دانلود پروژه پاورپوینت طرح مرمت و احیاء خانه صلح جو( تبریز ) ۱۰۴ اسلاید

شـرح مختصـری از بنـا و مشخصـات فنـی بنـا :

این بنا یکی از خانه های قدیمی موجود در بافت تاریخی شهر تبریز می باشد که مالک اولیه آن آقای ممقانیان ( کلکته چی ) یکی از تجار معروف چای این شهر بوده است. خانه شامل دوحیاط اندرونی وبیرونی میباشد.ورودی اصلی این بنا از کوچه فرعی منتهی به کوچه کرباسی است که پس از گذر از یک هشتی از طریق دو دالان وارد طنبی بخش اندرونی و حیاط بخش بیرونی می شود وپس از ورود به این حیاط از طریق ورودیهای جداگانه وارد فضا های مختلفی از جمله زیرزمین های چهار طرف ساختمان و طنبی ها و اتاقهای جانبی و دسترسیهای فضاهای طبقه فوقانی می شود. این مجموعه جزء نادر مجموعه هایی است که حیاط بیرونی آن درهرچهارطرف دارای فضاهای معماری میباشد ازجمله این فضاها می توان به سه طنبی دراضلاع شمالی,جنوبی و غربی می باشدکه هرطنبی دارای ورودی مستقل و دوگوشواراست که درطبقه فوقانی این گوشوارها دو اتاق باورودیهای مستقل از فضاهای پایین به چشم می خورند.

طرح مرمت و احیاء خانه صلح جو( تبریز ) 104 اسلاید,پاورپوینت مرمت خانه صلح جو تبریز,پروژه مرمت خانه صلح جو تبریز,دانلود پروژه مرمت,دانلود پروژه آماده درس مرمت,دانلود پروژه پاورپوینت مرمت و احیاء خانه صلح جو تبریز,پروژه مرمت در تبریز,نقشه خانه صلح جو تبریز,تصاویر خانه صلح جو تبریز,پروژه کامل مرمت ابنیه,دانلود پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه,پروژه پاورپوینت آشنایی با مرمت ابنیه,پروژه مرمت

معرفی بنا

نام بنا : خانه صلح جو

مـوقعیـت بنـا : تبریز, خیابان تربیت, کوچه کرباسی, پلاک ۲۷

نـوع مـالکیـت بنـا : مالکیت بنا خصوصی است که مالک اولیه آن آقای ممقانیان و مالک فعلی آن آقای صلح جو می باشد.

برای دانلود و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

 

قـدمت بنـا :
احداث بنا را بر طبق شواهد معماری موجود و نمونه آجرکاریهای آن به دوره قاجاری نسبت می دهند.
نـوع بهـره بـرداری و خصـوصیـات بـارز بنـا :
این بنا دارای کاربری مسکونی بوده است که در حدود ۳۰ سال متروک وخالی از سکنه مانده است.وکاربری فرهنگی یا مسکونی برای آن پیشنهاد می شود.
طراح بنا هر قسمتی از بنا را بوسیله یک ورودی مجزا از سایر بخشها جدا نموده است. در این خانه بخشهای مختلف طبقات ( همکف, اول و زیرزمین ) دارای اختلاف ترازهایی نسبت به همدیگر که گاه تا ۱/۵ متر میرسد می باشد.
زیرزمین ضلع غربی بنا دارای خصوصیات بارزتری از سایر زیرزمینهاست و دارای الگوی شکم دریده با حوض سنگی به فرم بیضی شکل می باشد. حیاط بیرونی ساختمان نیز دارای حوضی سنگی در مرکز حیاط می باشد.آب انبار این بنا در ضلع شرقی حیاط بیرونی قرار دارد.
تـزئینـات بکـار رفتـه :
الف : نماهای آجری با طرحهای مختلف و سنتوری های بالای پنجره های در برخی از فضاها.
ب : زیرزمین بخش غربی ساختمان دارای تزئینات گچبری بالای دربها و تزئینات ساده گچی بر روی سقف.
اقـدامـات انجـام شـده :
حدود ۳۰ سال است که این خانه به حالت متروک و خالی از سکنه باقی مانده است.
تـوضیحـات ضـروری و اختصـاصی بنـا :
می توان گفت که این بنا نمونه ای از معماری دوران گذر از قاجار به پهلوی می باشد.
اقـدامـات انجـام گـرفته در گـذشته بـر روی بنـا :
طبق شواهد موجود در دوره پهلوی بر روی این بنا تغییرات و الحاقاتی انجام گرفته است.

