسائل غیر مکانیزه تهیه نمود. درغیر این صورت بایستی آن را به وسیله دستگاه بتن ساز که آنها هم گونه‌های متفاوتی دارد و بر حسب حجم بازدهی طبقه بندی می‌شوند، تهیه نمود. ( تصویر شماره۳)
مدت مخلوط شدن دربتن نیز حداقل دودقیقه می‌باشدوپس از حداکثر ۲۰دقیقه که از ساختن بتن می‌گذرد این میزان بر حسب نوع بتن وشرایط محیطی ونوع سیمان متغیر است) بایستی بتن را در قالب‌های مربوطه ریخت.مدت اختلاط بتن از لحظه ای که آب واردمنبع بتن سازمی گردد برای تا ظرفیت یک متر مکعب دودقیقه وبرای دستگاههایی که ظرفیت آن اضافه بر یک متر مکعب می‌باشد برای هر متر مکعب اضافه ۱۵ ثانیه به مدت اختلاط اضافه می‌شود.
بتن ریزی
بتن را معمولاً به وسیلهء ابزار خاص بتن ریزی درون قالب‌های از پیش حاضر شده می‌ریزند وسپس به روش‌های مختلف سعی درخارج نمودن هوای داخل آن می‌کنند. پس از خشک شدن که معمولاً چند روز به طول می‌انجامد از آن هم چون سنگی به عنوان یک عضو فشاری بهره می‌گیرند.
روش‌های گوناگونی بااستفاده ازوسائل مختلف برای بتن ریزی وجود دارد:
–    اولین دسته، روش‌های مستقیم می‌باشندکه در آنها از وسائلی همچون بیل، فرگن، دمبر، زنبه ومانند اینها استفاده می‌کنند.بتن را مستقیماًدرون قالب می‌ریزند. البته بایستی در نظر داشت که اختلاف ارتفاع بین وسیلهءحمل بتن و درون قالب نبایستی بیش از یک متر باشد. زیرا اختلاف ارتفاع زیاد (بیش از یک متر) باعث می‌شودکه دانه‌های بتن از هم جدا شوند واختلاط بتن از بین برود.
–     دومین دسته، روشهای باواسطه می‌باشددراین طرق از وسائلی همچون ناودان، تسمه‌های رونده و پمپ بتن استفاده می‌نمایند.به این ترتیب بتن را به سطح مورد نیازحمل ومی ریزند. شیب ناودان نبایستی از ۴۵ درجه تجاوز نماید و همچنین طول آن نبایستی بیش از ۳ متر باشد که باعث از بین رفتن یکنواختی اختلاط بتن وجداشدن دو غاب سیمان گردد.
بتن را بایستی به وسیلهءوسائلی حمل نمود که اختلاط آن از بین نرود. در غیر این صورت در محل مصرف قبل از بتن ریزی آن را به میزان محدود مخلوط می‌نمایند.
با روش نوین، تحقیقات و بررسی‌های اخیر، روش‌های مختلفی عرضه شده است که درجای خود بسیارجالب وحائز اهمیت می‌باشند. ازآن جمله سیستم بتن ریزی تزریقی رامی توان نام برد. ابتدا در این روش قالب هارا از ماسه، سنگریزه وشن پر می‌کنند وسپس دوغاب را که حالت چسبندگی دارد در داخل آن تزریق می‌نمایند.مورد استعمال آن درپی‌های خاص، روکش داخل تونل‌ها ومرمت سدها ومانند اینهاست. این روش امکانات متنوعی برای استفاده ازبتن به دست می‌دهد وسبب پیشرفت خصوصیات وامکانات بتن می‌گردد و مخصوصاً افت وانقباض‌های خطرناک و زیان آوررا کاهش می‌دهد وتاحد زیادی مقرون به صرفه می‌باشد. همچنین روش پاشیدن بتن بر روی سطوح برای نگاهداری خاک‌ها وکارهای مشابه موردمصرف دارد.
بتن ریز درهوای گرم
هوای گرم آثاری به شرح زیر بر روی بتن خواهد داشت:
–    افزایش میزان آب موردنیاز
–    کاهش اسلامپ
–    زیاد شدن سرعت سخت شدن بتن
–    افزایش احتمال ترک‌های خمیری دربتن
–    بروز اشکال در کنترل میزان هوای بتن
–    کاهش دوام بتن درصورت عدم رعایت ملاحظات فنی
–    عدم امکان دستیابی به سطوح یکنواخت
برای جلوگیری از به وجود آمدن اثار ناطلوب ودستیابی به بتن مناسب با کارآیی و مقاومت زیاد رعایت نکات زیر هنگام اجرای عملیات الزامی است.
–    آب مصرفی بتن نباید گرم باشد.
–    یکی از نکات بسیار مهم درهوایگرم دمای سیمان به هنگام اختلاط است. بالا بودن دمای سیما دمای بتن را افزایش می‌دهد.
–    مصرف مواد افزودنی در هوایگرم باید بر اساس توصیه های کارخانه ء سازنده صورت گیرد.
–    درسد سازی به علت بالا بودن عیار سیماندر بتن برای خنثی کردن گرما از مقدار سیمان دور قالب‌ها را با لوله‌کشی گاز فرئون به میزان لازم سردمی کنند.
بتن ریزی در هوای سرد
در کارهای بتنی، هوای سرد به شرایطی اطلاق می‌شود که بیش از سه روز متوالی، متوسط درجهءحرارت روزانه از۵ درجهء سانتیگرادکمتر باشد، چنانچه بیش از نیمی از روز دمای محیط بالای ۱۰ درجهء سنتیگراد باشد هوا تلقی نمی شود. در این شرایط مراتب زیر باید مورد توجه قرار گیرند:
–    دما، توصیهمی شود هنگامبتن ریزی دمایهیچ قسمت ازبتنتازهاز ۱۰ درجهء سانتیگراد کمتر نباشد. ولی بههر حالاین دما نباید از۵ درجهء سانتی گراد به عنوان حداقل مجاز، کمترشود.
–    برایتهیهءبتندردرجهحرارت زیر صفر ایتدا باید قطعات یخ و مصالح یخ زده را ازمصالح سنگی جداکرد ومصالح سنگی راتابالای ۱۵ درجه ودرصورت لزوم آب راتا۶۰ درجه ءسانتی گراد گرم نمود. در صورتی که مصالح سنگی خشک باشد می‌توان ماسه راتا۴۰درجه ء سانتی گردا گرم کرد، دراین حالت نیز آب نبایداز۶۰ درجه بیشتر گرم شود.
–    تغییر سریع دمای سطح بتن پس از اتمام دور انحفاظت باعث ایجاد ترک در سطوح خارجی خواهد شد.لذا بایددر طول حداقل ۲۴ ساعت اولیه پس ازاتمامدوران نگهداری بتن تدابیر لازمرااتخاذنمود.
–    پیش‌بینی‌های لازم قبل وحیناجرایبتن ریزی، درهوای سردبه شرح زیر است:
–    شن، ماسه و آب مصرفی باید عاری از برف، یخ و مصالح یخزده باشند.
–    قبل از اجرای بتن ریزی تمامی سطوح در تماس با بتن نظیر سطح قالب، آرماتورها و کابل‌های پیش تنیدگی بایدعاری از برف ویخ زدگی بوده وحتی الامکان دارای دمای مخلوط بتن مورد نظر باشند.
–    از سیمان‌های مخصوص زودگیر نظیر سیمان تیپ ۳ استفاده شود.
–    ازپتوهای عایق حرارتی مناسب استفاده شود.
–    ازطریق بالا بردن دمای محیط بتن ریزی وایجاد باد شکن مراقبت‌های لازم به عمل آید.
–    فاصلهء حمل بتن حتی الامکان کوتاه باشد.
–    تراکم بتن
چنانچه امکان افت سریع دما هنگام ساختن وریختن بتن به دمای پایین تراز حد مجاز وجود داشته باشد، بایدبتن ریزی متوقف شود.
پس از مرحلهءبتن ریزی، مرحلهءتخلیهء هوا بلافاصله آغازمی گردد و آن عبارت از خالی نمودن حجم بتن از هوامی باشد.این عمل را توسط وسائل مکانیکی وغیر مکانیکی انجام می‌دهند.
روش‌های دستی عبارتنداز: کوبیدن بتن به وسیلهءتخماق یامیله ویاضربه زدن به قالب. در حالی که در روش‌های مکانیزه ازوسائلی به منظور لرزاندن (مانند ویبراتور) یاکوبیدن ( مانند پرس‌های مخصوص بتن سفت) یا لرزاندن ومکیدن هوای داخل بتن استفاده می‌نمایند. (تصویر شماره ۶)
با لرزاندن، دانه‌های درشت سنگ درجوار یکدیگر جا به جا شده دانه‌های ریز جای خالی میان دانه‌های درشت راپر می‌کنند وهوای درون بتن بالامی آید وبه شکل کف ریزدانه رو میزندکه آنرا «شیربتن » می‌خواند. کم زدن ویبراتور باعث می‌شود که دانه ها، خوب داخل یکدیگر نشوند و در نتیجه بتن، پوک خواهد بود.زیاد زدن ویبراتور باعث می‌شود دوغاب سیمان از دانه‌ها جدا گردد. شیلنگ ویبراتور نبایستی به قالب ویا به آرماتور تکیه کند، چون باعث تغییرمحل قالب وایجاد فضای خالی دور آرماتور خواهد شد. ویبراتور بایستی به صورت عمودی وارد بتن شده و به آهستگی خارج شود ودرون بتن هایی که قبلا ً ریخته شده اند وارد نشود.معمولاً برای بتن‌های معمولی با ویبراتورهای معمولی مدت نیم تا یک دقیقه زمان برای عمل آوردن بتن احتیاج است که باغلظت بتن ونوع دستگاه تغییر می‌کند.

 

فهرست مطالب

آشنایی با بتن    ۱
ساختمان بتن وتاثیر چگونگی اجزای آن    ۱
تاثیر سنگدانه‌ها بر مقاومت بتن    ۳
تاثیر آب بر مقاومت بتن    ۵
مقاومت دربرابر نیروی برشی    ۸
خواص شیمیایی بتن    ۸
بتن ریزی    ۹
بتن ریز درهوای گرم    ۱۰
بتن ریزی در هوای سرد    ۱۱
عمل آوردن بتن    ۱۳
نگاهداری از بتن    ۱۳
تاریخچه ساخت و کاربرد بتن سبک    ۱۳
بتن سبک غیرسازه‌ای    ۱۶
بتن سبک با مقاومت متوسط    ۱۷
بتن سبک س زه ای    ۱۷
بتن سبک هوادار    ۱۹
بتن سبک EPS    ۲۲
کاربرد بتن سبک ( فوم سِم) در ساختمان:    ۲۳
بتن فوق سبک    ۲۴
بتن سبک ( فوم بتن)    ۲۶
ویژگی های عمده فوم بتن    ۲۷
خصوصیات بتن سبک    ۲۹
استانداردهای بتن سبک    ۳۰
علل فرسودگی بتن    ۳۱
آسیب شناسی و بهسازی بتنی    ۳۶
عملیات ترمیمی    ۳۶
برخی دیگر از روشهای عملیات ترمیمی    ۴۲
مواد تعمیری    ۴۵
استفاده از لاستیکهای فرسوده در بتن    ۶۱
بتن اسفنجی    ۶۳
مقابله با خوردگی بتن    ۶۳
بتن های با عملکرد و دوام زیاد    ۶۴
بتن‌های توانمند و ویژه    ۶۶
بتن با مقاومت زیاد    ۶۸
بتن ها ی دیر گداز    ۶۹
ویژگیهای بتن دیر گداز :    ۷۰
مواد اصلی بتن دیرگداز :    ۷۱
پر کننده های معدنی غیر مقاوم در آتش :    ۷۳
طرح مخلوط بتن :    ۷۵
بتن های دیر گداز با اتصال سیمانی :    ۷۶
فرایند های شیمی حرارتی :    ۷۷
بتن های دیر گداز ساخته شده با سیمان پرتلند و سیمان سرباره :    ۷۷
استحکام فشاری سرد :    ۷۹
بتن دیر گداز با درجه حرارت بالا :    ۸۰
جنبه های اقتصادی بتن دیرگداز :    ۸۱
بتن عبور دهنده ی نور (لایتراکان)    ۸۳
بتن انعطاف پذیر    ۸۵
فوم بن    ۸۶
بتن های با کارایی بسیار زیاد (بتن خود متراکم)    ۸۸
بتن با سنگدانه بازیافتی    ۸۸
بتن‌های با نرمی بالا    ۸۸
بتن‌های ابداعی    ۸۹
معایب سطوح بتنی و رفع آنها    ۹۰
منابع    ۹۹

 

و…….

 

 

خرید آنلاین:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما نیز آنی ارسال خواهد شد. آموزش خرید و دریافت فایل

فرمت فایل: word – حجم فایل: ۱ مگابایت