مقدمه:
توسعه پایدار شهری، موضوع های جلوگیری از آلودگی های محیط شهری و ناحیه ای، کاهش ظرفیت های تولید محیط محلی، ناحیه ای و ملی، حمایت از بازیافتها، عدم حمایت از توسعه ی زیان آور و از بین بردن شکاف میان فقیر و غنی را مطرح می کند. توسعه پایدار شهری به مثابه دیدگاهی راهبردی به نقش دولت در این برنامه ریزی ها اهمیت بسیاری می دهد و معتقد است دولت ها باید از محیط زیست شهری حمایت همه-جانبه ای کنند. در هر حال، توسعه یعنی رشد و گسترش همه ی شرایط و جنبه های مادی و معنوی زندگی اجتماعی و فرآیندی است در جهت بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی افراد جامعه؛ فرآیندی که کوشش های مردم و دولت را در بهبود اوضاع اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی هر محل هماهنگ کند و مردم را برای مشارکت در پیشرفت ملی توانا سازد. همچنین در برآوردن احتیاجات محسوس یک جامعه، امنیت ملی، آزادی فردی، مشارکت سیاسی و برابری اجتماعی نقش داشته باشد. توسعه پایدار شهری به دنبال ساختن یک شهر نسبتاً ایده آل و آرمانی است که در آن هم شهروندان معاصر از یک زندگی نسبتاً خوب برخوردار شوند و هم توانایی های نسل آینده برای برآورده کردن نیازهایشان به مخاطره نیفتد.

مقاله پاورپوینت توسعه پایدار شهری 36 اسلاید,دانلود مقاله توسعه پایدار شهری,دانلود مقاله پاورپوینت توسعه پایدار شهری,دانلود پروژه پاورپوینت توسعه پایدار شهری,مقاله توسعه پایدار شهری,تحقیق درباره توسعه پایدار شهری,دانلود مقاله درباره توسعه پایدار شهری
بنابراین مؤلفین با جمع آوری مطالب گوناگون درباره ی توسعه پایدار، آن را متعلق به کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه، معروف به کمیسیون برنتلند به نام ( رئیس همایش) می دانند.

تاریخچه طرح مبحث توسعه پایدار
توسعه صنعتی که در حدود نیمه ی قرن نوزدهم آغاز شد در نهایت به تخلیه ی منابع و بروز مسائل محیط زیست مهمی که قبلاً سابقه نداشت منجر گردید و فعالیت های صنعتی مشکلات آلودگی را در سطح و طیف وسیع محلی و منطقه ای، میان منطقه ای و جهانی موجب شد. ( بحرینی, ۱۳۷۶)
گستردگی و شدت بهره برداری های انسان از منابع طبیعی کره زمین، طی قرن بیستم به بروز صدمات چشمگیری بر اجزای اصلی تشکیل دهنده ی بیوسفر، برای مثال جو (اتمسفر)، پوشش گیاهی، اراضی و تنوع زیستی منجر گردیده است. (دکتر مهرداد نوابخش، دکتر اسحق ارجمند سیاه پوش ,۱۳۸۸)
توسعه پایدار

از سال های نخستین دهه ۱۹۶۰ تاثیرات منفی توسعه بر محیط زیست مورد توجه قرار گرفت. از جمله میتوان به کتاب چشمه خاموش (carson 1962) اشاره کرد که نویسنده آن راشل کارسون زیست شناس آمریکایی نسبت به ظرفیت محدود محیط برای جذب مواد شیمیایی وخطرات ناشی از آن هشدار داده عزم جهانی را برای حفاظت از محیط زیست خواستار شده بود. سال ۱۹۶۸ شاهد بوجودآمدن (کلوپ رم) بود که توسط صنعتمدار ایتالیایی و دانشمند اسکاتلندی الکساندر کینگ هدایت میشد. هدف آنان ایجاد درک کلی از مساله داربودن محیط زیست در جهان بود. هنگامی که درسال ۱۹۷۲ نتایج مربوط تحت عنوان محدودیت های رشد(meadows et al 1972) انتشار یافت ۴میلیون نسخه ازآن طی ۴ سال به فروش رفت و به این ترتیب یکی از همگانی ترین مباحث تاریخ ملاحظات زیست محیطی را فراهم کرد. دغدغه های زیست محیطی همچنین موجب برگزاری کنفرانس ملل متحد درمورد زیست محیط انسانی در استهکم به سال ۱۹۷۲ گردید. مفهوم و اندیشه توسعه پایدار ابتدا در حمایت از برنامه های اکولوژیک مانند راهبرد حفاظت از جهان (اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت) مطرح شد. (carson 1962)

 

 

تصاویر فایل:

مقاله پاورپوینت توسعه پایدار شهری 36 اسلاید,دانلود مقاله توسعه پایدار شهری,دانلود مقاله پاورپوینت توسعه پایدار شهری,دانلود پروژه پاورپوینت توسعه پایدار شهری,مقاله توسعه پایدار شهری,تحقیق درباره توسعه پایدار شهری,دانلود مقاله درباره توسعه پایدار شهریدانلود مقاله پاورپوینت توسعه پایدار شهری,دانلود پروژه پاورپوینت توسعه پایدار شهری,مقاله توسعه پایدار شهری,تحقیق درباره توسعه پایدار شهری,دانلود مقاله درباره توسعه پایدار شهریمقاله توسعه پایدار شهری,تحقیق درباره توسعه پایدار شهری,دانلود مقاله درباره توسعه پایدار شهری

 

خرید آنلاین:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما نیز آنی ارسال خواهد شد. آموزش خرید و دریافت فایل
  • فرمت فایل: pptx – حجم فایل: ۲۱ مگابایت