بخشی از پروپزال:

1-1 شناخت موضوع و طرح مسئله
پایانه، یکی از انواع تسهیلات حمل و نقل می باشد که در آن نوع وسیله نقلیه تغییر می کند. پایانه مسافری بین شهری (جاده ای)، پایانه ای است که مسافرین با مراجعه به این مر کز از خدمات آن مرکز استفاده نموده و توسط وسایل نقلیه از شهری به شهر دیگر مسافرت می کنند.پایانه ها انواع مختلف دارند و از حیث نوع مالکیت، حوزه عملیات، عملکرد و … قابل بررسی می باشند.

رساله ترمینال مسافربری بین شهری جاده ای,مطالعات ترمینال مسافربری جاده ای,مطالعات کامل پایانه مسافربری بین شهری - جاده ای,رساله کامل پایانه مسافربری جاده ای,دانلود مطالعات پایانه مسافربری بین شهری,دانلود پایان نامه پایانه مسافربری بین شهری - جاده ای,طرح نهائی پایانه مسافربری جاده ای,طرح نهائی پایانه مسافربری بین شهری -جاده ای,طراحی پایانه مسافربری بین شهری - حاده ای,رساله کارشناسی ترمینال مسافربری,مطالعات معماری پایانه مسافربری بین شهری-جاده ای,رساله معماری پایانه مسافربری,مطالعات کارشناسی ترمینال و پایانه مسافربری

1-2 هدف از انتخاب موضوع
از دیرباز سفر کردن از منطقه ای به منطقه دیگر، جزئی از فعالیت های انسان ها بوده و با به تمدن رسیدن او و استفاده از اتومبیل، جاده نقش اساسی در این زمینه داشته است. بطوری که اکنون نیز بیشتر مردم هنوز از طریق جاده به مسافرت می روند.برای سامان بخشیدن به این امر و همچنین کنترل آن بحث پایانه ها به میان می آید.

برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و خرید رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…