مقدمه:
اين پروژه با عنوان مركز آموزشي مختص نابينايان گردآوري شده است كه داراي دو بخش ونه فصل مي باشد وهدف كلي و نهايي آن تعامل اجتماعي و توجه به قشر نابينايان در جامعه درغالب طراحي مجموعه اي اختصاص يافته به آنها مي باشد كه در وحله ي اول عنصر ديدن به عنوان اصلي ترين عنصردر ذهن انسان ايفاي نقش مي كندولي بعدازمطالعه ي اين پروژه متوجه خواهيم شد كه براي درك كردن و بهره بردن از فضاهاي درون مجموعه مي توان با تكيه بر عناصرغير بصري يا همان حس هاي ويايي،چشايي،لامسه،شنوايي ،شرايط وضع موجود را به نحومطلوبي حس كرد.
همچنين با طراحي چنين مجموعه اي فرد نابينا با حضور در آن احساس مالكيت و امنيت خاطر خواهد داشت و مي داند كه اين فضا متعلق به اوست و با در نظر گرفتن شرايط خاص او طراحي شده است واز نظر احساسي و روانشناسي تأثير بسزايي در او خواهد داشت.

مطالعات معماری مرکز آموزش و توانبخشی نابینایان,رساله معماری مرکز توانبخشی نابینایان و کم بینایان,برنامه فیزیکی مرکز آموزش مختص نابینایان,برنامه فیزیکی مرکز توانبخشی نابینایان و کم بینایان,نمونه های موردی داخلی و خارجی مرکز آموزش نابینایان,نمونه موردی مرکز آموزش نابینایان,طراحی مرکز آموزش نابینایان,طرح معماری مرکز آموزش نابینایان و کم بینایان,مطالعات تطبیقی مرکز آموزش نابینایان و کم بینایان,مطالعات کامل مرکز آموزش نابینایان و کم بینایان,رساله کامل مرکز آموزش نابینایان,پایان نامه معماری مرکز آموزش نابینایان و کم بینایان

تاريخچه تاسيس مركز توان بخشي نابينايان
مرکز توان بخشی مکانی است برای تشخیص، تطبیق، بازسازی، تحرک و جهت یابی که افراد نابینا با مراجعه به آنها بر برخی از مسائل مربوط به نابینایی فائق آمده و افکار و عقایدشان را راجع به دنیای نابینایی بهتر نظم می دهند. بسط و توسعه مهارتهای ویژه، تقویت روحیه نابینایان و طرز برخورد با افراد از برنامه های مرکز توان بخشی است. کارگاه توان بخشی مکانی است که تسهیلات آموزشی در اختیار نابینایان گذاشته و با دادن آموزشهای مختلف آنها را جهت استخدام در بازار آزاد کار آماده می کند. بنابراین معلولین و نابینایان به کمک تدابیر و آموزش های توان بخشی نه تنها از برکت زندگی مفید بهره مند می شوند، بلکه می توانند افرادی مفید برای خود و جامعه باشند و به عنوان یک تولید کننده، نقش ایفا کنند.

برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و خرید رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…