چکیده
مراكز تجاري تفريحي به مفهوم كلي به محلي سر پوشيده ويارو بازي اطلاق مي گردد كه تعدادي فروشگاه راشامل گرديده كه اين فروشگاه ها مي توانند از يك يا چند صنف مختلف تشكيل گرديدند. اين محل كانون داد وستد بوده و ارتباط مستقيمي بين عرضه وتقاضا برقرار مي نمايند.
امروزه مراكز تجاري تفريحي ساختمان هاي نويني هستند كه به رفع نياز خريداران وبهبود اقتصادي ،اجتماعي مهندسي مالي حقوقي انساني فرهنگي گرافيكي و… حائز اهميت مي باشد. توجه همه جانبه به اين امور باعث مي گردد تا مراكز تجاري پس از ساخت از عملكرد مناسبي برخوردار بوده وبهره بيشتري نصيب استفاده كنندگان از آن ها گردد. زيرا اينگونه مورد  استقبال بيشتر خريداران خواهد بود.

مطالعات مجتمع تجاری تفریحی,رساله مجتمع تجاری تفریحی,طرح نهائی مجتمع تجاری تفریحی,پایان نامه مجتمع تجاری تفریحی,برنامه فیزیکی مجتمع تجاری تفریحی,مطالعات تطبیقی مجتمع تجاری تفریحی,نمونه موردی داخلی مجتمع تجاری تفریحی,نمونه موردی خارجی مجتمع تجاری تفریحی,ظوابط طراحی مجتمع تجاری تفریحی,استانداردهای طراحی مجتمع تجاری تفریحی,ریزفضاهای طراحی مجتمع تجاری تفریحی,دانلود پایان نامه مجتمع تجاری تفریحی,دانلود مطالعات مجتمع تجاری تفریحی,دانلود رساله مجتمع تجاری تفریحی
غناي معماري بازارها را شايد بتوان از طريق واژه ها و فضاهاي گوناگوني كه در آن وجود دارد،توضيح داد. واژه هاي گوناگوني همانند تيمچه ،چهار سوق، راسته و…. كه هركدام دلالت بر فضاها ومكان هاي خاص در درون بازار دارد ونشان از فعاليت هاي متنوعي است كه در اين گونه فضاها صورت مي گيرد. افزون برآن فضاها وبناهاي ديگري كه در كنار بازارجاي دارند همانند مدرسه، مسجد حمام و…سبب گرديده است كه بازار به مثابه قلب تپنده شهر هاي تاريخي  باشد و ايجاد مراكز خريد وپاساژها در گوشه و كنار شهر ها نتوانسته است اقتصاد متكي بر بازارها (سنتي) را دستخوش نقصان و ضعف كند.
معماري بازار الهام بخش وسرمشق اغلب طراحان ومعماران در طراحي مراكز خريد وپاساژهاي جديد مي باشد.اما آن چه در  الگو پذيري از معماري بازارها كمتر بدان توجه شده است فضاهاي اجتماعي موجود در بازار هاست كه سبب گرديده است بازارها تنها مكاني براي خريد ورفع نيازهاي روزمره نباشد و بسياري از رويدادهاي اجتماعي فرهنگي مذهبي وحتي سياسي در فضاها و مكان هاي مختلف بازار انجام پذيرد.

برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و خرید رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…