پیشگفتار:
مسجد حکیم اصفهان، یکی از شاهکارهای معماری ایران در دوره اسلامی، مسجدی است چهار ایوانی با آجرکاری‌های بسیار متنوع و در حد یکی از بهترین کارهای معماری دوره صفویه می‌باشد. این مسجد دارای محراب‌های متعدد و متنوع که هر کدام نسبت به شبستان خود ساخته شده و ایوان‌های مرتفع و شبستان‌های تابستانی و زمستانی و طاق‌نماهاست که با تزییناتی بسیار عالی همراه است.
این مسجد در محله‌ای قرار گرفته (بازارچه نو انتهای بازار رنگرزان) که دور از دیدگاه جهانگردان و مشتاقان هنر است و سیاحانی که از گوشه و کنار جهان به این شهر زیبا سفر می‌کنند و مشتاق دیدن آثار باستانی اصفهان هستند به دیدن این مسجد نایل نمی‌شوند. باید گفت این بیشتر بدین جهت است که راه ماشین رو ندارد و فاصله این مسجد نسبت به خیابان‌های اطراف آن زیاد است و راهنمایان جهانگردان را نسبت به این امر بی‌توجه کرده است و از به نمایش گذاردن این مسجد صرفنظر می‌کنند.

مقاله درباره مسجد حکیم اصفهان,تحقیق کامل مسجد حکیم اصفهان,سبک اصفهانی,مقاله در مورد مسجد حکیم اصفهان,مشخصات کامل مسجد حکیم اصفهان,مسجد حکیم اصفهان,مطلب درباره مسجد حکیم اصفهان,مقاله آماده مسجد حکیم اصفهان,بناهای تاریخی اصفهان,تحقیق آماده مسجد حکیم اصفهان,مسجد جامع جور جیر,مساجد اصفهان,تحقیق در مورد مساجد اصفهان,گزارش درباره مسجد حکیم اصفهان,متن درباره مسجد حکیم اصفهان,متن در مورد مسجد حکیم اصفهان,مطالبی در مورد میجد حکیم اصفهان,تاریخچه مسجد حکیم اصفهان,بررسی مسجد حکیم اصفهان,شناخت مسجد حکیم اصفهان,تحلیل و بررسی مسجد حکیم اصفهان,شناخت کامل مسجد حکیم اصفهان,مطلب آماده درباره مسجد حکیم اصفهان,فایل word مسجد حکیم اصفهان
یک بررسی کوتاه، نشانگر آن است که افرادی که در کارهای خیر قدم می‌گذاشتند، با نیتی پاک و خالی از هرگونه خللی که در آنها بود و نیز با پایبند بودن به معتقدات مذهبی که به آنها اجازه ذره‌ای کج‌روی را نمی‌داد، به کارهای هنری می‌پرداختند.
با توجه باینکه سال‌ها از بنای موردنظر می‌گذرد و هر کدام از این بناها به نوبه خود قابل یک بررسی و تعمیق است، که در این جا نمی‌توان نام یک یک آنها را ذکر کرد، فقط و فقط می‌توان از ذوق درونی هنرمندان یاد کرد.

برای دانلود و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمائید…