بخشی از پروپزال:

-1مقدمه :
از آن جا كه در حال حاضر در اغلب شهرهاي بزرگ ايران، بخش‌هاي بزرگي به صورت خودرو، بي‌برنامه و بربستري كنترل نشده توسعه پيدا كرده‌اند، حواشي خيابان‌هاي اصلي توسط كاربري‌هاي خدماتي منطقه‌اي، ناحيه‌اي و محله‌اي اشغال گرديده است. استقرار و توزيع اين كاربري‌ها اغلب نه به دليل نياز، بلكه به دلايل مختلفي از قبيل بي‌برنامه بودن، ، سوداگري زمين داران و زمين بازان و فساد اجتماعي و اداري صورت پذيرفته است. به همين دليل مراكز برنامه ريزي شده و مناسبي براي فعاليت‌هاي شهري در نظر گرفته نشده و توسعه اين خدمات نيز همانند و مشابه با توسعه مناطق مسكوني، خودرو بوده است.(محنایی،1385: 80-81)
به اين ترتيب نه تنها سيماي شهري بخش‌هاي اعظمي از مناطق شهر از هويت و چهره مناسب محيط انساني بي‌بهره هستند، بلكه معابر نيز از نظر شكل، موقعيت و همچنين ابعاد و فرم نمي‌توانند جوابگوي حجم و نوع فعاليت‌هاي مستقر در خود باشند. تداخل نا متناسب فعاليت‌هاي خصوصي با كاربري‌هاي عمومي در اين معابر به چشم مي‌خورد. هر يك از اين فعاليت‌ها براي ديگري ايجاد مزاحمت نموده و هيچيك، به شايستگي مورد توجه قرار نگرفته‌اند.

رساله مرکز اداری,مطالعات مرکز اداری ,پروپوزال مرکز اداری,طرح نهائی مرکز اداری,دانلود پایان نامه مرکز اداری,رساله معماری مرکز اداری,مطالعات معماری مرکز اداری,پایان نامه معماری مرکز اداری,برنامه فیزیکی مرکز اداری,ریزفضاهای مرکز اداری,رساله آماده مرکز اداری,رساله کامل مرکز اداری,دانلود رساله مرکز اداری,دانلود مطالعات مرکز اداری,دانلود پایان نامه معماری مرکز اداری,طراحی مرکز اداری,رساله رایگان مرکز اداری,دانلود رساله رایگان مرکز اداری
در وضع موجود، ضمن وجود بعضي قطعات بزرگ كه عموماً به كاربري‌هايي مانند كارگاه‌ها، مراكز انتظامي، مراكز درماني و مدارس تعلق دارند، اكثر قطعات كوچك بوده و مربوط به واحدهاي تجاري و مسكوني مي‌باشند قطعات تجاري نه به صورت مجموعه‌هايي كارا، بلكه به صورت تك واحدهاي كوچك غيركارا به وجود آمده‌اند كه با نوع فعاليت خود سازگاري نداشته و در مقياس كلان، از بهره‌وري اقتصادي ناچيزي برخوردار هستند.(گلستان،1385 : 40-48)
به اين ترتيب بافت شهري، برنامه‌ريزي نشده خودرو، نامتناسب، فقير از نظر خدمات شهري و فضاهاي عمومي، نامطبوع از نظر سيماي شهري، مشوق انزوا و بيگانه از عملكرد‌هاي روز و پيشرفت‌هاي زمان و اغلب به شدت ناسالم هست.
قطعا يافتن پاسخ سولاتي نظير چگونگي برون رفت از وضعيت موجود و راه حل هاي تامين سطوح خدماتي و طرح هاي موضعي و موضوعي پاسخگو و همه جانبه نگر در جهت ارتقاء كيفيت زندگي شهري مي تواند راهگشا مديران شهري باشد.

برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و خرید رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…