مقدمه
با پيشرفت تمدن مفهوم فرهنگ و تربيت گسترش مي يابد، هر نسلي تحت تاثير تربيت نسل قبل قرار مي گيرد و جايگزين او مي شود. به تدريج نسل جديد آموخته هاي نسل قبل را تکميل کرده وبه آيندگان مي سپارد. اما آنچه که اين نسلها را به يکديگر پيوند مي دهد، فرهنگ و آداب و رسوم آنها است. فرهنگي که پشتوانه آن گذشتگان و حافظ آن آيندگان هستند. بنابراين لزوم پرورش صحيح و همه جانبه جوانان، و کودکان به عنوان عوامل پيشرفت جامعه ضروري است. مفهوم تربيت آماده ساختن فرد است به نوعي که نسبت به محيط سازگاري يابد و بتواند در آن دخل وتصرف کند اين امر بايد از سنين کودکي آغاز شود والبته هيچگاه متوقف نشود. چون کودکان  و نوجوانان دوران بحراني و مهمي را پشت سر مي گذراند. بدون راهنمائي مدبرانه افرادي که مسئوليت تربيت آنها را به عهده دارند ممکن است به انحراف و نگراني هاي فراوان دچار شوند. به همين علت کمک به آنها براي درک دگرگونيها و چگونگي رويارويي با آنها و نيز شناسايي خود و چيرگي بر نيروهاي دروني همه از وظايفي است که مراکز آموزشي براي دستيابي به يکي از اهداف خود، يعني پرورش دادن يک شخص متعادل، انجام مي دهند.

مطالعات فرهنگسرای هنر,رساله فرهنگسرای هنر,پایان نامه فرهنگسرای هنر,طرح نهائی فرهنگسرای هنر,برنامه فیزیکی فرهنگسرای هنر,مطالعات تطبیقی فرهنگسرای هنر,نمونه موردی خارجی فرهنگسرای هنر,نمونه موردی داخلی فرهنگسرای هنر,ظوابط طراحی فرهنگسرای هنر,استانداردهای طراحی فرهنگسرای هنر,طراحی فرهنگسرای هنر,طرح فرهنگسرای هنر,مجموعه فرهنگی هنری,رساله فرهنگسرا,مطالعات فرهنگسرا,پایان نامه فرهنگسرا,طرح نهائی فرهنگسرا
اين شناسايي مستلزم تقويت توان تفکر، توجه به تندرستي و بهداشت کالبدي، ايجاد عادت به مطالعه و نوشتن، پرورش چشم وگوش از لحاظ دقت در مشاهده و تشخيص و بهره گيري از هنرها، سرگرميها و تفريحات وبهره برداري  به جا از همه اوقات بيکاري مي باشد.

برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و خرید رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…