 

 

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول ………………. تاریخچه شهر تبریز
موقعیت جغرافیائی تبریز ………………………………………………………………………………………………… ۶
مطالعات اقلیمی
آب و هوا و اقلیم …………………………………………………………………………………………………………. ۱۸
حرارت ………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰
بارش …………………………………………………………………………………………………………………… ۲۲
وزش باد ………………………………………………………………………………………………………………… ۲۴
فشار هوا ……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶
تابش نور خورشید ……………………………………………………………………………………………………….. ۲۷
مطالعات زمین شناسی ( تکتونیک )
زمین لرزه ………………………………………………………………………………………………………………. ۲۸
جداول ………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰
چهار زلزله مهم تبریز ………………………………………………………………………………………………….. ۳۲
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶
فصل دوم ………………. شناخت و معرفی بنا
استقرار و رابطه الگوهای فضایی مسکن ……………………………………………………………………………… ۳۸
مسکن …………………………………………………………………………………………………………………. ۴۰
معرفی بئا ……………………………………………………………………………………………………………… ۴۴
مجموعه عملکردهای الگوهای موجود در خانه صلح جو ……………………………………………………………… ۴۷
دسترسی شرق بنا …………………………………………………………………………………………………… ۴۹
دسترسی شمالی بنا…………………………………………………………………………………………………… ۵۰
موقعیت شهر تبریز و بنا ……………………………………………………………………………………………. ۵۱
پلان و تصاویر بنا ………………………………………………………………………………………………….. ۵۵
دسترسی و ورودی فضاهای داخلی …………………………………………………………………………………. ۶۷
فصل سوم ………………… مبانی نظری
مبانی نظری ……………………………………………………………………………………………………….. ۷۱

فصل چهارم ……………….. آسیب شناسی بنا
آسیب شناسی فضاهای خارجی…………………………………………………………………………… ۷۸
آسیب شناسی فضاهای داخلی ……………………………………………………………………………. ۸۵
فصل پنجم ……………………… احیاء بنا
کاربری های پیشنهادی ………………………………………………………………………………………… ۹۳
ارجاعات ………………………………………………………………………………………………………….. ۹۷

فهرست منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………. ۱۰۴

 

 

 

تصاویر اسلایدها:

پاورپوینت مرمت خانه صلح جو تبریز,پروژه مرمت خانه صلح جو تبریز,دانلود پروژه مرمت,دانلود پروژه آماده درس مرمت,دانلود پروژه پاورپوینت مرمت و احیاء خانه صلح جو تبریز,پروژه مرمت در تبریز,نقشه خانه صلح جو تبریز,تصاویر خانه صلح جو تبریز,پروژه کامل مرمت ابنیه,دانلود پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه,پروژه پاورپوینت آشنایی با مرمت ابنیه,پروژه مرمتدانلود پروژه مرمت,دانلود پروژه آماده درس مرمت,دانلود پروژه پاورپوینت مرمت و احیاء خانه صلح جو تبریز,پروژه مرمت در تبریز,نقشه خانه صلح جو تبریز,تصاویر خانه صلح جو تبریز,پروژه کامل مرمت ابنیه,دانلود پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه,پروژه پاورپوینت آشنایی با مرمت ابنیه,پروژه مرمتدانلود پروژه پاورپوینت مرمت و احیاء خانه صلح جو تبریز,پروژه مرمت در تبریز,نقشه خانه صلح جو تبریز,تصاویر خانه صلح جو تبریز,پروژه کامل مرمت ابنیه,دانلود پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه,پروژه پاورپوینت آشنایی با مرمت ابنیه,پروژه مرمت

نقشه خانه صلح جو تبریز,تصاویر خانه صلح جو تبریز,پروژه کامل مرمت ابنیه,دانلود پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه,پروژه پاورپوینت آشنایی با مرمت ابنیه,پروژه مرمتدانلود پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه,پروژه پاورپوینت آشنایی با مرمت ابنیه,پروژه مرمتمرمت خانه صلح جو تبریز,دانلود پروژه مرمت,پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه

پلان خانه صلح جو تبریز,دانلود پروژه کامل مرمت,پروژه مرمت بناهای تاریخی تبریز

خرید آنلاین:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما نیز آنی ارسال خواهد شد. آموزش خرید و دریافت فایل
  • فرمت فایل: pptx – پاورپوینت – ۱۰۴ اسلاید
  • حجم فایل ها: ۱۲ مگابایت
  • برای دریافت پروژه های بیشتری از درس مرمت اینجا را کلیک نمایید.