مقدمه ( بخشی از پروپزال )
1-1. اهداف و روش تحقیق
جهت تهيه مباني نظري طراحي مجتمع بیماران روانی و براي شناخت کلي مسئله به دليل خاص و چند جنبه ايي بودن موضوع ابتدا به شناخت بیماران روانی و موشکافي در فضاي زندگي آنها و سپس به شناخت اختلالات رفتاری و فضاي مناسب براي تجمع و زندگي بيماران و چگونگي رفتار با بیماران روانی در آخر به ترکيب اين دو بخش فضاهاي مناسب براي بیماران روانی را استخراج و مشخص مي نماييم .
سپس به شناسايي فضاهاي موجود که در اين بخش فعالند مي پردازيم (نمونه هاي موردي) و به نوعي کمبودها نقاط ضعف و قوت اين فضاها را مورد بررسي قرار خواهيم داد .
در آخر به نتيجه گيري و طراحي فضا خواهيم رسيد.

رساله بیمارستان روانپزشکی,مطالعات مجتمع بیماران روانی,رساله تیمارستان,پایان نامه تیمارستان,پروپوزال تیمارستان,دانلود رساله تیمارستان,مطالعات بیمارستان روانپزشکی,رساله مجتمع روانپزشکی,رساله رایگان تیمارستان,دانلود پروپوزال تیمارستان,پروپوزال تیمارستان,رساله بیمارستان روانپزشکی,دانلود رساله تیمارستان,رساله آماده تیمارستان,رساله کامل تیمارستان,دانلود پایان نامه تیمارستان,رساله معماری تیمارستان,مطالعات معماری تیمارستان,طرح نهائی معماری تیمارستان,رساله بیارستان روانپزشکی,مطالعات بیمارستان روانپزشکی,پایان نامه بیمارستان روانپزشکی,برنامه فیزیکی تیمارستان,برنامه فیزیکی بیمارستان روانپزشکی,ریزفضاهای تیمارستان,ریزفضاهای بیمارستان روانپزشکی
1-2. شناخت موضوع طراحی
عبارت است از قابليت ارتباط موزون و هماهنگ با ديگران، تغيير و اصلاح محيط فردی و اجتماعی و حل تضادها و تمايلات شخصی به طور منطقی، عادلانه و مناسب. نتيجه آنكه مفهوم بهداشت روانی عبارت خواهد بود از: تأمين رشد و سلامت روانی فردی و اجتماعی، پيشگيری از ابتلاء به اختلال روانی، درمان مناسب و بازتوانی آن.
سلامت روانی به نحوه تفکر، احساس و عمل اشخاص بستگی دارد. به طور کلی افرادی که از سلامت روانی برخوردار هستند، نسبت به زندگی نگرش مثبت دارند. آماده برخورد با مشکلات زندگی هستند. در مورد خود و دیگران احساس خوبی دارند. در محیط کار و روابطشان مسئولیت پذیر می باشند. زیرا وقتی از سلامت روانی برخوردار باشیم انتظار بهترین چیزها را در زندگی داریم و آماده برخورد با هر حادثه ای هستیم.

برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و خرید رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…