مقدمه
توضیحات متن ارائه شده توسط معماران. مرز غیرقابل عبوری بین ساختمان های فیزیکی و فضای آزاد در یک شهر پر تراکم وجود دارد. بر اساس اصل کارآیی اول، تابع استفاده اغلب بر علاقه فضایی اولویت دارد و به نظر می رسد که این دو به همزیستی نمی رسند. همین امر در مورد ساختمان‌های مدارس نیز صدق می‌کند، جایی که استفاده اقتصادی از زمین به شدت تنظیم می‌شود و در نتیجه شباهت ساختمان‌ها به وجود می‌آید.

تحلیل مدرسه خارجی, بررسی طراحی مدرسه ابتدایی فنگشی در چین,تحلیل مدرسه فنگشی چین,مقاله پاورپوینت تحلیل مدرسه خارجی,پروژه تحلیل مدرسه خارجی,تحلیل و بررسی مدرسه خارجی فنگشی چین,تحلیل و بررسی چند نمونه موردی مدرسه ایرانی و خارجی,بررسی چند نمونه مدرسه ایرانی و خارجی

طراحی مدرسه ابتدایی فنگشی
پس از طرح ریزی واحدهای آموزشی اساسی و عملکردهای کمکی، فضای فعالیت های آزاد دیگر نمی تواند یک بیان کامل و مستمر را تشکیل دهد. این سایت توسط ساختمان هایی تقسیم شده است که در آن مقیاس فضای عمومی در تضاد شدید با زمین بازی متمرکز است. ساختمان ها منحصر به فرد اندکی و روایت روشنی دارند. بنابراین، قرار گرفتن در مجموعه ای از پارادایم ها آسان است. بر این اساس، مدرسه نیاز مبرمی به راهبردهای جدید برای شکل دادن به بیان و دیدگاه های جدید دارد.