درختان كهنسال نمود چه هستند ؟
درختان كهنسال حس رسيدن به جاودانگي و بقاء را دارند و از اين حيث براي انسان مقدس و قابل ستايش است
اصولا نوع نگاه ما به چيزهايي كه از گذشته مانده متفاوت است به همين دليل معمولا در كنار آن معبد مسجد زيارتگاه و اماكن مقدس مي سازيم

مقاله پاورپوینت درس انسان طبیعت معماری,مقاله پاورپوینت درختان دیر زیست,مقاله پاورپوینت معماری,مقاله سمینار معماری انسان طبیعت معماری,پروژه پاورپوینت درس انسان طبیعت معماری,مقاله انسان طبیعت معماری,دانلود مقاله انسان طبیعت معماری,دانلود پروژه درس انسان طبیعت معماری,مقاله معماری,مقالات آماده معماری,مقاله آماده درس انسان طبیعت معماری,تحقیق درس انسان طبیعت معماری,مقاله درباره درختان دیرزیست,مقاله در مورد درختان دیر زیست,مقاله درباره درختان دیر زیست

درك و شناخت و تعريف جامعه انساني كه در كناراين درخت حضور پيدا كرده از آن چيست ؟
اين شناخت از گذشته تا كنون دسخوش تغييراتي شده است كه نشان دهنده تغيير در ارزشها و ديد گاه بشر است
در گذشته مقدس بوده و علت و انگيزه وجود حيات در اطرافش
در ابتدا تنهانقطه سبز منطقه و بسيار عميق بوده است و قابليت ها و پتانسيل هايي را در آن محل ايجاد كرده است
اما امروز بها و ارزش آن براي انسان تغيير كرده است امروز از چوب آن استفاده كرده و زمينه نابودي ان را فراهم مي كنيم

برای دانلود و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمائید…