مقدمه

شاید یکی از روشن ترین کلمه هایی که در رابطه با انسان امروز و جوامع امروزی می توان گفت، کلمه تکثر یا تعدد باشد، بدین معنی که در هیچ یک از دوران های گذشته این همه نظریه های مختلف در رابطه با انسان و جهان پیرامونش وجود نداشته است.
به طور کلی هنگامی که پدیده ای مورد تفحص قرار می گیرد، می توان جهت شناخت آن دوراه مختلف را در نظر گرفت: یکی این که انسان خودش را در حدی از رشد قرار دهد که آن پدیده را آن گونه که شایسته آن است بشناسد و نتیجه گیری های بعدی را آن چنان که شایسته چنین شناختی بوده قرار دهد و یا این که آن پدیده را آنقدر بچرخاند و بپیچاند تا آن پدیده به گونه ای با خواسته های انسان در آینده تطبیق یابد.

مطالعات معماری باغ موزه اسلام,رساله معماری باغ موزه اسلام,پایان نامه معماری باغ موزه اسلام,رساله معماری باغ تمدن اسلامی,مطالعات معماری باغ تمدن اسلامی,پایان نامه معماری باغ تمدن اسلامی,دانلود مطالعات کامل باغ موزه اسلام,دانلود مطالعات کامل باغ تمدن اسلامی,دانلود رساله کامل باغ تمدن اسلامی,دانلود رساله کامل باغ موزه اسلام,دانلود پایان نامه کامل باغ موزه اسلام,پایان نامه کامل بغ تمدن اسلامی,رساله آماده باغ موزه اسلام,مطالعات آماده باغ موزه اسلام,پایان نامه باغ موزه اسلام,مطالعات آماده باغ تمدن اسلامی,رساله آماده باغ تمدن اسلامی,
در صورت برخورد اول می توان امیدوار بود که به طور منطقی و درست نظریه ای که قابلیت بررسی تمامی موارد ومسائل انسان و جهان را داشته باشد به دست آید (این که چنین شناختی اصلاً ممکن است یا نه و آیا از عهده ی علم ناقص بشری برمی آید یا نه در این بحث نمی گنجد) چرا که تنها در سایه چنین شناختی است که می توان با موضوع تحت بررسی آن چنان که خودشاست روبه رو شد. از نتیجه برخورد دوم نظریه های متفاوتی استنباط می شود که در رابطه با کارهای انجام شده ی مطابق با میل انسان ها به وجود آمده اند. یعنی در واقع نظریه هایی که در توجیه میل و علاقه ی فردی یا گروهی و یا کشوری افراد و ملل مختلف زاییده شده اند. (این میل و علاقه می تواند در رابطه با سود اقتصادی، تعصب قومی، تعصب دینی و .. باشد)

برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و دریافت رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…