معرفـي اجمالـي استـان زنجـان :
اسـتـان زنـجـان با وسعتي بيش از 22 هزار كيلومترمربع در منطقه شمال غرب كشور بين َ35 و ْ35 تا َ15 و ْ37 عرض شمالي از خط استوا و َ10 و ْ47 و َ28 و ْ49 طول شرقي از نصف النهار گرينويچ قرار دارد . ميانگين ارتفاع آن بيش از 1500 متر از سطح درياست . پست ترين نقطه داخل آن با ارتفاع 300 متر در منطقه طارم و بلندترين قله آن با ارتفاع 2900 متر در كوههاي تخت سليمان از ارتفاعات شهرستان ماهنشان قرار دارد . استان زنجان از شمال به استانهاي آذربايجان شرقي ، اردبيل و گيلان از شرق به استان قزوين و از جنوب به استانهاي همدان و كردستان و از غرب به استان آذربايجان غربي محدود مي باشد . براساس آخرين تقسيمات كشوري استان زنجان داراي 7 شهرستان ، 15 بخش ، 46 دهستان و 16 شهر مي باشد .

پروژه روستا 2,طرح هادی روستای اسپاس,نقشه های اتوکد روستای اسپاس,پروژه پاورپوینت روستای اسپاس شهرستان ابهر زنجان,دانلود پروژه روستا 1 و 2,پروژه پاورپوینت روستا 2,دانلود پروژه آماده روستا,دانلود پروژه های آماده روستا2,دانلود طرح هادی روستای اسپاس زنجان,طرح هادی روستا اسپاس ابهر زنجان,نقشه اتوکد روستای اسپاس ابهر زنجان,روستای اسپاس,روستا اسپاس,پروژه کامل روستا اسپاس زنجان,پروژه کامل روستای اسپاس زنجان,دانلود پروژه درس روستا,پروژه پاورپوینت درس روستا,طرح هادی روستا 2,پروزه روستا در استان زنجان
اگر اقليم را عملكرد ويژگيهاي قالب يك منطقه در درازمدت تعريف كنيم كه خود تحت تأثير عواملي از قبيل عرض جغرافيايي ، دوري و نزديكي به منابع بزرگ آب ، پستي و بلندي ارتفاع از سطح درياها ، واقع شدن در مسير جريانهاي عظيم رطوبتي قرار مي گيرد ، در استان زنجان با توجه به متوسط بارندگي ساليانه 200 تا 400 ميليمتر متوسط دماي ساليانه 9 تا 17 درجة سانتيگراد سه نوع اقليم :
نيمه خشك فراسرد ،نيمه خشك سرد ، مديترانه اي سرد

برای دانلود و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمائید…