فصل اول: شناخت

مقدمه 
اساسي ترين عاملي كه بر معماري تاثير گذاشته و به آن جهت مي دهد مردمي هستند كه استفاده كنندگان آنند. به همين جهت ارزش، اعتبار و موفقيت يك اثر معماري به اين اصل وابسته است كه اين اثر معماري تا چه اندازه در تامين آسايش و راحتي مردم موفق بوده و توانسته نيازهاي آنها را برآورد. بنابراين اثري كه نتواند آسايش استفاده كنندگان خويش را برآورده سازد، نمي توان به عنوان معماري به شمار آورد.

مطالعات مجتمع مسکونی با رویکرد حریم 145 صفحه - مطالعات ارشد معماری,رساله مجتمع مسکونی با رویکرد حریم,طرح نهائی مجتمع مسکونی با رویکرد حریم,پایان نامه مجتمع مسکونی با رویکرد حریم,برنامه فیزیکی مجتمع مسکونی با رویکر حریم,مطالعات تطبیقی مجتمع مسکونی با رویکرد حریم,نمونه موردی مجتمع مسکونی با رویکرد حریم,نمونه موردی داخلی مجتمع مسکونی با رویکرد حریم,نمونه موردی خارجی مجتمع مسکونی با رویکرد حریم,استانداردهای طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد حریم,ظوابط طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد حریم,نقشه مجتمع مسکونی با رویکرد حریم,طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد حریم
بايد به اين نكته توجه داشت كه مردم نه تنها در خصوصيات ظاهري و نژادي ، تعداد اعضاي خانواده و جنس آنها، نوع ساخت ابنيه و … بايكديگر متفاوتند؛ (كه بايد اين اختلافها شناخته شده و در تحليلهاي معماري مورد استفاده قرار گيرند) بلكه نيازها، خواسته ها، عادات، اعتقادات، باورها و شيوه زندگي مردم نيز مانند هم نبوده و اين امردر طراحيهاي معماري اهميت فوق العاده و اساسي دارد. به همين علت يكي از معتبر ترين منابع براي شناخت فرهنگ يك قوم بررسي بناها و معماري آن قوم است. اين امر را در مورد تك تك افراد نيز مي توان تعميم داد، زيرا آنها براي استفاده بهينه از خانه هايشان آن را طوري مي سازند و آرايش مي دهند كه با تمام نيازها و اعتقاداتشان هماهنگ باشد؛ به همين دليل خانه آنها بيان كننده خصوصيات فردي صاحبانش مي باشد، و بازتاب دهنده شخصيت وجودي وي است، چرا كه انسانها اين نياز را حس مي كنند كه محيط خود را شخصي و خصوصي كنند.

برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و خرید رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…