چکیده
مراكز تجاري تفريحي به مفهوم كلي به محلي سر پوشيده ويارو بازي اطلاق مي گردد كه تعدادي فروشگاه راشامل گرديده كه اين فروشگاه ها مي توانند از يك يا چند صنف مختلف تشكيل گرديدند. اين محل كانون داد وستد بوده و ارتباط مستقيمي بين عرضه وتقاضا برقرار مي نمايند.
امروزه مراكز تجاري تفريحي ساختمان هاي نويني هستند كه به رفع نياز خريداران وبهبود اقتصادي ،اجتماعي مهندسي مالي حقوقي انساني فرهنگي گرافيكي و… حائز اهميت مي باشد. توجه همه جانبه به اين امور باعث مي گردد تا مراكز تجاري پس از ساخت از عملكرد مناسبي برخوردار بوده وبهره بيشتري نصيب استفاده كنندگان از آن ها گردد. زيرا اينگونه مورد  استقبال بيشتر خريداران خواهد بود.

مطالعات کامل مجموعه تجاری تفریحی,رساله کامل مجموعه تجاری تفریحی,مطالعات کامل مجتمع تجاری تفریحی,رساله کامل مجتمع تجاری تفریحی,رساله مجموعه تفریحی تجاری,مطالعات مجموعه تفریحی تجاری,پایان نامه مجموعه تجاری تفریحی,طرح نهائی مجموعه تجاری تفریحی,برنامه فیزیکی مجموعه تجاری تفریحی,مطالعات تطبیقی مجموعه تجاری تفریحی,ریزفضاهای مجموعه تجاری تفریحی,نمونه موردی مجموعه تجاری تفریحی,مطالعات مجموعه تجاری و تفریحی,رساله مجموعه تجاری و تفریحی,نقشه مجتمع تجاری تفریحی,طرج مجموعه تجاری تفریحی,
غناي معماري بازارها را شايد بتوان از طريق واژه ها و فضاهاي گوناگوني كه در آن وجود دارد،توضيح داد. واژه هاي گوناگوني همانند تيمچه ،چهار سوق، راسته و…. كه هركدام دلالت بر فضاها ومكان هاي خاص در درون بازار دارد ونشان از فعاليت هاي متنوعي است كه در اين گونه فضاها صورت مي گيرد. افزون برآن فضاها وبناهاي ديگري كه در كنار بازارجاي دارند همانند مدرسه، مسجد حمام و…سبب گرديده است كه بازار به مثابه قلب تپنده شهر هاي تاريخي  باشد و ايجاد مراكز خريد وپاساژها در گوشه و كنار شهر ها نتوانسته است اقتصاد متكي بر بازارها (سنتي) را دستخوش نقصان و ضعف كند.
معماري بازار الهام بخش وسرمشق اغلب طراحان ومعماران در طراحي مراكز خريد وپاساژهاي جديد مي باشد.اما آن چه در  الگو پذيري از معماري بازارها كمتر بدان توجه شده است فضاهاي اجتماعي موجود در بازار هاست كه سبب گرديده است بازارها تنها مكاني براي خريد ورفع نيازهاي روزمره نباشد و بسياري از رويدادهاي اجتماعي فرهنگي مذهبي وحتي سياسي در فضاها و مكان هاي مختلف بازار انجام پذيرد.

برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و خرید رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…