چكيده:

موضوعات جمع آوري شده در اين مجموعه شامل مطالبي در مورد موزه و نمايشگاه اتومبيل است كه سعي شده است نكات مبهمي كه در اين رابطه در ذهن وجود دارد را روشن كند و ديد بهتري را نسبت به اين موضوع به ما بدهد.
در آغاز اين دفترچه توضيحاتي را در مورد اتومبيل، موزه و نمايشگاه به اختصار اورديم تا در ابتدا خواننده را با كليّت اين موضوع اشنا كنيم .
سپس مطالعات خود را بر روي نمايشگاه و موزه خودرو و اهمييّت وجود ان درداخل و خارج از كشور متمركز كرديم .

رساله معماری موزه ماشین - مطالعات معماری موزه ماشین - پایان نامه معماری موزه ماشین

در ادامه براي روشن شدن و باز شدن بيشتر موضوع طرح با بررسي چند نمونه موجود)درخارج از كشور( به مطالعه دقيق ترفضاها و روابط آن پرداختيم .
و در نهايت با در نظر گرفتن تمام جوانب كار اقدام به ارائه پيشنهادي براي طراحي اين چنين مجموعه در داخل كشور كرديم .

برای دانلود و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمائید…..